Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası

Paylaş
  FacebookXLinkedIn

devlet destekli ticari alacak sigortası

Devlet destekli ticari alacak sigortası, işlemenin mal ve hizmet satışlarından doğan nakit akışını korumak amacıyla alacaklarını güvence altına almanı sağlayan bir sigorta türüdür. Eğer sen de  mikro, küçük ve orta ölçekli bir işletme sahibiysen kazançlarını ve olası zararlarını en aza indirgemek ve kendini güvence altına almak için alacak sigortası yaptırabilirsin.

Peki, devlet destekli alacak sigortası nedir? Gel, ticari alacak sigortasını daha detaylı inceleyelim.

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Nedir? 

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 01.01.2019 tarihinde 3635 sayılı kararla yürürlüğe alınan devletin Sigorta Havuz Modeli ile desteklenen bir sigorta türüdür. Bu sistem kapsamında 120,180 ve 360 güne kadar teminatı olmayan vadeli satışlar için teminat sağlanır ve alacakların tahsil edilememesi durumunda alacakların büyük bir kısmı Devlet Destekli Alacak Sigortası Havuzu tarafından karşılanır. Primi hem taksitli hem de peşin olarak ödeyebilirsin. Peşin olarak ödeme yapman durumunda %10 indirimden yararlanabilirsin. 

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Teminatları

 • Adi ortaklık ve şahıs şirketi gibi tüzel kişilerle yapılan satışlar
 • Peşin, kredi kartlı ve banka teminatı altında olan satışlar
 • Açık hesap, çek veya senet karşılığında yapılmış olan satışlar
 • Yurt içinde belediye, vakıf, dernek, kamu iktisadi kuruluşları, odalar ve borsalar, kamu kurum ve kuruluşları dışındaki tüzel kişilerle yapılan satışlar
 • Faturası Türk Lirası cinsinden kesilmiş olan satışlar (döviz endeksli faturalar ve sözleşme kapsamındakiler hariç)

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortasından Kimler Yararlanabilir? 

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası genel şartları kapsamında sigortadan yararlanabilecek olanlar:

 • Olağan Dışı Risk Yönetim Merkezi’nin belirlediği kriterleri karşılayan gerçek ve tüzel kişiler
 • Başvuru tarihinden en az iki yıl önce kurulmuş olan işletmeler
 • Bir önceki mali yıldaki yıllık net satışı 125 Milyon TL’yi aşmayan KOBİ’ler
 • Basit usul dışında vergi mükellefi olanlar

Devlet Destekli Alacak Sigortası Avantajları

 • Devlet destekli alacak sigortası KOBİ’leri alacak risklerine karşı koruma altına alınır. Böylece KOBİ’ler, riskleri değerlendirme aşamasında  kendilerini daha güvende hissederler. 
 • Alacak sigortası sayesinde firmalar, finansal durumlarını takip edebilir. 
 • Bu sigorta, ön görülmeyen tahsilat problemlerine karşı firmaları korurken aynı zamanda finansal yapıyı da güçlendirir. 
 • Şirket bilançosunun aktif kalitesini artırırken aynı zamanda işletmenin banka ve finansal kuruluşlar nezdinde kredibilitesini artırır.
 • Ticari alacak sigortası sayesinde firma üst kurulu, alacak sorunlarını bir kenara bırakarak asıl faaliyet alanlarına odaklanabilir. 
 • İşletmenin yeni pazarlara girmesine olanak tanır ve satışların artması konusunda da destek olur.  

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Hesaplama Nasıl Yapılır? 

Devlet destekli alacak sigortasında ödenecek olan prim ve azami teminat, vadeli satışlardan elde edilen ciro esas alınarak belirlenir. Yıllık toplam cirosu 125.000.000 TL’ye kadar olan işletmelerin son mali yıldaki vadeli satıştan elde ettiği ciro dikkate alınır ve sigortalanabilir ciro ile seçmiş olduğun vade aralığına tekabül eden prim oranı çarpılarak ödenecek olan prim elde edilir. Hesaplanan tutarın 2.000 TL’nin altında olması mümkün değildir bu nedenle ödenecek olan prim tutarı 2.000 TL’nin altında çıkarsa prim tutarı otomatik olarak 2.000 TL olarak kabul edilir. 

Peki, prim tahsilatı nasıl yapılır? Eğer prim tutarının tamamını peşin olarak ödemen durumunda tutar üzerinden %10 indirim uygulanır. Prim tutarının en az %25’ini peşin ve geri kalan kısmını en fazla üç taksit olacak şekilde kredi kartın ile 4 taksit olarak ödeyebilirsin. 

                                           120 güne kadar vadeli satışlar 180 güne kadar vadeli satışlar 360 güne kadar vadeli satışlar Azami tazminat tutarı
Vadeli Satışlardan Elde Edilen Ciro Oran (%) Oran (%) Oran (%) Net Primin Katı
0-3.000.000 0,50 0,80 1,40 30
3.000.000-5.000.000 0,45 0,70 1,23 30
5.000.001-10.000.000 0,42 0,60

1,05

30
10.000.001-15.000.000 0,40 0,50 0,88 30
15.000.001-20.000.000 0,35 0,45 0,79 30
20.000.001-25.000.000 0,32 0,40 0,70 30

Gel yukarıdaki tabloya göre devlet destekli ticari alacak sigortası hesaplamasını bir örnekle açıklayalım. 

Örneğin, 5.500.0000 TL vadeli satış cirosu olan bir KOBİ olsun. Bu KOBİ’nin 10 alıcısına yaptığı 180 güne kadar vadeli bir satıştan doğan 4.500.000 TL alacağının olduğunu ve bu alacağı sigorta ettirmek istediğini varsayalım.

KOBİ’nin vadeli satıştan elde ettiği gelir 4.500.000 TL ve alacaklarının vadesi maksimum 180 gün olduğu için yukarıdaki tabloya istinaden %0.70 prim oranı uygulanır. Bu durumda KOBİ’nin ödeyeceği prim oranı 31.500 TL çıkar.. Bu tutara %5 oranında gider vergisi de eklenir. Dolayısıyla bu tutar karşılığında alabileceğin maksimum tazminat tutarı 315.000 TL olur.

Devlet Destekli Alacak Sigortası Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır? 

Risk değerlendirmesinde kullanılacak olan kriterler, Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi tarafından belirlenir ve SBM tarafından altyapısı sağlanan skorlama sistemi tarafından otomatik olarak gerçekleşir. Vadeli satışlardan elde edilen ciro büyüklüğüne göre alıcılar büyükten küçüğe sıralanır. Değerlendirme sonucunda ise alıcıların her birine 1 (en düşük risk) ve 6 (en yüksek risk)” arasında bir skor verilir.  

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Kapsamında Hasar Süreci Nasıl İşler? 

 • Sigortalı, hasar dosyası için istenen bütün bilgi-belgeleri zamanında Olağandışı Risk Yönetim Merkezi’ne iletmek ile yükümlüdür. Dolayısıyla hasar bildirimini doğrudan Olağandışı Riskler Yönetim Merkezine yapman gerekir. 
 • Risk Yönetim Merkezi, hasara ilişkin evrakları kontrol ettikten sonra eğer belgelerde eksik varsa seni bilgilendirir. Belgeleri eksiksiz olan hasar dosyalarını ise hukuk bürosuna iletir. 
 • Tahsilat bittiği takdirde tazminat ödemesi gerçekleşir. Bundan sonra hukuk bürosu tarafından işlemlere devam edilir. 
 • Eğer hukuk bürosunun tahsilatın mümkün olmadığına ilişkin bir görüşü varsa ya da tahsilat maliyeti alacak tutarından fazla ise hasar dosyası Merkez tarafından kapatılabilir. 

Risk Değerlendirmesi Sorgulama Ücreti Ne Kadar? 

Risk değerlendirmesine ilişkin teklif aşamasında ödenen sorgulama ücreti, her bir alıcı için 10 TL olarak belirlenmiştir. Eğer teklif sunulduktan sonra 10 gün içinde poliçe düzenlenirse ilgili poliçeye ilişkin teklif kapsamında senden sorgulama ücreti alınmaz. 

Kredi Limiti Ne Kadar? 

Risk değerlendirmesi skoru 6 olan alıcılara devlet destekli ticari alacak sigortası kapsamında herhangi bir kredi limiti uygulanmaz. Değerlendirme skoru, 1-5 arasında olan her bir alıcıya ise vadeli satışlardan elde edilen ciroya göre azami tutarı geçmemek kaydı ile kredi limiti sağlanır. 

Teminat Oranı ve Muafiyet Nedir? 

Poliçede belirtilen teminat oranı, alıcının skoruna göre %70-90 arasında değişkenlik gösterir. Eğer zarar, 2.500 TL’nin altında ise prim, 5684 sayılı Kanunun 33/A maddesi çerçevesinde görevlendirilen Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi tarafından ödenir

İnternetten Teklif Al!

2 dakikada 20’den fazla sigorta şirketinin tekliflerini karşılaştır, anında satın al.