Zurich Sigorta Yardım Hizmet Paketi

04 Ağustos 2010

 

Zurich Sigorta Yardım Hizmetleri

 

Tanımlar

 

Sigortalı kişi

 
1. Poliçenin adına kesildiği aracın sahibi,
2. Eğer yukarıdakinden farklı ise Aracın Daimi Sürücüsü anlamındadır.
 
Lehdar
 
Binek Araçlar için; 
 
1. Sigortalı kişi,
2. Sigortalı kişinin kendisiyle birlikte sürekli ikamet eden eşi, çocukları veya anne / babası (ebeveyni),
3. Aracın kazaya uğraması halinde, araçta bulunan herhangi bir başka kişi anlamındadır.
 
Hafif Ticari Araçlar için;
 
1.Zurich Sigorta Yardım’a bildirilen ve poliçenin adına kesildiği kişi (1 kişi).
2. Eğer yukarıdakinden farklı ise aracı kullanan sürücü (1 kişi).
3. Sürücü yardımcısı (1 kişi).
 
Sigortalı Araç
 
Binek Araçlar için;
 
1. Toplu mal ve insan taşımacılığında kullanılmamış, şoför ile veya şoför olmaksızın kiralanmamış,
2. Ağırlığı 3500 kg.’ı aşmamış olması kaydıyla, Poliçede tanımlanan araç anlamındadır. 
 
Hafif Ticari Araçlar için;
 
1. 3500 kg'ı aşmayan poliçede belirtilen minibüs, panelvan, ambulans, kamyonet. 
2.  Sigortalı araca ait eklentiler (römork, treyler, dorse), İnşaata yönelik endüstriyel araçlar, askeri araçlar, taksiler, kiralık araçlar, okul araçları, sürücü kurslarına ait araçlar ve toplu halk taşımacılığında kullanılan araçlar kapsam dışıdır.
 
Hastalık
 
Lehdar’ın sağlık durumunda poliçenin geçerlilik süresi içinde meydana gelen yasal yetkiye sahip bir doktor tarafından tanı konmuş ve teyid edilmiş ve aşağıdaki iki gruptan birine girmeyen bir değişiklik ve genel istisnalarda yer almayan bir hastalık.
 
-Doğuştan Varolan Hastalık: 
Kalıtsal faktörlerin veya gebelik sırasında edinilmiş şikayetlerin sonucu olarak doğum esnasında mevcut olan hastalık.
 
-Önceden Varolan Hastalık: 
Lehdar’ın sigorta yaptırmadan önce mevcut olan bir hastalığı.
 
Ciddi Hastalık
 
Lehdar’ın sağlık durumunda, hastaneye yatırılmasını gerektiren ve Zurich Sigorta Yardım’ın tıbbi ekibinin görüşüne göre ölüm tehlikesinin söz konusu olduğu bir hastalık.
 
Yaralanma
 
Poliçenin geçerlilik tarihleri arasında Lehdar’ın isteği dışında ani ve şiddetli dışarıdan kaynaklanan bir neden sonucunda meydana gelen bir sağlık sorunu.
 
Ciddi Yaralanma
 
ZURICH Sigorta Yardım’ın tıbbi ekibinin görüşüne göre Lehdar’ın ölüm tehlikesinin söz konusu olduğu bir kaza sonucu yaralanma.
 
Daimi İkamet Ülkesi
 
Poliçenin düzenlendiği ülke anlamındadır. (Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti)
 
Daimi İkametgah
 
Lehdar’ın Daimi İkamet Ülkesi’nde bulunan sürekli ikamet adresi anlamındadır.
 
Arıza 
 
Aracın hareketsiz kalmasına neden olan elektrik veya mekanik arıza. 
 
Kaza
 
Aracın hareketsiz kalmasına neden olan karayolu trafik kazası ya da ani ve şiddetli dışarıdan kaynaklanan bir neden sonucunda meydana gelen tahribat.
 
Kapsam
 
Daimi İkametgah dışında bir gezi sırasında meydana gelen, öngörülemeyen bir olay sonucunda, olayın coğrafi sınırların dışında meydana gelmemesi kaydıyla, Zurich Sigorta Yardım, Lehdar’a, bu Poliçe’de belirtilen yardımları sağlayacaktır.    
 
1. Yol Yardım Hizmetleri
 
Sigortalının aracının daimi ikametgahından itibaren Türkiye, K.K.T.C. ve aşağıda her bir teminatta belirtilen ülkelerde karşılaşabileceği her türlü sorun, kaza veya kendisini yardıma muhtaç hissettiği anda Zurich Sigorta Yardım'ın hizmet başlangıcı  yapacak, ihbar neticesinde en kısa zamanda olaya müdahale edecektir.
 
Aracın çekilmesi, kurtarılması, tamirci gönderilmesi, oto kapı kilit, benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi, lastik değiştirilmesi, radyo-teyp ve buna bağlı cam kırılması halinde nakil hizmetleri Daimi İkametgah’tan 0 km’den itibaren; diğer teminatlar ikamet ili dışında sağlanacaktır.  
 
1.1. Çekme Kurtarma (Türkiye, Avrupa ve Akdeniz Ülkeleri’nde)
 
Sigortalı aracın kaza, mekanik ve elektrik arızaları, tam ya da kısmi çalınma, çalınmaya teşebbüs, yanma, şaranpole yuvarlanma veya anahtarların kaybolması sonucu hareket edememesi veya hareket edebilir olup maddi/bedeni zarara neden olabileceği durumlarda Zurich Sigorta Yardım'ın sorumluluğu başlar.                                                                                                                   
 
Yukarıda sayılan durumlar sonucu, araç hareket etsin ya da etmesin, herhangibir sınırlamaya tabi tutulmaksızın, sigortalı araç;
-  Arıza durumunda en yakın yetkili servise çekilir.
- Kaza durumunda ise, en yakın Zurich Sigorta Servise, en yakın Zurich Sigorta anlaşmalı servise veya sigortalının istediği en yakın servise veya sigortalının ikametgahındaki en yakın Zurich Sigorta Servise ya da Zurich Sigorta anlaşmalı servise çekilir.  
 
Sigortalı hasar anında Zurich Sigorta Yardım'ın tarafından en yakın Zurich Sigorta Servisine yoksa Zurich Sigorta Anlaşmalı Servisine yönlendirilir. Sigortalı kabul etmezse, sigortalının istediği en yakın servise veya sigortalının ikametgahındaki en yakın Zurich Sigorta Servise ya da Zurich Sigorta anlaşmalı servise çekilir.                                                                                                       
 
Çekme ve kurtarma masrafları Zurich Sigorta Yardım'ın tarafından karşılanır. Sigortalı aracın anahtarlarının aracın içinde unutulması sonucu, sigortalının aracı açamaması halinde, aracın bulunduğu yere, Zurich Sigorta Yardım'ın, aracın açılması için tamirci temin eder. Sigortalı aracın anahtarlarının kaybolması halinde ise, Zurich Sigorta Yardım'ın, aracın olay mahaline en yakın Zurich  Sigorta Servisi'ne (bulunmadığı illerde Zurich  Sigorta Yetkili Servisi'ne) ulaşması için çekici temin eder.         
 
 
Meydana gelen arıza veya kazaya ait tamiri yapabilecek tamirhanenin K.K.T.C sınırları içinde bulunmaması durumunda, K.K.T.C sınırları içinde en yakın tamirhaneye çekilmesi için oluşacak bedeli aşan kısım ile oluşacak idari ve gümrük işlemlerine ait ücretler Daimi Sürücü tarafından karşılanacaktır. 
İdari ve gümrük işlemlerinin yapılmasından Daimi Sürücü sorumludur, Şirket’in bu işlemlerle ilgili bir sorumluluğu olmayacaktır.
 
Aracın bagaj ve yükünden dolayı çekilmesine veya kurtarılmasına engel bir durum var ise bagaj ve yükün boşaltılmasından ve madeni yağ/akaryakıt taşıyan araçların kurtarma hizmetlerinde fiziki çevre emniyet tedbirlerinin alınmasından Şirket sorumlu değildir.
Aracın çekme ve kurtarma hizmetleri aşağıdaki kapsamda verilecektir :
 
1- Şirket,bölgedeki anlaşmalı mevcut çekme / kurtarma hizmeti sağlayıcı firmaların  imkanları, yeterlilikleri ölçüsünde, fiziki,coğrafi ve iklim koşulların elverdiği ölçüde hizmetin verilmesini veya organizasyonunu gerçekleştirilir.
 
2- Bölgedeki çekici / kurtarıcı firmalara ait çekici araçların ulaşabileceği, emniyetle yürüyebileceği yollar üzerinde olması halinde hizmet sağlanacaktır.
 
Bir karayolunda giderken aracın devrilme veya şarampole yuvarlanma nedeniyle hareketsiz kalması durumunda, mümkün olabilen durumlarda aracın kurtarılması ve sonrasında çekilmesi veya yoluna devam etmesi için uygun bir yere konulması için gerekli organizasyon sağlanacaktır. Denize, göle, nehire, yol seviyesinden 25 m.den daha aşağıya düşme v.b. durumlarda kurtama gerektiren araçlar için standart dışı ekstra olacak maliyetler kapsam dışıdır.     
 
Sportif yarışmalar sonucu olan hasarlar, gereken periyodik bakımın yapılmaması veya aracın kötü kullanılması durumları istisnai durumlardır. Üretici Firma standartlarının dışında ve Sanayi Bakanlığı Yönetmeliklerince belirlenmiş uygulamalar dışında araçta yapılan değişiklikler sonucu oluşan kazalar kapsam dışıdır.
 
Türkiye Cumhuriyeti tarafından karayolu olarak tanımlanan bölgenin dışında hizmet verilememesinden ZURICH Sigorta Yardım hizmetin sağlanmasının mümkün olmadığı durumlarda sorumlu olmayacaktır.
 
1.2. Kiralık Araç
 
Zurich Sigorta anlaşmalı servisinde onarımı yapılacak olan veya sadece Zurich Sigorta Yardım çekici aracı ile çekildiği serviste onarımı yapılacak olan sigortalıya Konaklama ve Lehdarın Geri Gönderilmesi hizmetlerinden yararlanmamış olmak ve Zurich Sigorta Yardım'ın e müraacat etmek önkoşulu ile 7 güne kadar en fazla C grubu olmak üzere binek kiralık araç hizmeti aşağıdaki koşullar ve Zurich Sigorta Yardım‘ in onayı ile verilecektir:
 
- Kaza neticesinde (arıza durumlarında kiralık araç hizmeti verilmez) aracın servise teslimiyle birlikte hasar ihbarının yapılması şartıyla en fazla C grubu olmak üzere 2 günlük binek araç tahsisi yapılacaktır (aracın servise teslimi ,ekspertizinin  ve hasar tespiti takip eden 24 saat içinde onarımının sağlanamaması) İkame kiralık araç, hasarlı aracın servisteki onarım süresinin 24 saati geçtiği durumlarda ve Zurich Sigorta Yardım veya Zurich Sigorta eksperinin kararıyla verilir. (Kaporta, karoseri ve tampon üzerindeki çizikler, göçükler  veya Mini Hasar Onarım Hizmeti kapsamındaki onarımlar gibi)
-  Poliçe vadesi süresince vaka başına maksimum 7 (yedi) gün ve bütün bir yıl boyunca maksimum 14 (14 ) gün.
- Kiralık araç, sürücü veya sigortalı araçta seyahat eden, yol ücreti ödemeyen yolculara temin edilir. Kiralık araç talep eden sürücünün asgari bir yıllık sürücü belgesine sahip olması gerekmektedir. Sürücü, kiralık araç firmasına kredi kartı numarasını vermelidir. Böylelikle ödenmemiş benzin masrafları, kiralık araç firmasının sağladığı Kasko, Trafik ve İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortaları (collision damage waiver), sürücü masrafları, tek yön ücreti* ve trafik cezaları ve bunun gibi uygun olmayan masraflar ortaya çıkar ise Sigortalının kredi kartı hesabına borç kaydedilecektir.
- İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Trabzon illerinden tek yön 30 km. yi aşmamak kaydıyla kiralık araçlar sigortalının talebine istinaden adrese teslim edilerek süre bitiminde adresinden teslim alınabilir. Bu iller haricindeki diğer kiralık araç teslimlerinde  aracın kiralık araç bürosundan teslim alınması ve  teslim alınan ildeki büroya teslim edilmesi  esas olup, kazanın vuku bulduğu ilin sınırları    dışındaki farklı bir yere bırakılması halinde tek yön ücreti sigortalı tarafından ödenecektir.
- Sigortalıya kiralık araç sağlanması durumunda, kiralık araç büroları ile kaza yeri arasındaki mesafenin 100 km. civarında olmasına özen gösterilir.
 
İkame araç gruplarına örnek olabilecek araçlar aşağıdaki tabloda belirtilmektedir.
 
  

ARAÇ GRUBU(*)

MUHTEMEL TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ÖRNEK ARAÇ TİPLERİ

A – B

Binek tipi, 4-5 kapı, AC , AB, ABS ,

motor hacmi 1200 – 1500 cc  arası

 

HYUNDAI  ACCENT , GETZ

FIAT   PALIO, ALBEA

RENAULT  CLIO

C

Binek tipi, 4-5 kapı, AC, AB, ABS ,

motor hacmi 1300 - 1700 cc arası

 

FORD FOCUS, RENAULT MEGANE,

FIAT LINEA, TOYOTA CORALLA,

HONDA CIVIC

 
 
 
* Sigortalı araç özelliklerine en yakın araç sınıfında araç temini hedeflenir; araç parkının yeterli olmaması durumunda bir üst sınıf araç ve en fazla C grubu araç ile desteklenecektir.
Not: Araç özellikleri ve araç tipleri kiralık araç firmasının filosuna göre değişkenlik gösterebilir.
Otomatik vites veya dizel araç talepleri bölgedeki anlaşmalı kiralık araç firmalarının filo imkanları dahilinde karşılanır.
 
1.3. Tamirci Gönderme
 
Araç arıza veya kaza nedeniyle hareketsiz kaldığında, Asistans Şirketi, yol kenarı yardım organizasyonunu Zurich Sigorta Yardım’ın anlaşmalı olduğu markalara ait servisler ile Türkiye ve K.K.T.C.’de organize edecektir. Yetkili  araç servisi talep edildiği esnada müsait değil ise, ya da yol yardım anlaşması olmayan bir servis ise Zurich Sigorta Yardım’ın bu teminatla ilgili sorumluluğu, yol kenarı yardım teminatı hariç, aracın çekilmesi ve kapsam dahilinde olduğu durumlarda diğer teminatlar ile sınırlı olacaktır. 
 
Sigortalı’nın alarm merkezi ile yapacağı ilk görüşme esnasında, arızanın yol kenarında tamir edilebileceği anlaşılırsa yerinde tamir için belirtilen markalara ait Yetkili Araç Servisi gönderilecek, aksi taktirde Zurich Sigorta Yardım tarafından aracı çekmek maksadıyla doğrudan çekici gönderilecektir. Zurich Sigorta Yardım, Yetkili Araç Servisi'nin olay yerine maksimum 50 Km/ye kadar tek yön ulaşım ve 1/2 saate kadar servis işçilik ücretini karşılar. Araç yol kenarında tamir edilemediği takdirde de aracın çekilmesi hizmeti verilecektir.
 
Bu menfaat kapsamında malzeme ve yedek parça bedellerine ilişkin olarak herhangi bir meblağ ödenmeyecektir.  
 
1.4. Yedek Parça Temini
 
Sigortalının aracının onarımı sırasında, ihtiyaç duyulan ancak bulunamayan yedek parçaların temini ve yetkili servise en kısa sürede ulaşımı, Türkiye’de mümkün olabilen durumlarda Zurich Sigorta Yardım tarafından sağlanacaktır. Yedek parça bedelleri Sigortalı tarafından karşılanacaktır.
 
1.5. Seyahatin Devamının Sağlanması  (Türkiye, Avrupa ve Akdeniz Ülkeleri’nde)
 
Eğer sigortalı aracın hareket edememesi 24 saati geçiyor ve gerekli tamirin süresi 4 saatten fazla sürüyor ise ya da sigortalı araç çalınmış ise, Zurich Sigorta Yardım, sigortalının sürekli yaşadığı ikametgahına ya da gitmek istediği başka bir yere (bu yere gidiş ücretinin sürekli ikametgahına gidiş ücretine eşit ya da daha az olması kaydıyla) ulaşması için bölge şartlarına göre uçak, tren, otobüs bileti ya da azami 2 gün, mümkün olabilen durumlarda minimum 1600 CC gücünde bir kiralık araç temin eder. Sigortalının aracının kaza veya arıza yapması halinde, ikametgahının bulunduğu il dışında şehir içi taksi hizmeti Zurich Sigorta Yardım tarafından sağlanacaktır.
 
1.6. Konaklama Hizmeti(Türkiye, Avrupa ve Akdeniz Ülkeleri’nde)
 
Sigortalının aracının onarım süresi 24 saat içerisinde gerçekleşemiyor ise, kendisinin ve araç içinde bulunan kişilerin bölge şartlarına göre 3 ya da 4 yıldızlı bir otelde en fazla 4 gece konaklaması (oda/kahvaltı), Zurich Sigorta Yardım tarafından sağlanacaktır. 
 
1.7. Profesyonel Sürücü Hizmeti (Türkiye, Avrupa ve Akdeniz Ülkeleri’nde)
 
Sigortalının aracının onarımı bittikten sonra, araç Zurich Sigorta Yardım tarafından tahsis edilecek profesyonel bir sürücü ile sigortalıya ulaştırılır 
 
1.8. Lastik Değişimi (Türkiye ve K.K.T.C.’de)
 
Araç ile yolculuk esnasında oluşabilecek lastik arızaları için, Zurich Sigorta Yardım araçta mevcut olan yedek lastikle değiştirmek üzere olay yerine bir servis sağlayıcı gönderecektir. Zurich Sigorta Yardım, işçilik masraflarını karşılayacak, malzeme masrafları Sigortalı tarafından ödenecektir. Lastiğin olay yerinde değiştirilememesi halinde en yakın tamirciye aracın nakli sağlanacaktır. 
 
1.9.  Benzin Bitmesi Durumunda Çekme Hizmeti (Türkiye, Avrupa ve Akdeniz Ülkeleri’nde)
 
Sigortalı aracın benzininin bitmesi durumunda, aracın en yakın benzin istasyonuna çekilmesi sınırsız olarak karşılanacaktır.
 
1.10.  Oto Kapı Kilit Hizmeti (Türkiye ve K.K.T.C.’de) 
 
Sigortalı aracın kapılarının arızalı olması, anahtarlarının kaybedilmesi, çalınması veya aracın içinde unutulmasından dolayı aracın içine girilemediği durumlarda, Zurich Sigorta Yardım kapıların açılması için olay yerine gönderilen anahtarcının yol ve işçilik ücretini karşılayacaktır. Zurich Sigorta Yardım, bu hizmeti, poliçede ismi yazılı Sigortalı'dan direkt talep gelmesi halinde  sağlayacaktır.  Bu hizmetle ilgili diğer tüm masraflar Sigortalı'ya aittir. Araç kapısının açılamaması durumunda, en yakın tamirciye aracın nakli sağlanacaktır.
 
1.11. Radyo / Teyp Çalınmasına Bağlı Cam Kırılması için Nakil Hizmeti (Türkiye ve K.K.T.C.’de)
 
Sigortalı araçlarda meydana gelebilecek radyo/teyp çalınması ve buna bağlı olarak cam kırılmalarında, aracın bulunduğu yerden çekici/kurtarıcı araç ile alınması ve anlaşmalı radyo/teyp, cam servislerine ücretsiz olarak aynı il içerisinde nakledilmesi sağlanacaktır. 
  
1.12. Onarılan ya da bulunan aracın teslim alınması ile emanet ve muhafazası
 
Eğer arızalanmadan sonra yapılacak tamir aracın 72 saatten fazla bir süre hareketsiz kalmasını gerektirirse, veya aracın çalınması durumunda, Araç, Sigortalı’nın hırsızlığın meydana geldiği yeri terketmesinden sonra bulunursa, Zurich Sigorta Yardım aşağıdaki masrafları ödeyecektir :
 
a)  Sigortalı aracı Daimi İkametgah’a götürmek için Lehdar’ın veya tayin ettiği herhangi bir kişinin aracın tamir edildiği veya bulunduğu mekana kadar yaptığı seyahat masrafları,
 
b) Ya da Tamir edilmiş veya bulunmuş aracın azami 400 TL’na kadar emanet ve muhafaza masrafı.
 
Aracın tamirat masrafının kendi cari piyasa değerinden fazla olması halinde, Şirket, 1.12 nci madde çerçevesindeki herhangi  bir masrafı ödemeyecektir.
 
2. Medikal Hizmetler
 
Not: 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. Klozlarındaki hizmetler yurtdışında, 5. ve 8. maddeler sadece Türkiye’de, diğer maddeler Türkiye ve K.K.T.C de geçerli olacaktır.
 
2.1. Tıbbi Bilgi ve Danışmanlık
 
Sigortalı’nın karşılaştığı acil olan veya olmayan her türlü sağlık problemi ile ilgili olarak Zurich Sigorta Yardım Medikal Ekibi tarafından bilgi verilir. Doktor, uzman doktor, diş hekimi, hastane, teşhis merkezleri, eczane ve nöbetçi eczane isimleri, adresleri ve telefon numaraları bildirilir. Karşılaşılan sağlık problemi konusunda alınması gereken önlemlerle ilgili tavsiyede bulunulur ancak tanı konmaz, ilaç önerilmez. Acil tıbbi müdahale gerekiyorsa, Zurich Sigorta Yardım Medikal Ekibi tarafından tüm organizasyonlar sağlanır. 
 
2.2. Tıbbi Nedenlerle Nakil 
 
Sigortalı acil tıbbi nedenlerden dolayı Bedensel Zarar/Yaralanmaya maruz kaldığında veya ciddi hastalığı durumunda Zurich Sigorta Yardım sigortalının aynı il sınırları içerisinde en yakın uygun donanımlı sağlık kurumuna ve/veya ikametgahına yakın bir hastaneye, normal yolcu olarak veya diğer tıbbi imkanları kullanarak (kara ambulansı, hava ambulansı veya tarifeli ticari uçuş dahil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile)* refakatçi hekim eşliğinde naklini organize edecek ve masrafları ödeyecektir. Sigortalının nakil şekline sadece Zurich Sigorta Yardım Medikal Ekibi karar verebilir. 
 
* Zurich Sigorta Yardım sadece kara ambulansı ile yapılan nakil masraflarını ödemekle yükümlüdür, hava ambulansı, tarifeli ticari uçuş vs... gibi diğer nakil vasıtalarından doğan masraflar sigortalının kendisine aittir. Ancak tüm organizasyonlar ve gerekli düzenlemeler Zurich Sigorta Yardım tarafından yapılacaktır..Kasko poliçelerinde, sigortalının birlikte ikamet ettiği yakınları ve sigortalının aracı içindeki kişiler için de söz konusu teminat dahilinde hizmet verilir. Eğer sigortalı, meydana gelen kazada yaralanmış ise, durumu tıbbi müdahale gerektiriyor ve olay yerinde hiçbir müdahale yapılamıyorsa, Zurich Sigorta Yardım sigortalının, Türkiye sınırları içinde en yakın sağlık merkezine götürülmesini temin eder. Sigortalının durumunun ciddiyetine göre, gerektiğinde bir sağlık görevlisi eşliğinde, aşağıda belirtilen araçlardan en uygunuyla sağlık merkezine götürülmesini sağlar. (-normal tarifeli uçak, tren, gemi ya da ambulans , -özel ambulans uçak)
 
2.3.  Acil İlaç + Sarf Malzemesi 
 
Sigortalı’nın tıbbi nakli veya ilk tıbbi müdahalesi esnasında gerekli olan ilaç ve sarf malzemeleri Zurich Sigorta Yardım tarafından karşılanacaktır. İlk müdahaleden sonra kullanılacak ilaç ve sarf malzemeleri kapsam dışındadır.
 
2.4. Acil Doktor + Tıbbi Müdahale 
 
Sigortalı’nın bu poliçenin kapsamındaki ani hastalığı veya yaralanması ve durumun Zurich Sigorta Yardım doktorunun kararıyla olay yerinde müdahale edilebilir olması halinde, Zurich Sigorta Yardım mümkün olabilen durumlarda en yakın sağlık personeli veya doktoru gönderecek ve ilk tıbbi müdahaleyi karşılayacaktır. İlk müdahaleden sonra yapılacak tedaviler kapsam dışındadır. 
 
2.5. Konuta Uzman Tıbbi Ekip / Ekipman Yollanması
 
- Konuta Hemşire Yollanması: Sigortalının ameliyat sonrasında veya bakıma ihtiyaç duyulan bir hastalığı esnasında konutta Sigortalıya bakacak başka kimse yok ise ve Sigortalının doktorunun ve Zurich Sigorta Yardım Tıbbi Ekibinin onayı ile, müdahele başına tazminat limiti olmaksızın toplam 300.-TL üzerinden yılda azami 3 defa olmak üzere hemşire yollanır. 
- Solunum Terapisti Yollanması: Sigortalının konutunda solunum hastası veya astım hastası var ise; doktor ve Zurich Sigorta Yardım Tıbbi Ekibi tarafından onaylanması kaydı ile müdahele başına tazminat limiti olmaksızın toplam 300.-TL üzerinden yılda azami 3 defa olmak üzere Zurich Sigorta Yardım konuta bir solunum terapisti veya hemşire yollar. 
- Yeni Doğum Yapmış Sigortalının ve Bebeğinin:
1/ Sağlık ve bakım hizmetleri,
2/ Bebek bakımı ve beslenmesi konusunda eğitim,
3/ Yeni doğan sarılığı olması durumunda fototerapi tedavisi, verilmesi için, Zurich Sigorta Yardım bedelleri Sigortalı tarafından karşılanmak üzere uzman kişileri ve tıbbi ekipmanı Sigortalının konutuna gönderir.
 
2.6. Hastanede Yatma Durumunda Yardım
 
Bedeni Yaralanma veya Ciddi Hastalık nedeniyle Sigortalının (ebeveyn ise) hastanede yatış süresinin 2 günü aşması durumunda aşağıdaki hizmetlerden biri organize edilir ve azami 100 TL ’na  kadar masraflar Zurich Sigorta Yardım tarafından ödenir. 
1/ Refakatçi yakının hastaneye nakli. 
2/ Çocukların (16 yaşın altındaki) / yatalak birinci dereceden aile ferdinin akrabaların yanına refakatçi eşliğinde nakli.
3/ Çocukların (16 yaşın altındaki) / yatalak birinci dereceden aile ferdinin bakımı için refakatçi gönderilir (azami 48 saat ve sadece İstanbul, Ankara, İzmir'de). 
Yukarıdaki maddelerde Acil Durum kararını Zurich Sigorta Yardım Tıbbi Ekibi karar verecektir ve limiti aşan meblağlar Sigortalı tarafından karşılanacaktır. Bedelleri Sigortalı tarafından ödenen ve Zurich Sigorta Yardım tarafından organize edilen tüm tıbbi müdahelelerde, Sigortalıya tüm sorunların çözümünde Tıbbi Ekibimiz veya tayin edeceğimiz uzmanlar yardımcı olur.  
 
2.7. Vefat Halinde Cenazenin Tıbbi Şartlara Uygun Olarak Nakli
 
Konutta ikamet eden Sigortalının veya birlikte ikamet ettiği yakınının vefatı halinde Zurich Sigorta Yardım naaşın nakli ve defni için gerekli organizasyonu yapar ve prosedür hakkında Sigortalı yakınlarına bilgi verir.
 
2.8. Eve Öğretmen Gönderilmesi
 
Sigortalı’nın öğrenci olan çocuğunun kaza sonucu hastanede en az 2 gün yatması gerekiyorsa,  taburcu edildikten sonra hemen okula gitmesinin mümkün olmadığı hastanede tedavi eden doktor tarafından belgelenir ve derslerine evde devam etme ihtiyacı ortaya çıkarsa, Sigortalı’nın bulması ve organize etmesi şartıyla, resmi diploması olan bir öğretmen için öğrencinin okula gidebileceği güne kadar en fazla 3 gün için her gün ikişer saat, saati 50 TL’na kadar ödeme yapılacaktır. Bu teminatla ilgili ödenecek azami tutar 300 TL'dır. Bu hizmet İstanbul belediye sınırları dahilinde geçerli olacaktır. 
 
2.9. Nakit Avansı
 
Sigortalının kaza veya hastalık sonucu yapmış olduğu hastane masrafları nedeni ile zor durumda kalarak talep etmesi durumunda Zurich Sigorta Yardım tarafından azami 1.000 TL en geç 1 ay içersinde geri ödenmesi koşulu ile, Sigortalı’ya imzalı belge karşılığı iletilir. Sigortalı, istendiği takdirde Zurich Sigorta Yardım’a hastane belgelerini ibraz etmek zorundadır.
 
2.10. Reşit Olmayan Çocuklara Ani Hastalık veya Kaza Dur. 
 
Yardım Sigortalının seyahati sırasında reşit olmayan çocuklarından biri aniden hastalanır veya kaza geçirirse, Zurich Sigorta Yardım ebeveyn tarafından önceden yazılı izin verilmiş olması koşuluyla çocuğun ihtiyacı olduğu tedavileri sağlayacak hastane’ye veya sağlık kuruluşuna transferini organize eder, masraflarını karşılar. Sigortalının seyahat adresi bırakması koşulu ile çoçuğunun sağlık durumu hakkında kendisine bilgi verir.  Zurich Sigorta Yardım bu hizmeti, tüm masrafların seyahat dönüşü Sigortalıdan tahsil edilmesi koşuluyla verecektir.
 
2.11 Eşlik eden Lehdarlar’ın nakli veya Daimi İkametgahlarına geri gönderilmesi
 
Eğer hastalık ya da yaralanma nedeniyle Lehdarlar’dan birinin seyahatini sürdürememesi sözkonusu ise, Şirket eşlik eden Lehdarlar’ın İkametgahlarına ya da ilgili hastaneye nakil masraflarını ödeyecektir.
      
Eğer söz konusu kişilerden biri 15 yaşından küçük bir çocuk ise ve ona eşlik edecek herhangi bir başka kişi bulunmuyorsa, Şirket, kendisine, evine ya da hastanenin bulunduğu yere gönderilmesi sırasında eşlik etmesi için bir kişi tahsis edecektir.
 
 
2.12 Sigortalının aile üyelerinden birinin seyahati ve konaklaması
                
Şirket, Lehdar’ın 5 günden fazla hastanede kalması gerektiğinde, bir aile üyesi için aşağıdaki masrafları temin edecektir :
                                  
Hastanenin bulunduğu yere seyahat masrafları sınırsız ve en fazla 4 günle sınırlı olmak üzere, günlük azami 250 TL’na kadar konaklama masrafları (standart oda+kahvaltı).
                                                                 
                     
2.13 Yakın bir aile mensubunun ölümü sonrası meydana gelen seyahat masrafları
 
a) Lehdar, Poliçe’de Lehdar olarak belirtilen yakın bir aile mensubunun Daimi İkamet Ülkesi’nde ölümü nedeniyle seyahatini yarıda kesmek zorunda kaldığında, Şirket, Lehdar’ın Daimi İkametgaha’a dönüşünü organize edecektir.
Bu menfaat, sadece, Lehdar’ın asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma araçlarını kullanamadığında mümkündür.
 
b) Eğer Lehdarlar’dan birisi kendisine refakat edecek kimse bulunmayan bir çocuk (15 veya daha küçük yaşta) ise, Şirket, Daimi İkametgah’a seyahati süresince kendisine bir refakatçi temin edecektir.
 
2.14 Evde meydana gelen bir hasar sebebiyle ortaya çıkan seyahat masraflarının karşılanması
 
Sigortalı’nın evindeki hırsızlık, yangın veya patlama nedeniyle oturulmaz hale gelmesi, ya da fazla zararın ortaya çıkması riski sebebiyle, Sigortalı’nın evinde  bulunması gerektiği durumlarda, Şirket, Lehdarlar’dan birinin Daimi İkametgah’a dönüş masraflarını ödeyecektir. 
 
Bu menfaat, sadece, Lehdar’ın asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma araçlarını kullanamadığında mümkündür.
 
 
3. Rezervasyon Hizmetleri
 
Bu hizmetler sadece Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde geçerlidir.
 
3.1.Turistik, Kültürel ve Sosyal Aktivitelerle İlgili Rezervasyon/Bilet Alımı/Ulaştırma
Sigortalı adına yukarıda sözü edilen kültürel, sportif ve seyahat amaçlı aktivitelerde mümkün olan durumlarda rezervasyon yapılır. Rezervasyonlar ulaşım giderleri sigortalıya ait olup hizmet ile ilgili olarak sigortalı onayı alınmak suretiyle teslimat yapılır.
 
3.2. Otel rezervasyonları
Sigortalı tarafından talep edilen tüm rezervasyonlar, Türk Turizm Acentaları tarafından yapılarak, 2004 Kapı fiyatlarından yaklaşık % 40’a varan bir indirim oranı uygulanır. Bu oran direkt acente oranı olup, Sigortalıya komisyonsuz olarak aktarılacaktır. Türkiye'deki 5-4-3 Yıldızlı Oteller için geçerlidir ve Otellerin belli dönemlerde acentelere uyguladığı promosyonlarda müşteriye direkt olarak verilecektir.
 
3.3. Kiralık Araç Rezervasyonları
Türkiye'de Zurich Sigorta Yardım tarafından Sigortalı Adına Yapılacak kiralık araç rezervasyonlarında Kiralık Araç Acente fiyatlarından yaklaşık % 40’a varan bir indirim oranı uygulanır. Bu oranlar, kiralık araç istenilen bölgelere ve sezona göre değişiklikler gösterir ve direkt Zurich Sigorta Yardım oranı olup, Sigortalıya komisyonsuz olarak aktarılacaktır.
 
3.4. Uçak Bileti Alma / Ulaştırma
Sigortalı adına ücret / yer / tarih / mevki onayı alınmak kaydıyla yurt içi ve yurt dışı uçak bileti alınır. Sigortalının bildireceği adrese biletin ulaştırılması gideri ile ilgili onayı üzerine teslimat yapılır. Tüm IATA mensubu Hava Yolu Şirketlerinin yurt dışı uçak bileti alımlarında indirim uygulanır veya ödemeler Kredi Kartı ile yapılır.
 
3.5. İş Organizasyonları
İş gereçleri ve ihtiyaçları (mütercim-tercüman hizmetleri, kongre-seminer-konferans, açılış, toplantı ve benzeri organizasyonlar, ses, ışık projeksiyon gereçleri, faks, mobil telefon, PC kiralama) ücret / yer / tarih / özellik onayı alınmak kaydıyla Sigortalıya liste fiyatı üzerinden % 5 indirim oranı ile sağlanır. Bilet ücretleri, bilet ulaştırma giderleri, posta hizmetleri, hizmet / araç / gereç kiralama, sigorta veya iptal bedeli gibi meblağlar önceden onayı alınmak kaydıyla Sigortalının hesabından tahsil edilir.
 
3.6. Pre-Travel Service
Seyahat öncesinde Zurich Sigorta Yardım arandığında Sigortalıya yukarıda açıklanan tüm teminatlar ve indirim oranları hakkında bilgi verilir. Sigortalıya tüm bu hizmetlerden yararlanması için ne yapması gerektiği detaylı olarak açıklanır. Sigortalıya vize, pasaportlar, girişteki aşı istekleri, gümrükler ve kuralları, döviz kurları ve vergiler, hava durumu, Bankalar, Elçilikler ve Konsolosluklar hakkında ön bilgi verilir
 
3.7. Araç Bilgi Hattı
Zurich Sigorta Yardım Araç Acil Yardım Bölümü tarafından, 24/24 saat ve 365 gün tüm Türkiye kapsamında yerel çekici-vinç firmaları, tamirhaneler ve araç markalarının servis istasyonları hakkınde bilgi ve telefon numarası verilir. İstenir ise karşılıklı fiyat onayı alındıktan sonra, anlaşmalı fiyatlarımızdan ilgili firmalar ile kontak kurulur.
 
Koşullar
 
1) Herhangi bir talep halinde Zurich Sigorta Yardım’ın sorumluluğu, tazminat veya menfaat talep eden Sigortalı’nın veya Lehdar’ın bu Poliçe’nin koşullarına uymakta olmaları koşuluna bağlıdır,
 
2))   Bu Poliçe kapsamındaki talebi için Lehdar;
 
a) Zararı asgariye indirmek için tüm makul tedbirleri alacaktır.
 
b) İstenen menfaatleri belirten talebi bildirmek için Zurich Sigorta Yardım’a en kısa zamanda telefon edecektir.
 
c)  Zurich Sigorta Yardım’a gerekli tüm bilgiyi serbest olarak temin edecektir.
 
d) Hiçbir ödeme, taahhüt, teklif veya sorumluluk kabulünde bulunmayacaktır.
 
3) Haklı sebeplerle çekme ve kurtarma hizmeti alamayan sigortalıların yapmış oldukları masraflar dışında Zurich Sigorta Yardım başka bir geri ödeme talebi kabul etmeyecektir.
 
Genel İstisnalar
 
1)  Zurich Sigorta Yardım’ın, dolaylı ya da dolaysız olarak aşağıdaki durumlardan meydana gelebilecek vakalarda hiçbir hizmet verme yükümlülüğü olmayacaktır :
 
a) Bu Poliçe kapsamında talepte bulunan herhangi bir Lehdar veya herhangi bir başka kişinin hileli hareketleri,
 
b) Bu poliçe kapsamındaki herhangi bir hizmetin verilmesi esnasında, dolaylı veya dolaysız meydana gelebilecek ve poliçenin kapsamında olmayan her türlü maddi/bedeni zarar, 
 
c) Sel, deprem, volkanik patlamalar, fırtına ve meteor düşmesi gibi olağanüstü olaylar sonucu ortaya çıkan zararlar,   
 
d) Terorizm, isyan ve ayaklanmalar,
 
e) Silahlı kuvvetler veya güvenlik kuvvetleri veya örgütlerinin harekatı,
 
f) Nükleer radyo-aktivite sonucu ortaya çıkan olaylar,
 
g) Araç sürücüsünün;
 
(i) İlaç, zehirli veya narkotik maddelerin etkisinde olması veya kanındaki alkol düzeyinin aracı kullanmakta olduğu ülkedeki kanunların müsaade ettiği düzeyin üzerinde olması,
 
(ii) Aracın sınıfına uygun ehliyete sahip olmaması.
                              
h) Sigortalı ya da Sürücünün taşınan yolcu hayvan veya malın yolcu kapasitesine ya da yükleme biçimine uymayan şekilde taşınmasının hasara ya da kazaya sebebiyet vermesi durumunda,                           
                                           
i) Araçta taşınan yakıt madeni esaslı cisimler veya diğer yanıcı patlayıcı ya da zehirli maddeler,
 
j) Bir Lehdar’ın aşağıdakilere katılması:                          
(i)   Yarış, ralli veya benzeri denemeler,
(ii) Amatör veya profesyonel sportif faaliyetler, (Tüm extreme spor olarak tanımlanabilecek sporlar: Kayak, su sporları, paraglading, hangliding, motocross, vb)
(iii) Suç hareketleri,
Bahisler.      
 
k) Lehdar’ın kasıtlı hareketleri,
 
l) Tıbbi reçete dışında alınan alkol, ilaçlar, zehirli maddeler uyuşturucular veya tıbbi ürünlerin gönüllü tüketimi ile ortaya çıkan hastalıklar veya patolojik durumlar,
 
m) Hamilelik veya doğum yapma, istekli olarak doğuma son vermek,
 
n) Protez, gözlük, kontakt lens, işitme cihazları veya suni organlar,
 
o) Poliçenin geçerlilik tarihleri arasında, öncesinde tanısı konmuş olsun veya olmasın, varolduğu yetkili bir doktor tarafından poliçe başlangıç tarihinden sonra tespit edilen tıbbi bir durum veya bu duruma bağlı olarak ortaya çıkan akut kriz,
 
p) Doğuştan olan hastalıklar (Gebelik esnasında oluşan veya genetik faktörlerden kaynaklanan hastalıklar),
 
q) İntihar veya intihar teşebbüsü, akıl hastalıkları, psikolojik rahatsızlıklar, salgın hastalıklar,
 
r) Akut olmayan diş tedavileri, acil olmayan rehabilitasyon tedavileri,
 
s) Estetik tedavileri, aşılanma
 
t) Aracın trafiğe çıkışını sağlayan yasal dökümanların (şartların) olmaması,
 
u) Lastik arızaları, yedek lastik olmaması,  
 
 
2) Zurich Sigorta Yardım, aşağıdaki masraflardan sorumlu olmayacaktır:
 
a) Aracın her türlü tamiri,
 
b) Zurich Sigorta Yardım yetki vermeden, Lehdar tarafından veya onun adına düzenlenmiş her türlü yardım faaliyeti ve masrafları,
 
c) Bu poliçe kapsamındaki hizmetlerden herhangi birinin verilmesi esnasında, aracın içinde veya üzerinde bulunan sökülebilen parçalar ile araç içinde yer alan tüm kişisel ve/veya ticari eşyaların kaybı/bozulması sonucu ortaya çıkan masraflar,
 
d) Rapor/belge gerektiren teminatlar için gerekli evraklar verilmediği takdirde.           
 
İkame Araç İstisnalar
 
1) Zurich Sigorta poliçesinin kapsamadığı hasarlar kapsam dışıdır. Eksper raporu sonucunda, hasarın kapsam dışında olduğu ikame aracın kiralanması gerçekleştikten sonra ortaya çıkar ise kiralama ücreti sigortalıdan tahsil edilecektir.
 
2) İlgili kazaya bağlı olmayan estetik onarımlar, periyodik bakımlar için geçen süreler, otocam ve ototeyp hasarları ile mini onarım kapsamına giren hasarlar teminat dışıdır.
 
3) Aracın kaza dışında herhangi bir neden ile hareketsiz kalması teminat dışıdır. 
 
4) Otoban, köprü geçiş ücretleri, trafik cezası ve benzin kapsam dışındadır ve bu tür masraflar Sigortalı tarafından karşılanır.
 
5) Zurich Sigorta Kasko poliçesine ait genel istisnalar ikame kiralık araç teminatı için de geçerli olacaktır.
 
6) İkame Araç teminatı kısmi hasarlar için geçerli olup; yanma, çalınma hasarları ve tam hasarlar teminat kapsamı dışındadır.  
 
Sompo japan yardım hizmetleri için tıklayınız.