Ruhsatsız Eve Zorunlu Deprem Sigortası Yapılır mı?

Paylaş
  FacebookXLinkedIn

ruhsatsız eve dask yapılır mı

Binada deprem nedeniyle oluşabilecek hasarları poliçede belirtilen teminat ve limitler dahilinde karşılamayı hedefleyen DASK zorunlu bir sigorta türüdür ancak DASK yaptırmak isteyen bazı kişiler, yapı ile alakalı problemlerden dolayı sigorta yaptıramazlar. Peki, ruhsatsız eve DASK yapılır mı?

Ruhsatsız ve imar izni olmayan evler, “kaçak yapı” olarak değerlendirildiği için ruhsatsız olan evlere DASK yaptırılamaz ancak tapuda “mesken” olarak geçen konutlar ile “arsa tapulu” olarak ifade edilen ruhsatsız konutlara da DASK yaptırmak mümkündür. Zorunlu deprem sigortasından yararlanabilmek için yapının imar izni alması ve “kaçak yapı” değerlendirilmesinin kaldırılmış olması gerekir. 

Hangi Binalar DASK Kapsamında Yer Alınır? 

 • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi olan taşınmazlara mesken olarak inşa edilen binalar,
 • Binaların ticarethane ve büro gibi amaçlarla kullanılan bağımsız bölümleri,
 • Kat irtifakı tesis edilen binalar, (kat irtifakı nedir yazımızdan detayları öğrenebilirsin.)
 • Tapu tahsisi yapılmış kooperatif evleri,
 • Tapuda cins tahsisi yapılmamış ve tapu kütüğünde “arsa” vasfında görünen binalar DASK kapsamında değerlendirilir.

DASK nedir konulu yazımızdan detaylı bilgi alabilirsin.

DASK Kapsamına Girmeyen Binalar

Doğal Afetler Sigortalar Kurumu tarafından belirlenen DASK kapsamına gimeyen binalar şu şekilde sıralayabiliriz:

 • İnşaatı tamamlanan olan binalar,
 • 27 Aralık 1999 tarihi sonrasında mesken olarak yapılmış fakat inşaat ruhsatı almamış olan yapılar,
 • Tapu kaydı olmayan özel mülkiyete tabi olmayan araziler ile bu arazilerin üzerine inşa edilmiş olan binalar
 • Tamamı sınai ve ticari amaçla kullanılan iş merkezleri, idari hizmet veren binalar ve eğitim binaları
 • Belediye denetimin olmadığı yerleşim yerleri
 • Kolonları zayıflamış ve taşıyıcı sistemi kesilmiş olan binalar 
 • Kamuya ait binalar ile bağımsız alanlar
 • Köy nüfusuna kayıtlı ve köyde ikame eden kişilerin yaptırdığı binalar,
 • Mesken olarak kullanılmayan yıkım kararı alınmış, bakımsız ve metruk binalar,
 • Herhangi bir mühendislik hizmeti görmeden tamamlanmış binalar,
 • Proje kapsamı dışında çalınarak inşa edilen yapılar DASK kapsamı dışında kalır. 

Tapu Olmadan Dask Yapılır mı?

Tapusu olmayan eve DASK yapılmaz, çünkü herhangi bir taşınmaza deprem sigortası yapılabilmesi için mutlaka tapusunun bulunması gerekir. Aynı soru iskansız yapılar için de geçerlidir yani “İskanı olmayan eve dask yapılır mı?” sorusuna da vereceğimiz cevap da değişmez yani iskansız evlere DASK yapılması mümkün değildir. 

DASK Yaptırmazsan Ne Olur? 

Zorunlu deprem sigortası yaptırmayan ve zamanı geldiğinde poliçesini yeniletmeyen kişiler, sigortadan yararlanamazlar. DASK poliçe sorgulama yaparak yenileme tarihi öğrenebilirsin.

Peki, DASK sigortası olmayan kişiler hangi işlemleri gerçekleştiremezler? Kısaca sıralayalım.

 • Binanın ya da meskenin kiralanması
 • Ev alım-satım işlemleri
 • Doğalgaz-elektrik-su aboneliklerinin açılması
 • Binanın tapu sicil işlemleri
 • Kredi kullanımı
 • Binanın kiralanabilmesi

Henüz deprem sigortanı yaptırmadıysan ise DASK nasıl yapılır konulu yazımızdan öğrenebilirsin.

Yalnızca Arsa Ruhsatı Olan Binalar DASK Kapsamına Girer mi? 

Bir kişinin tapu kaydı veya tarla vasfıyla “kayıtlı mesken” olarak kabul edilen binalar, kanun hükümde kararname ile zorunlu deprem sigortası kapsamına alınmıştır. Yani DASK yaptırmak istediğinde kat irtifakının tesis edilip edilmediğine ve yapının bağımsız bir mülkiyet olup olmadığına bakılmaz. 

İnternetten Teklif Al!

2 dakikada 20’den fazla sigorta şirketinin tekliflerini karşılaştır, anında satın al.