Kasko Sigortası Tazminat Ödemesi Yapar mı?

Paylaş
    FacebookXLinkedIn

kasko sigortası tazminat ödemesi

Önceki dönemlerde hasar gören ve pert araçlar için ödenecek olan kasko sigortası tazminatı belirlenirken kazanın gerçekleştiği gün aracın değeri her ne olursa olsun poliçede yazan tutar dikkate alınır ve ona göre ödeme yapılırdı. Bu durum da ekonomik-iniş çıkış dönemlerinde araç değerinin yükselmesi ile birlikte araç sahibinin zor durumda kalmasına neden olmaktaydı. Fakat yapılan değişiklik ile sigorta şirketleri, tazminat ödemesi yaparken aracın sigortalandığı tarihteki değeri yerine aracın hasar gördüğü tarihteki değerini dikkate almaya başlamıştır. Böylece aracın hasar görmesi veya pert olması durumunda ödenecek tutarla ile ilgili sigortalı ve sigorta şirketi arasında çıkan anlaşmazlıklar da son bulmuştur. 

Gel, öncelikle tazminat ödeme tutarı ne demek, tazminat ödemesi nasıl yapılır sorularına yanıt verelim. 

Tazminat Nedir?

Tazminat, belirli veya beklemedik bir şekilde meydana gelen maddi-manevi kayıpların bir sözleşme ilişkisi içinde tazmin edilmesini sağlayan ödemedir. Tazminat hakkı; Borçlar Kanunu, İş Kanunu ve Medeni Kanun gibi özel hukuk alanını düzenleyen kanun veya taraflar arasında sözleşmeye aykırı bir durum meydana gelirse ortaya çıkar, eğer tazminat miktarı ile ilgili olarak anlaşmaya varılamaz ve tazminat ödeme tutarı karşılanmaz ise ise mahkemeye başvurulabilir. 

Kaza, aksaklık veya kayba yol açan bir sorun ortaya çıkarsa bu durumda yasal ve mali sorumluluğu tazminat veren kişi üstlenir, sigorta sözleşmesinde ise bu kişi, sigorta şirketidir. Buradan yola çıkarak sigorta tazminat tutarı ise sigorta sözleşmesine dayalı olarak bir tarafın diğer diğer tarafın zarar görmesi sonucu ödeme yapma yükümlülüğünü ifade eder. Yani sigorta poliçesi olmadan zararın tazmin edilmesi mümkün değildir. 

Poliçe Tazminatı Nasıl Ödenir?

Poliçe kapsamındaki rizikolardan biri veya birkaçı gerçekleştiğinde tazminat hakkı doğar ve sigortalıya sigorta tazminatı ödenir. Poliçede belirtilen koşullar çerçevesinde sigortalının sigorta şirketine başvurması ile tazminat süreci başlar; tespit tutanağı ve hastane raporu gibi belgelerin hazırlanması, bu evrakların sigorta şirketine gönderilmesi ve sigorta şirketinin incelemesinin tamamlanması ile yasal süre içinde süreç sonuçlanır. 

Sigorta poliçesi çerçevesinde tazminat ödeme yükümlülüğü kasko sigortasında da ortaya çıkar. Peki, “Kasko sigortası tazminatı nasıl hesaplanır, hangi durumlarda ödeme yapılır?” birlikte inceleyelim.

Kasko Sigortası Tazminatı Hesaplama Nasıl Yapılır? 

Kasko sigortası; sigortalıya ait motorlu kara taşıtının sigortalının iradesi dışında hasara uğraması, çalınması, yanması gibi durumlarda tazminat ödenmesini sağlamak amacıyla yapılan sigortadır. Hazine Müsteşarlığı tarafından 2013 yılında çıkarılmış olan Kasko Sigortası Genel Şartları Tebliği’nde kasko tazminat ödemesi ve aşamaları genel hatları ile belirlenmiştir. Kasko Sigortası Genel Şartları Tebliği’nde de belirtildiği üzere kasko tazminat hesaplaması ve ödemesi, durumlar özelinde değişkenlik gösterir. Sigorta şirketleri kasko sigortası kapsamında aracın kaza tarihinden itibaren geçerli olan rayiç bedeli kadar güvence sağlar.  

Perte Çıkan Aracın Tazminatı Nasıl Hesaplanır? 

Kasko tazminat bedeli belirlenirken aracın hasar ve pert durumu önem kazanır. Eğer kaza yapan aracın onarım masrafları, araç rayiç değerini aşar ve eksper raporu ile onarımın yapılamayacağı tespit edilirse araç pert çıkmış yani tam hasara uğramış kabul edilir. Aracın kasko poliçesinde belirtilen teminat koşulları çerçevesinde pert çıkması durumunda tazminat ödemesi yapılırken aracın kaza tarihindeki rayiç bedeli göz önünde bulundurulur. 

Pert kasko hakkında daha detaylı bilgi almak için içeriğimizi okuyabilirsin.  

Tazminat Almak İçin Kasko Sigortası Şirketine Bildirimde Bulunma Süresi

Aracında küçük-büyük bir hasar meydana geldiğinde tazminat ödemesi almak için kaza tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içinde sigorta şirketine kaza ile ilgili olarak bildirimde bulunman gerekir. Eğer bu 5 gün içinde bildirimde bulunmazsan sigorta şirketi tazminat talebini reddedebilir. 

Kaza durumunu sigorta şirketine bildirirken kaza tespit tutanağı ile birlikte kazaya karışan sürücülerin poliçe örneklerini, ifade tutanaklarını, olaya ait fotoğrafları, alkol raporunu, sürücülerin ehliyet ve ruhsat fotokopilerini de sigorta şirketine iletmen gerekir. Belgelerde bir eksiklik olduğu tespit edilirse sigorta şirketi, bunu 3 iş günü için sigortalıya bildirmek ile yükümlüdür. 

Kaza sonrası işlemler ve ucuz kasko hakkında detaylı bilgi almak için yazımızı okuyabilirsin. 

Pert Aracın Sigorta Şirketine Devredilmemesi Durumunda Tazminat Ödemesi 

Pert olarak tescillenmiş olan aracın sigortalı tarafından sigorta şirketine devredilmemesi durumunda sigorta şirketi, tazminat bedelini belirlerken kazanın gerçekleştiği tarihteki rayiç bedelden aracın hasar bedelini çıkararak işlem yapar. Örneğin aracın rayiç bedelinin 40.000 TL ve eksper tarafından belirlenen hasar bedelinin ise 10.000 TL olduğunu varsayalım. Bu durumda sigorta şirketi, tazminat bedeli olarak 30.000 TL ödeme yapacaktır. 

Aracın Çalınması Durumunda Tazminat Ödenir mi? 

Kasko sigortasının ana teminatlarından biri, çalınma ve çalınmaya teşebbüstür. Sigorta şirketi, çalınma ve çalınmaya teşebbüs durumlarında doğan zararı karşılamakla yükümlüdür. Ancak tazminat ödemesi alabilmek için çalınma durumunu emniyet birimlerine acilen bildirmen gerekir. 

"Araba çalınırsa sigorta karşılar mı?" öğrenmek için içeriğimizi okuyabilirsin. 

Çalınan Aracın Bulunamaması Durumunda Tazminat Ödemesi 

Eğer çalınmış aracın bulunması ile ilgili yapılan araştırmalar, çalınma bildiriminden itibaren 30 gün içinde herhangi bir sonuca varmazsa, gerekli bildirimleri yaptığını sigorta şirketine bildirerek tazminat ödenmesini talep edebilirsin. Bu durumda sigorta şirketi aracın çalınma günündeki rayiç bedelini hesaplayarak ona göre sana ödeme yapar.  Ancak hakkında açılmış bir soruşturma varsa sigorta şirketi soruşturma tamamlanıncaya kadar tazminat ödemesi yapmayabilir. 

Çalınan Aracın Bulunması Durumunda Tazminat Ödemesi

Eğer şirketi çalınan araç tazminat ödemesi yapılmadan önce bulunursa araçta hasar olsa dahi sigortalının taşıtı geri alması gerekir. Eğer taşıtta çalınma dolayısıyla meydana gelen bir zarar varsa, sigorta şirketi bu zararla ile ilgili olarak da ödeme yapacaktır. 

Eğer çalınan araç, tazminat ödemesinden sonra bulunursa bu durumda ya tazminatı iade edebilir ya da taşıtın mülkiyetini sigorta şirketine devredebilirsin. Ayrıca çalınan aracın bulunması durumunu da mutlaka sigorta şirketine bildirmelisin. 

Kasko Sahibinin Tazminatın Bir Kısmını Alması veya Tazminat Hakkını Kaybetmesi 

Eğer sigortalı kazaya kasten neden olursa veya zararı kasten artırıcı bir eylemde bulunursa sigorta şirketi tazminat bedelini ödemeyi reddedebilir. Aynı şekilde sigortalı tarafından azmettirildiği belirlenen kişilerin neden olduğu kazalar için sigorta şirketi herhangi bir tazminat ödemesi yapmayabilir. Ancak bunun için bu fillin kasten yapıldığını açıkça tespit edilmesi şarttır.

Kasko Şirketi Tazminat Ödemesini Ne Zaman Yapar? 

Sigorta eksperi; incelemesini, kaza tespit tutanağı ve diğer raporlarla birlikte TRAMER’e gönderir ve en fazla 2 gün içinde TRAMER’den gelen karar doğrultusunda işlemlere başlanır; hata oranı ve tazminat miktarı belirlenir. Sonrasında mahkeme ile anlaşma sağlanamaması dışındaki diğer bütün durumlarda sigorta şirketi, kazanın meydana geldiği tarihi takibinden 45 gün içinde tazminat ödemesi yapar. 

Sen de Kasko Yaptırarak Aracını Güvence Altına Alabilirsin!

Kasko Sigortası yaptırmak için Sigortam.net'ten birkaç adımda kolayca teklif alabilir, onlar farklı sigorta şirketinin teklifini tek bir ekranda görebilirsin. Kasko sigortası fiyatları hakkında bilgi almak için Sigortam.net web sitemiz üzerinden işlem yapabilir veya Sigorta Bilgi Hattımızı arayarak 3 sn gibi bir sürede bize ulaşabilir, kasko sigortası hakkında aklına takılan tüm sorulara yanıt bulabilirsin. 

İnternetten Teklif Al!

2 dakikada 20’den fazla sigorta şirketinin tekliflerini karşılaştır, anında satın al.