444 24 00
7/24 Yanınızdayız

Gelişmiş Sigorta Pazarları 2009'da Daralırken Gelişmekte Olan Pazarlar Büyümeye Devam Etti

28 Temmuz 2010
Sigortacı Gazetesi
 

2009da reel prim büyüme - sigortamnet

2009 yılı dünyada toplam sigorta prim üretim rakamları açıklandı. Swiss Re’nin 159 ülkeyi inceleyerek hazırladığı raporda 2009 yılında enflasyona göre ayarlanmış global sigorta prim üretiminin yüzde 1.1 daralarak 4 trilyon 66 milyar dolar seviyesine geldiği bildirildi. Yayımlanan raporda 2008 yılı global prim üretim oranının yüzde 3.6 düştüğü göz önüne alındığında 2009’da elde edilen bu rakamın bir gelişme olarak değerlendirilebileceği belirtildi.
 

Ekonomik kriz ve global ekonomi

 

2009 yılında global ekonomi 1930 yılından bu yana en büyük ekonomik krizi yaşadı. Dünyada GSYH yüzde1,9’luk düşüşle 58 trilyon 216 milyar dolara geriledi. Sanayileşmiş ülkeler bu düşüşten büyük zarar gördü. Gelişmekte olan ülkelerde de GSYH’nin büyümesi yavaşladı. Buna rağmen gelişmekte olan ülkeler, sanayileşmiş ülkelere göre global ekonomik krizle başa çıkmak konusunda daha başarılıydı.
 
2010 ve 2011 yıllarında Amerika, Çin ve gelişen marketlere sahip ülkelerin ciddi bir büyüme yaşaması bekleniyor. Batı Avrupa’nın büyümesinin, mali açıdan zorluk yaşayan, devlet borçlarının ve bütçe açığının yüksek olduğu ülkelerden dolayı düşük oranlarda olacağı tahmin ediliyor.
 

Prim üretimi artacak

 
Swiss Re’nin yayımladığı Sigma raporuna göre 2009 yılında dünyada toplam hayat prim üretimi yüzde 2 oranında düşerek 2 trilyon 332 milyar dolara gerilerken, hayat dışı prim üretimi 1 trilyon 735 milyar dolarda sabit kaldı. İncelemeye dahil edilen ülkelerin yüzde 66’sı sigorta sektöründe, ülkelerinin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyüme oranlarından daha hızlı bir gelişim gösterdi. Yatırımlardan elde edilen sonuçların ve genel kârlılığın da geliştiği bildirildi. 2010 yılı için sektördeki beklentiler ise genel prim üretimi büyümesinin pozitif rakamlara ulaşması, kârlılık ve bilançonun büyümeye devam etmesi yönünde. 
Ekonomik kriz döneminde sigorta sektörü tazminatları karşılamaya, ödemeye devam etti. Sektörün bu tazminatları karşılama kapasitesinde daralma olmadı. Banka sektörünün aksine, sigorta şirketlerinin birkaç istisna haricinde devletten yardım almadığı belirtildi.
 

Hayat Sigortalarında düşüş

 
2009 yılında hayat sigortası prim üretiminde yüzde 2’lik bir düşüş yaşandı ve bu düşüşte İngiltere ve ABD’de prim üretimindeki çift haneli düşüş oranı etkili oldu. Yayımlanan raporda bu üretim oranının primlerin yüzde 5 düştüğü 2008 yılı ile kıyaslandığında yine de bir gelişme olarak değerlendirilebileceği belirtildi. Ayrıca gelişmekte olan pazarlarda, özellikle Asya’da, prim üretim oranları yükselmeye devam etti.
 
Hayat dışı sigorta branşları ise kriz döneminden çok fazla etkilenmedi. Yatırımdaki kayıplara rağmen, sigortacılar talebi karşılama kapasitesine sahipti. 2009 yılında hayat dışı prim üretimi sadece yüzde 0,1’lik düşüş göstererek neredeyse sabit kaldı. ABD ve Avrupa’da hayat dışı prim üretiminde düşüş yaşanırken, diğer bölgelerde yükseliş görüldü. Hayat dışı pazarındaki düşük fiyatlar 2009’daki kârlılığı kötü yönde etkiledi. Ancak genel kârlılık durumu hayat sektöründe de olduğu gibi kredi ve hisse senedi pazarının toparlanmasıyla birlikte gelişti.
 

Asya ve Latin Amerika hayatta büyüdü

 
Hayat sigortalarındaki yüzde 2’lik toplam daralmada ABD’deki yüzde 15 ve İngiltere’deki yüzde 12’lik düşüş etkili oldu. 2008’de ise hayat branşı dünya ölçeğinde yüzde 7.8 gerilemişti. Gelişmiş Asya ekonomilerinin hayat sigortalarındaki prim üretimi de yüzde 1.1 oranında düştü. Japonya’da bölgelere göre prim üretimi farklılıklar gösterse de, prim üretimi artışı yatay bir seyir gösterdi. Avustralya’da ise vergi avantajının geri çekilmesiyle birlikte yüzde 20 düşüş yaşandı. Gelişmekte olan pazarlardaysa hayat üretiminin büyümesi yüzde 4.2 oldu. Büyüme 2008’de yüzde 14 olarak kaydedilmişti. Artış özellikle Çin ve Hindistan’ın içinde bulunduğu Güneydoğu Asya’da yüzde 10 olarak gerçekleşti. Latin Amerika ülkelerindeyse yüzde 7.8’lik artış yaşandı. Orta ve Doğu Avrupa’ya bakıldığındaysa, resesyonun önemli ölçüde etkisi görüldü. Avrupa’nın bu bölgesinde hayat sigortalarında yüzde 20’lik gerileme yaşandı. 2008’deyse yüzde 20 artış söz konusuydu. Gelişmekte olan ülkelerde kötü bir yıla sahne olan kârlılıksa 2009’da düzelmeye başladı.
 

2010’dan beklentiler

 

Önümüzdeki günlerde sigorta sektörünün 2009 yılında başlayan toparlanma sürecinin devam etmesi bekleniyor. 2010 yılında bugüne kadar hayat sigortası için elde edilen göstergeler de büyümenin devam edeceğine işaret ediyor. Finans sektörünün toparlanmasıyla sigorta şirketlerinin bilançolarının güçleneceği tahmin ediliyor. Uzun dönemde, hayat sigortasının yaşlanan nüfustan dolayı kazanç sağlaması ve bu durumun emeklilik, hastalık sigortası ve uzun dönemli hayat ürünlerinin satışlarını artırması bekleniyor. Ayrıca gelişmiş ülkelerin hayat dışı prim üretimlerinin de büyüme göstereceği öngörülüyor.
 

Ülkelerin yarıdan çoğu büyüme açıkladı

 

2009’da dünyada toplam prim üretimi yüzde 1.1 oranında düşüş gösterdi. Birçok ekonomik göstergenin Amerikan Doları’nın karşısında değer kaybetmesiyle birlikte dolar bazında küçülme yüzde 3.7 oldu ve 4 trilyon 66 milyar dolar olarak kayıtlara düştü. 2008’de toplam primin yüzde 57.8’ini oluşturan hayat sigortaları 2009’da yüzde 57.3’e geriledi, hayat dışı sigortalar ise yüzde 42.2’den yüzde 42.7’ye çıktı.


Okumaya Devam Edin

İkinci El Otomobilde Hasar Kontrolü

08 Haziran 2010 Salı

Sigorta Bilgi Merkezinin uzun bir süredir üzerinde çalıştığı ve yine Türkiye'de bir ilki temsil edecek olan SMS Projesi tamamlanmış ve devreye alınmıştır.

Şirketlerin Öncelikli Hedefi Online Satışı Artırmak

04 Haziran 2010 Cuma

AMPD Benchmark Araştırması'na göre Online pazarlama ve yeni online hizmetler ise ikincil öncelikler olarak ortaya çıkıyor.

Sigortacılık Büyümesini Sürdürecek

10 Haziran 2010 Perşembe
Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mustafa Su, “Uzun vadede bakılırsa sigorta sektörü Türkiye’de gelişmekte olan bir sektördür ve daha da gelişme potansiyeli var” dedi.