Şuayip Şenel, Anadolu’daki Sigorta Bilinci Hakkında Neler Söyledi?

Sigortahaber.tv

Anadolu’da sigorta bilinci yaygınlaşıyor

Şuayip Şenel, Anadolu'daki Sigorta Bilinci Hakkında Neler Söyledi?TOBB SAİK Yönetim Kurulu Üyesi Şuayip Şenel, Şemsiye Dergisi’ne yaptığı açıklamada Anadolu’daki müşterilerle büyük kentlerdeki müşteriler arasında farklılığın risk algısıyla doğrudan ilişkili olduğunu söyledi. Şenel; “Anadolu’dan kente göçün yoğunluklu yaşandıgı ülkemizde risk algıları da ortak. Farklılığı yaratan, sahip olup da kaybetme endişesini yaşadığınız şeyin değeri ve bu her müşteriye göre değişkenlik gösterir. Bu bazen eviniz, arabanız, iş yeriniz, bazen de hayatınız olur. Büyük şehir müşterilerinde risk algısının daha baskın oldugu da bir gerçek ancak; Anadolu’da da riski sigortalatma bilinci giderek yaygınlaşıyor. Sektörde yaşanan güven artırıcı her olumlu gelişme, bu bilincin gelişimine de olumlu etki ediyor. Nitelikli, vizyon sahibi, kurumsallaşan acente yapılanması da çok önemli. Sigorta ihtiyacı açısından ön plana çıkan ürünler kentlerde oldugu gibi kaza branşında yogunlaşıyor. Zorunlu sigortalar da öncelikli ancak müşterilerin bireysel risk algıları degişken. Hayatımızın, arabamızdan daha kıymetli olduğu bilincine vardığımızda, hayat sigortalarının da istenilen düzeyde prim üretimlerine ulaşacağını düşünüyorum. Son yıllarda yaygınlaşan sorumluluk sigortaları bu konuya iyi bir örnek oluşturuyor. Son 4-5 yıldır hekimlerimize dönük mesleki sorumluluk sigortası olmasına karşın prim üretimleri açısından hiç de hedeflenen seviyelere gelinememişti. Ancak; ürün zorunlu hale gelince üç günde nerdeyse her hekim sigortasını yaptırdı. Bu durum aslında sigorta bilincinin halen hangi noktada olduğunun da göstergesidir. Anadolu insanının sigortaya bakışı “Allah’a sigortalıyız” noktasından “tedbir alıp takdiri bırakma” noktasına geldi. Ancak; zorunlu olan ürünlerin satışında dahi yaşanan sıkıntılar var. Ürün şatışı çoğunlukla müşteriye önerme yöntemiyle yapılıyor. Bunun yanında bilinçli müşteri kitlesi de mevcut. Tasarrufa dönük ürünlerin satışı da yaygınlaşıyor. Sigorta bilincinin güven yitirmeden geliştirilmesi, var olan potansiyelin ortaya çıkması ve ürün satışlarının artmasını sağlayacaktır. Anadolu’da varlığını sürdürmeye çalışan acentelerin tabii ki bir çok sorunu var ancak; ülke şartlarından çok da farlı degil. Başlıca sorunlar üretim maliyetinin yüksek olması, haksız rekabet ve prim üretiminin sınırlı olması. Ülkemizin iki temel sorunu var diye düşünüyorum. Biri üretim, diğeriyse tasarruf. Bu iki temel sorun aslında acentelerin de temel sorunu. Üretim artırılır, göç önlenirse bunun sonucunda tasarruf tarafında bulunan ürünlerin satışı da yoğunlaşacaktır. Bu durum prim üretimini ve acentenin gelirini artırır” dedi.

Benzer İçerikler

Tebrikler!

Sigortam.net’ten
82 TL İNDİRİM
Çeki Kazandınız.
Kasko ve trafik sigortası satın alırken kullanabileceğiniz indirim çekinizi ister poliçenizi yenilerken, ister hemen kullanın!İNDİRİM ÇEKİ AL
İNDİRİM ÇEKİ AL