Kasko ve Trafik Sigortası Arasındaki Farklar

Trafik sigortası ve kasko, araç için iki önemli sigorta türüdür. Ancak bu iki sigorta türü, araç sahipleri tarafından sıklıkla karıştırılır. Biri zorunlu, diğeri tercihe bağlı olan bu iki araç sigortası, birbirinden farklı birçok özelliğe sahiptir. Siz de kasko ve trafik sigortası arasındaki farkları öğrenerek ihtiyaç duyduğunuz poliçeyi oluşturabilir, Sigortam.net tarafından sunulan ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz.

Trafik Sigortası Nedir?

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde uygulanan ve araba sigortası olarak da bilinen trafik sigortasının yaptırılması zorunludur. Kaza yapmanız halinde kazaya karışan diğer aracın zararını karşılayan trafik sigortasına dair esaslar, “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik” ile belirlenmiştir.

Zorunlu trafik sigortası, limiti her yıl tekrar belirlenen bir uygulamadır. Her sene düzenli bir şekilde poliçenizi yenileyerek olası kazalarda oluşacak hasarlara karşı maddi olarak önlem alabilirsiniz. Kaza yaptığınız hallerde kusurlu taraf, karşı tarafın kazadan doğan zararını ve gerekmesi halinde sürücü ve diğer yolcuların tedavi masraflarını sigorta ile karşılar. Bunların karşılanmaması halinde icra ve hapis cezası gibi yaptırımlar ile karşılaşabilirsiniz.

İnternetten Teklif Alın!

2 dakikada 20 sigorta şirketinin tekliflerini karşılaştırın, anında satın alın.

Trafik Sigortası Çeşitleri Nelerdir?

İki çeşit trafik sigortasından söz etmek mümkündür:

Standart Trafik Sigortası 

Standart trafik sigortası, devletin tüm motorlu araç sahiplerini yapmakla zorunlu tuttuğu sigorta çeşididir. Standart trafik sigortası ile kaza sonucu kazaya karışan diğer araç ya da üçüncü şahıslarda oluşan zararları güvence altına alabilirsiniz.

Ekstra Trafik Sigortası 

Standart trafik sigortasına göre daha kapsamlı olan ekstra trafik sigortası, ek olarak yol yardımı, araç bakımı, ek limitler ve mini onarım gibi hizmetleri içine alır.

Sigortam.net ile sahip olabileceğiniz hasarsızlık indirimleri ve ek primler ise şunlardır:

 • Trafik sigortası hasarsızlık indirimi: Sigorta yaptırdığınız aracın sigorta sözleşmesi boyunca hiç hasar almaması halinde sigorta poliçenizde yapılan indirimdir. Bu indirim, hasarsızlığın devam etmesi halinde her sene artarak devam eder.
 • Trafik sigortası ek primler: Trafik sigortası ek primi, gecikme cezası ya da hasar oluşumu hallerinde sigorta poliçesinin fiyatının artması durumunu ifade eder.

Trafik Sigortası Neleri Kapsar?

Trafik sigortasına dair sözleşme kapsamı ve teminat bedeli, sigorta yaptırdığınız şirkete ve aracınızın durumuna göre farklılık gösterir. Size en uygun sigorta kapsamına sahip olabilmeniz için poliçeyi iyice incelemeli ve teminatlar hakkında önceden bilgi edinmelisiniz.

Trafik sigortası, kapsamına göre farklı fiyat aralığına sahip olabilir. Bu kapsamı kendi ihtiyaçlarınıza uygun bir şekilde belirleyebileceğiniz için ödeyeceğiniz prim tutarı da size özel olacaktır. Peki, trafik sigortası neleri kapsayabilir?

 • İlk yardım ve tedavi masrafları,
 • Vücutta meydana gelen hasarlara dair tazminat,
 • Sakatlık ve tedavi sırasında meydana gelen maddi kayıplar,
 • Ciddi kazalarda yaşanan ölüm hallerinde defin ücretleri ve bu kişilerin bakmakla sorumlu oldukları yakınlarına ödenecek tazminat,
 • Çalışamaz raporu alınması halinde güvence ve tazminatlar,
 • Kazada hatalı olmadığınız halde kusurlu olduğunuz iddia edilirse dava açılması halinde avukat ve dosya masraflarınızı kapsar.

Sigorta poliçelerine ait kapsam, Hazine Müsteşarlığı tarafından önceden belirlenen limitler baz alınarak hazırlanır. Bu limitler yıllık olarak güncellenir. Trafik sigortasına dair çeşitler, ana ve ek teminatlar, hasarsızlık indirimi ve ek primler poliçeden poliçeye farklılık gösterir.

Sigortam.net ile yapacağınız trafik sigortasında ana teminatlar;

 • Kaza sonucu oluşan maddi hasarlar,
 • Ölüm ve sakatlanma teminatı,
 • Sağlık giderlerini kapsar.

Sigortam.net ile sağlanabilecek ek teminatlar ise şunlardır:

 • Ferdi kaza teminatı
 • Yol yardımı hizmeti
 • Yangın konut paketi
 • İhtiyari mali mesuliyet
 • Mini onarım teminatı

Kasko Nedir?

Kasko, taşıtları, karşılaşmaları muhtemel her türlü olumsuzluğa karşı güvence altına alan bir sigorta türüdür. Bu olumsuzluklar; yanma, çalınma, trafik kazası gibi riskli hallerdir. Aracınız için yapacağınız kasko sigortası, yıllık olarak düzenlenir ve her yıl poliçe isteğiniz doğrultusunda yenilenir. Poliçenizi yenilememeniz halinde aracınız sigorta kapsamının dışında kalır.

İsteğe bağlı olarak yapılan kasko sigortası, kazaya karışan diğer araçlar ile ilgili olmaktan ziyade sigortalı aracın uğradığı zarar ile ilgilidir. Kasko yaptırdığınız araçta oluşan bir hasar sonucu sigortanız, poliçe kapsamına uygun şekilde zararınızı karşılar.

Kasko Çeşitleri Nelerdir?

Dört farklı sınıfta değerlendirilen kasko çeşitleri aşağıdaki gibidir:

Kasko

Ana teminatların tümünü içeren standart bir kasko türüdür.

Dar Kasko

Mini kasko olarak da adlandırılan dar kasko, sadece ana teminatların bir kısmı ile sınırlı olduğu için daha uygun fiyatlıdır.

Genişletilmiş Kasko

Genişletilmiş kasko, ana teminatların tümünü içerir. Bu kasko türüne sahip kişiler ek prim ödeme koşulu ile ek teminatların bazılarını poliçeye ekleyebilir.

Tam Kasko

Oldukça geniş kapsamlı olan tam kasko, ana teminatların tümünü kapsamanın yanında ek teminatların da tümünü poliçeye ekleyebilme özelliğine sahip bir kasko türüdür.

Kasko Sigortası Kapsamı Nedir?

Kasko sigortası ile sahip olabileceğiniz sigorta kapsamları birbirinden farklı olabilir. Aracınızın durumu ve sigorta poliçenizde geçen teminatlara göre farklılık gösteren bu sigortanın kapsamını bir kullanıcı olarak siz belirleyebilirsiniz. Ana hatları aynı olsa da teminatlar ve bedeller, sigorta şirketlerine göre farklılık gösterebilir.

Sigortam.net ile yapacağınız kaskonun ana teminatları şunlardır:

 • Çarpma ve çarpılma
 • Aracın ya da araca ait parçaların çalınması
 • Üçüncü kişilerin kötü niyet ile verdiği zararlar
 • Aracın yanması

Sigortam.net ile yapılan kaskoda ek teminatlar şunlardır:

 • Yurt dışı teminatı
 • Kötü niyetli halk hareketleri
 • Grev
 • Terör olayları
 • Deprem
 • Sel ve su baskınları
 • Fırtına, dolu, toprak kayması ve yıldırım
 • Sigara ve türevlerine ait zararlar
 • Ticari araçlarda kullanım ve gelir kaybı
 • Taşınma izni olan yanıcı ve patlayıcı maddeler
 • Aracın anahtarının alınması ile çalınma olayları
 • Kilit sistemi
 • Mini onarım
 • Hayvanlardan gelebilecek zararlar
 • Aracın susuzluk, yağsızlık, donma, bozukluk, eskime, çürüme ve paslanma gibi sebeplerle bakımsız kalması
 • Elektronik, mekanik arızlar, kırılmalar, lastik zararları

Sigortam.net ile kasko yaptırdığınızda sağlayabileceğiniz özel şartlar ve uygulamalar şunlardır:

 • Yeni değer klozu
 • Hasar ikame zeyili
 • Kişisel eşyalar
 • Hasarsızlık indirimini koruma
 • Asistans hizmetleri
 • Kiralık araç
 • Hukuki koruma
 • Cam uygulaması
 • Kıymet kazanma tenzili
 • Yanlış akaryakıt dolumu

Sigortam.net ile yapacağınız kasko sigortasında sahip olabileceğiniz kasko indirimleri ise şunlardır:

 • Meslek indirimi
 • Hasarsızlık indirimi
 • Çalışılan kurum indirimi
 • Sürücü indirimi

Trafik Sigortası ve Kasko Arasındaki Farklar Nelerdir?

Araç sigortası yaptırmak isteyen pek çok araç sahibi zorunlu trafik sigortası ile kasko sigortasını birbirine karıştırır. Oysaki bu iki sigorta türü birbirinden farklı özelliklere sahiptir. Peki, zorunlu trafik sigortası ile kasko sigortasını birbirinden ayıran özellikler nelerdir? İşte kasko ve sigorta farkı:

 • Trafik sigortası, devletin zorunlu tuttuğu bir sigorta türüdür. Motorlu taşıt kullanan tüm sürücüler trafik sigortası yaptırmak zorundadır. Ancak kasko, isteğe bağlı bir sigorta türüdür. Bu sebeple, kasko yaptırmak taşıt sahibinin inisiyatifine bağlıdır.
 • Zorunlu trafik sigortası, aracınız kazaya karıştığında karşı tarafa ait hasarları ve masrafları karşılamaya yönelik bir sigorta türüdür. Kasko ise kaza halinde kasko sahibinin hasarını karşılar.
 • Trafik sigortasına dair teminat limitlerini devlet belirler. Bu limitler sabit tutulur ve kimse tarafından değiştirilemez. Kaskoya dair teminat limitlerini ise sigortalı belirler. Kişi aynı zamanda sigorta poliçesi kapsamını dilediği gibi daraltabilir ya da genişletebilir.
 • Trafik sigortasında sigorta fiyatları serbest tarife üzerinden gerçekleşir. Kapsam sabittir ancak fiyatlarda değişiklik gözlenebilir. Kasko fiyatları ise sigorta poliçesine göre değişiklik gösterir.

Müşteri Yorumları