DASK Nedir, Ne İşe Yarar?

DASK nedir, DASK ne işe yarar soruları deprem sigortası yaptırmayı düşünenlerin merak ettiği soruların başında gelir. DASK yani Doğal Afetler Sigortaları Kurumu vatandaşlara zorunlu deprem sigortası edindiren ve yönetiminden sorumlu olan bir kamu kuruluşudur.

Zorunlu deprem sigortası deprem ve depremden kaynaklanan yangın, yer kayması ve tsunami risklerine maddi güvence sağlar. Sadece deprem sarsıntısının konuta verdiği zarar değil, depremin sonucu oluşabilecek deprem tsunamisi ve yangın gibi büyük zararlara neden olan risklerde de güvence verilmesi zorunlu deprem sigortasının önemini bir kez daha vurguluyor. Konutun kısmi hasarlı ya da oturulamaz duruma gelmesi durumlarında zararı tazmin ederek hayatın normale dönmesi deprem sigortasının esas amacıdır.

DASK, Zorunlu Deprem Sigortası’nın yaygınlığını ülke genelinde birlikte çalıştığı sigorta şirketleri, bunlara bağlı acenteler ve banka şubelerinden oluşan dağıtım ağıyla artırırken, uyguladığı düşük prim maliyetleriyle de herkesin bu güvenceye sahip olmasını kolaylaştırmayı hedefler. Dask fiyatları alınan kuruma göre değişmediği için araştırma yaparak vakit kaybetmek yerine Sigortam.net internet sitesinden hızlıca satın alınabilir.
 

DASK’ın Amaçları Nedir?

1) Bütün konutları depreme karşı, güvence altına almak,
2) Mali hasarların yükünü reasüre ederek, paylaşmak,
3) Devletin, deprem kaynaklı giderlerini azaltmak ve gelecekte oluşabilecek hasarlar için fon oluşturmak.
4) Ülkemizde sağlıklı yapılaşmaya katkı sağlamak.
5) Toplum genelinde, sigorta bilincinin gelişmesine katkı sağlamak.

Bu amaçlar hem devletin hem de yaşayanların ortak çıkarları ile örtüşmesi bakımından da ayrıca önemlidir.

Deprem Sigortasının Önemi

Ülkemizin jeolojik, topoğrafik özellikleri ve iklim karakteristiği nedeniyle doğal afetlerin sıklıkla yaşandığı görülmektedir. Bu bağlamda son 60 yıl içerisinde doğal afetlerin yol açtığı yapısal hasar istatistikleri dikkate alındığında, bu tür hasarın 2/3’ünün deprem nedeniyle meydana geldiği anlaşılmıştır. Bu durum da deprem sigortasının önemi açıkça ortaya çıkmaktadır. İhtiyacınıza göre edineceğiniz bir deprem poliçesi sayesinde devletin bütçe imkanlarıyla ilişkili olmaksızın ve maddi kayıpları derhal telafi eden somut bir güvenceye sahip olmanız mümkündür.

Ülkemizin bir deprem ülkesi olduğu gerçeği açıktır. Güncel deprem haritaları incelendiğinde, topraklarımızın %96’sının farklı tehlike derecelerdeki deprem kuşaklarında olduğu görünmektedir. Nüfusun %98’i de bu bölgelerde yaşamaktadır. Zorunlu Deprem Sigortası yaşanacak olası bir deprem sonrası oluşacak hasarların telafisi için yasal bir zorunluluktan öte, yaşamsal bir zorunluluktur.

DASK sigortasında poliçe bedeli binalar için sabit olduğundan, sigorta şirketleri arasında ödenecek prim açısından fark bulunmamaktadır. Deprem sigortası yaptırmak veya vadesi dolmuş deprem poliçesini yenilemek için Sigortam.net’e gelerek başvuru formunu doldurmak yeterlidir. Başvuru formunu doldurmak için tıklayın.

Müşteri Yorumları