Araç Anahtarı ile Çalınma Durumunda Kasko Ödeme Yapar mı?

Her araç sahibinin karşılaşabileceği en zorlu risklerden biri de araç anahtarı ile aracının çalınması durumudur. Kasko Sigortası Genel Şartları kapsamında bu konuda ödeme yapılmasını gerektiren bir durumdan söz edilmemektedir. 
 
Ancak  aracın anahtarı ile çalınması konusundaki  belirsizlikleri ve mağduriyeti önlemek amacıyla 20.06.2006 tarihinde yapılan bir düzenleme ile Kasko Sigortası Genel Şartlarının “A4.Ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına Dahil Edilebilecek Zararlar” başlıklı 4.11. maddesi ile, “ Araç anahtarının ek sözleşmede belirlenen haller sonucunda ele geçirilmesi suretiyle aracın çalınması ve çalınmaya teşebbüsü sonucu meydana gelecek ziya ve hasarların” poliçe teminat kapsamına alınabileceği kabul edilmiştir. Yani, araç anahtarı ile çalınır veya bu nedenle bir zarar görürse, ek sözleşme ile teminat kapsamına alınabilecek, eğer böyle bir ek sözleşme yapılmazsa teminat kapsamı dışında tutulacaktır.

Ek sözleşmedeki uygulamalar “özel şartlar” kapsamında olduğu için şirketlere göre farklılık göstermektedir. Burada standart bir yaklaşım beklenemeyeceği için, kasko poliçesi yaptırırken araç anahtarı ile çalınma hususundaki uygulamalarını özenle inceleyip, kararınızı buna göre vermenizi tavsiye ederiz.

Araç Anahtarı Çalınması Teminatının Uygulamaları Nasıldır?

Muafiyet oranları ya da süreç takibi konusunda bazı farklılıklarla beraber birkaç şirketin uygulaması şu şekilde olmaktadır:
 
Bazı sigorta şirketleri otopark görevlisine belge ile teslim edilen aracın çalınması sonucu meydana gelecek hasarları  teminat altına almakta ve  her bir hasarda hasar bedeli üzerinden %20 muafiyet uygulamaktadır. Ancak %20 muafiyetinin uygulanmadığı koşullar da olabilmektedir. Örneğin rizikonun gerçekleştiği otopark hizmeti veren kuruluşun yeterli teminatı içeren 3. şahıs mali mesuliyet poliçesinin bulunması, giriş-çıkışları kayıt altında tutması ve otopark hizmeti veren kuruluşun vergi yükümlüsü olması hallerinin tamamının gerçekleştiği durumlarda %20 muafiyet uygulanmamaktadır. 
 
Bir diğer uygulamada ise;
 
Araç anahtarlarının ele geçirilmek suretiyle çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi,aracın dolandırıcılık yoluyla çalınması ve/veya araç anahtarının dolandırıcılık yoluyla ele geçirilmesi suretiyle aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi ve bundan doğacak zararlar kapsam  dahiline alınabilmektedir.
 
Ayrıca belge karşılığında otopark, servis/tamirhane, oto yıkama vb. işletmelere bakım, onarım, gözetim amacıyla bırakılan araçların ilgili işletmeden çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu meydana gelecek ziya ve hasarlar da teminat kapsamına alınabilmektedir.
 
Eğer anahtar araç üzerinde unutulduğu veya bırakıldığı için gerçekleşen araç çalınması yaşanmışsa bir önceki paragrafta söz edilen durumlar dışında araç anahtarının/aracın kişinin kendi iradesiyle 3. şahıslara teslim edilmesi ve araç anahtarını/aracı teslim alan 3. şahıslar tarafından aracın emniyeti suistimal yoluyla çalınması teminat kapsamı dışında tutulmakatadır. 
 
Farklı yorumlama ve uygulamalara rağmen bu konu başlığı altındaki temel payda; eğer araç çalışırken veya durduğu sırada anahtar ile çalınıyorsa sigorta teminatı dışında tutulmasıdır. Ancak birtakım muafiyetlerle ve koşullarla bu tür çalınmalar teminat kapsamına alınabilmektedir.
 
Bu nedenle kasko sigortası satın alırken uzman kişilerden hizmet almaya ve özel şartların sizin için uygun olup olmadığına dikkat ediniz. Kendiniz için en doğru kasko poliçesi için Sigortam.net’in uzmanlığından yararlanın.

Müşteri Yorumları