Siber Güvenlik Sigortası

Paylaş
  FacebookXLinkedIn

siber güvenlik sigortası

Hem özel hem de iş yaşamımızda teknolojiyle içe içe olduğumuz bu günlerde, ticari veya bireysel hangi amaçla olursa olsun kullandığımız her elektronik cihazda kişisel veriler, işletme/müşteri kayıtları ve kredi kartı bilgilerimiz gibi maddi-manevi öneme sahip pek çok veri depoluyoruz. Teknolojinin gelişimi ile birlikte her ne kadar siber güvenlik araçları artsa da siber saldırı türleri de gün geçtikte çeşitlenmektedir. İşte siber güvenlik bütün siber saldırılara karşı verilerimizi korumayı amaçlayan bir uygulama olarak karşımıza çıkar.

Peki siber güvenlik sigortası nedir? 

Siber Güvenlik Sigortası Nedir? 

Siber güvenlik sigortası; kişi ve kuruluşların hem siber tehditlere hem de diğer çevrimiçi suçlara karşı korunmasına veya saldırılara uğraması durumunda da iyileşme çalışmalarına yardımcı olan bir sigorta türüdür. Kişisel bilgisayarları, mobil cihazları, elektronik veri akışı sağlayan sistemleri ve verileri kötü amaçlı saldırılara karşı korur. 

Siber Güvenlik Sigortasının Önemi 

Siber saldırıların büyük bir kısmının kullanıcı hatası nedeniyle gerçekleşmesi siber güvenliğinin tam olarak sağlanamamasından kaynaklanır. İşte siber güvenlik sigortasının önemi burada ortaya çıkar. Çünkü siber saldırılara hazırlıklı olmak ve verilerin güvenliğini sağlamak için alınabilecek en iyi önlerden biri siber güvenlik sigortası yaptırmaktır. Siber güvenlik sigortası, işletmenin siber saldırılara karşı dayanıklılığını artırmada ve olası saldırı sonrası meydana gelebilecek zararın karşılanmasına önemli rol oynar.  

Siber Güvenlik Sigortası Genel Şartları

Siber güvenlik sigortası genel şartları doğrultusunda belirlenen sigortalının sigortadan faydalanmak için yerine getirmesi gereken bazı koşullar vardır.

 • İşlerin devamlılığı için gerekli olan verilerin haftalık olarak yedeklenmesi
 • Bilgisayar sistemini korumak için gerekli olan antivirüs programının güncel ve çalışır durumda olması
 • Bilgisayar sisteminde düzenli olarak güncellenen parolalara yapılandırılması ve güvenlik duvarları ile siber olaydan korunması gerekir. 

Siber Güvenlik Sigortası Çeşitleri

Siber güvenlik sigortası; bireysel siber güvenlik sigortası ve ticari/kurumsal siber güvenlik sigortası olmak üzere 2 farklı başlık altına incelenebilir. 

Bireysel Siber Güvenlik Sigortası

Bireysel siber güvenlik sigortası; kimlik hırsızlığı, şifre hırsızlığı, ATM’den para çekimi, kapkaç, sahte sitelerden alışveriş yapma gibi durumlarda doğabilecek risklere karşı güvence sağlayan bir sigortadır. Bir siber olay sonucu sigortalının uğrayacağı ve üçüncü kişiler tarafından yöneltilebilecek tazminat taleplerini güvence altına alır. Aynı zamanda kişisel verilerin güvenliğini artırmaya yönelik antivirüs yazılımları ile de internetten gelebilecek casus yazılımlara karşı koruma sağlar. Sen de siber güvenlik sigortası ile dijital dünyadaki risklere karşı kendini güvence altına alabilirsin. 

Bireysel Siber Güvenlik Sigortası Teminatları

 • Şifre koruma: Kişisel internet bankacılığı ya da mobil bankacılık şifrelerinin kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirilmesi sonucu yapılan usulsüz işlemlerden kaynaklanan maddi kayıpları karşılar.
 • Kimlik bilgilerini koruma: Kimlik bilgilerinin kötü niyetli kişiler tarafından kullanımı sonucu uğrayacağın gelir kaybı, hukuki masraflar ile ulaşım ve iletişim masraflarını güvence altına alır. 
 • ATM’den para çekme: ATM’den para çekme işlemi sonrası uğrayacağın gasp ve kapkaç olaylarına karşı teminat sağlar. 
 • Sahte sitelerden alışveriş: Sahte internet sitesinin alışveriş yapman ancak ürünün gönderilmemesi sonucu meydana gelen kayıpları karşılar.
 • Siber risklere bağlı hukuki masraflar: Kredi kartı şifre hırsızlığı ve sahte siteden alışveriş sonucu ortaya çıkacak dava masrafları, avukat ve arabulucu ücretlerini güvence altına alır. 
 • Çalınma/kaybolma: Cüzdan çalınması ya da kaybolması durumunda şahsi belge ve ödeme kartlarının ikame bedelini ve yeni başvurulara ilişkin ücretleri karşılar. 

Ticari Siber Güvenlik Sigortası

Ticari siber güvenlik sigortası; siber güvenlik nedeniyle oluşabilecek veri hasarları, iş durması kaynaklı hasarlar, siber fidye hasarları, idari para cezaları, veri ihlali masrafları, bilgi güvenliği ve gizliliği sorumluluğu çerçevesinde teminat sağlayan bir sigorta türüdür.
Günümüzde şirketler, iş süreçlerini ve operasyonlarını önemli ölçüde teknolojiye bağımlı olarak sürdürmektedir. Bunun sonucu olarak siber güvenlik riski ve üçüncü şahıs verilerin saklanması konusunda gerekli önlemlerin alınmaması; itibar kaybına, veri ihlallerine, mali kayıplara ve kamu otoritesinin incelemelerine neden olmaktadır. İşte ticari/kurumsal siber güvenlik sigortası bu noktada devreye girerek, olası risklere karşı güvence sağlar. 

Ticari Siber Güvenlik Sigortası Kimler İçin Yapılır?  

Siber risklerden korunmak isteyen bütün ticari işletme ve KOBİ’ler ticari siber güvenlik sigortası yaptırabilir ve kendilerini teminat altına alabilirler.

Ticari Siber Güvenlik Sigortası Teminatları

 • Olaya müdahale: Olayın araştırılması, kimlik hırsızlığı ile ilgili takipler, yasal savunma giderleri, idari para cezaları ve halkla ilişkiler faaliyetleri poliçe kapsamında karşılanır.
 • Eski haline getirme: Kaybedilen veri ve yazılımların olay öncesi haline getirilebilmesi için yapılan masrafları karşılar.
 • Siber şantaj: Bilgisayar sistemine zarar verme tehdidi ile yapılan fidye taleplerini güvence altına alır. 
 • Bilgi güvenliği ve gizliliği sorumluluğu: Üçüncü kişilere ve çalışanlara ait gizli bilgi ve kişisel verilerin ihlali sonucu istenebilecek tazminat taleplerini karşılar.
 • Veri hırsızlığı: Bilgisayar sisteminde hasara, tahribata, değişikliğe ya da veri hırsızlığına yol açan siber olay sonucu istenen tazminat taleplerini ve savunma masraflarını teminat altına alır. 

Ticari Siber Güvenlik Sigortası Ek Teminatlar

Siber güvenlik sigortası genel şartları çerçevesinde belirlenen isteğe bağlı teminatları şu şekilde sıralayabiliriz. 

 • İş durması: Bilgisayar sisteminin kısmen veya tamamen devre dışı kalması sonucu maruz kalınan brüt kâr kaybının ve çalışma maliyetindeki artışların karşılanmasını sağlar.
 • Siber suç: Banka hesaplarından yasa dışı olarak elektronik aktarım yapılması veya değiştirilmesi sonucu ortaya çıkan masrafları tazmin eder. 
 • Ödeme Kartları Endüstrisi – Veri Güvenliği Standartları (PCI – DSS): Siber olay sonucunda PCI – DSS’nin ihlal edilmesine bağlı olarak uygulanan para cezaları ve sertifikasyon masrafları poliçe kapsamında değerlendirilir. 
 • Medya sorumluluğu: İnternet sitesi ya da sosyal medya hesaplarında yaşanabilecek karalama, gizlilik haklarının ihlali, telif hakkı, slogan, unvan, ticari isim veya marka ihlali sonucu istenebilecek tazminat taleplerinin ve savunma masraflarının karşılanmasını sağlar. 

Siber Güvenlik Sigortası Tazminatları 

Kişisel Verilerle İlgili İdari Para Cezaları    

 • Adli giderler
 • Halkla ilişkilerle ilgili giderler 
 • Kimlik hırsızlığı ya da kredi izleme
 • Veri ihlaline ilişkin giderler 
 • Yasal savunma ve ceza ile alakalı giderler        

Bilgi Güvenliği ve Gizliliği Sorumluluğu

 • Online medya sorumluluğu
 • Siber risk sorumluluğu

Ağ İhlali ve İş Durması

 • Siber iş durması
 • Siber şantaj
 • Siber suç
 • Verilerin kurtarılması

Açıklamalar:

 • Veri İhlaline İlişkin Yasal Giderler: Veri koruma mevzuatının ihlal edilip edilmediğinin değerlendirilmesi amacıyla yapılan hukuki harcamalar ile ilgili giderlerdir.
 • Yasal Savunma ve Ceza Giderler: Gizlilik ya da veri koruma mevzuatı ihlali sonucu oluşan hukuki giderlerdir.
 • Adli Giderler: Siber risk ya da siber şantaj tehdidi sonucu tutulacak danışman tarafından yapılan adli incelemeye ilişkin giderlerdir. 
 • Kimlik Hırsızlığı ve Kredi İzleme: Kimlik hırsızlığı ya da kredi izleme giderlerinin karşılanmasıdır. 
 • Halkla İlişkiler Giderleri: Markanın ve ticari faaliyetin maruz kalacağı hasara ilişkin giderlerdir. 
 • Siber Risk: Siber riskten kaynaklanan talep ve savunma masraflarıdır.
 • Online Medya Sorumluluğu: Poliçe dönemince yöneltilen her türlü medya ile ilgili talep ve savunma masraflarıdır. 
 • Siber İş Durması: Eski hâline getirme sürecinde meydana gelen ağ güvenliği ihlali sonucu oluşan ticari gelir kaybıdır.
 • Verilerin Kurtarılması: Elektronik verileri korumak, yerine yenisi koymak ya da kurtarmak için yapılan eylemlere ilişkin masraflardır.
 • Siber Suç: Ağ güvenlik ihlali sonucu para ve varlıklarda çalınma durumuna ilişkin ödenmesi gereken tazminattır. 
 • Siber Şantaj: Siber şantaj tehdidinden doğan giderlere ilişkin ödenecek masraflardır. 
İnternetten Teklif Al!

2 dakikada 20’den fazla sigorta şirketinin tekliflerini karşılaştır, anında satın al.