37.742 müşterimiz
son 24 saatte
bizi ziyaret etti!
X
444 24 00
7/24 Yanınızdayız

Hayat Sigortasında Biriken Tutardan Borç Alınabilir mi?

11 Ekim 2010
Sigortacı, aksine bir sözleşmeyle kısaltılmış olmadıkça en az 3 yıllık primi ödenmiş olması şartıyla sigorta ettirenin talebi üzerine ve poliçenin iadesi karşılığında sigorta poliçesi üzerinden ödünç para vermek zorundadır.
Yıllık hayat sigortası ile siz yokken bile sevdiklerinizin güvende olmasını sağlayın!
Borcun faizleri taraflarca kararlaştırılan vadelerde ödendiği sürece sözleşme yürürlükte kalır. Faizler vadelerinde ödenmeyecek olursa sigortacı, sigorta ettirene bir ihbar mektubu göndererek borcunu işlemiş faiz ve masraflarıyla üç ay içinde ödenmesini talep eder. Borç bu süre içinde ödenmez ise sigortacı alacağını işlemiş faiz ve masraflarıyla birlikte aldığı primlerden tahsil eder ve kalan miktar olursa da sigorta ettirene iade eder.

Okumaya Devam Edin

Yıllık Hayat Sigortasında Sigorta Ettiren ile Sigortalı Arasındaki Fark Nedir?

Sigorta ettiren, sigorta sözleşmesini yapan ve prim ödeme sorumluluğunu taşıyan kişidir.

Çocuğunuz için Sigorta Yaptırılabilir mi?

Hayat sigorta poliçesi yaptırabilmek için sigortalı adayının 18 yaşından küçük olmaması gerekmektedir.