Özel Sağlık Sigortası Fiyatları 2024 için Hemen Teklif Al

  • Başvuru formuna bilgilerini gir, sigorta uzmanlarımız seni arasın
  • En iyi şirketlerin özel sağlık sigortası tekliflerini karşılaştır
  • İhtiyaçlarına uygun olan ÖSS poliçesini hemen satın al
Bu bilgiler sana özel teklif hazırlayabilmemiz için gereklidir.

Özel Sağlık Sigortası Teminatları Nelerdir?

ÖSS TeminatlarıÖSS Poliçe Kapsamları
Doktor muayenesiTanı ve tedavi için doktor tarafından fiziki olarak yapılan muayene giderlerini karşılar. (Ödeme yüzdeleri sigorta şirketlerine göre değişir.) Hastane, tıp merkezi, poliklinik, özel muayenehaneler gibi sigorta şirketi ile anlaşmalı çeşitli sağlık kuruluşlarında muayene olunabilir.
Laboratuvar TetkikleriDoktorun fiziki muayenesi sonrası teşhis ve tedavi için gerekli gördüğü laboratuvarda yapılan tetkiklerin giderlerini karşılar. Kan ve idrar tahlilleri gibi laboratuvar tetkiklerini kapsar. (Poliçenin teminat limiti ve ödeme yüzdeleri dahilinde ödenir.)
İlaç TeminatıDoktor muayenesinden sonra reçete edilen ilaç bedellerini karşılar. İlaçların kullanım süresinin poliçe geçerlilik süresi içerisinde olması, her bir ilaç kalemi için en fazla 30 günlük ya da süreklilik isteyen raporlu ilaçlarda 90 günlük doz gibi sınırlamaları olabilir. Sigorta şirketlerinin özel şartlarına göre bu kurallar değişebilir.
Çocuk/Yetişkin Aşı GiderleriÇoğu sigorta şirketi ilaç teminatı kapsamında 0-6 çocuk aşılarını karşılar. Bazı şirketlerde ise çocukların üst yaş sınırı 9 gibi daha farklı da olabilir. Yetişkin aşılarını ise daha nadir olmakla birlikte karşılayan şirketler vardır. Hepatit A-B, HPV(rahim ağzı kanseri) gibi. Kuduz ve Tetenoz aşıları da tüm yaş gruplarında genelde kapsam dahilindedir.
Görüntüleme ve Tanı YöntemleriDoktor tarafından hastalıkların teşhisi ve tedavi sürecini takip edebilmek adına gerekli gördüğü görüntüleme yöntemlerini karşılar. Her türlü röntgen, mamografi, EKG, Holter, solunum fonksiyon testleri gibi görüntüleme yöntemleri bu kapsam altındadır. Aynı zamanda görüntüleme için kullanılacak ilaç, anestezi ve yatak ücretleri de teminat içerisinde sayılır.
İleri Tanı YöntemleriDoktorun hastalık teşhisi ve tedavisi için gerekli gördüğü biyopsi alımı, patolojik tetkikler, tomografi, endoskopi, doppler, ultrasonografi gibi tetkikler ileri tanı teminatı içerisinde karşılanır. İşlemler sırasında ilaç, kontrast madde ve anestezi gibi ücretler de teminat kapsamındadır.
AmeliyatHastalık ve tedavinin ameliyatı gerektirmesi durumunda; ameliyat öncesi anestezi için istenen kontroller, operatör ücreti, ameliyathane giderleri, oda, yemek, refaketçi gibi ameliyatin başından sonuna kadar oluşabilecek tüm giderler poliçedeki limitler dahilinde karşılanır.
Küçük MüdahaleTedavi olarak uygulanması gereken küçük çaplı cerrahi ve/veya ortopedik işlemlerin giderlerini karşılar. Dikiş atma, kırık nedeni ile alçı, yara tedavisi, pansuman, mide yıkanması, serum takılması gibi tedavi işlemleri bu teminat kapsamında ödenir. Müdahale tedavileri şirketlerin poliçe özel şartlarında değişiklik gösterebilir.
Kontrol Mamografi, PSA TaramaGenel olarak ÖSS poliçelerinde 40 yaş üzeri sigortalılara yılda bir kez hediye teminat olarak verilir. Sigortalının isteği ile kontrol amaçlı yılda bir kez kullanılabilen ek hizmettir. Şirket özel şartlarına göre değişmekle birlikte genelde poliçe başlangıcında 40 yaş ve üzeri olan kadınlar için mamagrofi, erkekler için PSA taramasını kapsar.
Kemoterapi- Radyoterapi- DiyalizKemoterapi, radyoterapi ve diyaliz tedavi giderleri bu teminat kapsamında karşılanır. Bu tedavilerin uygulama ücretleri, takibi için laboratuvar ve ileri tanı tetkiklerinin masrafları poliçedeki limitler ve ödeme yüzdelerine göre sigorta şirketi tarafından ödenir. Aynı zamanda hastane, ilaç ve doktor masrafları da teminat altındadır.
Doğum teminatıNormal veya sezeryan doğum ile ilgili ücretler bu teminat kapsamındadır. Poliçeye ek prim ödenerek doğum teminatı ekletilebilir. Bekleme süresine tabi ek teminatlardan biridir, poliçenin kapsamına göre bekleme süreleri farklılaşabilir. Doğum sırasında oluşabilecek komplikasyonlar, küvöz ya da bebek masrafları gibi giderlerin karşılanması ise şirketlerin doğum teminatı şartlarına göre değişir.
Gebelik takip giderleriGebelik öncesinde, sırasında ve sonrasında gerçekleşecek gebelik ile ilgili giderler bu teminat kapsamında karşılanır. Bekleme süresine ve özel şartlara tabidir, bu süre ve şartlar şirketlere göre değişebilir. Gebelik ile ilgili rutin tahliller, TORCH testleri, gebelik sırasında kullanılan ilaçlar (folik asit, vitamin, demir vb.), obstetrik ultrason, amniyosentez, NST, Üçlü Tarama Testi, düşük, düşük tehdidi gibi ilgili giderler kapsam içerisindedir.
Yenidoğan bebek teminatıBebeğin doğum sonrasında sağlık kontollerinin yapılması amacıyla muayene ve rutin tetkik giderlerini karşılar. Bebeğin kan grubunu belirleme, metobolik tarama testi, işitme testi gibi kontroller teminat limitlerine göre ödenir. Yenidoğan teminatı genellikle ek prim karşılığı poliçeye sigortalının isteği ile dahil edilir ve doğum teminatının da satın alınmış olması gibi şartları olabilir.
Check-up teminatıCheck-up yılda bir kez olarak kullanılan ve sağlık taramasındaki tetkiklerin masraflarını genelde %100 karşılayan bir teminattır. (Şirketlerin özel şartlarında ödeme yüzdeleri değişebilir.) Akciğer grafisi, EKG, Kardiak, Metobolizma Kontrol, Trioid, Jinekonolik, Üroloji, Osteoporoz, Uyku-Apne, tam kan sayımı, tam idrar testi, sedimantasyon, kolesterol ve doktor değerlendirmesi gibi birçok tahlil ve tetkiki kapsar. Her şirket ve ürünün check-up teminatı içerisinde yaptığı tetkiklerin kapsamı değişebilir.
Diş tedavisi teminatıDiş hekimi tarafından yapılan fiziki muayene, tedavi işlemleri, ameliyat ve protezler poliçede belirtilen “Diş Tedavi” ek teminatının limit ve ödeme yüzdesi dahilinde karşılanabilir. Ek teminat olarak poliçeye ekletilebilen diş tedavi modülü her poliçede yer almayabilir, şirketlerin özel şart ve kapsamlarına göre değişebilir. Ayrıca çoğu ÖSS poliçesinde "Trafik Kazası Sonucu Diş Tedavi Teminatı" da yer alır. Kaza ve doktor raporu ile belgelendirmek şartıyla kullanılabilir. Sadece trafik kazası sonucu zarar gören dişlerin eski hallerine getirilmesi için her türlü tıbbi ve cerrahi müdahalenin giderlerini kapsar.
Yurt dışı tedavi teminatıSigortalının yurt dışındayken de poliçedeki kapsam ve limitlere göre ayakta ve yatarak tedavi olmasını sağlar. Genel olarak poliçedeki yurt içi ayakta ve yatarak teminat kapsamları ile aynı olmakla birlikte limit ve ödeme yüzdeleri değişebilir. Yurt dışındayken hastalık ya da kaza durumlarında muayene, tahlil ve tetkikleri aynı zamanda hastanede yatılması gereken durumlarda da ameliyet ve ilaç gibi birçok sağlık giderini limitler dahilinde öder.

Tablodaki teminatlar sigorta şirketlerine ve poliçe kapsamlarına göre değişebilir. Sigorta şirketlerinde yukarıda örnek olarak listelediğimiz teminatlardan daha farklı kapsamlar da olabilir. İhtiyaçlarına uygun teminatları seçmek ve güncel kapsamları öğrenmek için ÖSS teklifi alabilirsin.

Özel Sağlık Sigortası

Özel Sağlık Sigortası Nedir?

Özel sağlık sigortası, hastalık ya da kaza durumlarında oluşabilecek sağlık masraflarını karşılayan ve sana özel olarak düzenlenen bireysel sağlık sigortası türüdür. Özel sağlık sigortası poliçesinde belirlenen şartlar kapsamında tedavin için ihtiyacın olan hizmetleri, ücretsiz ya da minimum ücret ödeyerek alabilirsin. Yani özel sağlık sigortası, normal koşullarda özel sağlık kuruluşlarına ödeyeceğin miktarın altında fiyatlarla bir sene boyunca hizmet almanı sağlar.

Özel Sağlık Sigortası Nasıl Yaptırılır?

Özel sağlık sigortası yaptırmak istiyorum, ne yapmalıyım diyorsan aşağıdaki adımları izleyebilirsin;

  • Özel sağlık sigortası başvuru formunu doldururarak teklif alabilirsin.
  • Başvurunu yaptıktan sonra uzman sigorta danışmanlarımız seni arayarak özel sağlık sigortası fiyat tekliflerini iletirler.
  • İstersen 444 24 00 numaralı Sigorta Bilgi Hattımızı arayarak da özel sağlık sigortası fiyatları hakkında bilgi alabilirsin.
  • Poliçelerin teminat detaylarını ve anlaşmalı hastaneleri uzmanlarımızdan öğrenerek kendin için en iyi özel sağlık sigortasını satın alabilirsin.

Özel Sağlık Sigortası Fiyatları Ne Kadar?

Özel sağlık sigortası fiyatları, kişisel sağlık durumuna ve poliçenin kapsadığı teminat limitlerine göre değişkenlik gösterir. Poliçenin anlaşmalı olduğu hastane ağının genişliği ve üst segment özel hastanelerde geçerli olması gibi nedenler de özel sağlık sigortası ücretlerini farklılaştırır. Bu nedenle kesin bir fiyat belirtmek doğru olmaz. Sağlık durumuna ve özel şartlarına göre en doğru teklifi almak için formu doldurup sağlık uzmanlarımızın sana ulaşmasını sağlayabilirsin.

Özel Sağlık Sigortası Sorgulama Nasıl Yapılır?

Özel sağlık sigortası sorgulamasını internetten yapabilirsin. E-devlet’e girip “Sağlık Sigortası Poliçe Bilgileri Sorgulama” ekranında güncel ve geçmişteki poliçe bilgilerini görebilirsin. Özel sağlık sigortanın bitiş tarihi ve poliçe numarası gibi bilgilerini sorgulama yaparak öğrenmen mümkün. Eğer özel sağlık sigortası fiyat sorgulaması yapmak istiyorsan ise yukarıdaki başvuru formuna bilgilerini girerek uzman sigorta danışmanlarımızın sana telefonla ulaşmasını sağlayabilirsin.

Özel Sağlık Sigortası Teklifi Nasıl Alınır?

1
Bilgilerini Gir veya 444 24 00’ı arayarak teklif al

Özel sağlık tekliflerini görüntüleyebilmek için bilgilerini gir.

2
Özel Sağlık Tekliflerini Karşılaştır

Sigorta şirketlerinin özel sağlık tekliflerini aynı anda karşılaştır, ihtiyacına en uygun sağlık sigortasını 2 dakikada bul.

3
Özel Sağlık Sigortanı Hemen Satın Al

Sigortam.net'e hiçbir ek ücret ödemeden sağlık sigortanı hemen al, güvencen anında e-posta adresine gelsin.

Özel Sağlık Sigortası Kapsamı Nedir?

Özel Sağlık Sigortası Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Anlaşmalı Özel Sağlık Sigortası Şirketleri

Acıbadem SigortaAk SigortaAllianz SigortaAnadolu SigortaAxa SigortaDemir SağlıkDoğa SigortaMapfre SigortaRay SigortaTürk Nippon Sigorta
Poliçemi neden Sigortam.net’ten almalıyım?
Doğru Ürün Doğru Ürün

Yenilenen yapay zekâmızla, onlarca sigorta teklifi arasından ucuzunu, sana uygununu ve kapsamlısını buluyoruz. Net teminatlar ve net fiyatlarla kararın hep net olsun.

İyi Fiyat İyi Fiyat

Önceliğimiz her zaman sensin. Çalıştığımız tüm şirketlerde bütçeni düşünerek “en iyi fiyat garantisi” sunuyoruz.

7/24 Hizmet 7/24 Hizmet

24 yıllık tecrübemiz ve uzman sigorta danışmanlarımızla 7/24 her ihtiyacında yanındayız. Üstelik hasar anında saniyeler içinde bize ulaşabilirsin.