444 24 00
7/24 Yanınızdayız

Kriz Döneminde Eksik Sigortaları Gözden Geçirin

26 Kasım 2008

 Uzmanlar, krizle birlikte daha fazla tasarruf yerine, sahip olunanların da güvence altına alınmasının önemini vurguluyor.
 
 Araba, konut, eşya gibi sahip olunan varlıkların sigorta güvencesi altına alınarak olası risklere karşı korunması bir anlamda tüketicinin mali yapısının da korunması anlamına geliyor. Örneğin kasko sigortasını ihmal eden tüketicinin, bir kaza ya da arabasının çalınması durumunda uğrayacağı maddi kayıp, sigorta primine ödediğiyle karşılaştırılmayacak kadar büyük olacaktır. Aynı şey konut sigortaları için de geçerli. Evimizin ve evimizdeki eşyaların doğal afet, yangın, hırsızlık, sel basması, yer kayması, dahili su, duman ve benzeri risklere karşı güvence altına alınması bir anlamda yılların birikiminin güvence altına alınması demek. Konut sigortalarının tüketicinin tahmininin aksine hiç de pahalı bir sigorta olmadığını söyleyen

Sigortam.net Genel Müdür Yardımcısı Özgür Zeybek konuyla ilgili, şu bilgileri verdi:
 
 Özel konut sigortalarının primleri konutun bulunduğu yere, alınacak teminat kapsamına, yaşına, yapı tarzına ve yangın ile hırsızlığa karşı alınmış önlemlerine göre değişir.
İstanbul Kadıköy'de yangın, hırsızlık, sel, su baskını, yer kayması, araç çarpması, fırtına, yangın mali mesuliyet, enkaz kaldırma, kira kaybı gibi teminatları kapsayan ve 100 metrekarelik tam kagir, 100 bin YTL değerindeki bir konut içindeki 20.000 YTL'lik eşyayla yıllık ortalama 120 YTL bedel ile sigortalanabiliyor.
Ferdi kaza sigortası, bir kaza sonucunda kişinin tedavi masraflarını, sakat kalması halinde poliçede belirtilen tazminat miktarını almasını sağlar.
40 yaşında bir avukat ya da öğretmenin herhangi bir kaza sonucu sürekli sakatlık ve ve-fat durumlarında 40'ar bin YTL'lik teminat için ödemesi gereken prim miktarı yıllık olarak en fazla 67 YTL.
Buna karşın arazi ve ofiste hizmet vermekte olan yine aynı yaştaki bir mühendisin aynı miktardaki teminatlar için ödemesi gereken yıllık prim miktarı ise en fazla 114 YTL.
 

Tüketicilerin sigorta satın alırken hangi riskleri hangi şartlarda satın aldıklarını bilmesi gerekiyor.

 
Sigorta olası risklerin tümünü kapsamalı gereksiz teminatları içermemeli.
Hem sigortalının hem de sigortalanacak değerin özelliklerine göre doğru teminatların seçilmesi, riskleri güvence altına alacağı gibi fazla prim ödenmesini de önleyecek.
Ancak tasarruf yapılacak diye yalnız prim göz önünde bulundurularak sigorta yaptırıldığında da eğer ihtiyaca uygun teminatlar alınmamış ise olası bir hasar durumunda oluşan zarara karşı tazminat almak mümkün olmayacağından dengenin çok iyi kurulması gerekiyor.
Poliçe satın almadan önce şirketlerin primlerini ve hizmet kalitesini teminat içeriğiyle birlikte değerlendirmek sigortalıya büyük kazançlar sağlar.
Bunun dışında satın alına¬cak poliçenin içerdiği muafiyetler hakkında önceden bil¬gi alınması bir hasar durumunda mağduriyeti önceden önleyecektir.
 


 


Okumaya Devam Edin

Sigortam.net 2007 Hedeflerini Aştı

01 Şubat 2008 Cuma

Sigortam.net üretimini kaskoda yüzde 38, sağlıkta 34, trafikte yüzde 55, konutta yüzde 35 ve öteki dallarda da ortalama yüzde 33 arttırdı.

Sigortam.net 2008'de Hedef Büyütüyor

01 Şubat 2008 Cuma

2007 yılında sektör genelinde ilk 9 ay itibariyle bir önceki yıla oranla %13.77'lik büyüme yaşanırken, Sigortam.net yılın tamamında %58’lik bir büyüme gerçekleştirdi.

Sigortam.net Yüzde 58 Büyüdü

06 Şubat 2008 Çarşamba

Geçen ay sektör genelinde ilk 9 ay itibarıyla bir önceki yıla oranla yüzde 13,77’lik bir büyüme yaşanırken, Sigortam.net sunduğu yeni ve farklı hizmetler ve müşteri memnuniyetli odaklı çalışması sayesinde yılın tamamında yüzde 58 büyüdü.