DASK Nedir, Neyi Amaçlar, Zorunlu mudur?

“DASK nedir, DASK ne işe yarar, zorunlu mudur?” soruları, deprem sigortası yaptırmayı düşünenlerin merak ettiği soruların başında geliyor. DASK yani Doğal Afetler Sigortaları Kurumu, vatandaşlara zorunlu deprem sigortası sağlayan ve bunun yönetiminden sorumlu olan bir kamu kuruluşudur. Özellikle 1999 yılında yaşanan 7.6 şiddetindeki Gölcük depremi ile yaşanan insan kaybı ve maddi zararlar hayli fazla oldu. DASK da bu depremden sonra benzer zararları tekrar yaşamamak için kurulmuş bir kurum. 

Zorunlu Deprem Sigortası; deprem ve depremden kaynaklanan yangın, yer kayması ve tsunami risklerine karşı maddi güvence sağlar. Sadece deprem sarsıntısının konuta verdiği zarar değil, depremin sonucu oluşabilecek deprem tsunamisi ve yangın gibi büyük zararlara neden olan risklerde de güvence verilmesi Zorunlu Deprem Sigortası’nın önemini bir kez daha vurguluyor. Konutun kısmi hasarlı ya da oturulamaz duruma gelmesi durumlarında zararı tazmin ederek hayatın normale dönmesi, bu deprem sigortasının esas amacıdır.

DASK, Zorunlu Deprem Sigortası’nın yaygınlığını ülke genelinde birlikte çalıştığı sigorta şirketleri, bunlara bağlı acenteler ve banka şubelerinden oluşan dağıtım ağıyla artırır. Aynı zamanda uyguladığı düşük prim maliyetleriyle de herkesin bu güvenceye sahip olmasını kolaylaştırmayı hedefler. 

DASK fiyatları, alınan kuruma göre değişmediği için araştırma yaparak vakit kaybetmek yerine Sigortam.net internet sitesinden hızlıca satın alabilirsiniz.

İnternetten Teklif Alın!

2 dakikada 20 sigorta şirketinin tekliflerini karşılaştırın, anında satın alın.

DASK’ın Amaçları Nedir?

1) Bütün konutları depreme karşı güvence altına almak
2) Mali hasarların yükünü reasüre ederek (yeniden sigortalayarak) paylaşmak
3) Devletin deprem kaynaklı giderlerini azaltmak ve gelecekte oluşabilecek hasarlar için fon oluşturmak
4) Ülkemizde sağlıklı yapılaşmaya katkı sağlamak
5) Toplum genelinde sigorta bilincinin gelişmesine destek olmak

Zorunlu Deprem Sigortası’nın Önemi Nedir?

Ülkemizin jeolojik, topografik özellikleri ve iklim karakteristiği nedeniyle doğal afetler sıklıkla yaşanıyor. Son 60 yıl içerisinde gerçekleşen doğal afetlerin yol açtığı yapısal hasar istatistiklerini dikkate alırsak bu tür hasarların 2/3’ünün deprem nedeniyle meydana geldiği anlaşılıyor. Bu durum da deprem sigortasının önemi açıkça ortaya çıkarıyor. 

İhtiyacınıza göre edineceğiniz bir deprem poliçesi sayesinde devletin bütçe imkanlarıyla ilişkili olmaksızın ve maddi kayıpları hemen telafi eden somut bir güvenceye sahip olmanız mümkün!

Deprem Sigortası Zorunlu Mudur Yaptırımları Nelerdir? 

Deprem sonrasında ortaya çıkacak zarar ve hasarların giderilmesi önemli bir konu. Deprem sigortası, deprem sonrası ortaya çıkan sonuçlarla ilgilidir. Peki, deprem sigortası zorunlu mudur ve yaptırımları nelerdir?

Ülkemizin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini artık biliyoruz ve bu durum sürekli gündemimizde. Güncel deprem haritaları incelendiğinde, topraklarımızın %96’sının farklı tehlike derecelerindeki deprem kuşaklarında olduğu görüyoruz. Nüfusun %98’i de bu deprem kuşaklarının yer aldığı bölgelerde yaşıyor. Bu nedenle Zorunlu Deprem Sigortası, yaşanacak olası bir deprem sonrası oluşacak hasarların telafisi için yasal bir zorunluluktan öte, yaşamsal bir zorunluluk.

Deprem sigortası zorunlu bir sigorta çeşididir. Afet Sigortaları Kanunu’na göre DASK sigortası yaptırmayanlar devletin sunduğu konut kredisi ve depremde binanın zarar görmesi durumunda yapılan yardımdan yararlanamaz. Ayrıca evine elektrik, su ve doğal gaz da bağlatamaz. Çünkü elektrik, su ve doğal gaz dağıtım kurumları DASK poliçesi olmayan hiçbir eve hizmet sağlamaz. Bu uygulama ile deprem sigortasının öneminin daha iyi anlaşılması ve sigortalı sayısının artması amaçlanmış ve bu hedefe de ulaşılmıştır.

Belirtmekte fayda var; bu sigorta türü sadece evleri değil, mesken olarak inşa edilmiş tapuya kayıtlı olan tüm alanları kapsar.

Deprem Sigortasının Yararları Nelerdir?

 • Deprem sigortası, depremin evinizde ya da binanızda yol açtığı hasarları azami teminat tutarını geçmeyecek şekilde karşılar. Depremden dolayı zarar görenlere devlet yardım ettiğinden hayatınızı düzene sokmanız daha kolay olacaktır.
 • Evinize konut sigortası yaptırabilmeniz için de deprem sigortanızın olması gerekir.
 • Ödediğiniz deprem sigortası primleriyle depremzedelere de destek olmuş olursunuz.

Deprem Sigortasının Teminatları Nelerdir?

 • Deprem sonucu meydana gelen yangın, yer kayması, tsunami gibi olayların yarattığı maddi zararlar,
 • Binadaki temeller, ana duvarlar, bahçe duvarları, merdivenler, asansörler, koridorlar, çatılar, bacalar vs. alanlarda deprem sonucunda yaşanan hasarlar bu sigortanın teminat kapsamındadır.

Deprem Sigortasında Teminat Dışı Kalan Durumlar Nelerdir?

 • Enkazı kaldırmak için harcanan masraflar,
 • Ev ya da iş yerinin masrafları,
 • Taşınır mallara, eşyalara vs. gelen zararlar,
 • Bedeni hasarlar (ölüm dahil),
 • Yapılan işin durması,
 • Kira gelirinden mahrum kalınması,
 • Mali sorumluluk gibi dolaylı olarak temini istenen zararlar,
 • Kâr kaybının yaşanması,
 • Manevi tazminat talepleri gibi durumlar deprem sigortasının teminatlarının dışındadır.

Teminat dışında kalan durumlar için Konut Sigortası yaptırabilirsiniz.

Zorunlu Deprem Sigorta Poliçesinde Muafiyet Uygulanır mı?

Sigorta muafiyeti, zorunlu deprem sigortası poliçelerinde de uygulanır. Zorunlu deprem sigortasında her bir hasar için %2 muafiyet uygulanır. Bu da demektir ki poliçe bedelinin %2’sini aşmayan maddi hasarlardan sigorta şirketi muaftır ve bu bedeli aşmamış zararları sigorta karşılamaz. Yani poliçe bedelinin %2’sini aşmayan zararlar sigortalı tarafından ödenir.

Oluşan zarar, muafiyet bedelini aştığı takdirde sigorta şirketi muafiyet bedelini tazminattan düşerek öder. Ayrıca muafiyet uygulamasında her 72 saatlik dönemde yaşanan hasarlar bir hasar olarak sayılır. Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için Sigortam.net uzmanlarından destek alabilirsiniz.

En değerli yeriniz olan evinizi depreme karşı koruyun. DASK sigortası fiyatlarına kolayca ulaşmak için Sigortam.net üzerinden DASK başvuru formunu doldurun.

Müşteri Yorumları