HDI Sigorta Yardım Hizmetleri

23 Haziran 2010

HDI Sigorta Anonim Şirketi

Kasko Yol Yardım Hizmetleri

Kasko poliçelerinde bu teminatın verilmiş olması şartı ile yardım hizmetlerinden faydalanılacaktır.
 

YARDIM HİZMETİ

Yardım hizmeti; kişiler için kaza ve ani hastalık durumlarında, araçlar için kaza, arıza ve çalınma durumlarında geçerli olan, kalınan zor durumdan kurtarılabilinmesi için yapılan yardım ve hizmetler bütünüdür.
HDI Yardım, hizmetlerini resmi ve dini tatil günleri dahil olmak üzere yılın her gününde, günde 24 saat boyunca tüm Türkiye sınırları içinde gerçekleştirir.
 

SİGORTANIN TANIMI

Sigortalı Kişi

1. Poliçenin adına kesildiği aracın sahibi,
2. Eğer yukarıdakinden farklı ise Aracın Daimi Sürücüsü anlamındadır.
 

Daimi Sürücü

Aracı kullanmak için ehliyeti olmak kaydıyla, gerekli özelliklere haiz, aracı kullanan kişi.
 

Lehdar

 

Binek Araçlar İçin;

1. Sigortalı kişi,
2. Sigortalı kişinin kendisiyle birlikte sürekli ikamet eden eşi, çocukları (17 yaşındaki veya daha küçük) veya anne/babası (ebeveyni),
3. Aracın kazaya uğraması halinde, araçta bulunan herhangi bir başka kişi anlamındadır.
 

Kamyonet , Minibüs, Ağır ve Özel Maksatlı Ticari Araç için;

1. HDI Yardım’a bildirilen ve poliçenin adına kesildiği kişi (1 kişi) ve birinci derece aile üyeleri
2. Eğer yukarıdakinden farklı ise aracı kullanan sürücü (1 kişi) ve birince derece aile üyeleri
3. Sürücü yardımcısı (1 kişi)
 

Birinci Derece Aile Üyeleri

Sigortalı kişinin kendisiyle birlikte sürekli ikamet eden eşi, çocukları (17 yaşındaki veya daha küçük) veya anne/babası (ebeveyni),
 

Sigortalı Araç

 

Hususi ve Hafif Ticari Araç

Poliçede tanımlanan araç anlamındadır.
 

Ağır Ticari Araç

10 tonu aşmayan ve poliçede belirtilen midibüs ( 15-35 yolcu ) açık kasa ve kapalı kasa kamyon tipi ticari amaçlı kullanılan araçlardır.
 

Özel Maksatlı Ticari Araç

Ağırlığı 18 tonu aşmayan ve poliçede belirtilen otobüs, çekici tır, tanker, transmikser tipi ticari amaçlı kullanılan araçlardır. İnşaata yönelik endüstriyel araçlar, askeri araçlar, çöp toplama araçları kapsam dışıdır. (Dorseler, ayrı poliçe düzenlenmesi şartı ile kapsama alınmıştır.)
 

Trafik’te Sigortalı Araç Binek Araçlar için;

1. Toplu mal ve insan taşımacılığında kullanılmamış,
2. Ağırlığı 3500 kg.’ı aşmamış olması kaydıyla, Poliçede tanımlanan araç anlamındadır.
 

Ticari Araçlar için:

 
Hafif Ticari Araç;
Ağırlığı 3500kg’ı aşmamış olması kaydıyla poliçede tanımlanan minibüs, kamyonet tipi ticari amaçlı kullanılan araçlardır.
 
Ağır ve Özel Maksatlı Ticari Araç;
Poliçede belirtilen midibüs (15-35 yolcu), açık kasa ve kapalı kasa kamyon tipi ticari amaçlı kullanılan araçlar ile ağırlığı 18 tonu aşmayan ve poliçede belirtilen otobüs, çekici tır, tanker, transmikser tipi ticari amaçlı kullanılan araçlardır. İnşaata yönelik endüstriyel araçlar, askeri araçlar kapsam dışındadır.
 

Daimi İkamet Ülkesi

Poliçenin düzenlendiği ülke anlamındadır. ( Türkiye Cumhuriyeti ) Daimi İkametgah
Lehdar’ın daimi ikamet ülkesinde bulunan evi veya ikametgahı anlamındadır.
 

Arıza

Aracın hareketsiz kalmasına neden olan elektrik veya mekanik arıza.
 

Kaza

Aracın hareketsiz kalmasına neden olan karayolu trafik kazası ya da ani ve şiddetli dışarıdan kaynaklanan bir neden sonucunda meydana gelen tahribat.
 

HİZMET SÜRESİ

Yardım hizmeti, sigorta poliçesinde belirtilen süre içinde verilmektedir.
 

ÖNEMLİ NOT:

 

Binek ve Hafif Ticari;

HDI Yardım, aracın çekilmesi, kurtarılması, oto kapı kilit, lastik değiştirilmesi ve benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi hizmetleri dışında Daimi İkametgah’dan 25 km. uzakta yürürlüğe girecektir. Altı çizilen bu hizmetler için herhangi bir kilometre kısıtlaması yoktur.
 

Ağır ve Özel Maksatlı Ticari;

HDI Yardım, aracın çekilmesi ve kurtarılması hizmetleri dışında Daimi İkametgah’dan 25 km. uzakta yürürlüğe girecektir. Altı çizilen bu
hizmetler için herhangi bir kilometre kısıtlaması yoktur.
 

TEKNİK TEMİNATLAR

Sigortalı aracın kaza, mekanik arıza, tam ya da kısmi çalınma sonucu hareket edememesi halinde HDI YARDIM’ ın sorumluluğu başlar.
 

 

Araç Teminatları

Binek ve Hafif Ticari Araç

Aracın çekilmesi

1.000 TL

Aracın vinç ile kurtarılması

1.750 TL

Oto kapı kilit hizmeti (Diğer masraflar Lehdar'a ait)

İşçilik Sınırsız

Lastik değiştirilmesi hizmeti (Sadece binek araçlar için) (Malzeme Lehdar'a ait)

İşçilik Sınırsız

Benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi (En yakın benzinciye kadar)

1.000 TL

Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama

600 TL/Gün (Max.3 Gün)

Daimi İkametgeha geri dönüş veya yolculuğa devam seyahati

Sınırsız

Aracın geri getirilmesi için seyahat

Sınırsız

Aracın emanet ve muhafazası

1.000 TL

Profesyonel sürücü hizmeti

Sınırsız

Yedek parça temini ve ulaştırılması organizasyonu

Sınırsız

Yol ve Kaza Durumu bilgisi

Sınırsız

Bağlantı ve Koordinasyon hizmeti

Organizasyon

Olay yeri hasar ön tespit uygulaması

Sınırsız

 

 

 

 

Ferdi Teminatlar

Binek ve Hafif Ticari Araç

Yaralanma veya hastalık durumunda nakil veya geri dönüş seyahati

Sınırsız

Taburcu olduktan sonra Daimi İkametgah'a nakil

Sınırsız

Eşlik eden Lehdarlar'ın nakli

Sınırsız

Sigortalı'ya yapılacak tedavi nedeniyle aile üyelerinden birinin seyahati ve konaklaması

600-TL / Gün(Max.4 Gün)

Aile üyelerinden birinin ölümü nedeniyle yolculuğun durdurulması sonucu geri dönüş seyahati

Sınırsız

Lehdarın yurtdışında yaralanması veya hastalanması nedeni ile sağlık yardımı sağlanması

18.000 TL

Yurtdışında yaralanma / hastalık nedeni ile kalışın uzaması

700-TL / Gün-Max.5 Gün

Vefat eden sigortalı'nın ve eşlik edenlerin nakli

Sınırsız

İlaç gönderilmesi

Sınırsız

Evde meydana gelen hasar nedeniyle yolculuğun durdurulması sonucu seyahat

Sınırsız

Hukuksal Yardım

1.400-TL (Borç olarak)

Acil Mesajların İletilmesi

Sınırsız

   

Konut Yardım Organizasyonu

Binek ve Hafif Ticari Araç

Tesisat işleri

BAĞLANTI

Elektrik işleri

BAĞLANTI

Anahtar işleri

BAĞLANTI

Cam işleri

BAĞLANTI

Profesyonel ev hizmetleri organizasyonu

BAĞLANTI

 

Assistline, aracın çekilmesi, kurtarılması, oto kapı kilit, lastik değiştirilmesi ve benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi hizmetlerini Daimi İkametgah’tan 0 km’den itibaren, geri kalan diğer hizmetleri Daimi İkametgah’tan 25 km’den uzakta ve en fazla birbirini izleyen 60 güne kadar araç ile birlikte seyahat edilmekte ise tüm Türkiye’de temin edecektir.

 

 

1) Aracın çekilmesi veya kurtarılması
Aracın arızalanması veya kaza durumunda, Assistline Aracın markasına uygun en yakın anlaşmalı yetkili servise veya HDI sisteminin belirlediği en yakın HDI Sigorta anlaşmalı servisine naklini aşağıdaki limitler dahilinde temin edecektir.
 
Ödenecek azami tutar :
Aracın çekilmesi Binek ve Hafif Ticari Araç Grubu 1.000 TL
Aracın çekilmesi Ağır ve Özel Maksatlı Araç Grubu 1.500 TL
Aracın Vinç ile kurtarılması Binek ve Hafif Ticari Araç Grubu 1.750 TL
Aracın Vinç ile kurtarılması Ağır ve Özel Maksatlı Araç Grubu 2.500 TL
Bu menfaat kapsamında Aracın tamir masraflarına ilişkin olarak herhangi bir meblağ ödenmeyecektir.
 
2. Oto kapı kilit hizmeti
Sigortalı aracın kapılarının arızalı olması, anahtarlarının kaybedilmesi, çalınması veya aracın içinde unutulmasından dolayı aracın içine girilemediği durumlarda, HDI Yardım kapıların açılması için olay yerine gönderilen anahtarcının yol ve işçilik ücretini karşılayacaktır. HDI Yardım, bu hizmeti, poliçede ismi yazılı Sigortalı’dan direkt talep gelmesi halinde sağlayacaktır. Bu hizmetle ilgili diğer tüm masrafları Sigortalıya aittir. Araç kapısının açılmaması durumunda, en yakın tamirciye aracın nakli 1.0000.-TL. limitler dahilinde
sağlanacaktır. (Sadece Binek ve Hafif Ticari Araç Grubu için)
 
3. Lastik değiştirilmesi hizmeti
Araç ile yolculuk esnasında oluşabilecek lastik arızaları için HDI Yardım araçta mevcut olan yedek lastikle değiştirmek üzere olay yerine bir servis sağlayıcı gönderecektir. HDI Yardım, işçilik masraflarını karşılayacak, malzeme masrafları Sigortalı tarafından ödenecektir. Lastiğin olay yerinde değiştirilememesi halinde en yakın tamirciye aracın nakli 1.000.-TL limit dahilinde sağlanacaktır. (Sadece Binek ve Hafif Ticari Araç Grubu için)
 
4. Benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi
Aracın benzininin bitmesi durumunda ise, araç en yakın benzinciye 1.000.-TL limit dahilinde çektirilecektir (Sadece Binek ve Hafif Ticari Araç Grubu için)
 
5. Aracın arızalanması veya kaza nedeniyle ikamet ve seyahat
Aracın arızalanması veya kaza durumunda, HDI Yardım aşağıdaki masrafları karşılayacaktır.
a. Eğer arıza aynı gün içinde tamir edilmez ise, azami 3 güne kadar Lehdar başına her gün için azami 600.-TL tutarına kadar aracın tamiratını bekleme amacıyla konaklama masrafları (standart oda + kahvaltı),
b. Eğer tamir süresi arızalanmayı izleyen 48 saati aşarsa, HDI Yardım, Lehdarlar’ın Daimi İkametgaha dönüşlerinde meydana gelen seyahat masraflarını veya Lehdarlar seyahate devam etmek isterlerse, seyahat için planlanan yere kadar olan seyahat masraflarını ödeyecektir.
 
6. Aracın çalınması nedeniyle ikamet ve seyahat
Eğer Araç çalınmış ise, HDI Yardım, konunun derhal polise bildirilmiş olması kaydıyla, yukarıda 5. Maddede belirtilen menfaatlerin aynısını sağlayacaktır.
 
7. Onarılan veya bulunan aracın alınması için seyahat ile emanet ve muhafazası
Eğer arızalanmadan sonra yapılacak tamir Aracın 72 saatten fazla bir süre hareketsiz kalmasını gerektirirse veya aracın çalınması durumunda, Araç, Lehdar’ın hırsızlığın meydana geldiği yeri terketmesinden sonra bulunursa, HDI Yardım aşağıdaki masrafları ödeyecektir.
a. Tamir edilmiş veya bulunmuş Aracın (limitler dahilinde) emanet ve muhafaza masrafı,
b. Aracı Daimi İkametgaha götürmek için Lehdar’ın veya tayin ettiği herhangi bir kişinin aracın tamir edildiği veya bulunduğu mekana kadar yaptığı seyahat masrafları.
 
8. Profesyonel sürücü hizmeti
Sürücünün aracı kullanmayı imkansız kılan hastalığı, kaza geçirmesi ya da vefatı halinde, Sürücünün beraberinde bulunanlardan hiçbirinin Sürücünün yerine geçememesi kaydıyla, HDI Yardım, Aracı kullanarak Araçta bulunanları Daimi İkametgah’a veya seyahat için planlanan yere götürmek üzere profesyonel bir sürücü temin edecektir. (Sadece Binek ve Hafif Ticari Araç Grubu için)
 
9. Yedek parça temini ve ulaştırılması organizasyonu
HDI Yardım, Aracın hareketini sağlayacak yedek parçanın Aracın tamir edildiği yerde bulunamaması durumunda, yedek parçanın bulunmasını ve gönderilmesini organize edecektir. Temin edilen yedek parçanın maliyeti Lehdar tarafından, nakliye masrafları HDI Yardım tarafından ödenecektir.
 
Ağır ve Özel Maksatlı Ticari Araç
HDI Yardım, Aracın hareketini sağlayacak yedek parçanın Aracın tamir edildiği yerde bulunamaması durumunda, yedek parçanın bulunmasını ve 25 kg’ a kadar gönderilmesini organize edecektir. Temin edilen yedek parçanın maliyeti ve nakliye masrafları gibi tüm masraflar sigortalı tarafından ödenecektir.
 
10. Yolcu taşımaya mahsus ticari araç yolcularının nakli
HDI Yardım, Karayolları üzerinde meydana gelen kaza veya arıza halinde, yolcu taşımaya mahsus ticari araçların (minibüs, midibüs, otobüs) içinde bulunan yolcuların kendi veya taşıyıcı firmanın olanaklarını kullanarak seyahatini devam ettirebileceği en yakın otogar veya yerleşim birimine (il - ilçe - kasaba merkezi gb.) kadar olan naklini sağlayacaktır.
 
11. Bağlantı ve koordinasyon hizmeti
Gerekli ve mümkün olan durumlarda hareketsiz kalan sigortalı aracın ikame bir araçla değiştirilebilmesi için gerekli koordinasyon hizmeti verilecektir. Bu hizmetin verilmesi ve şirketin en uygun servis birimini bulabilmesi için gerekli tüm bilgiler sigortalı tarafından sağlanacaktır. Bu hizmetle ilgili masraflar sigortalıya aittir.
 

FERDİ TEMİNATLAR

HDI Yardım, bu menfaatleri, ancak Lehdar Daimi İkametgahı’ndan 25 km. uzakta ve en fazla birbirini izleyen 60 güne kadar Araç ile birlikte seyahat etmekte ise tüm Türkiye’de temin edecektir. 7.ve 8. nolu teminatlar, sadece yurtdışında geçerlidir.
 
1. Lehdarın ani hastalığı veya yaralanması durumunda nakli
Lehdar’ın hastalığı veya yaralanması durumunda, HDI Yardım Lehdar’ı ambulans veya refakatçi doktor ve HDI Yardım’ın doktoru tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla uygun en yakın tıbbi merkeze veya bir tıbbi merkezden diğerine nakli için gerekli tüm giderleri karşılamayı taahhüt eder.
Bir tıbbi merkezden diğer bir tıbbi merkeze nakil, ancak, bulunulan tıbbi merkezde hastaya yapılacak tedavi için gerekli donanım ve tıbbi ekip yoksa sağlanacaktır. Naklin yapılabilmesi için, tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor gerekmektedir.
 
2. Taburcu olduktan sonra Daimi İkametgah’a nakil
HDI Yardım, Lehtar’ın taburcu olduktan sonra Daimi İkametgah’a naklini sağlayacaktır.
 
3. Eşlik eden lehdarların nakli veya Daimi İkametgahlarına geri gönderilmesi
Eğer ani hastalık ya da yaralanma nedeniyle Lehdarlar’dan birinin seyahatini sürdürememesi söz konusu ise, HDI Yardım eşlik eden Lehdarlar’ın İkametgahlarına ya da ilgili hastaneye nakil masraflarını ödeyecektir.
Eğer söz konusu kişilerden biri 15 yaşından küçük bir çocuk ise ve ona eşlik edecek herhangi bir başka kişi bulunmuyorsa, HDI Yardım, kendisine, evine ya da hastanenin bulunduğu yere gönderilmesi sırasında eşlik etmesi için bir kişi tahsis edecektir.
 
4.Sigortalının aile üyelerinden birinin seyahati ve konaklaması
HDI Yardım, lehdarın 5 günden fazla hastanede kalması gerektiğinde, bir aile üyesi için aşağıdaki masrafları temin edecektir:
Hastanenin bulunduğu yere seyahat masrafları ve en fazla 4 günle sınırlı olmak üzere, günlük azami 600.-TL’ ye kadar konaklama masrafları (standart oda+kahvaltı)
 
5. Yakın bir aile mensubunun ölümü sonrası meydana gelen seyahat masrafları
a. Sigortalı, Poliçede Lehdar olarak belirtilen yakın bir aile mensubunun Daimi İkametgahı’nda ölümü nedeniyle seyahatini yarıda kesmek zorunda kaldığında, HDI Yardım, Lehdar’ın Daimi İkametgahı’na dönüşünü organize edecektir.
 
Bu menfaat, sadece, Lehdarın asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma araçlarını kullanamadığında mümkündür.
b. Eğer Lehdarlar’dan birisi kendisine refakat edecek kimse bulunmayan bir çocuk (15 veya daha küçük yaşta) ise, HDI Yardım, daimi ikametgaha seyahati süresince kendisine bir refakatçi temin edecektir.
 
6. Lehdarın yurtdışında yaralanması veya hastalanması nedeniyle sağlık yardımı sağlanması
Lehdar’a , Daimi İkamet Ülkesi dışında yaralanması veya ani hastalığı nedeniyle verilecek tıbbi yardım. Sigortalı’nın, Daimi İkamet Ülkesi dışında ani hastalanması veya yaralanması durumunda, HDI Yardım, hastane, ameliyat ve tedavi masrafları ile, ilgili doktorun yazdığı ilaçların masraflarını ödeyecektir. Bu hizmet ile ilgili teminat, lehdarlar için 18.000.-TL ile sınırlıdır.
 
Ağır ve Özel Maksatlı Ticari Araçlar için,
Lehdar’ın, Daimi İkamet Ülkesi dışında ani hastalanması veya yaralanması durumunda, Şirket; hastane, ameliyat ve tedavi masrafları ile, ilgili doktorun yazdığı ilaçların masraflarını ödeyecektir. Bu hizmet ile ilgili teminat, lehdarlar için 7.000 TL.- ile sınırlıdır.
 
7. Yurtdışında yaralanma / ani hastalık nedeniyle kalışın uzaması
Lehdar’ın Daimi İkamet Ülkesi dışında hastalanması veya yaralanması durumunda, Lehdar’ın Daimi İkamet dışında kalış süresinin uzamasının söz konusu hastalığın veya yaralanmanın sonucu olduğu ilgili doktor tarafından belgelenir ise, HDI Yardım, Lehdar’ın otel veya diğer konaklama masraflarını ( standart oda+ kahvaltı ) karşılayacaktır. Ödenecek azami tutar 5 gün ile sınırlı olmak üzere günlük azami; binek ve hafif ticari araçlar için
700.-TL, ağır ve özel maksatlı araçlar için 350 TL’dir.
 
8. Vefat eden lehdarın ve eşlik edenlerin nakli veya daimi ikametgahlarına geri gönderilmesi
Lehdarın vefatı halinde HDI Yardım,
a. Cenazenin defnedilmesi için Daimi İkametgahına naklini organize edecektir.
b. Refakat eden Lehdarlar’ın defin yerine veya Daimi İkametgahı’na dönüşünü organize edecektir.
c. Eğer Lehdarlar’dan birisi kendisine refakat edecek kimse bulunmayan bir çocuk (15 yaş veya daha küçük) ise, HDI Yardım, Daimi İkametgah’a seyahat süresince bir refakatçi temin edecektir. Bu teminatla ilgili ödenecek azami miktar 7.000 TL’dir. Cenaze töreni ve defin masrafları kapsam dışındadır. 
 
Yukarıda 5 (b) bendinde tanımlanan menfaat sadece Lehdarlar asıl seyahat için kullanılmış taşıma araçlarını kullanmadığında mümkündür.
 
9. İlaç Gönderilmesi
HDI Yardım ilgili doktor tarafından acil olarak yazılmış ve Lehdarın seyahat ettiği yerde bulunamayan ilaçların Lehdar’a gönderilmesi işlemini organize edecektir. İlaç bedelleri Sigortalı tarafından, nakliye masrafları HDI Yardım tarafından karşılanacaktır.
 
10. Evde meydana gelen bir hasar sebebiyle ortaya çıkan seyahat masraflarının karşılanması
Sigortalı’nın evindeki hırsızlık, kapı ve pencerelerin zorlanması, yangın veya patlama nedeniyle oturulmaz hale gelmesi, ya da fazla zararın ortaya çıkması riski sebebiyle, Sigortalı’nın evinde bulunması gerektiği durumlarda, HDI Yardım, Lehdarlar’dan birinin Daimi İkametgah’a dönüş masraflarını ödeyecektir.
 
11. Hukuksal Yardım
Sigortalı Aracın söz konusu olduğu trafik kazaları nedeniyle yapılan cezai duruşmalarda, Sigortalı veya Daimi Sürücü’den talep edilen kefalet miktarını HDI Yardım ilgili mercilere yatıracaktır. Bu menfaat kapsamında ödenecek azami tutar 1.400 TL’dir. (30 gün içinde geri ödenmesi koşuluyla borç olarak)
 
12. Acil mesajların iletilmesi
Lehdar’ın talebi üzerine HDI Yardım, yukarıda 1’den 11 ‘e kadarki maddeler kapsamındaki konularla ilgili olarak acil veya gerekli mesajların iletilmesini sağlayacaktır.
 

KOŞULLAR

 
1. Herhangi bir talep halinde HDI Yardım’ın sorumluluğu, tazminat veya menfaat talep eden sigortalının veya lehdarın bu poliçenin koşullarına uymakta olmaları koşuluna bağlıdır,
2. Sigortalanan Lehdar’ın bu poliçe kapsamındaki talebi için Lehdar;
 
a. Zararı asgariye indirmek için tüm makul tedbirleri alacaktır.
b. İstenen menfaatleri belirten talebi bildirmek için HDI Yardım’a en kısa zamanda telefon edecektir.
c. HDI Yardım’a gerekli tüm bilgiyi serbest olarak temin edecektir.
d. Hiçbir ödeme, taahhüt, teklif veya sorumluluk kabulünde bulunmayacaktır.
 

KOŞULLAR

 
1. HDI Yardım’ın, dolaylı ya da dolaysız olarak aşağıdaki durumlardan meydana gelebilecek vakalarda hiç bir hizmet verme yükümlülüğü olmayacaktır:
a. Bu Poliçe kapsamında talepte bulunan herhangi bir Lehdar veya herhangi bir başka kişinin hileli hareketleri,
b. Bu Poliçe kapsamındaki herhangi bir hizmetin verilmesi esnasında, dolaylı veya dolaysız meydana gelebilecek ve Poliçenin kapsamında olmayan her türlü maddi/bedeni zarar,
 
HDI Yardım, Hizmetin verilmesi sırasında aşağıdaki c,e,d,f bendinde belirtilen olayların olağanüstü ve doğal afet boyutları halinde olması hali hariç münferit talepler için hizmet verme yükümlülüğü devam edecektir. Mücbir sebeplerin ortadan kalkması ile hizmetler aynen devam edecektir.
c. Sel, depremi volkanik patlamalar, fırtına ve meteor düşmesi gibi olağanüstü olaylar sonucu ortaya çıkan zararlar,
d. Terorizm, isyan ve ayaklanmalar,
e. Silahlı kuvvetler veya güvenlik kuvvetleri veya örgütlerinin harekatı,
f. Nükleer radyo-aktivite sonucu ortaya çıkan olaylar.
g. Araç sürücüsünün;
(i) İlaç, zehirli veya narkotik maddelerin etkisinde olması veya kanındaki alkol düzeyinin aracı kullanmakta olduğu ülkedeki kanunların müsaade ettiği düzeyin üzerinde olması,
(ii) Aracın sınıfına uygun ehliyete sahip olmaması.
h. Bir Lehdar’ın aşağıdakilere katılması:
(i) Yarış, ralli veya benzeri denemeler,
(ii) Sportif faaliyetler,
(iii) Suç hareketleri,
(iv) Bahisler.
i. Lehdar’ın kasıtlı hareketleri
j. Tıbbi reçete dışında alınan alkol, ilaçlar, zehirli maddeler, uyuşturucular veya tıbbi ürünlerin gönüllü tüketimi ile ortaya çıkan hastalıklar veya patolojik durumlar,
k. Doğuştan olan hastalıklar (Gebelik esnasında oluşan veya genetik faktörlerden kaynaklanan hastalıklar),
l. İntihar veya intihar teşebbüsü, akıl hastalıkları, psikolojik rahatsızlıklar, salgın hastalıklar,
m. Hamilelik veya doğum yapma, istekli olarak doğuma son vermek,
n. Ayrıca teminat verilmemiş ise sigortalı araca ait eklentiler (römork, treyler, dorse) kapsam dışıdır.
o. Aracın trafiğe çıkışını sağlayan yasal dökümanların (şartların) olmaması.
 
2. HDI Yardım, aşağıdaki masraflardan sorumlu olmayacaktır.
a. Aracın her türlü tamiri,
b. HDI Yardım yetki vermeden, Lehdar atrafından veya onun adına düzenlenmiş her türlü yardım faaliyeti ve masrafları ,
c. Bu poliçe kapsamındaki hizmetlerden herhangi birinin verilmesi esnasında, aracın içinde veya üzerinde bulunan sökülebilen parçalar ile araç içinde yer alan tüm kişisel ve / veya ticari eşyaların kaybı/ bozulması sonucu ortaya çıkan masraflar,
d. Rapor / belge gerektiren teminatlar için gerekli evraklar verilmediği takdirde. HDI Yardım, aşağıdaki masraflardan sorumlu olmamaktadır :
a. Aracın her türlü tamiri
b. Şartname içeriği saklı kalmak kaydı ile HDI Yardım yetki vermeden, Lehdar tarafından veya onun adına
düzenlenmiş her türlü yardım faaliyeti ve masrafları,
c. Bu poliçe kapsamındaki hizmetlerden herhangi birinin verilmesi esnasında, aracın içinde veya üzerinde
bulunan sökülebilen parçalar ile araç içinde yer alan tüm kişisel ve/veya ticari eşyaların kaybı/bozulması sonucu
ortaya çıkan masraflar,
d. Rapor/belge gerektiren teminatlar için gerekli evraklar verilmediği takdirde.
 

KONUT TEMİNATLARI (Bağlantı)

 

1. KAPSAM

Şirket, bağlantı hizmeti olarak bu poliçe kapsamında acil ev yardım hizmetlerini konutu korumak maksadıyla sağlayacaktır.
Konut hizmetlerinde bağlantı Tur Assist tarafından sağlanacak, alınacak hizmetlerle ilgili masraflar Sigortalı tarafından ödenecektir.
Şirket, aşağıda tanımlanan açıklamalar, şartlar ve istisnalar çerçevesinde acil hizmetleri yerine getirmeye çalışacaktır. Bu hizmetler 24 saat 365 gün verilebilecektir.
 
1.1. Tesisat
Müşteriye ait konut içindeki sıhhi tesisat direkt konuta ait su vanasından başlayıp musluklara kadar ki kısmı kapsar.
Konutun iç sıhhi, sabit su tesisatı, kalorifer tesisatı, kanalizasyon ve pis su tesisatında sızıntı veya kırılma olması durumunda Şirket bu tür tesisatın şartlarının böyle bir tamiratı mümkün kıldığı zaman daha ileri zarara karşı konutu korumak için gerekli acil tamiri yerine getirecek bir tesisatçıyı gönderecektir.
Her zaman tesisatçı tahmini tamir masrafını ilk önce müşteriye direkt ve telefonla şirkete bildirecektir. Çıkan tüm masraflar sigortalı tarafından karşılanacaktır.
 
1.2. Elektrik
Müşteriye ait konutun içerisinde, konutun içinden kaynaklanan elektrik tesisatının bozulması veya hasar görüp çalışamaz duruma gelmesi halinde, firmamız tesisatı çalışır hale getirmek için gerekli acil tamir önlemini yapacak elektriçiyi gönderecektir. Çıkan tüm masraflar sigortalı tarafından karşılanacaktır.
 
1.3. Anahtar
Herhangi kazai bir sebep veya hırsızlık sonucu kilitlerdeki hasara, anahtarların çalınması veya kaybedilmesine bağlı olarak, konutun emniyetsiz bir halde olması veya konuta girilememesi durumunda, Şirket bu tür tesisatın şartlarının böyle bir tamiratı mümkün kıldığı zaman, konutu daha ileri hasar veya zarara karşı korumak maksadıyla gerekli acil tamir hizmetini yerine getirecek bir anahtarcı gönderecektir. Çıkan tüm masraflar sigortalı
tarafından karşılanacaktır.
 
1.4. Cam İşleri
Konutun dış cephesinde bulunan camların hasar görmesi (kırılma veya çatlama) durumunda, Şirket hasar gören parçayı eski haline getirerek, daha ileri hasar ve zarara karşı meskeni korumak maksadıyla gerekli acil tamir hizmetini yerine getirecek bir tamirci gönderecektir. Çıkan tüm masraflar sigortalı tarafından karşılanacaktır.
 

4. HİZMETLERİN DÜZENLENMESİ

Sağlanan acil hizmetler, Şirket tarafından yönlendirilecek hizmet noktaları veya profesyonel şirketler tarafından yerine getirilecektir.

Şirket, her türlü makul kontrolu dışındaki hallerin veya hizmet birimlerinin kendi kontrolleri dışındaki olağanüstü, öngörülemeyen durumlar veya çevresel kazalar sonucu tamamen meşgul olması veya en yakın yerde hazır bulunamamalarının sonucu olarak, kendi namına yaptırım uygulayamayacağı hiçbir doğrudan hizmeti sağlamayacaktır.
 

5. PROFESYONEL EV HİZMETLERİ ORGANİZASYONU

Acil hizmetlerin düzenlemesi ile ilgili olmayan her türlü durum için, Şirket sigortalının isteği üzerine, aşağıda belirtilen konularda hizmet ve tamiri verebilecek profesyonelleri veya hizmet birimlerini gönderecek ve bilgi sağlayacaktır. Profesyonel Ev Hizmetleri Organizasyonu mesai saatlerinde verilecektir. Yukarıda 4 grup halinde verilen Tesisat, Elektrik, Anahtar ve Cam işlerindeki istisnalar da mesai saatleri içinde verilebilecektir.
1. Tesisat
2. Elektrik
3. Anahtar
4. Cam İşleri
5. Duvar İşleri
6. Boya İşleri
7. Marangoz
8. TV anteni/ Anten /Bağlantı
9. Halı dekorasyonu ve halı yıkama firmaları
10. İlaçlama şirketleri
11. Temizlik şirketleri
12. Evden eve nakliyat şirketleri
13. Güvenlik şirketleri
14. Çelik kapı
15. Halı ve döşemelik kumaşçılar
16. Isıtma ve havalandırmacılar
 
Bu liste yeni hizmetlere açıktır, bu yüzden bu listede yer almayan diğer faaliyetler hakkında da bilgi verilebilir. Ev yardım organizasyon hizmetleri mesai saatleri içinde verilecektir.
 
Ev yardım organizasyon hizmetlerinde bağlantı HDI Yardım tarafından sağlanacak, alınacak hizmetlerle ilgili masraflar Sigortalı tarafından ödenecektir. Tavsiye edilen servis biriminden hizmet alıp almamak Sigortalı’nın isteğine bağlıdır. Alınan hizmetlerle ilgili doğabilecek sorunlardan hizmeti doğrudan sağlayan servis birimi sorumlu olacaktır.
 

6. KONUT

Sigortalı konut terimi, Sigortalının geçici veya daimi olarak yaşadığı bina ile ilgilidir. Bu adres sigortalı ile ilgili bilgiler bölümünde yer alır. Konut terimi konutun bulunduğu alanda bulunan tesisler veya ek odalar veya yeni binaları içerir.

 

7. YÖNTEM

Bütün acil hizmetleri yılın 365 günü, 24 saat olarak telefonla Şirketten istenmesi gerekir. Şirket acil ve bağlantı hizmetleri için derhal çözüm sağlayacaktır. Eğitilmiş operatör sigortalıya talebinin ayrıntılarının yanında tam isim ve adres, polıçe numarası ve telefon numarası gibi bazı ayrıntıları soracaktır.
Sigortalının, Şirkete istediği hizmet ve bunun takibini bilgisayara kaydetme yetkisini verdiği telefon konuşmaları, talebin tebliği (ihbarı) olarak kabul edilecektir.
 

BİLGİ ve ORGANİZASYON SERVİSİ

Bilgi ve organizasyon servislerinde bağlantı HDI Yardım tarafından sağlanacak, alınacak hizmetlerle ilgili masraflar Sigortalı tarafından ödenecektir. Tavsiye edilen servis biriminden hizmet alıp almamak Sigortalı’nın isteğine bağlıdır. Alınan hizmetlerle ilgili doğabilecek sorunlardan hizmeti doğrudan sağlayan servis birimi sorumlu olacaktır.
 
1. Turistik Bilgiler
Şirket, Sigortalı’nın isteği doğrultusunda seyahatler, ülkeye giriş ile ilgili yasal zorunluluklar, gümrük işlemleri ve sağlık koşulları hakkında bilgi sağlayacaktır. Seyahat acentaları, turizm ofisleri, turist rehberleri, turizm polisi, büyükelçilik ve konsolosluklar, vize ve pasaport işlemleri ile ilgili bilgi verilecektir.
 
2. Yol, kaza ve hava durumu bilgileri
Sigortalı’nın talebi üzerine Türkiye’de yol ve kaza durumu, otomotiv yetkili servis ve bayileri hakkında bilgi sağlayacaktır.
 
3. Sağlık kuruluşları ile ilgili bilgiler
Sigortalı’nın talebi üzerine hastane, doktor, hemşire, nöbetçi eczane ve ambulans şirketleri ile ilgili adres ve telefon numaraları verilecek, cenaze nakli ve defin organizasyonu da dahil olmak üzere mümkün olabilen durumlarda ilgili organizasyonlar yapılacaktır.
 
4. Ulaşım araçları ile ilgili bilgiler
Sigortalı’nın talebi üzerine havayolu şirketleri, denizcilik işletmeleri, karayolu şirketleri, yat işletmeleri, demiryolları seferleri, rent a car şirketleri (profesyonel sürücü hizmeti) ile ilgili adres ve telefon bilgileri verilecek, bu hizmetlerle ilgili mümkün olabilen durumlarda rezervasyon yapılacaktır.
 
5. Döviz kurları bilgileri
Sigortalı’nın talebi üzerine son 5 yıla ait döviz kurları bilgileri verilecektir.
 
6. Restoranlar ve eğlence merkezleri hakkında bilgi
Sigortalı’nın talebi üzerine çeşitli restoran ve eğlence merkezleri hakkında adres ve telefon ile birlikte detaylı bilgi verilecek ve mümkün olabilen durumlarda rezervasyon yapılacaktır.
 
7. Konaklama ile ilgili bilgi
Sigortalı’nın talebi üzerine farklı türdeki konaklama imkanları ile ilgili bilgi verilecek ve mümkün olabilen durumlarda rezervasyon yapılacaktır.
 
8. Kültürel aktiviteler hakkında bilgi
Sigortalı’nın talebi üzerine opera, bale, konser, fuar, festival, tiyatro ve sinema ile ilgili bilgiler verilecek ve mümkün olabilen durumlarda rezervasyon yapılacaktır.
 
9. Hayvan bakımı ile ilgili bilgiler
Sigortalı’nın talebi üzerine veteriner, hayvan hastaneleri ve hayvan bakımı ile ilgili bilgiler verilecek ve münkün olabilen durumlarda bu hizmetler ile ilgili organizasyon yapılacaktır.
 
10. Özel günler için organizasyon
Doğum günü, yıldönümleri, karne alma, seminer gibi durumlarda ilgili firmalar ile ilgili bilgi verilecek ve mümkün olabilen durumlarda organizasyon yapılacaktır.
 
11. Yaşlılar ve çocuklar için bakım hizmetleri
Sigortalı’nın talebi üzerine yaşlılar ve çocukların bakımı ile ilgili hizmet veren firmalar hakkında bilgi verilecek ve mümkün olabilen durumlarda organizasyon yapılacaktır.
 
12. Tercüme hizmetleri
Tercüme büroları ve tercümanlık hizmetleri ile ilgili bilgi verilecek ve mümkün olabilen durumlarda organizasyon yapılacaktır.
 
13. Çiçek gönderme hizmetleri
Türkiye ve yurtdışı için çiçek gönderme hizmetlerinin organizasyonu yapılacaktır.
 
14. Diğer bilgi hizmetleri
Jandarma, belediye, bakanlıklar, müsteşarlıklar, valilikler, adliyeler, devlet ve SSK hastaneleri, askerlik şubeleri, bankalar, basın kuruluşları, dernekler, savcılıklar, emniyet müdürlükleri, gazeteler, haber ajansları, meslek odaları, iş ve işçi bulma müdürlükleri vs. telefon ve adresleri.
 
Hasar anında yapılması gerekenlere www.hdisigorta.com.tr  adresinden ulaşabilirsiniz.
Sayın sigortalımız ; Çekici, Kurtarıcı ve tüm HDI Yol Yardım Hizmetleri için 444 8 434 numaralı HDI Sigorta Kolay Hattı veya 0212 334 20 67 no'lu hattı arayabilirsiniz.