Hukuksal Koruma Sigortası Nedir?

Paylaş
  FacebookXLinkedIn

Hukuksal Koruma Sigortası Nedir

Hukuksal koruma sigortası, hukuksal olarak ortaya çıkabilecek masrafları karşılaması ve geniş kapsamı ile günümüzde sıklıkla ihtiyaç olabilecek bir sigorta türüdür. Şimdi hukuksal koruma sigortası hakkında merak edilenleri tek tek açıklayalım.

Hukuksal Koruma Sigortası Nedir?

Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartlarında da ifade edildiği üzere hukuksal koruma sigortası, sigortalının üçüncü kişilere ya da üçüncü kişilerin sigortalıya açtığı hukuk davalarına ilişkin harcamaların temin edildiği bir sigorta türüdür. Son yıllarda alınan olumlu sonuçlardan dolayı hukuksal koruma sigortası etkili bir şekilde kullanılmaya başlamıştır. Peki hukuksal koruma sigortasının önemi nedir? 

Türkiye’de mahkemelere intikal eden davalar, aylarca hatta yıllarca sürebiliyor bunun yanı sıra avukatlık ücretleri ile dava ve icra masrafları da zor günler yaşatıyor. Hukuksal koruma sigortası olmayan kişiler, söz konusu harcamaları ceplerinden karşılıyor ve ağır bir yüküm altına giriyorlar. İşte hukuksal koruma sigortasının önemi bu noktada ön plana çıkıyor. Uzmanlık alanı olarak hukuk, üzerinde araştırma yapılması gereken oldukça karmaşık, sürekli değişen ve gelişen bir konudur. Dolayısıyla sıradan vatandaşlar olarak bizlerinde karşılaştığın sorunlarda nasıl bir bakış açısı takınman gerektiğini bilmemen de gayet doğaldır. İşte bu nedenle hukuksal koruma sigortası en büyük yardımcın olacaktır. 

 • Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, sigorta tarafından karşılanacak olan avukatlık ücretinin belirlenmesinde etkilidir. 
 • Yargılama giderleri, hukuki meseleyle ilgili belgeler ibraz edildiği zamana ödenir. Davaya ilişkin olan belgeleri, 5 gün içinde sigorta iletmen gerekir. 
 • Para ile ölçülemeyen davalarda avukat ile yapacağın vekalet ücreti sözleşmesinde yer alan avukat vekalet ücreti, asgari ücret tarifesinde yer alan oranın en fazla 3 katı olabilir.
 • Hukuksal koruma sigortasına T.C. vatandaşları, Türk soylu belgesi bulunan soydaşlar, Türkiye’de yerleşik olarak yaşayan ve çalışan AB vatandaşları başvurabilir. 

Hukuksal Koruma Sigortası Kapsamı Nedir?

Hukuk sigortasının kapsamı oldukça geniştir. Sigorta süresinde imzalanan herhangi bir sözleşme, meydana gelen bir olay ve başlayan hukuki süreçlerle ilgili tüm harcamalar, hukuksal koruma sigortası kapsamında karşılanır. Sen de bu sigorta hizmetinden yararlanarak hem iş hayatında hem de günlük hayat içinde karşılaştığın ve hukuki sürece konu olabilecek her olayda hukuksal koruma sigortası kapsamında avukatlık hizmetinden yararlanabilir ve sürecin başından sonuna kadar hukuki destek alabilirsin. Ayrıca yol yardım sigortası hakkında da bilgi alabilrsin.

Taşınmaz Mallara Bağlı (Konut) Hukuksal Koruma Teminatı

Taşınmaz mallara bağlı hukuksal koruma teminatı ile bir konutun sahibi veya kiracısının üçüncü kişilerle yaşayabileceği uyuşmazlıklar sonucu doğan hukuksal harcamalar teminat altındadır. 
Konut hukuksal koruma teminatının karşıladığı masrafları şu şekilde sıralayabiliriz. 

 • Hakem ücreti
 • Dava masrafları
 • İcra masrafı
 • Teminat akçesi
 • Vekalet ücreti
 • Temyiz masrafı

Kişi-Aile Hukuksal Koruma Teminatı

Kişi-aile hukuksal koruma teminatı ile aile fertlerin de poliçede belirtilen sınırlamalar dahilinde sigortadan faydalanabilir. 

Kişi-aile hukuksal koruma teminatı kapsamında;

 • Aile fertlerin ya da birlikte yaşadığın kişilerle yaşayabileceğin uyuşmazlıklar sonucu ortaya çıkan masraflar,
 • Bireysel iş ilişkileri ile işçi-işveren ilişkilerinden doğan uyuşmazlıklar, 
 • Vakıflar ve Sosyal güvenlik kurumları (SGK) ile olan uyuşmazlıklar yer alır.

Kişi-Aile Hukuksal Koruma Teminatı Kapsam Dışı Durumlar

Kişi-aile hukuksal koruma teminatı kapsamının dışında yer alan durumları şu şekilde sıralayabiliriz. 

 • Sözleşme yapmadan önce veya sona erdikten sonra gerçekleşen ve bir rizikodan doğan uyuşmazlıklar,
 • Savaş, istila, çarpışma, ayaklanma, iç savaş gibi hareketlerden doğan uyuşmazlıklar, 
 • Terörle Mücadele Kanunu’nda yer alan terör eylemleri ve bu eylemler nedeniyle meydana gelen, lokavt, grev, halk hareketleri sırasındaki olaylardan dolayı oluşan uyuşmazlıklar,
 • Sigorta şirketin ile arandaki tüm uyuşmazlıklar,
 • Nükleer reaktörlerin ve radyoaktif ışınların neden olduğu genetik hasarlar yüzünden ortaya çıkan uyuşmazlıklar, 
 • Ticaret hukuku kapsamındaki uyuşmazlıklar 

Motorlu Araca Bağlı (Kasko) Hukuksal Koruma Teminatı

Poliçe konusu olan aracın sahibi, sürücüsü veya aracı işleten kişi olup olmaman fark etmeksizin aracı kullanırken meydana gelebilecek hukuki uyuşmazlıklardan kaynaklanan masraflar ve hukuki uyuşmazlıkların çözümü sırasında doğan harcamalar motorlu araca bağlı hukuksal koruma teminatı ile güvence altına alınır. Kasko hukuksal koruma teminatını istersen ek prim ödemesi yaparak poliçene dahil edebilirsin. Dilersen bu teminatı “trafikte hukuksal yardım” adı altında zorunlu trafik sigortası poliçene de ekletebilirsin. 

Buna bir örnek verecek olursak, aracın ile herhangi bir kazaya karıştığın takdirde sana dava açılabilir. İşte açılan bu davada ortaya çıkan tüm giderler, sigorta şirketin tarafından karşılanır. Yani vekalet ücreti, dava masrafları, hakem ücreti, icra masrafı, temyiz masrafı, karar düzeltme masrafları ve teminat akçesi kasko hukuksal koruma teminatı kapsamında yer alır. Sen de kasko sigortası poliçene motorlu araca bağlı hukuksal koruma teminatı ekleterek olası masraflara karşı önlem alabilirsin. Kasko hukuksal koruma teminatı fiyatları hakkında detaylı bilgi almak ve bu teminatı poliçene dahil etmek için Sigortam.net ile iletişime geçebilirsin. Kasko sigortası hakkında daha detaylı bilgi almak için "Kasko Sigortası Nedir, Ne İşe Yarar?" başlıklı yazımızı okuyabilirsin. 

Motorlu Araca Bağlı Kasko Hukuksal Koruma Kapsamı Dışında Kalan Durumlar

 • Tescil belgesi bulunmayan araçların neden olduğu zararlar sonucunda ortaya çıkan uyuşmazlıklar
 • Sürücü belgenin veya araç kullanma yetkinin olmadığı durumlarda meydana gelen kazalar sonucu oluşan talepler
 • Sürücünün uyuşturucu veya alkol alarak araç kullanması sonucu ortaya çıkan kazalar 

Sürücü Hukuksal Koruma Teminatı

Sürücü hukuksal koruma teminatı, sigorta poliçende yer alan araçları, sözleşme gereği sürücü sıfatı ile kullandığın sırada meydana gelen uyuşmazlıklar için hukuki koruma sağlar. Örneğin, araba kullanırken kaza sonucu bir kişinin ölümüne sebebiyet vermen durumunda dava açılması kaçınılmazdır. Kendini savunmak amacıyla katıldığın davaya ilişkin masrafların bu teminat kapsamında karşılanır. 

Sürücü Hukuksal Koruma Teminatı Kapsamı 

 • Yasal ve cezai sorumluluk kuralları çerçevesinde olmak koşulu ile sürücü sıfatından doğan tüm uyuşmazlıklar 
 • Mevcut sürücü belgenin izninin kaldırılması, kısıtlanması veya yeniden alınması ile alakalı olan tüm uyuşmazlıklar 

Sürücü Hukuksal Koruması Kapsam Dışı Durumlar

 • Eğer uyuşturucu madde ve alkollü içki kullandıktan sonra bir kaza meydana gelirse buradan doğan uyuşmazlıklar teminat kapsamında karşılanmaz.
 • Kurallara uygun bir sürücü belgen yoksa ve araç kullanma yetkisine de sahip değilken yine de araç kullanırsan, bu sırada meydana gelen kazalardan doğan tüm talepler sürücü hukuksal koruma teminat kapsamı dışı kalır.
 • Aralıksız en az altı ay boyunca sürücü olarak yola çıkamayacağın kesinleşirse sigorta sözleşmen iptal edilebilir. 

Hukuksal Koruma Sigortası Ek Teminatları

Hukuksal koruma sigortasına ek teminat olarak eklenebilen koruma alanları mevcuttur. Ek kapsam dahil edilerek poliçenin güvence alanı arttırabilir. Ek sözleşme ile hukuksal koruma teminatı kapsamına dâhil edilen hususları şu şekilde sıralayabiliriz. 

 • Aile-miras hukuku
 • İnşaat sözleşmeleri
 • Konkordato ve iflas ile alakalı işlemler
 • Gümrük hukuku
 • Kanunlara uyumlu şansa bağlı sözleşmeler
 • Uluslararası yargı yollarına başvuru
 • Çekişmesiz yargı ile ilgili meseleler
 • Yasal temsilciler arasındaki anlaşmazlıklar

Hukuksal Koruma Sigortası Kapsamı Dışında Kalan Durumlar

Hukuksal koruma sigortası kapsamı dışında kalan bazı durumlar vardır. Bazı anlaşmazlıklar ya da giderler gibi. Bu gibi durumlarda sigorta teminatları işlemez. Peki, hukuksal koruma sigortası kapsamı dışında kalan durumlar nelerdir? Kapsam dışı durumları şu şekilde sıralayabiliriz. 

 • Ticaret hukukuyla ilgili anlaşmazlıklar
 • Riziko oluştuktan sonra sana devredilen alacaklardan dolayı ortaya çıkan anlaşmazlıklar
 • Sigorta şirketi ile aranda çıkabilecek tüm anlaşmazlıklar
 • Eğer birlikte sigortalandığın kişiler varsa onlarla aranda çıkan tüm anlaşmazlıklar
 • Sözleşme yapılmadan önce ya da sonra ortaya çıkan tüm anlaşmazlıklar
 • Poliçende yer alan katılım payından düşen giderler
 • Sigorta kapsamında olmayan bir olayın dava olarak öne sürülmesi nedeniyle yüklenen giderler
 • Çarpışma, istila ve savaş gibi savaş olaylarından ve terör eylemlerinden doğan anlaşmazlıklar

Hukuksal Koruma Sigortası Kapsamındaki Ödemeler

Hukusal koruma sigortasının ödeme yapması için kapsam altındaki durumların ve şartların gerçekleşmesi gerekir.  Hukuksal koruma sigortası kapsamında yapılan ödemeler:

 • Dava masrafları, hakem ücreti, arabuluculuk ücreti, teminat akçesi, karar düzeltme, danışmanlık ücreti, dilekçe yazımı, ihtarname çekimi gibi harcamalar belgelendirildiği takdirde poliçe limiti de göz önünde bulundurularak sigorta kapsamına alınır.
 • Manevi tazminat davalarından doğan ödemeler, poliçede belirtilen limitler ve riskler dikkate alınarak sigorta kapsamında karşılanır. 
 • 18 yaşından küçük kişilerin sigortaya konu olan anlaşmazlıkları ise anne-babalarının sigorta poliçesine toplam sigorta limitleri içerisinde dahil edilir. 
 • Sigorta, yalnızca beklenmedik olan ve sigorta başlangıç tarihinden sonra gerçekleşen hasarlar karşılar. 

Hukuksal Koruma Teminatı Sigortam.net’te 

Sigorta Bilgi Hattımızı arayarak hukuksal koruma teminatı hakkında detaylı bilgi alabilir, bu teminatı kasko poliçene ekleterek olası sorunlara karşı önlem alabilirsin. Sigortam.net web sitemiz üzerinden onlarca farklı sigorta şirketinin teklifini 2 dakika gibi kısa bir süre içerisinde karşılaştırabilir, en ucuz ve kapsamlı sigorta teklifini bulabilirsin.

İnternetten Teklif Al!

2 dakikada 20’den fazla sigorta şirketinin tekliflerini karşılaştır, anında satın al.