Yazlık Lastik Ne Zaman Takılır ve Değiştirilir, Nasıl Anlaşılır?

Paylaş
    FacebookXLinkedIn

Yazlık lastik ne zaman takılır sorusu çoğu zaman havaların ısınmaya başlaması ile birlikte gündeme gelir. Kışlık lastik uygulaması yasal bir takvime bağlı olmakla birlikte ısınan havadan kaynaklanan sebepler de yaz lastiklerinin takılmasının zamanının geldiğini haber verir. Özellikle ticari araçlar için yasal bir zorunluluk olan kış lastiği uygulamasının son günlerinde araç sahiplerinde tatlı bir lastik değişim telaşının varlığından söz etmek mümkündür.

Kışlık lastikler hem desenleri hem de topuk hamurunun özellikleri dolayısıyla soğuk havalarda yola daha fazla tutunma sağlar. Özellikle 7° C altında elde edilen ilave yola tutunma kabiliyeti araçlar için paha biçilmez yararlar anlamına gelir. Lastiğin imal edildiği topuk kauçuğunun düşük sıcaklık derecelerinde bile yumuşak ve esnek kalabilmesi kış lastiklerinin en önemli özelliğidir. Ancak havaların ısınması ile bu lastikler dezavantajlı hale gelir ve yazlık lastik aranır.

Yazlık Lastik Ne Zaman Takılır?

Yaz lastiği ne zaman takılır sorusuna cevap verirken araç cinsini göz önünde bulundurmak gerekir. Yaz lastiği 2024 yılı göz önüne alındığında havalar ısınmaya başlamış olsa da ticari araçlar için nisan ayının ilk gününe kadar beklemek zorundadır. Ülkemizde ticari araçlar için 1 Aralık – 1 Nisan tarihleri arasında uygulanan kış lastiği takma zorunluluğu sebebiyle yaz lastiği takmak için bu tarihin beklenmesi gerekir.

Ancak ticari olmayan araçlar için özellikle ılıman bölgelerde yaz lastiği takmak için herhangi bir engel yoktur. İsteyen araç sahipleri kış lastiğini sökerek yazlık lastik mevsimini başlatabilir. Yaz lastiği 2024 yılında ılıman iklim özelliklerine sahip bölgelerde yaşayan özel araç sahipleri için bahar aylarında da kullanılabilir durumda olacaktır.

Bununla birlikte ülkemizin önemli bir bölümünde kış koşullarının devam ettiği bir gerçektir. Bu sebeple bazı illerde valilik talimatıyla kış lastiği takma süresinin uzatılmış olabileceğini dikkate almak gerekir. Ilıman bölgelerden daha sert iklime sahip illere gidecek araçlar için o illerdeki uygulamalar ve iklim koşullarına göre hareket etmek yerinde bir davranış olarak değerlendirilir.

yaz lastiği

Yaz Lastiği Nasıl Anlaşılır?

Yaz lastiği nasıl anlaşılır sorusuna cevap ararken kışlık lastiklerdeki bazı işaretlerden söz etmek gerekebilir. Lastik yanağında bulunan çok çeşitli harf, rakam veya işaretin aslında bir anlamı ve fonksiyonu olduğu söylenebilir. Kış lastikleri için ayırt edici özelliklerin başında lastik yanağında kar işaretinin varlığı gelir. Kış lastiğinin bir başka belirteci M + S işaretinin varlığıdır. Eğer bu iki işaret sisteminden birisi veya ikisi bir arada lastik yanağında bulunmuyorsa o lastik yaz lastiğidir.

Lastik Yazlık mı Kışlık mı Nasıl Anlaşılır?

Yaz lastiği ile kış lastiği arasında önemli farklar vardır. Biraz dikkat edildiğinde bu farklar rahatlıkla görülebilir ve böylece lastiğin yaz lastiği veya kış lastiği olduğu kolayca anlaşılır.  Aşağıdaki hususlar çerçevesinde yazlık lastik ile kışlık lastik arasındaki farkları ayırt etmek ve anlamak mümkündür.

  • Kış lastiğinin yanağında kar işareti olur, yaz lastiğinde bu işaret olmaz
  • Kış lastiğinin yanağında M + S işareti olur, yaz lastiğinde bu işaret bulunmaz
  • Yukarıdaki işaretlerden biri veya ikisi birden lastik yanağında varsa o lastik kış lastiğidir
  • Kış lastiği taban deseni daha fazla yüzey alanı oluşturacak şekilde farklıdır
  • Her iki lastik farklı kauçuk hamurlarından imal edilir. Bu sebeple kış lastiği daha yumuşak ve esnek yapıdadır.

Yaz Lastiği Ne Zaman Değiştirilir? 

Yaz lastiği ile kış lastiği arasındaki değişim yılda iki kez yapılır. Mevcut yasal düzenlemeler doğrultusunda 1 Aralık – 1 Nisan tarihleri arasında ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması vardır. Ticari araçların yanı sıra özel araçlar da kış aylarında güvenlik amacıyla çoğu zaman kış lastiği takar. Kış lastiğinin kendine özel kauçuk yapısı soğuk zeminde daha fazla tutunma sağladığından kaymaya karşı önemli bir koruma sağlar. 

Yaz lastiği ne zaman değiştirilir sorusunu yukarıdaki veriler ışığında cevaplamak gerekirse kış lastiğinden yaz lastiğine geçmek için yasal tarih 1 Nisan olacaktır. Tersine değişim işlemi için yani yaz lastiğini kış lastiği ile değiştirmek için 1 Aralık yasal olarak belirlenmiş tarihtir. Yaz lastiği ne zaman değiştirilir veya kış lastiği ne zaman takılır sorularının cevabı bir tebliğ ile belirlenmiştir.

1 Nisan 2017 tarih ve 30025 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin Kış Lastiği Zorunluluğu başlıklı 5. maddesinde söz konusu tarihler belirlenmiştir. Aynı Tebliğ kış lastiği uygulamasında tarihin dışında kalan diğer uygulama detayları için de kurallar koyar. Hangi araçların buna zorunlu olduğu veya hangi lastiklere uygulamanın yapılacağı gibi ayrıntılar burada ifade edilir.

Yaz Ayında Kış Lastiği Kullanılırsa Ne Olur?

Yaz aylarında kış lastiği takmanın yasal olarak bir engelinden söz etmek mümkün değildir. Dileyenler sürekli olarak kış lastiği takarak kullanabilir. Ancak bunun çeşitli sorunlara yol açacağını bilmek gerekir.

Sürtünme yüzeyi fazla ve tutunma kabiliyeti yüksek olan kış lastiği yaz aylarında gereğinden fazla aşınacağından ilave bir gider kalemi anlamına gelir. Bu durum lastik yıpranmasını hızlandırmasının yanı sıra yakıt giderini de arttırır. Ayrıca yola gereğinden fazla tutunan lastikler güç kaybı oluşturacağından bir başka dezavantaj ortaya çıkmış olur.

Daha yumuşak ve esnek kauçuk yapısına sahip olan kış lastiğini yazın kullanmak özellikle yüklü araçlarda ve virajlarda beklenmeyen lastik davranışlarına yol açarak araçların devrilmesine neden olabilir. Bu ve benzer dezavantajların dışında kış lastiğini yaz aylarında kullanmanın yasal bir engeli yoktur.

Yazlık Lastik Fiyatları Ne Kadar?

Yazlık lastik fiyatları pek çok değişkenin etkisi altındadır. Üreticilerin kendine özgü maliyetlerinden marka algısına, ülkelerdeki vergi rejimlerinden kullanım alışkanlıklarına dek pek çok parametre yazlık lastik fiyatları üzerinde etkili olabilir. Elbette tüm bu etkenler kışlık lastik fiyatları üzerinde de etkili olmaktadır.

Lastik satın alma kararı verilirken ihtiyaç duyulan ölçü doğrultusunda araştırma yapmak ve markalar arasındaki fiyat farklarına dikkat etmek yerinde olacaktır. Ayrıca lastiklerin üretim yılı da fiyat üzerinde rol oynayan bir başka kriter olacağından karşılaştırma yaparken buna da dikkat etmek gerekir. Lastik fiyatları üretiminde kullanılan hammaddelerin cinsi ve kalitesinden kaynaklanan değişiklikler gösterebilir.

İnternetten Teklif Al!

2 dakikada 20’den fazla sigorta şirketinin tekliflerini karşılaştır, anında satın al.