Sigorta Brokeri Nedir, Nasıl Olunur?

Paylaş
  FacebookXLinkedIn

Sigorta Brokeri Nedir

Kalabalık şehirlerde izlemeye bile tahammül edemediğimiz deprem, sel gibi doğal afetler ve bizlerin neden olduğu kazalar yaşanıyor. Bunun sonucunda da önem verdiğimiz birçok değer, yerini doldurmaya yeteri kadar zamanımız ve gücümüz olmadığı için bir anda elimizden kayıp gidiyor. 

Her birimiz bir yangın, hırsızlık ve sel felaketi gördüğümüzde “Bu acaba benim başıma gelse ne yaparım?” diye sormuyor muyuz kendimize? Sormuyorsak bile bugünden itibaren soralım. Aslında önlem oldukça net ve basit: sigorta yaptırmak. Sigorta hem ticari hayatta hem de özel hayatta karşılaşabileceğin risk ve tehditlere karşı alabileceğin en etkili önlemlerden biri. Elbette sigorta konusunda araştırma yaparken sigorta ile ilgili birçok karşına çıkıyor. “Sigorta brokerliği” de bunlardan biri. Gel, "Sigorta brokeri ne demek?" bu kavramı ayrıntıları ile inceleyelim. 

Sigorta Brokeri Nedir? 

Sigorta brokeri hem sigorta piyasasını araştıran hem de farklı sigorta şirketleri ve sigorta türleri arasından kendin için en uygun olanı tercih etmen için seni yönlendiren bir sigorta aracısıdır. Bir başka deyişle senin adına hareket eden, sana vekillik yapan ve risk danışmanlığı görevini üstlenen kurumdur. Sigorta brokeri, sigorta şirketini değil, seni temsil eder. Yani sigorta aracılık hizmetleri alanındadır.

Tek tek sigorta şirketlerinden ve acentelerden teklif almak ve bunları değerlendirmek oldukça zaman alan ve maliyetli işlemlerdir. Üstelik bu konu senin uzmanlık alanın değilse araştırma sonucunda verimli sonuç alman pek de mümkün olmaz. İşte sigorta brokerlerinin önemi bu noktada ortaya çıkar. Broker, sana tüm bu hizmetleri tek elden gerçekleştirme imkânı tanır ve karar verme sürecinde sana yardımcı olur. 

Sigorta Brokeri Nasıl Olunur?

Broker olarak faaliyet göstermek isteyen gerçek ve tüzel kişiler için farklı yönetmelikler vardır. Bu nedenle gerçek ve tüzel kişilerde aranan nitelikleri ayrı ayrı incelemek gerekir.

Sigorta Brokeri Olmak İsteyen Gerçek Kişiler

Gerçek kişiler için aranan nitelikler şu şekilde sıralanabilir:

 • Türkiye’de yaşıyor olman gerekir. 
 • Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmalısın.
 • Kanunda yer alan suçlardan hüküm giymemiş olman şartı aranır.
 • Beyan edeceğin mal varlığının tüzel kişi brokerler için belirlenen asgari sermaye tutarı olan 250.000 TL’den az olmaması gerekir.
 • Lisans bölümünden mezun olmuş olman ve mesleki deneyiminin de en az 7 yıl olması beklenir.

Sigorta Brokeri Olmak İsteyen Tüzel Kişiler

Tüzel kişi broker olmak için aranan nitelikleri ise şu şekilde sıralayabiliriz.

 • Merkezi Türkiye olmalıdır.
 • Anonim şirket veya limited şirket olarak kurulmuş olmalıdır.
 • Asgari ödenmiş sermayenin 250.000 TL olması şartı aranır.
 • Tüzel kişinin brokerlik faaliyetini yürütüleceği fiziksel mekânın hem teknik hem de idari açıdan iyi bir altyapıya sahip olması gerekir. 

Sigorta Brokeri Ne İş Yapar?  

Sigorta brokerinin en önemli işlevi, seni en doğru şekilde bilgilendirmektir ancak elbette sıralanabilecek pek çok farklı görevi de vardır. Bu görev ve sorumlulukları şu şekilde inceleyebiliriz.

 • Broker, sigortalının temsilcisi sıfatı ile sigorta danışmanlığı görevini üstlenir. Ayrıca sigorta şartlarının hazırlanmasında ve sözleşmeden doğan haklarının takibinde senin yerine hareket eder. 
 • Brokerler satıcı ve alıcı ilişkileri yürütür, risk oranlarını hesaplayarak sana en uygun poliçeyi düzenlemek için çalışır. 
 • Tüm sigorta şirketleri ile çalışabilir ancak bağımsızdır.
 • Piyasa durumuna göre seni uyarır ve bilgilendirir. 
 • Müşteri gizliliğine sadık kalır ve bir problem yaşaman durumunda tarafsız kalarak sorununu çözmeye odaklanır. 
 • Sigorta brokerleri şirketlerin hem mali yapısı hem teknik kapasitesi hem de reasürans alt yapısı konularında bilgi sahibidir. Bu nedenle sigorta şirketi seçiminde sana sağlıklı alternatifler sunabilirler. 
 • Broker, sigorta şirketlerinin temsilcisi değildir, müşteriyi temsil eder. 
 • Sigorta brokerlerinin çalışmaya başlamaları için 250.000 TL asgari ödenmiş sermayelerinin olması gerekir. Faaliyet gösterecekleri her bir alan için (hayat dışı, hayat, reasürans brokerliği) ise 50.000 TL ekstra sermaye koymaları şarttır. Örneğin sigorta brokeri, üç alanda da faaliyet gösterecekse ödendiği toplam sermayenin en az 400.000 TL olması gerekir. 
 • Sigorta brokerleri, gerekli gördükleri takdirde tüm sigorta şirketleri ile iş birliği yapabilirler.

Sigorta Brokeri Hangi Özelliklere Sahip Olmalıdır? 

Sigorta brokeri olma şartları şu şekilde incelenebilir.

 • Eğer sözlü ve yazılı iletişim becerilerin kuvvetli olursa müşteri ve işveren ile ilişkilerin sayesinde daha çabuk yükselirsin. Bu nedenle sigorta brokerleri için iletişim becerisi önemli bir özelliktir. 
 • Çevrendeki insanlarla iletişim kurabilme ve bu ilişkileri yönetebilme becerilerin hem iş hem de müşteri bulma konusunda da sana fırsat yaratır.
 • İşlem becerinin kuvvetli olması bir avantajdır. İşin konusundaki bilgi düzeyin, iş zekân ve ticari ön sezilerin meslekte ilerlemene yardımcı olur. 
 • Ekip çalışmasına yakın olman gerekir.
 • Analitik beceriye sahip olman beklenir. 
 • Birden fazla projeyi yürütebilecek zamanlama becerisine sahip olman gerekir.

Broker, Acente ve Sigorta Şirketlerinin Farkı Nedir?

Sigorta brokeri, acente ve sigorta şirketi arasında bazı temel farklar vardır. Peki bu farklar nelerdir? 

 • Sigorta şirketleri ve acenteler, bağlı oldukları sigorta şirketinin temsilcisidir. O şirketin ürünlerin tanıtımından sorumludurlar ve o sigorta şirketinin beklentileri doğrultusunda hareket ederler. Sigorta brokeri ise yasalar doğrultusunda devletin denetimi altındadır. Sigorta piyasasını takip eder, ihtiyaçlarına uygun sigorta ürünlerini bularak danışmanlık yaparlar. 
 • Senin adına en uygun ve kapsamlı sigorta programını tarafsız olarak belirler ve uygulamada ortaya çıkan problemlerde seni sigorta şirketine karşı temsil eder.  
 • Temsil ettiği sigorta şirketinin ürünleri ile sınırlı değildir, tamamen sana özel sigorta programını hazırlar ve bunların sigorta şirketi tarafından yürütülmesini sağlar. 

En Ucuz ve Kapsamlı Sigorta Teklifleri Sigortam.net'te!

Sigortalı olmadan önce yaptırmak istediğin sigorta türü veya sigorta şirketi konusunda araştırma yapıyor ve “hangi branşlarda sigorta yaptırmalıyım, hangisi daha ucuz sigorta şirketlerinin hangisi daha güvenilir?” diye merak ediyor olabilirsin. Sigorta işlemlerini güvenli bir şekilde gerçekleştirebileceğin brokerler sayesinde sağlık sigortası, kasko sigortası, zorunlu deprem sigortası ve trafik sigortası gibi farklı sigorta türlerinde kendini güvence altına alabilirsin.   

Sigortam.net olarak bizler, senin için en kapsamlı ve ucuz seçeneği bulmak için çalışıyor ve sigorta şirketini değil, seni temsil ediyoruz. Senin için 20’den fazla sigorta şirketinin fiyat tekliflerini karşılaştırıyor ve kendin için en uygun sigortayı bulmana yardımcı oluyoruz. Sen de web sitemiz üzerinden veya Sigorta Bilgi Hattımızı arayarak sigorta türleri hakkında bilgi alabilirsin. 

Diğer Kavramlar

Daini Mürtehin

Eksper

Matbu

Mücbir sebep

Poliçe

Rayiç bedel

Rücu hakkı

Sigorta primi

Sürprim

Zeyilname

İnternetten Teklif Al!

2 dakikada 20’den fazla sigorta şirketinin tekliflerini karşılaştır, anında satın al.