Sağlık Sigortasında Provizyon Ne Demek, Nasıl Alınır?

Paylaş
  FacebookXLinkedIn

Provizyon, hem özel sağlık sigortalarında hem de genel sağlık sigortası kapsamında kullanılan bir terimdir. Sağlık hizmetinin alınabilmesi için bir ön onay anlamına gelir. Özel sağlık sigortası kapsamında provizyon, anlaşmalı sağlık kuruluşlarına gidildiğinde sigorta şirketi tarafından verilen ön onayı ifade eder. Bireylerin tıbbi hizmet alırken sağlık harcamalarının karşılanmasını sağlar.

Özel ve devlet sağlık sigortaları arasında provizyon sürecinde bazı farklılıklar bulunabilir. Özel sağlık sigortaları, hızlı provizyon süreçlerine sahiptir. Özel hastanelerde provizyon talebi oluşturulurken daha az belge gerekirken devlet hastanelerinde provizyon süreçleri daha uzun olabilir.

Yazımızda hem özel sağlık sigortalarında provizyon sürecine dair merak edilenleri hem de SGK'da provizyonun nasıl alındığını, "müstehaktır provizyon alabilir" gibi merak edilen ifadelerin ne anlama geldiğini detaylarıyla açıklayacağız.

Özel hastanede provizyon ne demek?

Özel hastanede provizyon; kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanmasından önce sigorta şirketinin belirli bir hizmetin maliyetini onaylaması işlemidir. Bu işlem, hastanın sağlık hizmetini alması için gerekli finansal desteği sağlar ve sağlık kurumlarına ödeme garantisi verir.

Özel sağlık sigortası, poliçe şartlarına bağlı olarak özel sağlık hizmetlerine ilişkin masrafların bir kısmını ya da tamamını karşılar. Buna hastaneye yatış masrafları, cerrah ücretleri, anestezi, ilaçlar ve diğer ilgili masraflar dahildir. Doktor muayenesi, tanı testleri, görüntüleme yöntemleri, laboratuvar tetkikleri, fizyoterapi gibi tedavi hizmetleri içinse tamamlayıcı sağlık sigortasından yararlanılabilir.

Sigorta şirketlerinin provizyon kriterleri sağlık hizmetine göre değişiklik gösterebilir:

 • Ayakta Tedavi Protokolü: Anlaşmalı sağlık kuruluşlarında ayakta tedavi sürecinin başlatılması için T.C. kimlik numarasını içeren kimlik belgesinin kurum yetkililerine ibraz edilmesi gerekir. İşlemlerin sorunsuz yapılabilmesi için kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmasının olması zorunludur.
 • Yatarak Tedavi (Planlı Ameliyatlar) Protokolü: Akredite sağlık merkezlerinde yatarak tedavi hizmeti alınması için T.C. kimlik numarasını da içeren kimlik belgesinin verilmesi şarttır. Daha sonra hekim, "Hasta Bilgi Formu" doldurularak belirlenen merkeze resmi provizyon talebinde bulunur. Yatarak tedavinin başlayabilmesi için sağlık kuruluşunun genellikle en az 48 saat önceden provizyon başvurusunda bulunması gerekir. Sigorta şirketi, tıbbi gereklilik ve politika gereklilikleri doğrultusunda değerlendirmeler yaptıktan sonra kararını yazılı olarak sağlık kuruluşuna iletir.

provizyon ne demek

Özel Sağlık Sigortası Hastanede Nasıl Kullanılır? 

Özel hastanede provizyon kullanmak için öncelikle hastanın ilgili bölümden randevu alması gerekir. Hastane, kişilerin sağlık sigortası bilgilerini kontrol eder ve gerekli belgeleri sağlar. Ardından sağlık kurumu, sigorta şirketinden provizyon talebinde bulunur. Sigorta şirketi, talebi değerlendirir ve koşulları karşıladığı takdirde provizyonu onaylar. Provizyon onaylandıktan sonra hastanın sağlık hizmetini alması için ödeme yapılır.

Anlaşmalı Hastanelerde Provizyon Nasıl Kullanılır?

Tıbbi tedaviler için sağlık sigortasından yararlanma söz konusu olduğunda hastane seçimi büyük öneme sahiptir. Hastane ve sigorta şirketi arasında bir anlaşma bulunduğu için anlaşmalı hastanelerde provizyon kullanmak nispeten kolaydır. Bu durumda sigorta şirketi doğrudan hastaneye ödeme yaptığı için kişilerden ek bir ödeme talep edilmez. 

Anlaşmasız Hastanelerde Provizyon Nasıl Kullanılır?

Sigorta şirketinin ağı dışında özel bir hastaneden sağlık hizmeti alınması durumunda farklı bir provizyon prosedürü izlenir. Bu durumda tüm tedavi masrafları kişiler tarafından karşılanır. Hastalar, tedavi masraflarının karşılanması için taburcu olduktan sonra tıbbi raporlar, reçeteler ve hastane faturaları gibi belgeleri bir hafta içinde sigorta şirketine göndermelidir. Kapsamlı bir değerlendirmenin ardından geri ödemenin onaylanması halinde belirlenen banka hesabına ücretin aktarılması 2-3 hafta sürebilir. Sigorta kapsamına göre genellikle toplam tutarın belirlenen kısmı sigorta şirketi tarafından karşılanır.

Anlaşmalı olmayan hastanelerde yapılan tedavilere ilişkin geri ödeme talepleriyle ilgili gecikmeler yaşanabilir. Bu nedenle mümkün olduğunca anlaşmalı kurumlara öncelik verilmesi tavsiye edilir. Bu, yalnızca provizyon sürecini kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda mali yükler ve idari zorluklarla karşılaşma riskini de en aza indirir.

Provizyon Talebi Oluşturmadan Önce Nelere Dikkat Edilmeli?

Provizyon talebi başlatmadan önce, sürecin sorunsuz ve hızlı bir şekilde işlemesini sağlamak için dikkate alınması gereken birkaç faktör vardır:

 • Sigorta poliçesinin kapsamı ve koşulları dikkatlice incelenmelidir. Hizmetlerin kapsamı, limitler ve istisnalar dahil olmak üzere sağlık sigortasının kapsamına ilişkin ayrıntılar hakkında bilgi edinilmelidir. Bazı tedaviler ön provizyon gerektirebilir ya da kapsam dışı olabilir. Bu nedenle önceden açıklığa kavuşturmak önemlidir. Bu durum, hangi tıbbi hizmetlerin uygun olduğunun belirlemesinde hastalara yardımcı olur. 
 • Sağlık kurumunun sigorta şirketi ile anlaşmalı olup olmadığı kontrol edilmelidir. Sigorta ağındaki bir hastane seçilmesi, sürecin hızlı ilerlemesi açısından faydalı olabilir. 
 • Gerekli belgelerin ve bilgilerin hazırlanması gerekir. Sigorta poliçesi, kimlik belgesi, sevk dokümanları, tıbbi raporlar ya da reçeteler dahil olmak üzere gerekli tüm belgeler toplanmalıdır. Bu belgelerin hazır olması provizyon talep sürecini hızlandırır.
 • Provizyon talebinde bulunmadan önce hastaların hastane ile iletişime geçmesi gerekir. Hastaneye gerekli tüm bilgi ve belgeler sağlanmalı ve ihtiyaç duyulabilecek diğer belgeler için takipte kalınmalıdır.

Provizyon talebi oluşturulmadan önce bu faktörler göz önünde bulundurularak süreç daha etkin yönetilebilir ve hastalar, sigorta poliçesi kapsamında gerekli tıbbi hizmetleri alabilir.

Sigorta Şirketi Provizyonu Hangi Kriterlere Göre Verir?

Sigorta şirketleri, talep edilen tıbbi tedavi ya da hizmetlerin poliçe hüküm ve koşullarına uygunluğunu sağlamak amacıyla çeşitli kriterlere dayalı provizyonlar verir. Bunun için bazı temel kriterler şu şekildedir:

 • Poliçe Kapsamı: Tedavi veya hizmet, sigorta poliçesinde belirtilen teminat kapsamına girmelidir. Sigorta şirketleri, tıbbi müdahalenin poliçe kapsamındaki hizmetler listesinde yer alıp almadığını değerlendirir.
 • Tahakkuk Limiti: Sigorta poliçesi, yıllık gibi belirli bir dönemde kullanılabilecek süreyi tanımlayan tahakkuk limitlerine tabi olabilir. Sigorta şirketleri tarafından bu limitlerin aşılıp aşılmadığı kontrol edilir.
 • Bekleme Süresi: Bazı durumlarda belirli tedaviler ya da hizmetler için bekleme süreleri bulunabilir. Poliçe sahiplerinin provizyon alabilmesi için bu süre boyunca beklemesi gerekir. Sigorta şirketleri bekleme süresi şartlarının yerine getirilip getirilmediğini dikkate alır.
 • Ön Provizyon: Bazı tedaviler veya prosedürler için önce sigorta şirketinden ön provizyon alınması gerekebilir. Bu, prosedürün provizyon koşullarına uygun olmasını sağlar.
 • Anlaşmalar: Sigorta şirketlerinin sağlık kurumlarından oluşan ağları vardır. Bu kurumların sigorta şirketi ile anlaşmaları olması nedeniyle alınan tedavi ya da hizmetler için daha kolay provizyon verilebilir.
 • Maliyet: Sigorta şirketleri, talep edilen tedavi ya da hizmetin maliyetini değerlendirir. Daha düşük maliyetle, eşit derecede etkili tedavilerin bulunup bulunmadığı kontrol edilebilir.
 • Tıbbi Gereklilik: Sigorta şirketi, alınan tıbbi hizmetin sigortalının sağlık durumu açısından gerekli olup olmadığını değerlendirir. Bu değerlendirme sırasında tıbbi kayıtlar, teşhisler ve sağlık çalışanlarının önerileri gözden geçirilir.
 • Sigortalının Durumu: Prim ödemeleri ve poliçe kuralları gibi poliçe hüküm ve koşullarına uyum da dikkate alınır.

SGK Provizyon Ne Demek?

SGK provizyon, sağlık hizmetleri için Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan yetkiyi ifade eder. SGK, sigortalıların ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sağlık hizmetlerine erişebilmeleri için gerekli adımları atar ve tıbbi hizmetlerin ücretini karşılar.

Genel Sağlık Sigortası’ndan yararlanan kişiler de GSS provizyon ne demek araştırabilir. Genel Sağlık Sigortası (GSS) provizyonu, vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için sahip olmaları gereken sağlık sigortası kapsamını ifade eder. GSS provizyonuyla kişiler, sağlık sigortası primlerini ödeyerek çeşitli sağlık hizmetlerinden yararlanabilir.

Sosyal Güvenlik Kurumu, 2012 yılında Sağlık Provizyonu Aktivasyon Sistemi (SPAS) uygulamasını hayata geçirmiştir. Bu uygulama, genel sağlık sigortalıları ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin aktivasyon sürecini kolaylaştırarak sağlık hizmetlerine hızlı erişim imkânı sağlar. Otomasyon sayesinde sistem, prosedürlerin minimum sürede tamamlanmasına yardımcı olur. 

Müstehaktır Provizyon Alabilir Ne Demek?

Sağlık sigortası olan bireylerin müstehaklık doğrulama süreci, sağlık hizmetlerinden yararlanmayı engelleyen bir durumun bulunmamasını sağlar. Bu prosedür, hastaların hastanelerde herhangi bir engel olmadan tıbbi yardım almasına olanak tanır. 

SGK, sağlık hizmetlerinin finansmanını üstlenmek için belirli kriterlere sahip olan kişilere müstehak provizyon verir. Bu kriterler arasında gelir düzeyi, engellilik durumu, yaş gibi faktörler bulunabilir.

SGK Provizyon Verilememiştir Ne Demek?

"SGK provizyon verilememiştir." ifadesi, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) belirli bir sağlık hizmeti için ödeme taahhüdünde bulunmadığı anlamına gelir. Bu durum, belirli koşulların sağlanmaması ya da belgelerin eksik veya hatalı olması gibi nedenlerden kaynaklanabilir. Örneğin, hasta sigorta kapsamı dışındaki bir hizmet için provizyon talebinde bulunmuş olabilir.

SGK provizyon belgesi nasıl ve nereden alınır?

SGK provizyon belgesi, özel hastaneler ya da devlet hastaneleri tarafından belgenin SGK'den talep edilmesi üzerine alınır. Bu belge, hastanın sağlık hizmetlerini kullanması için gerekli olan ödemenin yapılacağı anlamına gelir. Hastanelerden ya da SGK'nin internet sitesi üzerinden online olarak talep edilebilir.

İnternetten Teklif Al!

2 dakikada 20’den fazla sigorta şirketinin tekliflerini karşılaştır, anında satın al.