Sigorta Şirketleri Nasıl Çalışır?

Paylaş
    FacebookXLinkedIn

Sigorta öngörülemez ve beklenmedik olaylara karşı, önceden ödenen prim karşılığında muhtemel riskin sigorta şirketine geçmesidir.
Sigortanın çalışma mantığı, ortak risk altında olan kişilerin, maddi güçlerini birleştirip, yardımlaşmasıdır. İşte sigorta şirketleri bu benzer riskleri taşıyan kişileri bulur ve hasar gerçekleştiğinde, giderilmesini sağlarlar. Aynı riske maruz kalan kişiler bir araya gelerek gerçekleşen riskleri hep birlikte karşıladıklarında, kişi başına düşen ödeme miktarı düştüğünden büyük bir risk bile herkes için karşılanabilir hale gelebilmektedir.

Sigorta Şirketlerinin Hasar Giderme Süreci Nasıldır?

Bir hasar gerçekleştiğinde, öncelikle, sigortalının, sigorta şirketine hasar ihbarı yapması yani durumu bildirmesi gerekir. Durumdan haberdar olan sigorta şirketi, hasarı kendisinden bağımsız bir eksperin incelemesini sağlar. Daha sonra eksper raporunu inceleyerek, sigorta teminatı içindeki zararı tazmin ederek sigortalıya tazminat ödemesini gerçekleştirir.

Can sigortalarında ve bedeni hasarlarda ise tazminat, aktüer denilen uzmanların yaptığı aktüerya hesaplarının sonucuna göre ödenir.
Eğer bir hasar üçüncü bir şahsın kusuru sonucu oluşmuşsa ve sigortalının o şahıstan tazminat talep etme hakkı veya daha başka hakları doğduysa, halefiyet denilen hukuki ilke gereği olarak bu haklar ödediği hasar oranında sigorta şirketine geçer. Sigorta şirketinin bu hakkını kullanarak kusurlu taraftan tazminat talep etmesi durumuna rücu denir. Mesela, a ve b araçlarının karıştığı bir kazada, b aracı kusurlu ise, a’nın sigortacısı önce a’ya tazminat öder, daha sonra, ödediği tazminatı b’den talep edebilir. Rücu ne demek detaylı öğrenmek için tıklayın.

Sigortalıların muhtemel risklerine karşı kendilerini korumaları için, ihtiyaçları doğrultusunda poliçe satın almaları gerekmektedir. Poliçe satışları bazen doğrudan sigorta şirketleri tarafından yapılırken, bazen de sigorta aracıları kanalıyla yapılır.
Sigorta aracıları belli bir sigorta şirketine bağlı çalışan acenteler ve sigorta şirketlerinden bağımsız çalışan sigorta brokerlarıdır. Sigorta acenteleri ile sigorta brokerları arasındaki farklar şöyle açıklanabilir:

Sigorta Acenteleri

Sigorta acenteleri, belli bir bölge içinde, sigorta şirketlerinin nam ve hesabına sigorta sözleşmelerine aracılık eden veya bunları sigorta şirketleri adına yapmayı meslek edinen gerçek veya tüzel kişilerdir.
Sigorta acenteleri, sigorta yaptırmak isteyen kişilerle, sigorta şirketi adına görüşmelerde bulunmak, yetkileri çerçevesinde poliçe düzenlemek, sigortalıya çeşitli danışmanlık hizmetlerinde bulunmak ve yetkili oldukları hallerde belli bir orana kadar hasar ödemek gibi faaliyetlerde bulunmaktadır.

Sigorta Brokerları

Poliçe sahibi için çalışan, sigortacılarla ilişkilerinde tamamen bağımsız, sigortacı ve sigorta ürünleri konusunda müşterilerine çeşitli teklifler sunarak, müşterilerinin doğru şirketten, doğru ürünü seçmelerine yardımcı olan kişilerdir. Sigortam.net anlaşmalı sigorta şirketlerinin tekliflerini online karşılaştırmalı olarak sunan bir sigorta brokerıdır. Sigorta brokeri nedir konulu yazımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz.

İster acente ister broker olsun her iki aracının da başlıca görevleri, müşterilerini riskler ve çözümleri hususunda bilgilendirmektir. Prim ödemelerini, hasarların tazmin edilmesini ve poliçenin yenilenmesini takip etmek, gerektiğinde hatırlatmada bulunmaktır.
Bazı acentelerin prim tahsil etmeye de yetkileri vardır. Bu acenteler, müşterilerden aldıkları primleri sigorta şirketine öderler.
Ülkemizde sigortacılık sektörü, Hazine Müsteşarlığı bünyesinde faaliyet gösteren Sigorta Denetleme Kurulu tarafından denetlenmekte, Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmektedir.
Sahip olduklarınızı gelecekteki risklere karşı korumak için sigortanızı mutlaka yaptırın. Kasko , trafik ve sağlık branşlarından ihtiyacınız olan her türlü sigorta poliçesi için Sigortam.net’in uzman kadrosundan ister online ister 444 24 00 numaralı Sigorta Destek Hattından başvurabilir ve destek alabilirsiniz.

İnternetten Teklif Al!

2 dakikada 20’den fazla sigorta şirketinin tekliflerini karşılaştır, anında satın al.