Deprem Sigortası Yaptırmak Neden Önemlidir?

Ülkemizin dünyadaki en hareketli deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunuyor olması ve nüfusumuzun çok büyük bir kısmının depreme açık bölgelerde ve korunmasız binalarda yaşıyor olması gerçekleri üzerinden hareket ettiğimizde deprem sigortasının önemi de kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde geçmişten bu yana çok fazla can ve mal kaybına neden olan depremler ve depremlere bağlı diğer afetler (yer kayması, göçükler, sel, yangınlar vb.) yaşanmıştır ve çok sık aralıklarla yaşanmaya devam etmektedir. Geçtiğimiz yıl meydana gelen Van depremi bu gerçeğin en yakın tarihli kanıtıdır.
Doğal afetlerden kaynaklı yapısal hasarlar dikkate alındığında, bu türden hasarların çoğunun deprem kaynaklı olduğu anlaşılmaktadır. Deprem afeti sonrasında meydana gelen kayıpları azaltmayı ve maddi anlamda olabildiğince telafi etmeyi amaçlayan Zorunlu Deprem Sigortası, 27 Eylül 2000 tarihinden itibaren 587 sayılı Kanun Hükmünde kararname ile yürürlüğe girmiş olan ve depremin konutlarda neden olacağı hasarlara karşı güvence sunan bir sigortadır.
Deprem sigortası, deprem nedeniyle binada oluşan zararların yanı sıra deprem sonucunda meydana gelen yangınların, patlamaların ve yer kaymalarının sigortalı binada doğrudan neden olacağı maddi zararların da sigorta bedeline kadar teminat altına alınmasını sağlamaktadır.
DASK ile evinizi deprem ve deprem sonrası meydana gelebilecek zararlara karşı koruma altına alın!

DASK Sigortası Yaptırılmazsa Ne Olur?

Deprem sigortası, hem hali hazırda sahip olduğunuz meskenler hem de konut kredisi kullanarak almayı planladığınız meskenler için devlet tarafından yaptırılması zorunlu kılınmıştır. Halen mevzuatta geçmiş yıllarda yapılmayan ödemelerle ilgili bir cezai işlem uygulaması bulunmasa da, konunun güncelliği ve önemi nedeniyle DASK sigortası olmayan konutlarla ilgili yapılan işlemlerde bazı kısıtlamalar bulunmaktadır.
Konut kredisi alımında konut sigortasının yapılabilmesi için deprem sigortasının yapılması şartı aranmaktadır. Ayrıca Ağustos 2012 ile yürürlüğe giren yeni Afet Sigortaları Kanunu gereğince DASK poliçesi olmayan kişiler artık evlerine elektrik ve su bağlatamamaktadırlar.
Bu yeni uygulamanın özellikle kirada oturanlar için sıkıntılı bir durum oluşturma olasılığı olsa da, olası deprem sonrası meydana gelebilecek maddi zararlarının karşılanmasına olanak sağlayacak olması bakımından da gerekli görülmüştür.
Tüm bunlardan daha da önemlisi, doğal afet sonrası kayıplarınızı en aza indirmek için deprem sigortası yaptırmanızı tavsiye ediyoruz.
Hem ülkemizin coğrafi koşulları hem de kanuni yükümlülükler gereği DASK poliçenizi bir an önce yaptırmayı, süresi yaklaşan poliçelerinizi de yenilemeyi ihmal etmeyin. Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından sunulan poliçeler, yetkili sigorta acentaları tarafından düzenlenmekte ve her yıl poliçe süresi sona ermeden yenilenmesi gerekmektedir.
Zorunlu deprem sigortanızı hızlı bir şekilde yaptırarak olası bir depreme karşı hazırlıklı olmak için Sigortam.net’e gelerek başvuru formunu doldurun. DASK başvuru formunu doldurmak için tıklayın.

Benzer İçerikler

Tebrikler!

Sigortam.net’ten
125 TL İNDİRİM
Çeki Kazandınız.
Kasko ve trafik sigortası satın alırken kullanabileceğiniz indirim çekinizi ister poliçenizi yenilerken, ister hemen kullanın!İNDİRİM ÇEKİ AL
İNDİRİM ÇEKİ AL