Bebeklere Özel Sağlık Sigortası Fiyatları için Teklif Al,Teminatları Karşılaştır

  • Bebek sağlık sigortası tekliflerini incele
  • Bebeğinin İhtiyaçlarına en uygun paketi seç
  • İnternete özel indirimlerle hemen online satın al
Bu bilgiler sana özel teklif hazırlayabilmemiz için gereklidir.

Bebekler dünyaya gözlerini açtıkları andan itibaren belirli bir süre için doktor kontrolüne, aşılara ve tetkiklere ihtiyaç duyarlar. Bunların bir kısmı aile sağlığı merkezlerinde karşılanırken bir kısmı için hastane ziyaretlerine ihtiyaç duyulur. Bu noktada maddi bir kaygı yaşamadan istediği hastaneyi ve istediği doktoru seçebilme özgürlüğüne sahip olmak isteyen ebeveynler bebekleri için özel sağlık sigortası yaptırma talebinde bulunurlar. 

Bebek Sağlık Sigortası ve Yeni Doğan Sigortası Nedir?

Farklı türleri bulunan bebek sağlık sigortalarında, genel olarak sigorta kapsamı dahilinde bebeklerin ihtiyaç duydukları tedavilerin masrafları sigorta şirketleri tarafından karşılanır. Böylece aileler, özel hastanelerde tedavi ücreti ödemeden bebekleri için sağlık hizmeti alabilirler.

Bebekler hem anne karnındayken hem de doğduklarında annenin sigortasına eklemeler yapılarak sigorta sistemine dahil edilirler. Bebeklerin kendi adlarına ayrıca bir poliçeleri bulunmaz ve tüm işlemler annenin poliçesi aracılığı ile gerçekleşir. Yenidoğan teminatı gibi ek teminatlarla bebeğin doğum sonrası ilk muayenesi ücretsiz olarak sigorta şirketi tarafından karşılanabilir. Ancak yenidoğan teminatı doğum sigortası içerisinde yer alır ve kısa sürelidir. Poliçe belirli limitlerle bebeği korur. Anne adayları hamilelik başlamadan doğum sigortası yaptırarak yenidoğan teminatına sahip olabileceği gibi bazı durumlarda hamileylen doğum sigortası yaptırarak da bu teminatı kullanabilirler. Fakat bebeğin ilk muayenesi gibi sağlık hizmetleri dışında diğer tüm sağlık giderleri için bebek sağlık sigortası yaptırmak gerekir. 

Bebek sağlık sigortaları hem tamamlayıcı hem de özel sağlık sigortalarında bulunur. Aileler iki poliçe türünden birini tercih edip bebekleri için özel teminatları poliçelerine ekleterek tedavi masrafları gibi ödemeleri sigortanın karşılamasını sağlayabilir. Şimdi bebek sağlık sigortası nasıl yapılır sorusunu TSS ve ÖSS için ayrı ayrı detaylandıralım.

Bebekler İçin Özel Sağlık Sigortası Nasıl Yapılır?

Özel sağlık sigortaları, 18 ila 65 yaş arasındaki yetişkinlerin yaptırabileceği bir sigorta türüdür. Özel sağlık sigortası ile anlaşmalı özel hastaneler veya diğer sağlık kuruluşlarından hizmet alınabilir. 

Bebekler ise erişkin olmadıkları için özel sağlık sigortasına aileleri ile beraber dahil olabilirler. Sigorta şirketleri, aile sigortası veya aile özel sağlık sigortası gibi isimlendirmeler kullanabilir. Birçok şirket, bebeğin aile sigortası kapsamında yer alabilmesi için özel sağlık sigortasına doğum teminatının eklenmesini talep eder. 

Doğum teminatı veya yenidoğan teminatı gibi teminatlar ile bebeğin ilk muayenesi ve doğum sonrası bazı işlemlerinde oluşan sağlık masrafları karşılanır. Bebek sigortası ise doğum ile beraber aktif hale gelir. Son olarak bebek sigortası, annenin sigorta poliçesine eklenir. 

Çocuklara özel olarak yaptırılan çocuk sağlık sigortası hakkında detaylı bilgi almak için yazımızı okuyabilirsin.

Bebek Özel Sağlık Sigortası Kapsamında Neler Yer Alır?

Ayakta tedavi, yatarak tedavi, yoğun bakım işlemleri ve evde bakım hizmetleri gibi bir dizi sağlık hizmeti, bebek özel sağlık sigortası içerisinde yer alır. Genellikle bebek sigortalarında, kuvöz gibi yetişkin sigortalarında görünmeyen ifadeler ile karşılaşılabilir. Bu nedenle poliçeye imza atılmadan önce dikkatle okunması gerekir.

Bebekler İçin Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nasıl Yapılır?

Bebekler için tamamlayıcı sağlık sigortası annenin tamamlayıcı sağlık sigortasına bebeğin eklenmesi ile yapılır. Yani bebeklere ayrı özel bir TSS poliçesi yoktur, annenin TSS poliçesine bebek dahil edilir. Bu durum da bebeğin tamamlayıcı sağlık sigortası olmasını ifade eder, bebeğin SGK anlaşmalı özel hastanelerde anneden ayrı teminat kapsamı olur. TSS'de yenidoğan teminatı bulunmaz, yani anne doğum sigortası yaptırdığında bebeğin ilk günlerinde sağlık hizmeti almasını sağlayan yenidoğan teminatından yararlanamaz. Doğumdan sonra gerçekleşen işlemlerin büyük bir kısmı sigortalı tarafından karşılanmalıdır. Bu teminatın olmamasına karşılık anne belirli bir süre sonra bebeğine kendi sigortası üzerinden yeni bir TSS yaptırabilir. TSS'de annenin poliçesine bebeğin eklenmesi için bazı süreler ve şartlar vardır. Şimdi 15 gün kuralı olarak geçen uygulamadan bahsedelim.

Tamamlayıcı sağlık sigortası doğum paketi hakkında detaylı bilgi almak için içeriğimizi okuyabilirsin. 

Bebekler İçin Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında 15 Gün Şartı Nedir?

Bebekler, tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamına anneleri ile beraber girebilir. Ancak birçok şirket, doğumdan itibaren 15. gün sigortayı aktif eder. Bu nedenle de ilk 15 gün yapılan harcamalar, annenin sigortası dahilinde kabul edilmez. Bu durum bazı şirketlerde değişebilir, yani 15 gün içerisinde de bebeğe sigorta yapan uygulamalar vardır.

15 gün içerisinde ya da sonrasında değişmekle birlikte bebek annenin tamamlayıcı sağlık sigortasına dahil edilebilir. Sigorta şirketlerinin uygulamaları bu aşamada önemlidir. Belirlenen süreler dahilinde bebeğe anne üzerinden TSS yapılması, bebeğin kazanacağı haklar açısından fark yaratır. Ömür boyu yenileme garantisi kazanması, doğuştan gelen hastalıklarının poliçeye dahil edilmesi gibi önemli kriterler bebeğin şartlara göre sigortalanması ile geçerli olur.

Yenidoğan Teminatı Nedir?

Anlaşmalı sağlık kuruluşlarında gerçekleşen doğum işlemlerinde yararlanılabilen yenidoğan teminatı, bebeğin dünyaya gözlerini açtığı ilk günleri kapsar. Ayrıca annenin özel sağlık sigortasına dahil edilebilen bir teminattır.

Doğum ile beraber aktif olan teminatın karşıladığı sağlık hizmetleri şöyle sıralanır:

  • Kuvöz
  • Rutin takip
  • Yenidoğan aşıları
  • Testler
  • Tetkikler

Teminatın karşıladığı sağlık hizmetleri, sigorta şirketlerine göre farklılık gösterebilir. Sağlık Sigortalarında Aşı Teminatı başlıklı yazımızı okuyarak özel ve tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında olan aşıları hakında bilgi alabilirsin.

Yenidoğanlar İçin Özel Sağlık Sigortası

Sigorta şirketlerinin bebek özel sağlık sigortası ve yenidoğan teminat ile ilgili şartları birbirinden farklıdır. 

Allianz Sigorta

Allianz Sigorta’da kan grubunun tespiti, rutin muayene ve tetkikler, metabolik tarama testi, erken doğum, işitme testi ile ilgili detaylar teminattan karşılanır. Ayrıca doğumdan sonra ilk 15 gün içerisinde bebek sigortalandığı takdirde ömür boyu yenileme garantisi bahsedilebilir. 

Axa Sigorta

Axa Sigorta’da da hastanede kaldıkları süre boyunca doktor, hemşire, aşı, kuvöz masrafları, laboratuvar testleri, işitme testi, fenilketonüri testi ve kalça ultrasonu yenidoğan teminat içerisinde yer alır. Bebeğin ömür boyu yenileme garantisine hak kazanabilmesi için sigortanın doğumu takip eden ilk 60 gün içerisinde yapılması gerekir. 

Anadolu Sigorta

Anadolu Sigorta, bebek hastaneden çıkmadan önce sağlıklı yenidoğan bebekle alakalı muayeneler, rutin tetkik ve kontroller annenin doğum teminatından karşılanabilir. Bebek 15 gün içerisinde sigortalanırsa ömür boyu yenileme garantisine hak kazanabilir. 

Ak Sigorta

Ak Sigorta yenidoğan teminatı ile birlikte bebeklerin hastaneden çıkmadan önceki muayene ve tedavilerinin karşılanmasını sağlar. Yenidoğan teminatından sonra bebekler sağlık sigortası yaptırmak için 14 gün beklemek gerekir. 

Yenidoğan İçin Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Allianz

Allianz doğumdan sonra ilk 15 gün içerisinde bebeklerin masrafları karşılanmaz. Bebekler için ayrıca TSS sağlık sigortası yapılamaz ancak bebek annesiyle beraber sigortalanabilir. 

Anadolu Sigorta

Anadolu Sigorta Bebeğin ilk tetkik ve kontrolleri annenin doğum teminatından karşılanabilir. Bunun dışındaki büyük sağlık giderleri teminat dışında kalır. Bebek, doğumdan sonra 15 gün içerisinde bebek sağlık poliçesine eklenirse doğuştan gelen tüm hastalıkları ve sağlık giderleri karşılanır. 

Axa Sigorta

Axa Sigorta tamamlayıcı sağlık poliçesi kapsamına yenidoğan teminatı eklenemez. Bebeğin ilk masrafları annenin sigortasında karşılanır. 15 günden sonra bebeklerin ayrıca sigortalanması mümkündür.

Ak Sigorta

Ak Sigorta T1 ve T2 networklerde ilk 15 günden sonra bebekler sigortalanabilir. Poliçe kapsamında yok ise bebeğe yenidoğan teminat yaptırılamaz. 

Sağlık Sigortaları Bebeklerin Doğuştan Gelen Hastalıklarını Teminata Dahil Eder mi?

Bebek, sigortalı olabileceği ilk andan itibaren poliçe kapsamında ise birçok şirket doğuştan gelen bazı rahatsızlıkları kapsam dahilinde tutar. Ancak bu sigorta şirketinin teminat listesi içerisinde detaylıca yazar. İstisna olarak belirtilmediği sürece, doğuştan gelen hastalıklara dair teminat varsa sağlık sigortası tedavi masraflarını karşılar. 

Bebek Sağlık Sigortası Fiyatları 2024

Bebek özel sağlık sigortası fiyatları sigorta şirketlerine ve ürün kapsamına göre değişmektedir. Annenin ÖSS ya da TSS poliçesine eklenecek bebek sağlık sigortası, esas poliçenin kapsamına göre farklı primlere sahip olabilir. Bu açıdan teklif alarak bebek özel sağlık sigortası fiyatları 2024 için güncel bilgilerini öğrenmeni tavsiye ederiz.