Lehdar (Menfaatdar) Nedir?

Lehdar, sigortadan faydalanan gerçek ya da tüzel kişi veya kişilerdir. Sigortalı istediği kişiyi veya kişileri bu şekilde gösterebilir. Hayat sigortası poliçesinde ayrıca belirtilmediği takdirde kanuni varisler lehdar olarak kabul edilir. Hayat sigortası devam ederken lehdarların adı değiştirilebilir veya poliçeye yeni lehdarlar eklenebilir.

Yıllık hayat sigortası ile siz yokken bile sevdiklerinizin güvende olmasını sağlayın!

Hayat sigortası sahibi olunduğunda, adına sigorta sözleşmesi yapılan kişi “sigortalı”, sigortalının prim ödemesini yapan “sigorta ettiren” ve sigorta sözleşmesine taraf olmamakla beraber sigortalının vefatı halinde sigorta tazminatını sigortacıdan isteme hakkına sahip olan kişi de lehdar (menfaatdar) olarak adlandırılır.
Sevdiklerinizin geleceğini güvence altına almak için Sigortam.net’ten yıllık hayat sigortası başvurusu yapabilirsiniz.

Benzer İçerikler