Gayrimenkul Değer Artış Vergisi Hesaplama 2021

Gayrimenkul değer artış vergisi hesaplaması, evin değerinin son enflasyon değerlerine göre güncellenmesi ile yapılır. Enflasyona göre düzeltilen değer ile ev alış değeri arasındaki fark hesaplanır. Enflasyondan bağımsız olarak elde edilen ‘’gerçek kazanç’’ ayrıca bulunur. Bulunan bu kazançtan her sene açıklanan istisna tutarı, alım işleminde ödenmiş olan tapu harcı ve konut kredisi kullanılmış ise ev satışına değin ödenen faizlerin toplamını düşülür. Bu işlem ile ‘’vergiye tabi tutar’’ bulunur. Bulunan vergiye tabi değere vergi dilimleri uygulanılarak ‘’ödenecek vergi değeri’’ hesaplaması ortaya konur.

Yapılan hesaplama adımları kapsamında bir kişinin aldığı evi 5 sene içerisinde yaptığı satış sonunda ne kadar kar elde ederek elden çıkardığı açıkça ortaya koyulur.

Değer Artış Kazancı Hesaplaması 2021

Değer artış kazancı hesaplaması için konutun ilk satış tutarı, satış ve alış işlemlerinin yapıldığı yılların bir önceki senelerine ait ÜFE oranları veri olarak kullanılır. Bir örnek ile ifade edilirse, 01.01.2015 senesinde 200 bin TL tutarla alınan konut, 01.01.2109 yılında 400 bin TL’den alıcı bulmuşsa, 01.21.2014 ÜFE oranı 235,84, 01.12.2018 ÜFE oranı 422,94 olarak açıklandığında, ‘’200.000 TL X (422,94/235,84)’’ formülü üzerinden 358.666 TL enflasyona göre düzenlenmiş yeni ev fiyatı bulunur. Daha sonra alış fiyatının bugünkü değeri satış fiyatından çıkarılarak ‘’ 400.000- 358.666 TL=41.334 TL’’ işlemi üzerinden artış kazancı elde edilir.

İnternetten Teklif Alın!

2 dakikada 20 sigorta şirketinin tekliflerini karşılaştırın, anında satın alın.

Gayrimenkul Değer Artış Kazancı Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Gayrimenkul değer artış kazancı vergisini hesaplamak için ilk olarak bir üst başlık altında izlenen adımlar ile değer artış kazancı hesaplanmalıdır. Aynı örnek üzerinden ilerlendiğinde, ‘’ ‘’400.000 TL-358.666 TL=41.334 TL’’ işlemi ardından elde edilen 41.333 TL için istisna sonrası matrahı bulma formülü uygulanır. Bu kapsamda 2019 senesinde baz alınan 14.800 istisna artış, kazançtan düşülür. 26.534 olarak hesaplanan istisna sonrası matrahtan ise ‘’tapu harcı’’ düşülmelidir. Bu kapsamda ‘’400.000 TL X %2=8 bin TL’’ işlemiyle elde edilen 8 bin TL tapu harcı ‘’26.344-8.000’’ işlemi sonunda 18.534 vergiye tabi tutarı verir.

Değer Artış Kazancı İstisnası

Değer artış kazancı istisnası, gerçek bireylerin bedel karşılığında aldıkları gayrimenkullerin satın alınma tarihinden başlayarak 5 sene içinde elden çıkarılması ardından meydana gelen kazançlardır. Değer artış kazancı gelir vergisine tabidir. Gayrimenkulün satış yılı için açıklanmış olan rakamdan, ilk alış rakamı çıkarılarak elde edilen artış kazancı üzerinden Gelir Vergisi Kanunun 80. Maddesinde belirtilen değer artış kazançlarına ilişkin istisnai tutar çıkarılarak hesaplanır.

Değer Artış Kazancı Nedir?

Değer artış kazancı bir konut satın alındığında ve tekrar satışından kar elde edilmek istendiğinde devreye giren bir değerdir. Kişi gayrimenkulü alış tarihinden itibaren 5 yıl içinde satarsa, Gelir Vergisi Kanununun 80. Maddesi kapsamında vergi ödemez. Bu işlem ile vergi ödemesinden kurtularak elde edilen kazanç ‘’değer artış kazancı’’ olarak adlandırılır.

Değer Artış Kazancı Beyanname Örneği

Değer artış kazancı beyanname örneği satışı yapılan bir konutun değer artış kazancına dair hesaplama aşamalarının tümünü detaylı şekilde yansıtan evraktır. Beyanname örneğinde hesaplanan konut alım bedeli, satış bedeli, gelir vergisi matrahı, tapu harcı ardından hesaplanan değer, değer artış kazancı tutarı hakkında verilerinin tümü liste halinde yer alır.

Değer Artış Kazancı İndirilecek Giderler

Değer artış kazancından düşürülebilecek giderler, maliyet bedeli, harçlar, konutu elden çıkarma nedeni ile satıcının üzerine kalan ek giderlerdir. Bu indirilecek giderler, Gelir Vergisi Kanunun 80. Maddesinde belirtilen değer artış kazançlarına ilişkin istisnai tutar üzerinden hesaplanırlar.

Müşteri Yorumları