Kâr Kaybı Sigortası 

Paylaş
  FacebookXLinkedIn

kâr kaybı sigortası

İşletme faaliyeti her ne olursa olsun yangın, su basması, sel, fırtına ve yer kayması gibi olası pek çok riskle karşı karşıya kalabilirsin. Bu durum da işletmede üretim ve hizmetin tümden veya bir süreliğine durmasına ve kâr etme amacının da sekteye uğramasına neden olabilir. Bu risklere karşı alınabilecek en iyi önlem ise sigorta yaptırmaktır ancak standart sigorta poliçeleri yalnızca maddi zararı karşıladığı için eksilen veya kaybolan değerleri yerine koyma imkânı tanımaz. İşte bu noktada işletmeleri bu risklerden korumayı amaçlayan kâr kaybı sigortası, devreye girer. Peki, yangına bağlı kâr kaybı sigortası nedir? Ne işe yarar? 

Kâr Kaybı Sigortası Nedir? 

Kâr kaybı sigortası olarak ifade edilen ürün, ticari faaliyetlerin durması veya aksaması sonucu artan işletme masraflarından kaynaklanan brüt kâr kaybını poliçede belirtilen sınırlar dahilinde karşılayan yangın sigortası ek teminatıdır. 

Yangın ve diğer riskler sonucu meydana gelen hasarlar yangın sigortası kapsamında karşılanırken hasar sonrası ortaya çıkan maddi kayıplar (masraf artışı, ciro düşmesi vb.) kâr kaybı sigortası ile karşılanır. Kâr kaybı sigortası kapsamında ödeme yapılabilmesi için ilgili hasarın yangın sigortası sözleşmesinde yer alması gerekir.

Kâr Kaybı Sigortasının Avantajları Nelerdir?

Kar kaybı sigortası birçok avantaja sahip olmanı sağlar. Bütçeni korur ve hasar yükünü azaltarak verimliliği korur. Şimdi kar kaybı sigortası ne işe yarar hangi avatajları sağlar madde madde anlatalım.

 • Kâr kaybı sigortası, hasarın iş akışında yaratacağı olumsuz etkileri azaltır ve işletme verimliliğini korur. 
 • İş durması süresince faiz gibi finansal yükümlülükleri karşılayarak işletmenin kredibilitesinin devamlılığını sağlar. 
 • Kâr kaybını uygun taksitlerle ödeyerek nakit akışını devam ettirir.
 • Hasarın olumsuz etkilerini gidermeye yönelik çalışmaların finansmanını sağlar ve kalifiye işgücü temin eder. 
 • İşletmenin hasar öncesindeki işleyişine kavuşması için gerekli olan masrafları karşılar. 
 • Halka açık işletmelerde borsada istikrarı sağlayacak önlemler alır.

İş yeri sigortası hakkında detaylı bilgi almak için yazımızı okuyabilirsin. 

Kâr Kaybı Sigortası Teminatları

Kar kaybı sigortası birçok riske karşı koruma sağlar. Hem doğal afetler hem de insan ya da araç faktörlü hasarlarda güvence verir. Kâr kaybı sigortası genel şartları çerçevesinde belirlenen teminatları şu şekilde sıralayabiliriz.

 • Dahili su hasarları
 • Deprem ve yanardağ püskürmesi
 • Fırtına
 • Grev, lokavt, kargaşa
 • Halk hareketleri
 • Kötü niyetli hareketler ve terör
 • Hava ve kara taşıtlarının çarpması
 • Kar ağırlığı
 • Sel ve su baskını
 • Yangın, yıldırım ve infilak

Kâr Kaybı Sigortasında Teminat Dışı Durumlar

Yangına bağlı kâr kaybı sigortası genel şartları doğrultusunda belirlenen teminat dışı durumlar ise şu şekildedir.

 • Yangın sigortası genel şartları doğrultusunda teminat altına alınmamış durumlar sonucu meydana gelen kâr kayıpları
 • Kâr kaybı poliçesinde belirtilmemiş rizikoların gerçekleşmesi sonucu oluşan kâr kayıpları
 • Sigortalının iflası ya da işletmenin faaliyetine son vermesinden kaynaklanan kâr kayıpları

Kâr Kaybı Sigortasında Tazminat Kapsamı

İşletmenin üretim faaliyetine göre değişken ve sabit masraflar vardır. 

Değişken Masraflar

 • Ambalaj-paketleme masrafları
 • Enerji, su, gaz, buhar gibi azaltılabilecek ya da tamamen ortadan kalkabilecek masraflar 
 • Navlun ve tazminat giderleri
 • Reklam harcamalar
 • Satın almalar (hammadde vb.) (tüm iskontolar tenzil edilir.)
 • Reklam harcamaları

Sabit Masraflar

 • Amortismanlar
 • Araştırma-geliştirme harcamaları
 • Bakım giderleri
 • Faizler
 • İdari ve satış masrafları
 • İşin durması ile ilgisi olmayan ve azaltılamayacak masraflar
 • İşçi, memur ücretleri ve ikramiyeler 
 • Kira giderleri
 • Sigorta primleri
 • Diğer sabit masraflar

Sabit ve değişken masraflar dışında işin durma süresi ve bu sırada oluşacak kâr kaybını azaltmaya yönelik masraflar da olabilir. (Faaliyetin devamlılığı için makine ya da bina için ödenecek masraflar, fazla mesai ücretleri ve hammadde temini gibi ilave masraflar) 

Kâr Kaybı Sigortasında Azami Tazminat Süresi

Tazminat sigortası belirlenirken gecikmeye neden olabilecek bazı unsurların da dikkate alınması gerekir. 

 • Bina veya makine parkının inşa, ikame ve temizlik süresi
 • Eksik Sigorta durumunda, mali hasarlarda, ikame veya restorasyon için özkaynaklarda yaşanabilecek olan zorluklar
 • Hammadde veya diğer yardımcı maddelerinin temininin zor olması
 • İnşaat malzemelerinin temininde veya inşaatta karşılaşabileceğin aksama ve gecikmeler 
 • Personelin ikame ve eğitim süresi
 • Olağanüstü durumlar için emniyet marjı
 • Yeniden inşa ve ikame il ilgili olarak yapılacak resmi işlemler

Kâr Kaybı Sigortası Fiyat Hesaplama Nasıl Yapılır? 

Kâr kaybı sigortası fiyatları hesaplanırken bir önceki yıla ait bilanço ve brüt kâr-zarar bilgilerinden yararlanılır. Fakat bu değerin bazı esaslara göre güncellenmesi gerekir. 

 • Azami teminat süresi
 • Cari sigorta yılındaki bütçe hesapları
 • Enflasyon oranı
 • Geçmiş mali yıl sonu ile cari sigorta yılı başlangıcı arasındaki süre
 • İşletmenin iş hacmindeki büyüme beklentisi
İnternetten Teklif Al!

2 dakikada 20’den fazla sigorta şirketinin tekliflerini karşılaştır, anında satın al.