Kasko ve Trafik Sigortası için Merak Edilen Sorular

Paylaş
    FacebookXLinkedIn

araç sigortası merak edilen sorular 

Arabanın az kullanılmasının kasko fiyatları üzerinden belirli bir indirim etkisi yoktur. Yani arabanın az kullanıldığını beyan etmek sigorta şirketlerinden indirim almayı sağlamaz. Buna karşın kasko poliçe döneminde hasar yaşamadan seneyi tamamlarsan kaskonu yenilerken hasarsızlık indirimi alabilirsin. Yani az kullanmanın, trafikteki riskleri azaltacağını düşünürsek ve park halinde de aracına bir hasar gelip kaskonu kullanmazsan daha uygun fiyatlı kasko alabilmen mümkün hale gelir.

Aracı sigortalı dışında eş ya da bir başkası kullanırken hasar oluşması durumunda kasko masrafları karşılayabilir. Hasarın ödenmesi için belirli şartların olması gerekir. Aracı kullanan diğer kişinin kaza sırasında trafik kurallarına uyması, alkollü olmaması ya da uyuşturucu madde kullanmaması şeklinde kurallar vardır.

Ayrıca kasko poliçesi tek sürücü indirimi ya da çift sürücü indirimi gibi seçeneklerle satın alındıysa da başkasının kullanması durumunda hasar ödemesinde değişiklikler olabilir. Eğer tek sürücü indirimi ile alındıysa indirim oranında muafiyet uygulanır, yani hasar bedelini indirim oranında sigortalı ödemekle yükümlüdür. Çift sürücü indirimi uygulandıysa ve poliçede belirtilen ikinci kişi eş ise hasar bedeli kasko tarafından karşılanır. Eğer hasarı yaşayan eş değil de 3.kişiyse yine indirim oranında hasar bedelini sigortalı ödemekle yükümlü olur.

Kasko sigortası genellikle poliçenin başladığı tarihten itibaren geçerlidir ve özel bir bekleme süresi yoktur. Yani, kasko yaptırdığın günün ertesinde kaza yaparsan, sigorta şirketinin poliçede belirttiği teminatlar çerçevesinde hasarı karşılaması gerekir. Ancak, bu durumda dikkate alman gereken birkaç önemli nokta vardır.

Poliçe Detayları: Poliçenizin kapsamını ve şartlarını dikkatlice okumalısın. Örneğin, bazı sigorta şirketleri ilk birkaç gün için sınırlı teminat sağlayabilirler veya belirli şartlar öne sürebilirler.

Ödeme Durumu: Poliçenin etkin olabilmesi için genellikle ilk ödemenin yapılması gerekmektedir. Eğer ödeme yapılmamışsa, sigorta teminatı başlamayabilir.

Bildirim ve İşlem Süreci: Kaza sonrası, sigorta şirketine durumu en kısa sürede bildirmen ve gerekli belgeleri tamamlaman gerekmektedir. Genel Şartlar: Sürücünün alkollü veya uyuşturucu etkisi altında olmaması, trafik kurallarına uyuyor olması gibi genel şartlar da hasar ödemesi için gereklidir.

İyi Niyet: Sigorta şirketleri genellikle müşterinin iyi niyetini varsayar. Ancak, poliçeyi aldıktan hemen sonra meydana gelen kazalar, şirket tarafından detaylı bir şekilde incelenebilir. Eğer şirket, poliçenin kötü niyetle alındığına dair bir kanıya varırsa, teminat sağlamayabilir.

Motor arızalarının kasko tarafından karşılanıp karşılanmayacağı, poliçenin kapsamına ve hasarın sebebine bağlı olarak değişir. Eğer genişletilmiş bir kasko poliçeniz varsa ve bu poliçede motor arızalarının karşılanacağına dair ek maddeler bulunuyorsa, teknik sorunlardan kaynaklanan motor arızaları genellikle teminat altındadır. Ancak, bu tür arızaların karşılanabilmesi için motorun rutin bakımlarının düzenli olarak yapılması gerekmektedir. Eğer motor arızası, yağsız veya susuz kalma, donma, çürüme, paslanma gibi bakımsızlık sebepleriyle oluşmuşsa, kasko genellikle bu tür hasarları karşılamaz. Aynı şekilde, motorun yanması gibi durumlar da, eğer bu hasar mekanik, elektronik veya elektrik donanım arızalarından kaynaklanmıyorsa, genellikle kasko poliçesi kapsamı dışında kalır.

Sigorta şirketleri, sıfır kilometre araçlar için ruhsat bilgisi olmadan da trafik sigortası poliçesi düzenleyebilmektedir. Ruhsatsız sıfır kilometre bir aracın sigorta poliçesinin düzenlenmesi için proforma fatura üzerinde yazan motor ve şasi numarası ile plaka il kodu gerekmektedir. Bu bilgiler sayesinde ruhsat almadan ve trafiğe çıkmadan trafik sigortası yaptırılması mümkündür.

Evet, yeni bir araba alındığında trafik sigortası hemen yaptırılmalıdır. Sıfır kilometre bir araç alındığında, trafik tescil işlemleri ve ruhsatın hazırlanması için Emniyet Müdürlüklerine başvurulur. Bu işlemler sırasında, araç sahibinden zorunlu trafik sigortası poliçesinin ibrazı istenir. Yani, aracın trafiğe çıkmadan önce zorunlu trafik sigortası yaptırılması gerekmektedir. Bu nedenle yeni bir araç alırken ruhsat işlemleri tamamlanmadan önce zorunlu trafik sigortasını yaptırmak yasal bir zorunluluktur. Sıfır kilometre araçlarda, sigorta şirketleri ruhsat olmadan da sigorta poliçesini proforma fatura üzerinde yazan motor numarası, şasi numarası ve plaka il kodu yapabilmektedir.

Zorunlu trafik sigortası primleri belirlenirken taban ve tavan fiyat uygulaması, müşterinin hasarsızlık indirimi, aracın kayıtlı olduğu il (plakası) ve kullanım tarzı baz alınır. Ancak, aracın ne kadar sık kullanıldığı genellikle zorunlu trafik sigortası primini belirleyen bir faktör değildir. Eğer aracını az kullanıyorsan, standart trafik sigortası paketlerine yönelebilirsin. Artı trafik sigortası gibi ek teminatları olanları seçersen primleri daha yüksek olabilir. Aynı zamanda en uygun fiyatlı poliçeyi bulmak için teklifleri karşılaştırarak bütçene uygun olanı seçebilirsin.

Evet, ihtiyari mali mesuliyet sigortası (İMM) yaptırmak için kasko sigortası yaptırmış olman gerekmez. Kasko İMM sigortası için bir önkoşul değildir fakat İMM almak için zorunlu trafik sigortası yaptırman gerekir. Kasko sigortası ise tamamen isteğe bağlıdır İMM?ye göre daha kapsamlı bir güvence sağlar ve kendi aracın için hırsızlık, doğal afetler gibi risklere karşı da teminat sunar. Aynı zamanda kasko içerisinde de İMM teminatı satın alabilirsin.

İhtiyari Mali Mesuliyet (İMM) sigortası fiyatları, teminat kapsamına, belirlenen limitlere, sürücü profiline ve aracın özelliklerine göre değişir. Örneğin, daha geniş bir teminat kapsamı veya yüksek mali mesuliyet limiti, primi artırabilir. Aynı şekilde, sürücünün yaşı, kaza geçmişi ve aracın marka-modeli gibi faktörler de fiyatlandırmada rol oynar. Farklı teklifleri karşılaştırmak, en uygun İMM sigortasını bulmana yardımcı olabilir.

Trafik ve kasko sigortalarının "imm oranlarının birleştirilmesi" mümkün değildir, çünkü her biri farklı türdeki riskleri ve zararları kapsar. Ancak, bir kaza durumunda eğer hasar masrafı trafik sigortasının limitlerini aşıyorsa kaskodaki İMM teminatı devreye girer. Yani bir anlamda ikisi de kullanılır. Birleştirme gibi ortak bir kullanım olmasa da birbirini tamamlayan bir kullanım söz konusudur. Önce zorunlu trafik sigortası devreye girer ve belirli bir limite kadar olan zararları karşılar. Eğer bu limit zararın tümünü karşılamıyorsa, İMM teminatı kendi limitine kadar geri kalanını öder.

1 yıldan uzun vadeli kasko sigortası yaptırılamaz. Kasko sigortalarının geçerlilik süresi 1 yıldır. Poliçe dönemi yani 1 yıl bitince kasko güvencen devam etsin istiyorsan yenileme yapman gerekir. Yani yeniden bir kasko poliçesi satın almalısın. Yenileme dönemlerinde hasarsızlık gibi durumlar poliçe fiyatında indirimlere olanak tanıyabilir.

Kasko sigortasının kanuni olarak yaptırılması zorunlu değildir, yani yeni araba satın aldığında kasko yaptırmadan da trafiğe çıkabilirsin. Fakat yeni arabaların pahalı tamir masraflarına ve sürüş ya da park halinde araçların alabileceği hasar risklerine karşı kasko yaptırılması önerilen bir güvencedir. Kanuni olarak olmasa da bütçeni korumak adına kasko yaptırman oldukça önemlidir.

2. aracının trafik sigortasını da kendi üzerine yaptırman gerekir. Aracın sahibi kim ise trafik sigortası poliçesi de o kişi üzerine kayıtlı olmalıdır. 2. arabanın da senin üzerine kayıtlı olmasının herhangi bir olumsuz etkisi sakıncası yoktur. Olması gereken hukuki durum da bu şekildedir.

Satmayı düşündüğün aracın trafik sigortası olmaması satışta noter işlemleri sırasında sorun oluşturur. Araba satışı yapılırken zorunlu olan trafik sigortası poliçesinin mevcut olması gerekmektedir. Bu nedenle satacağın araca trafik sigortası yaptırarak işlemlerini yürütebilirsin. Satış sonrasında araç satışından kaynaklı trafik sigortası iptali yaparak kullanmadığın sürenin primlerini iade alabilirsin.

Kasko sigortası sadece kaza sonucu aracında oluşan hasar masraflarını karşılamaz. Duran bir cisme çarpmak gibi tek taraflı kazalarda da ödeme yapar. Aynı zamanda park halinde aracına zarar gelirse de kasko kapsamında zarar karşılanır. Yani sadece karşılıklı bir kazayı değil aracının hasar aldığı çoğu risk kapsam altındadır. Hasar dışında da kasko kapsamı geniştir, mini onarım, ikame araç gibi ek teminatlarla kaza dışında ek hizmetleri de vardır.

Kasko sigortası fiyatları birçok faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterebilir ve bu fiyatlar sadece bireysel sürücü profiline veya araç geçmişine bağlı değildir.

Sigorta şirketlerinin genel risk değerlendirmeleri, yedek parça ve tamir masraflarının artması, enflasyon, yasal düzenlemeler gibi primleri arttırabilecek birçok kriter hasar yapmayan araçların bile kasko primlerinin yükselmesine neden olabilir.

Kaza durumunda kusurlu taraf olsan da kasko sigortası hasar masraflarını karşılar. Kusurlu olduğun için trafik sigortan karşı tarafın hasarlarını öderken, kasko sigortan ise kendi aracındaki hasar masraflarını öder. Buna karşın hasarın karşılanması için belirli şartlar da vardır. Sürücünün alkollü ya da uyuşturucu madde kullanarak kaza yapması ya da kapılarını/camlarını açık unutması sonucu aracının çalınması gibi durumlarda kasko ödeme yapmayabilir.

Sigorta şirketleri, pert olan araç için ödenecek tutarı rayiç bedele göre belirler yani piyasa araştırması ile aracın güncel bedelini ortaya çıkarır. Araca biçilen rayiç bedel kasko poliçesi üzerinde belirtilir. Eksper raporu ile aracın perte çıktığı netleştiğinde sigorta şirketleri poliçede yer alan teminat tutarı kadar ödeme yapmakla yükümlüdür. Bu tutar, genellikle poliçede bulunan tutardan yüksek olmaz ama aracın piyasa değerini hemen hemen karşılar. Bu noktada bir başka alternatif ise sigorta şirketinin aracı almasıdır. Aracın değeri kadar ödeme yapıldığı durumda araç sigorta şirketinin olabilir.

Kasko değer listesi, Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından aylık olarak açıklanan; araçların marka, model ve yılını esas alarak araçların ortalama piyasa değerini açıkladığı listedir. Kasko değer listesi, kasko sigorta primlerinin belirlenmesinde ve motorlu taşıtların vergi ödemelerinde kullanılır.

Kasko değer listesi TSB tarafından belirlenirken ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı ve imalatçı firmalar ve bu firmaların web siteleri, araba galerileri, süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilan sayfaları ve web siteleri gibi çeşitli kaynaklardan yararlanılır.

Kasko değer listesi ayda 3 kez güncellenir. TSB, otomotiv sektöründeki sık değişiklikler sonucu eskiden ayda 2 kez güncelleme uygulamasını 3 kez olarak değiştirdi. Bir ayın başında ortasında ve sonunda olmak üzere aynı aracın değer listesi değişiklik gösterirse, kasko değer listesi kontrol edilerek değişiklik takip edilebilir.

Kaskonun genel şartlarında belirtilen isimleriyle; dar, genel, genişletilmiş ve tam kasko olarak 4 tane çeşidi vardır. Teminat kapsamları olarak değişen kasko çeşitleri, sigorta şirketleri taradından farklı ürün isimleriyle sunulabilir. Kısaca kasko çeşitlerini açıklayalım.

Dar kasko: ana teminatların bir ya da birkaçını kapsayarak teminatları kısıtlı olan kasko türüdür.

Genel kasko: ana teminatların tümünü içeren standart kasko türüdür.

Genişletişmiş kasko: ana teminatlarla birlikte birçok ek teminatın yer aldığı geniş teminatlı bir kasko türüdür.

Tam kasko: ana ve ek teminatların tümünün yer aldığı genişletilmiş kaskodan daha fazla ek teminatı olan kasko türüdür.

Kasko teminatları sigorta şirketlerine ve ürünlerine göre değişebilir. Sadece ve tek olarak çalınma teminatının olduğu kasko poliçeleri genelde sigorta şirketleri tarafından sunulmaz. Avantajlı ek teminatlar ve çarpma çarpılma gibi ana teminatların olduğu yine dar kapsamlı mini kasko ürünleri vardır. Sadece çalınma teminatı olan poliçelere göre bu tarz kasko paketleri hem şirketler hem sigorta yaptıracaklar tarafından daha çok tercih edilir.

Eski model araçlara az sayıda da olsa bazı sigorta şirketleri kasko yapabilmektedir. Eski araçlar için kasko teklifi alırken aracın bedelini (ortalama piyasa değerini) manuel olarak girmek ya da şirkete direkt iletmek gerekir. Çünkü araçların piyasa değerlerini açıklayan Türkiye Sigorta Birliğinin kasko değer listesinde 15 yaşa kadar olan araçların bilgisi vardır. Eğer araç modelin eski ise yine de kasko teklifi alıp aracının piyasa değerini şirkete ileterek güncel bilgi almayı deneyebilirsin.

Kasko değer listesinde açıklanan ortalama piyasa değerleri, araçların kasko sigortası primlerini yani poliçe fiyatlarını belirleyen faktörlerden biridir. Çünkü sigorta şirketleri kasko poliçesinde araç pert olduğunda ödenecek rayiç bedelin hangi siteler karşılaştırılarak belirleneceğini yazar. Bu siteler hem Türkiye Sigorta Birliğinin (TSB) açıkladığı kasko değer web sitesi olabileceği gibi farklı web siteleri de olabilir. Eğer poliçede hangi sitelerden rayiç bedelin hesaplanacağı belirtilmediyse direkt TSB’nin kasko değer listesindeki piyasa değeri esas alınır. Aracın pert olduğu tarihteki rayiç bedel sigortalıya ödenir. Bu açıdan kasko değer listesindeki bedeller aracın kasko fiyatını da etkiler. Aracın pert olması durumunda araç bedelini kasko sigortası ödediği için piyasa değeri yüksek olan araçların kasko poliçe primleri de daha yüksek çıkabilir. Arabanın değeri arttıkça kasko fiyatı da yükselir.

Trafik sigortası karşı tarafın maddi ve bedeni zararlarını her sene açıklanan limitler dahilide karşılar. Bu limitler aşılırsa geriye kalan hasar masrafını sigortalı kendi bütçesinden ya da eğer kasko ya da İMM sigortası varsa farklı poliçelerinin uygun olan teminatlarını devreye sokarak ödeyebilir. Örneğin, kaza yaptın ve karşı tarafın aracına 300.000 TL ‘lik maddi bir zarar oluştu. Trafik sigortan 2024 için belirlenen limitlere göre 200.000 TL’sini karşılar. Geriye kalan 100.000 TL’lik zarar masrafını eğer kasko ya da İMM sigortan yoksa kendi bütçenden karşılamak durumunda kalabilirsin. Eğer İMM teminatlı bir kasko poliçen, ya da İMM sigortan var ise geriye kalan masrafı yine limitler dahilinde diğer sigortalarından ödeyebilirsin. İMM teminatı ya da sigortası bu aşamada oldukça önemlidir.

Direğe ya da hareketli hareketsiz bir cisme çarpmak kasko için tek taraflı kazayı ifade eder, poliçe kapsamına göre değişmekle birlikte genelde kasko tek taraflı kazaları karşılar. Tek taraflı bir kaza yapıldığında sigortalı tutanak tutup durumu belgeye dökmelidir. Çünkü kaskonun tek taraflı hasarları ödemesi için özel şartları olabilir. Bu nedenle kaza detaylarının tutanakta olması önemlidir. Tutanak ile sigorta şirketine bildirim yapılarak kaskodan hasarı ödemek için süreç devam ettirilmelidir.

Trafik sigortası primleri ilden ile değişebilir. Bunun nedeni kaza yapma oranın yüksek ve düşük olduğu illerin sigorta primlerin de aynı oranda etkilenmesidir. Trafiği yoğun olan, kaza riski sıralamasında yüksek olan illerde trafik sigortası primleri daha yüksektir. Tersi olarak da trafik yoğunluğu az olan bu nedenle kaza ihtimali de düşen illerde primler daha düşük olabilir.

Trafik sigortası zorunlu bir araç sigortası olduğu için poliçe bitiminde yenilenmesi gerekir. Yenileme yapılmazsa cezai yaptırımları vardır. Trafik sigortasız trafiğe çıkmanın 690 TL para cezası vardır. Aynı zamanda gecikme durumunda poliçe fiyatına sürprim uygulanır. Yani trafik sigortasının gecikme durumu poliçe priminin artmasına neden olur. 1 ay gecikme durumunda %5 sürprim cezası vardır, bir gün bile gecikirse uygulanır. 2 ay gecikmede %10 oranında artar ve her ay artarak sürer ancak en fazla %50’ye ulaşabilir.

Eğer satın aldığın araç ikinci el ise o zaman 15 gün süre ile aracın mevcut trafik sigortası geçerli olur. Yani 15 gün içerisinde sigortasız kalmadan trafiğe çıkabilirsin ama bu süre içerisinde yeni trafik sigortanı yaptırman gerekir. Eğer sıfır bir araç satın aldıysan satın alma aşamasında hemen trafik sigortanı yaptırman gerekir. Trafik tescil işlemleri ve ruhsatın hazırlanması için Emniyet Müdürlüklerine başvurduğunda trafik sigortası belgesi istenir. Bu nedenle ruhsat işlemleri tamamlanmadan sigortanı yaptırman zorunludur.

Kasko sigortası esas olarak kendi aracındaki hasarları karşılar. Ama kasko kapsamında alınabilen ihtiyari mali mesuliyet (İMM) teminatı ile karşı tarafında da hasarları ödenebilir. Süreç şu şekilde işler, eğer kazada kusurluysan öncelikle zorunlu trafik sigortan devreye girer. Limitleri dahilinde karşı tarafın hasarını öder. Eğer hasar maliyeti limitleri aşıyorsa geri kalan kısım kasko İMM teminatın ile karşılanır. Bu aşamada İMM limitleri de önemlidir. Eğer çok yüksek bir zarar masrafı varsa İMM limitinin de yüksek olması bütçenden para çıkmaması açısından avantajlıdır.

Aracını herhangi bir parçasında oluşan mekanik arıza veya bozulmanın sebebi eğer yaptırılması gereken rutin kontrollerin (yağsızlık, susuzluk, donma, bozukluk, eskime, çürüme, paslanma ve poliçede belirtilen hayvanların vereceği zararlar) ve bakımların ihmal edilmesi ise kasko bu hasarı karşılamaz. Ancak ek teminatlarla güvence altına alınabilir. Sigorta şirketlerine göre bu durum değişebildiği için teklif alırken incelemekte fayda vardır. Mekanik, elektrik ve elektronik donanımında meydana gelen her türlü arıza ve kırılmalar kasko kapsamına giren bir olaydan (çarpma, çarpışma ve çalınma) kaynaklanıyorsa kasko kapsamında sayılabilmektedir.

Trafik sigortası yaptırılması kanuni olarak zorunlu olduğu için noterde gerçekleşecek bir araç satış işleminde aracın trafik sigortasına sahip olması da bir zorunluluktur. Yani sigortasız araç satışa engel olur. Satış işlemleri sırasında aracın trafik sigortası olması gerekir. Satış gerçekleşip araç diğer kişiye devredilince 15 gün süreyle trafik sigortası geçerli olmaya devam eder, yeni araç sahibi bu süre içerisinde yeni bir trafik sigortası yaptırmalıdır.

Kasko yaptırmadan İMM yaptırılabilir. İMM kaskodan bağımsız satın alınabilecek bir araç sigorta türüdür. İMM kaza sonucu karşı tarafın zararlarını öder, trafik sigortasının ödediği ama limitlerinin yetmediği aşamada devreye girer ve bütçeni koruma altına alır. Kasko da ise bir ek teminat olarak satın alınabilir. Bu aşamada hem kasko güvencesine hem de İMM teminatına birlikte sahip olmak avantajı vardır. Eğer kaskonu İMM’siz yaptırdıysan ya da kasko yaptırmayı düşünmüyorsan İMM’yi tek başına satın almakta bütçeni korumak için bir yöntemdir.

Trafik sigortası araç satılınca sigortalı açısından iptal olur. Yani sigorta şirketi; araç değişikliği ve satışı halinde poliçenin kalan süresini esas alarak primleri hesaplar ve primi iade eder. Gün sayısı hesaplanarak prim tutarı bulunur. Aracı alan kişi açısından da mevcut trafik sigortası 15 gün devam eder, bu süre içerisinde kendi adına yeni trafik sigortası yaptırması zorunludur. Bu süre aracın sigortasız trafiğe çıkmaması için hak verilen bir ara süredir diyebiliriz.

Kasko mini onarım teminatı adından da anlaşılacağı üzere büyük ve ağır hasarları değil küçük çaplı çizik ya da göçme gibi hasarları karşılar. Bu nedenle çoğu sigorta şirketi bu teminat için yaptığı hasar ödemelerini kasko hasarsızlık durumunu bozma kapsamına sokmaz. Mini onarım ek teminatı, kasko kapsamında sigortalıya avantaj sağlayan bir korumadır. Mini onarıma giren hasar sınırları şirketlere göre değişebilir, ne kadar büyüklükte çizikleri karşılayacağı vs. gibi kriterleri öğrenerek tamir sürecini planlamakta fayda vardır.

Arabayı duvara çarpmak tek taraflı kazalar içerisinde yer alır. Trafik sigortası kendi aracına verdiğin hasarları karşılamaz. Sadece kaza sonucu karşı tarafın hasarlarını öder. Kasko ise kendi aracının tek taraflı kazalarını da karşılar. Aracı duvara çarptığın kaza durumunu belgelendirip, trafik polisine tutanak tutturup sigorta şirketine ilettiğin durumda kasko şirketi değerlendirerek hasar ödemesini yapabilir. Buna karşın alkollü olmamak gibi kasko şirketinin ödeme yapmasını etkileyen şartlar vardır. Bu nedenle kaza durumuna göre kasko şirketi ile görüşerek hareket edilmesi önerilir.

Trafik sigortası yaptırmak ya da yenilemek için hafta sonu yapılan işlemler pazartesi günü tamamlanır. Yani ilk takip eden pazartesi sigorta devreye girer. Bu arada araç sahipleri trafik sigortasız olmaktan dolayı cezai yaptırımla karşılaşmaz çünkü hafta sonu sigorta şirketleri kapalıdır.

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik içerisinde “Şirketlerin tercihine göre aracın plaka ili ya da işletenin ikametgâh ili esas alınabilecektir.” İfadesi yer almaktadır. Sigorta şirketleri trafik sigortası primini belirlerken sigorta yaptıracak kişinin ikametgahını da aracının plaka numarasının olduğu ili de esas alabilir. Hangisine göre trafik sigortası primini belirleyeceği şirketin inisiyatifindedir.

 

 

İnternetten Teklif Al!

2 dakikada 20’den fazla sigorta şirketinin tekliflerini karşılaştır, anında satın al.