Nakliyat Sigortası

Paylaş
  FacebookXLinkedIn

nakliyat sigortası

Nakliyat sigortası, taşımacılık sektöründe hasarlara karşı güvence veren bir poliçe türü olarak oldukça önemli bir konudur. Yazımızda nakliyat sigortası türleri, şartları, fiyatları gibi merak edilen konuların cevaplarını bulabilirsin.

Nakliyat Sigortası Nedir?

Nakliyat sigortası; genel ve özel şartlar çerçevesinde hem uluslararası alanda hem yurtiçinde kara, hava, demir ve denizyolu taşımacılığında meydana gelebilecek sorunlara karşı güvence sağlayan bir sigorta türüdür. Hasara ilişkin masrafları masraflar poliçede belirten limitler dahilinde sigorta şirketi tarafından karşılanır. Nakliyat sigortası sayesinde kazadan kaynaklanan hasarların yanı sıra doğal afet gibi beklenmedik olaylar sonucu meydana gelen kazalara karşı da teminat sağlar. 

Nakliyat Sigortası Türleri Nelerdir?

Nakliyat sigortaları, taşınan eşyaların türüne ve taşımanın yapıldığı birime göre farklı kategorilere ayrılır. Nakliyat sigortası çeşitlerini şu şekilde sıralayabiliriz.

Emtia Nakliyat Sigortası

Bu sigorta türü, kara, deniz, hava veya deniz yolunda taşımacılığı esnasında yaşanabilecek kaza ve kaybolma durumlarına karşı güvence sağlayan bir nakliyat sigortası türüdür. 
Emtia sigortası kendi için 3 ayrı kategoriye ayrılır; bu alt kategoriler, tam ziya, dar teminat ve geniş teminattır. 

 • Tam ziya teminatı: Taşıma sırasında kullanılan aracı ve tüm ürünleri teminat kapsamına alır. 
 • Dar teminat: Nakil aracının kaza yapması sonucu taşınan emtiada meydana gelen zarara ilişkin masrafları karşılar.
 • Geniş teminat: Poliçede belirtilen istisnalar dışında taşıma sonucu meydana gelen tüm zarar ve hasarları teminat alına alır. Geniş teminat; deniz ve demir yolunda Enstitü Yük Klozları (A), havayolunda ise Enstitü Yük Klozları şartlarına tâbidir. 

Poliçe kapsamına alınabilecek nakliyat sigortası ek teminatları ise grev, terör teminatı ile harp teminatıdır. Ek prim ödeyerek bu teminatları da poliçe kapsamına dahil edebilirsin. 

Emtia Nakliyat Sigortası Poliçe Türleri Nelerdir? 

 • Kati poliçe: Yüklemeden önce gerekli bilgiler iletilerek düzenlenen ve sefer bazlı olan poliçelerdir. 
 • Flotan poliçe: Bankaların akreditifli işlemlerde yükleme öncesi talep ettikleri yükleme detaylarının yer aldığı bir ön poliçedir. 
 • Nakliyat abonman sözleşmesi: Önceden belirlenen teminat limiti, poliçe süresi ve primler dahilinde yapılan bütün sevkiyatlar için teminat sağlayan her bir yükleme için ayrı ayrı alt poliçelerle düzenlenen bir sözleşmedir. 
 • Blok abonman poliçe: Sigortalı ve sigorta şirketinin anlaşarak belirledikleri teminat limiti, şartları ve poliçe süresi göz önünde bulundurularak tüm sevkiyatlar için teminat sağlayan, tek seferde yıllık taşıma bedelinin bildirildiği poliçelerdir. 

Navlun Sigortası

Taşınan eşyaların navlun sigortası kapsamına alınabilmesi için zararın meydana gelmesi taşıma şirketinin bir hatasının bulunması gerekir. Eğer taşıma şirketinin hatalı olduğu anlaşılırsa navlun sigortası devreye girer ve eşyaya ilişkin zararları karşılar. 

Kıymet Nakliyatı Sigortası

Para, mücevher ve değerli kâğıt transferinde kullanılan bir sigorta çeşididir. Kıymetli eşyanın firmadan alınıp varış noktasına teslim edilmesine kadar geçen sürede eşyada meydana gelebilecek hasar veya kaybolma durumu kıymet nakliyat sigortası kapsamında değerlendirilir. Ayrıca kıymet nakliyatı sigortasına soygun ve gasp gibi durumlar da dahil edilebilir.  

Tekne ve Yat Sigortası

Özel amaçla kullanılan yat ve teknelerin transferi sırasında meydana gelebilecek problemlere karşı güvence sağlayan sigorta türüdür. Tekne-yat sigortasısayesinde tekne ve yatlar doğal afet ve çeşitli kazalara karşı korunur. Ancak sigorta şirketinden onay almadan önce yapılan tadilat işlemleri sonucu tekne, sigorta kapsamından çıkar bu nedenle poliçe genel şartlarının detaylıca incelenmesi gerekir. Tekne kullanabilmek için öncelikle sahip olunması gereken belgeler vardır. Bu belgelerden biri de Amatör Denizci Belgesi olarak da adlandırılan tekne ehliyetidir. Tekne ehliyeti ile daha detaylı bilgi almak için yazımızı okuyabilirsin. 

Sorumluluk Sigortaları

Aşağıda sıralanan sigortalar da nakliyat sigortası kapsamında değerlendirilir.

 • Depocu Yasal Sorumluluk Sigortası
 • Liman İşletmeciliği Mali Sorumluluk Sigortası
 • Marina İşletmeciliği Mali Sorumluluk Sigortası
 • Nakliye Aracılığı Sorumluluk (FFL) Sigortası
 • Tersane İşletmeciliği Mali Sorumluluk Sigortası
 • Uluslararası Karayolu Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası
 • Yurtiçi Nakliyeci Sorumluluk Sigortası

Nakliyat Sigortası Genel Şartları Nelerdir? 

Nakliyat sigortası genel şartları doğrultusunda poliçe kapsamına alınan ve poliçe teminatları arasında değerlendirilmeyen bazı durumlar vardır. Gel, “Nakliyat sigortası neleri kapsar?” birlikte inceleyelim.  

 • Sigorta kapsamındaki tüm ürünlerin gemi batması, fırtına, karaya vurma gibi durumlara karşı güvence altına alınmasını sağlar. Ayrıca gemide çıkan yangın ve eşya aktarımı sırasında meydana gelen kazalar da poliçe kapsamında değerlendirilir. 
 • Alıkoyma gibi durumlara karşı da eşyalar sigorta kapsamına alınır fakat harp, iç savaş gibi durumlarda poliçe kapsamında değişmeler olabilir.
 • Grev, halk hareketleri ve kargaşadan doğan eşya kaybı ve zedelenmeler de poliçe kapsamındadır. 
 • Yağmur suyu, ambar içindeki nem, paslanma gibi durumlar poliçe kapsamında değildir.
 • Kaçaklık ve yasak eşyaların transferi sigorta kapsamına alınmaz.
 • Paketleme hatası nedeniyle meydana gelen dağılma sonucu olan kazalar poliçe kapsamında değildir. 

Nakliyat Sigortası Fiyatları Ne Kadar? 

Nakliyat sigortası hesaplama yaparken taşıma yapılan aracın türü ve eşyanın niteliği dikkate alınır. Nakliyat sigortası fiyatları belirlenirken taşının eşyaların toplam piyasa değeri göz önünde bulundurur. Bununla birlikte poliçe kapsamına alınan ek teminatlar ve sigorta şirketinin fiyat politikası da fiyatların belirlenmesinde etkili olan unsurlardır.

İnternetten Teklif Al!

2 dakikada 20’den fazla sigorta şirketinin tekliflerini karşılaştır, anında satın al.