Türk Nippon Sigorta ile Sağlığınızı Güvenceye Alın! 

Sağlığınız Bizde Sigortası Tam Size Göre!

Türk Nippon Sigorta ile Sağlığınızı Güvenceye Alın! 

SGK 'lısınız ve özel hastanelerin sağlık hizmetlerinden de yararlanarak, bu hizmetler için yüksek primler ödemek istemiyorsunuz. O zaman Sağlığınız Bizde tam da size göre. Bu sigorta poliçesi ile sağlık sigortasının neredeyse yarı fiyatına sigorta yaptırabilirsiniz.

Sağlığınız Bizde Ürünü İle Yararlanabileceğiniz Teminatlar

 1. Yatarak + Ayakta Teminatlarımız
 2. Cerrahi ve Dahili Yatışlar
 3. Yoğun Bakım
 4. Kemoterapi, Radyoterapi, Diyaliz
 5. Koroner Anjiyografi
 6. Küçük Müdahale Giderleri
 7. Standart tek kişilik özel oda,yemek ve bir adet refakatçi giderleri
 8. Doktor Muayene (yılda 8 adet)
 9. Laboratuvar Hizmetleri
 10. Görüntüleme ve Tanı Yöntemleri
 11. İleri Tanı Yöntemleri
 12. Fizik Tedavi Giderleri

Sağlığınız Bizde Ürünün Avantajları

 1. Bu ürünümüzde sigortalının poliçe başlangıç tarihinden önce var olan şikayet ve hastalıkları ile ilgili her türlü sağlık tedavi masrafları kapsam dahilindedir.
 2. 80 yaş arasında olan ( 80 yaş dahil ) ve SGK kaydı bulunan herkes için poliçe yapılabilmektedir.
 3. SGK tarafından kapsama alınan ve SGK sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı olan kişiler bu üründen yararlanabilmektedir.
 4. Vergi indiriminden, prim ödemeleri karşılığında alınacak makbuz ile yararlanılabilir.