Trafik Kazası Tazminat Hesaplama

Trafik kazası tazminat hesaplaması, destekten yoksun kalma, hasarlı araç kazası tazminatı ve ölüm tazminatına ilişkin hesaplama tiplerini kapsar. Ölümlü trafik kazaları halinde ölenin desteğinden mahrum kalanların zararlarını karşılamak amacıyla sunulan teminat, sigorta poliçesi üzerinde yer alan esaslara dayanır. Ölen kişinin yakınları tarafından elde edilen tazminat hakkı hesaplamasında ise ölen kişi esas alınır.

Kaza tazminatı almak için prosedürleri yerine getirmek ve belirtilen süre içinde başvuru yapmak gerekir. Doğru şekilde sunulan başvurular sonunda başvurudan çok kısa süre sonra tazminat alınır. Herhangi bir uyuşmazlık durumunda ise dava açma hakkı bulunur. Trafik kazası tespit tutanağında yazan kusur oranına dikkat etmek gerekir. Zira tazminatın hesaplanması belirtilen kusur oranına göre yapılır. Tamamen kusurlu olan bir kişinin tazminat hakkı bulunmaz.

İnternetten Teklif Alın!

2 dakikada 20 sigorta şirketinin tekliflerini karşılaştırın, anında satın alın.

Trafik Kazası Tazminat Hesaplama Nasıl Yapılır?

Örnek vermek gerekirse; trafik kazası neticesiyle maluliyete uğrayan bireyin maluliyet oranının %60 olduğu kabul edildiğinde, maluliyete uğrayanın kazadaki kusur oranının %20, yaşının 30, maaşının 3 bin TL olduğu ele alınırsa, tazminat miktarının hesaplamasında tüm bu veriler kullanılmalıdır.

Bu durumda 3.000 TL maaş alan mağdurun kusur oranı olarak verilen %20 maaştan düşülmeli, çıkan miktar %60 maluliyet oranı ile çarpılmalıdır. Yukarıdaki somut veriler üzerinden 3000 TL maaş – %20 kusur oranına tekabül eden değer=2400 TL X 60/100= 1440 TL aylık iş gücü ve gelir kaybı olarak hesaplanır. Bu tutarın yıllık bazda hesabı ise 17.280 TL olur. Hesaplamanın son adımında 30 yaşındaki bir kişinin 7 yıl pasif çalışma hakkı yaşına eklenerek, yıllık gelir kaybı ile çarpılmalıdır. Bu kapsamda 17280 X 37 yıl işleminden 639.360 TL maddi tazminat rakamı hesaplanır.

Zorunlu Trafik Sigortası Teminat Limitleri

2021 senesinde zorunlu trafik sigortası teminat limitleri şöyledir:

  • Araç başına maddi giderler için 43 bin TL,
  • Kaza başına maddi giderler için 86 bin TL,
  • Kişi başına sağlık giderleri için 430.000 TL,
  • Kişi başına sakatlanma ve ölüm için 430 bin TL,
  • Kaza başına sakatlanma ve ölümde 2.150.000 TL,

Bu rakamlar zorunlu trafik sigortası teminat limitleridir.

Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminat

Yaralanmalı trafik kazası tazminatı, kazada tamamen kusurlu olmayan ve yaralanan kişinin kaybını karşılamak amacıyla ödenir. Yaralanmalı trafik kazası teminatı, mağdurun yaşı, doğum yılı, maaş değeri, kaza ardından oluşan sakatlık oranı ve kazadaki haklılık payı gibi veriler ele alınarak yapılır.

Ölümlü Trafik Kazası Tazminat

Ölümlü trafik kazası tazminatı, kazada kusuru bulunmayarak vefat eden kişinin destekten mahrum kalan yakınlarının hakkı olan tazminat çeşididir. Bu tazminat, ölen kişinin yaşı, doğum yılı, kazadaki haklılık payı, maaşı ve pasif çalışma yılı verileri baz alınarak hesaplanır.

Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tazminat

Maddi hasarlı trafik kazası tazminatı, kazda haklılık payı açısından şartlara uygunluk sağlayan ve aracı hasar alan kişilere yönelik tazminattır. Bu tazminatın hesaplanmasında kişinin kaza anında sürücü, yolcu konumlarından hangisinde olduğuna, her hangi bir ölüm veya yaralanma durumu gerçekleşip gerçekleşmediğine, tutanak üzerinde belirtilen araç hasarlarına, kaza tarihine, kişinin kazadaki kusur oranına ve maaş değerine bakılarak tazminat rakamı belirlenir.

Tek Taraflı Trafik Kazası Tazminat

Tek taraflı trafik kazasında araç içinde yolcu olarak bulunan ve kaza sonunda yaralanan kimseler, araç sürücüsünün kusuruna bakılmaksızın her halükarda sigortadan tazminat talep etme hakkına sahip olurlar.

Kırıklı Trafik Kazası Tazminat

Sigortalı aracın kazası ardından yolcu veya sürücünün herhangi bir uzvunun kırılması halinde, kazadaki haklılık oranı, kişinin maaşı, kaza tarihi, poliçe üzerindeki düzenlemeler baz alınarak, mağdurlara sunulan tazminattır.

Trafik Kazası Tazminat Davası Dilekçe Örneği

Trafik kazası tazminat davası dilekçe örneği, tazminattan yararlanılamayan ve itiraz edilmek istenilen anda dava için sunulması gereken başvuru evraklarından biridir. Dilekçe örneği, Talep eden, vekil, sigortalı bilgileri, poliçe numarası, kaza konusu hakkında bilgilerin sayfanın ilk giriş kısmında sıralı şekilde yazılması ve açıklamalar kısmında kazaya ait tüm detaylardan kişinin maaşından, doğum yılından ve itiraz talebinden metin formunda söz edilmesi ile hazırlanır.

Trafik Kazası Tazminat Zaman Aşımı

Trafik kazası tazminatı, zarar görenin zararı öğrendiği tarihten itibaren 2 yıl ve her halde kaza gününden başlayarak 10 yıl içinde zaman aşımına uğrar.

Trafik Kazası Tazminat Davası Ne Kadar Sürer?

Trafik kazası tazminat davaları 1 ila 3 yıl arasında sonuçlanır. Kazaya ilişkin farklı etmenler ve mahkeme yoğunluğu ile davalar 4 yılı bulabilmektedir.

Trafik Kazası Tazminat Davasına Hangi Mahkeme Bakar?

Trafik kazası tazminat davasına Asliye Hukuk Mahkemesi bakar. Kaza yapan araç yük veya yolcu taşıyor ise tazminat davasına Ticaret Mahkemesi bakar.

Müşteri Yorumları