Kritik Hastalık Sigortası Kapsamı ve Avantajları

Paylaş
  FacebookXLinkedIn

Kritik Hastalık Sigortası

Kritik hastalık sigortası; hayati ödeme sahip kanser, inme, kalp krizi gibi rahatsızlıklar sonucu oluşan tam veya daimî maluliyet risklerine karşı maddi güvence sağlayan bir sigorta türüdür. Yüksek sağlık giderlerine karşı toplu ödeme güvencesi sunan kritik hastalıklar sigortası hem senin hem de ailenin yaşam standardını korumasına yardımcı olur. 

Kritik hastalıklar sigortası, 18-50 yaş aralığındaki tüm bireylerin cüzi primler ödeyerek maddi-manevi kendilerini güvence altına almalarına olanak tanır ve vefat riski yüksek olan kritik hastalıklarla karşı tek seferde vefat teminatının yarısı kadar tazminat ödemesi yapar. Kritik hastalıklar sigortasını yeniletmek isteyen sigortalılar, yaşam kalitelerini etkileyen kritik hastalığın devam ettiğini belgeleyerek sigorta süresini 65 yaşına dek uzatabilirler. 65 yaş üstü tamamlayıcı sağlık sigortası ve özel sağlık sigortası hakkında detaylı bilgi edinmek için yazımızı okuyabilirsin. 

Kritik Hastalıklar Nelerdir?

Kritik hastalık sigortası, "kritik hastalık" olarak belirtilen rahatsızlıklara karşı güvence sağlar. Aşağıda sıralan hastalıklardan herhangi birine yakalandığın takdirde sigorta şirketi toplu ödeme yapar ancak ödeme miktarı, sigorta poliçesinde belirlenen teminat tutarı kadardır. Poliçe kapsamı hakkında daha detaylı bilgi alabilmek için sigorta şirketi ile iletişime geçebilirsin. Peki, kritik hastalık sigortası kapsamındaki kritik hastalıklar nelerdir? 

 • Beyin tümörü
 • Böbrek yetmezliği
 • HUV
 • İnme
 • İşitme kaybı
 • Karaciğer yetmezliği
 • Kanser
 • Kalp krizi
 • Koma
 • Körlük
 • Motor nöron hastalığı
 • MS hastalığı
 • Multiple skleroz
 • Organ nakli
 • Parkinson
 • Uzuv kaybı

Kritik Hastalık Sigortası, Sağlık Sigortası mıdır? 

Kritik hastalık sigortası ile özel ve tamamlayıcı sağlık sigortalarının temel amacı, tıbbi problemde finansal yardım sağlamaktır. Ancak kritik hastalık sigortası, belirli kritik hastalıkları karşılamak amacıyla yapılır ve hastalık teşhisi sonucu tedavi ile ilgili masrafların karşılanması için toplu ödeme yapılmasını sağlar. Dolayısıyla kritik hastalık sigortası özel ve tamamlayıcı sağlık sigortasından daha farklıdır. 

 • Teminat: Kritik hastalık sigortası, poliçede belirletilen hastalıkların teşhislerinde geçerli iken sağlık sigortası hastane harcamaları, ambulans hizmeti, organ bağışı gibi alanlarda daha geniş teminatlar sunar. 
 • Hasar ödemesi: Kritik hastalık sigortası teminat kapsamındaki hastalıkların teşhislerine göre toplu ödeme yapar yani ödeme, teşhis edilen hastalığa göre gerçekleştirilir. Oysa sağlık sigortası, hastane masrafları ve ilgili diğer bütün harcamaları karşılar. 
 • Bekleme süresi: Sağlık sigortasında bekleme süresi 30-90 gün arası değişirken kritik hastalık sigortalarında ise bekleme süresi 90 gündür. Özel ve tamamlayıcı sağlık sigortası bekleme süresi hakkında detaylı bilgi almak için içeriğimizi okuyabilirsin. 
 • Prim: Sağlık sigortalarının primi, kritik hastalık sigortasına göre daha yüksektir. Çünkü kritik hastalık sigortası sadece riskli hastalıkları karşılarken sağlık sigortaları daha geniş kapsamlı teminatlar sunar. Üstelik riskli hastalıkların oluşma ihtimali de daha düşüktür. 
 • Devamlılık: Sağlık sigortaları, 1 yıl geçerlidir ve sonraki yıl sigortadan faydalanabilmek için poliçenin yenilenmesi gerekir. Kritik hastalık sigortalarında ise sigorta şirketi tarafından hastalık teşhisinden hemen sonra ödeme yapar. 

Kritik Hastalık Sigortası Neleri Kapsar?

Kritik hastalıklar sigortası, vefat ve kritik hastalıklara karşı güvence sağlar. 

Kritik hastalık sigortası vefat teminatı: Sigortalının sigorta süresi içinde vefat etmesi durumunda sigortalının lehtarına veya lehtar olarak tayin edilmemiş ise kanuni varislerine poliçede belirtilen vefat tazminatı öder.

Kritik hastalıklar teminatı: Poliçe başlangıç tarihinden sonraki süreçte aşağıda adı geçen kritik hastalıklarla ilgili giderlere karşı güvence sağlar. Kritik hastalık teminatından yararlanabilmek için sigorta başlangıç tarihinden itibaren 90 gün geçmiş olması gerekir. Peki, kritik hastalık sigortası teminatı neden önemlidir? Bunu bir örnekle açıklayabiliriz.

Örneğin, 100.000 TL teminat bedeli olan bir kritik hastalık sigortası yaptırdığını varsayalım. Bu durumda sigorta için yıllık olarak yalnızca 300 TL prim ödemen gerekir. Eğer kritik hastalık olarak kabul edilen bir hastalık yaşarsan hastalık sigortası yaptırdığın sigorta şirketin toplam teminat bedeli kadar ödeme yapar. Tamamlayıcı sağlık sigortası karşılaştırma için detaylı bilgi alabilirsin.

Kritik Hastalık Sigortasının Avantajları

Tam kapsamlı kritik hastalık sigortası, poliçe kapsamında çok sayıda güvence sunar. Peki, kritik hastalık sigortasının avantajları nelerdir? 

 • Hastalık sigortası; inme, kalp krizi, işitme kaybı, kanser, körlük gibi kritik hastalığa yakalanma olasılığına karşı güvence sağlar. 
 • Kritik hastalık sigortası sayesinde hem sen hem de sevdiklerin yüksek giderleri sağlık hizmetlerinden sıkıntıya düşmeden faydalanabilirler. 
 • Kritik hastalıklar sigortası  yaptırarak birikimlerini tedavi masrafları için harcamamış olursun.
 • Fiziksel olarak çalışmanın zor olduğu zamanlarda maddi açıdan problem yaşamaz, hayat standardını koruyabilirsin.
 • Gelir Vergisi Avantajı: Kritik hastalık sigortası için ödediğin primin tamamı, prim elde ettiğin ücretin %15’ini ve asgari brüt ücretin yıllık tutarını geçmemek koşulu ile %15-40 arasında değişen oranlarda vergi matrahından düşerek vergi avantajı sağlar. 

Kritik Hastalık Sigortası Bekleme Süresi

Kritik hastalık sigortasında poliçe başlangıç tarihinden itibaren 90 gün bekleme süresi bulunur ancak bu süre, sigorta şirketine göre değişkenlik gösterebilir. Çok kısa bekleme süresi olan bazı ürünler de bulabilirsin. Sigorta poliçeni yenilediğinde ise bekleme süresi ile karşılaşmazsın.

Eğer kritik hastalık sigortan varsa ve poliçede belirtilen bir hastalığa yakalanırsan bu tarihten itibaren 30 gün bekleme süresi vardır. 30 gün sonrasında sigorta şirketi, poliçede yazan sigorta bedeli kadar ödeme yapar. 

Kritik Hastalık Sigortası Fiyatı Nasıl Belirlenir? 

Kritik hastalık sigortası fiyatlarını değerlendirirken poliçe kapsamını özellikle kontrol etmelisin eğer sigorta bedeli, bütçeni karşılamıyorsa başka seçenekleri de değerlendirmelisin. Poliçene dahil olan her bir teminat kritik hastalık sigortası fiyatının artmasına neden olur ancak sigorta bedelini belirlerken poliçenin içeriğini ve aniden ortaya çıkabilecek sıkıntıları da göz önünde bulundurmak gerekir. Örneğin, aniden gelişen bir rahatsızlık nedeniyle bypass ameliyatı olman gerektiğini düşün. Kritik hastalık sigortan yoksa bu ameliyat için yüksek miktarı tedavi masrafını senin karşılaman gerekir.

Kadına Özel Kritik Hastalık Sigortası

Kadına özel kritik hastalık sigortası; vefat riski taşıyan kadın hastalıklarından kaynaklanan yüksek tedavi giderlerine karşı teminat sunan bir sigorta türüdür. Hastalık teşhisi sonrası tek seferde kritik hastalık teminatı (ölüm teminatı yarısı) kadar ödeme yapar böylece hem senin hem de ailenin hayat standardının korunmasına olanak tanır. Vefat teminatının tamamı, kritik hastalık tazminatı ödenmiş olan ve poliçe süresi içerisinde vefat eden kişinin kanuni varislerine ödenir. 

Kadına Özel Kritik Hastalık Sigortası Teminat Kapsamı

18-50 yaş aralığındaki kadınlar için güvence sağlayan kadına özel kritik hastalık sigortası aşağıda sıralan hastalıklara karşı teminat sunar. Bu hastalıklardan herhangi biri gerçekleştiğinde kritik hastalık sigortası teminat tutarı kadar ödeme yapılır. Kadına özel kritik hastalık sigortası kapsamındaki hastalıklar şu şekildedir: 

 • Meme kanseri 
 • Rahim kanseri
 • Fallop tüpü kanseri (yumurtalık tüpü)
 • Rahim ağzında kansere zemin hazırlayan hücresel yapı değişikliklerinin teşhisi 
 • Sistemik lupus eritamatozus hastalığı (SLE) 
 • Ciddi düzeyde kemik erimesi 
 • Yumurtalık kanseri 
 • Rahim ağzı kanseri 
 • Vajina/vulva kanseri
 • Kronik ve ciddi romatoid artrit hastalığı 
 • Memede kansere zemin hazırlayan hücresel yapı değişiklikleri (histerektomi)
   
İnternetten Teklif Al!

2 dakikada 20’den fazla sigorta şirketinin tekliflerini karşılaştır, anında satın al.