Konut Sigortası Hasar Bildirimi, Hasar Tespiti ve Hasar Ödemesi

Paylaş
  FacebookXLinkedIn

konut sigortası hasar ödemesi

Konutta hırsızlık, yangın, deprem, sel, dahili su hasarı, cam kırılması, şiddetli yağış gibi nedenlerle beklenmedik hasarlar meydana gelebilir. Böyle bir durumda gecikmeden konut sigortası yaptırılan sigorta şirketine hasara ilişkin evraklarla birlikte bilgi verilmesi gerekir, ardından eksper tarafından evrakların değerlendirilmesi hasarın ödenmesi ile sonuçlanır. Gel, konut sigortası hasar ödemesi süreci ile ilgili detayları birlikte inceleyelim. "Konut sigortası nedir?" öğrenmek için içeriğimizi okuyabilirsin.

Konut Sigortasında Hasar Bildirimi Nasıl Yapılır?

Konut sigortası kapsamında olan hasara ilişkin hasarın gerçekleştiği tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde hasar bildiriminde bulunmalısın. Bizzat sigorta şirketine giderek, çağrı merkezini arayarak, sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu acentelerden veya elektronik ortamdan hasar bildirimi yapabilirsin.

Hasar bildirimi yaptığında sigorta şirketin prim ödemelerini yapıp yapmadığına, evrakların poliçe kapsamındaki teminatlara uygun olup olmadığına, hasar bildiriminde gönderilen evrakların sigorta genel ve özel şartlarına uyup uymadığına, beyan edilen olayın gerçeği yansıtıp yansıtmadığına ve ekspertiz tarafından tutulan tutanağın olaya uygun olup olmadığına bakılır.

Konut Sigortası Hasar Tespiti Nasıl Yapılır?

Konut sigortası hasar tespiti, iki taraf arasında yapılan anlaşmaya göre belirlenir. Hasar tespiti için gerekli olan işlemler şu şekilde: 

 • İlk olarak hasar bildirimi sonrasında sigorta şirketi, ilgili adrese eksper göndererek hasar tespiti yapar ve bildiriminin doğruluğunu araştırır. 
 • Eğer sigortalı ve sigorta şirketi tazminatı miktarı konusunda anlaşırsa tazminat tutarına göre ödeme yapılır. Eğer taraflar anlaşamazsa bu durumda hasar tespiti için bilirkişiye başvurabilir ve bilirkişinin kararı dikkate alınarak tazminat ödemesi yapılabilir. 
 • Bilirkişi tarafından belirlenen tazminat tutarı seni memnun etmezse bilirkişinin kararını yargıya götürebilirsin. 

Hasar Tespitinde İstenen Belgeler

Konutta doğal afet, sel, su basması, cam kırılması, yangın ve hırsızlık gibi olaylar için sigorta şirketleri standart olarak talep ettiği evraklar vardır eğer varsa ek belgeler de talep edilir. Hasarın bir an önce giderilmesi için aşağıda sıralanan belgeleri en kısa sürede sigorta şirketine ulaştırmalısın.

Hasar bildiriminde istenen evrakları şu şekilde sıralayabiliriz.

 • Sigorta poliçesi
 • Sigortalının ismi/unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi numarası
 • Hasar tarih ve saati
 • Başvuru sahibinin adı soyadı ve irtibat numarası
 • Ekspertiz yapılacak olan konutun açık adresi veya irtibat kurulacak kişinin iletişim bilgileri
 • Hasara ilişkin fatura ve fotoğraflar
 • Yetkili kişiler tarafından tutulan tutanaklar
 • Sigortalının hasar beyan yazısı (hasarın meydana geliş şekli ve hasar tutarı)
 • Banka hesap bilgileri
 • Oturum belgesi
 • Tapu kaydı veya kira kontratı
 • İş yeri için vergi levhası
 • Poliçe numarası
 • Poliçe sahibinin adı soyadı
 • Tahmini hasar miktarı
 • Hasarın meydana geldiği tarih
 • Tüzel kişilerde ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, vergi levhası, faaliyet belgesi, imza yetkilisinin nüfus cüzdan fotokopisi (ikamet adresi ve imza)
 • Hırsızlıkta bunlara ek olarak çalınan eşyaların alış faturaları, hasarın 50.000 TL’yi geçmesi durumunda eşyaların bulunamadı belgesi, eşya bulundu ise teslim belgesi
 • Yangın hasarında bunlara ek olarak ipotekli ve rehinli hasarlarda muvafakatname, itfaiye raporu (itfaiye gelmişse), karakol tutanağının tasdikli örneği (polis gelmişse), savcılıktan takipsizlik kararı veya iddianamesi
 • Yağış hasarında ek olarak gerekli durumda meteoroloji raporu

Konut Sigortası Hasar Beyanı Örneği

Hasar bildiriminde bulunmak için sigortalının hasar beyanı için dilekçe yazması gerekir. Aşağıda basit bir hasar beyan örneği görebilirsin. 

“… Sigorta Genel Müdürlüğüne

Şirketiniz tarafından … no’lu poliçe ile sigortalanmış olan konutum … tarihinde … nedeniyle zarar görmüş ve konutumda … miktarda zarar meydana gelmiş, tarafımca hasarı azaltmak için gerekli tedbirler alınmıştır. Aşağıda tahmini meblağları verilmiş kalemlere ilişkin hasarın şirketiniz tarafından karşılanmasını talep ederim.”

Hasar Ödemesi Nasıl Yapılır? 

Hasar ödeme sürecini kısaca şu şekilde özetleyebiliriz. 

 • Sigortası olan konutlarda hasar meydana gelmesi durumunda konut sigortasının hasar ödemesini yapabilmesi için öncelikle sigortalının sigorta şirketini arayarak hasar ihbarında bulunması gerekir.
 • Hasar, sigorta şirketine bildirildikten sonra hasar tutanağı tutulur. Tutanakta yer alan beyanların iyi niyet esası çerçevesinde gerçek ve o anki durumu yansıtması önemlidir çünkü eksik ve hatalı bilgi verilmesi durumunda konut sigortası feshedilerek geçersiz hale getirilebilir veya poliçe devam etse de hasar kısmen karşılanabilir ya da hiçbir ödeme yapılmayabilir.
 • Tutanak doldurulduktan sonra ekspertiz işlemlerine başlanır. Sigorta şirketi tarafından eksper gönderilir ve hasar tutarı taraflarca anlaşmalı olarak belirlenir. Tarafların anlaşmış olması konut sigortası hasar tazminat ödemesini büyük oranda hızlandıracaktır
 • Kaza anında sigortalının tuttuğu hasar tutanağı ve tahmini hasar miktarını içeren tüm bilgi ve belgeler ekspertiz raporuna eklenerek sigorta şirketine gönderilir. Belgelerin sigorta şirketine ulaşmasıyla hasar ödemesi yapılması için işlemler başlatılır.
 • Sigorta şirketi, eksper yoluyla hasarın karşılanması için hasar tespiti yaptırır.
 • Hasar tespit tutanağı ile birlikte standart evraklarla hasarın özelliğine göre değişen ek evraklarla birlikte sigorta şirketine teslim edilir. 
 • Hasar takibi için sigorta şirketi ile mutlaka sürekli irtibat halinde olmalısın.
 • Uzmanlar tarafından incelenen eksper raporu ya da hasar tespit tutanağı incelendikten anlaşmalı servis talep edebilirsin. 
 • Sigorta şirketin konuttaki bazı hasarları anlaşmalı olduğu servise yaptırmak isteyebilir. Servis talep etmezsen banka hesap numarana hasar için ödeme yapılacaktır. 

Konut Sigortasında Hasar Ödeme Süresi Ne Kadardır?

Hasar bildiriminde sonraki süreç; hasar tespit ve değerlendirmesinin yapılabilmesi için eksperin atanması, hasar bildirimi ve evrakların incelenmesi son olarak da hasar tazminatının tespit edilerek ödenmesi şeklinde ilerler. Hasar ödemesini yapılma süresi sigorta şirketine ekspertiz raporu ile gönderilecek olan belgelerin eksiksiz olmasına bağlıdır. Hasar ihbarı ve hasara ilişkin evrakların teslim edilmesiyle birlikte en geç 15 iş günü içerisinde sigorta şirketinin hasar durumu ve tazminat tutarını belirleyerek sigortalıya bilgi vermesi gerekir. Dosyaya onay geldikten sonra ortalama 30 iş günü içinde hasar ödemesi yapılır.  

Konut Sigortası Hasar Ödemesi Yapmadığı Durumlar Nelerdir?

Konut sigortası genel şartlarında hasar ödemesinin yapılmadığı durumlar tek tek sıralanmıştır. 

 • İstila, ayaklanma, düşman hareketi gibi karışıklıklar nedeniyle oluşan zararlar
 • Nükleer faaliyetler nedeniyle meydana gelen zararlar
 • Kamu gücünün zorlayıcı hareketlerinden kaynaklanan zararlar
 • Sigortalının bilgisi dahilindeki konutun kusurlarından kaynaklanan hasarlar
 • Terör eylemleri nedeniyle meydana gelen hasarlar
 • Sigortalı ve sigortalının yakınları tarafından konut kasten verilen zararlar

Konut Sigortası Hasar Ödemesi Ne Kadar?

Konut sigortasında yangın, deprem, su baskını, infilak, yıldırım, hırsızlık gibi teminatlar için belirlenen azami limitler vardır. Eğer ilgili hasar, teminat kapsamına giriyorsa azami limite kadar olan tazminat tutarı ödenir. Örneğin, konutta hırsızlık kaynaklı bir hasarın meydana geldiğini varsayalım ve hırsızlık azami tazminatı da 40.000 TL olsun. Bu durumda konut sigortası kapsamında hasarın karşılanması için ödenecek olan maksimum sınır 40.000 TL’dir. Eğer konutta daha fazla hasar meydana gelmişse bu durumda kalan tutarı senin karşılaman gerekecektir. Eğer "Eve su bastı sigorta karşılar mı?" diye merak ediyorsan konut sigortası su basması teminatı ile ilgili içeriğimizi okuyarak bu konuda detaylı bilgi alabilirsin. 

Konut Sigortasında Hasar Dosyası Nasıl Sorgulanır?

Hasar ihbarı yapıldıktan sonra sana bir dosya numarası verilir. Bu dosya numarasını kullanarak sigorta şirketinin web sitesi üzerinden veya çağrı merkezini arayarak hasarla ilgili olan bütün işlemleri edebilirsin.

Sigortam.net’ten Konut Sigortası Teklifi Al! 

Konut sigortası yaptır, evinde meydana gelen hasarlarda için rahat olsun! Sigortam.net web sitesi üzerinden veya Sigorta Bilgi Hattı’nı arayarak konutta meydana gelen hasara ilişkin destek alabilir, hasar tespit ve tazminat ödeme sürecini sorunsuz bir şekilde atlatabilirsin. 

İnternetten Teklif Al!

2 dakikada 20’den fazla sigorta şirketinin tekliflerini karşılaştır, anında satın al.