Çocuk için Eğitim Sigortası

Paylaş
  FacebookXLinkedIn

çocuk için eğitim sigortası

Bir gün başıma kötü bir kaza gelse çocuklarım eğitim hayatına nasıl devam eder diye hiç düşündün mü? Ebeveyn elbette çocuklarını eğitimleri süresince destekliyor ve onlar için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorsundur. Ancak maalesef hayatta her zaman hangi sürprizlerle karşılaşacağımızı bilemeyiz. İşte çocuk için eğitim sigortası yaptırmak bu gibi durumlara karşı alınabilecek etkili bir yöntemdir. Eğitim sigortası, en zor zamanlarda çocuğunun eğitim hayatının sekteye uğramaması adına devreye girer ve eğitimin tam anlamıyla tamamlanabilmesi için gerekli tutarın ödenmesini sağlar.

Çocuk için Eğitim Sigortası Nedir?

Eğitim sigortası, öğrencinin eğitim-öğretiminden sorumlu (18 yaş üstü ve fiili ehliyete sahip) kişilerin yaptırabileceği ve çocuğun eğitim hayatını teminat altına alan bir sigorta türüdür. Çocuk için eğitim sigortası, hem yaşam kaybı durumuna karşı finansal güvence sağlar hem de kritik hastalık ve kaza sonucu kalıcı sakatlık riskine karşı teminat oluşturur. 4-20 yıl arasında değişmekle birlikte bu sigortanın süresi ise eğitim süresine göre belirlenir. Sen de beklenmedik durumlara karşı çocuğunun eğitim hayatını güvence altına almak için eğitim sigortası yaptırabilirsin. 

Çocuk için Eğitim Sigortası Neleri Kapsar? 

Yaşam kaybı: Sigorta süresi içinde meydana bir kaza sonucu sigortalının yani ebeveynin vefat etmesi durumunda eğitim sigortası devreye girer. Eğitim sigortası sayesinde lehtara veya lehtar belirtilmediyse yasal varislere ödeme yapılır

Daimî maluliyet/sakatlık: Sigortalı yani ebeveynin kaza sonucu çalışamayacak duruma gelmesi yani sürekli sakatlık durumuna karşı teminat sağlar. Eğitim sigortası sayesinde çocuğun eğitim masrafları için kullanılmak üzere önceden poliçede belirlenmiş olan tutar, derhal veya iki yıl içinde lehtara veya çocuğun yasal varislerine ödenir. Ödemenin yapılabilmesi için tıbbi tedavinin sonra ermesi ve sürekli sakatlığın tespit edilmesi gerekir.

Ek Teminatlar

Eğitim koçluğu, çocuk sağlığı danışmanlığı, pedagog-psikolog danışmanlığı, evde sağlık hizmeti, ameliyat sonrası bakım, doğum sonrası bakım gibi ek teminatlarla poliçe kapsamı genişletilebilir. 

Çocuk sağlık sigortası hakkında daha detaylı bilgi almak için içeriğimizi okuyabilirsin. 

Çocuk için Eğitim Sigortası Avantajları 

Son yıllardaki ani vefatlar, iş kazaları, küresel krizler ve trafik kazaları gibi durumlar eğitim sigortasına olan talebin artmasına neden olmuştur. Peki, popülerliği giderek artan bu eğitim sigortasının ne gibi avantajları vardır?

 • Eğitim sigortası ile ilerleyen yıllarda meydana gelebilecek sorunlara karşı bugünden önlem alabilirsin.
 • Eğitim sigortası sayesinde çocuğun eğitiminden sorumlu kişinin sakatlık nedeniyle çalışamayacak duruma gelmesi ve vefatı gibi olaylarda öğrenci, eğitimini devam edebilir.
 • Ücretsiz ambulans, sağlık danışmanlığı, ameliyat ve doğum sonrası bakım gibi ek hizmetlerden yararlanabilirsin. 
 • Eğitim sigortası, olası bir riskin gerçekleşmesi durumunda öğrencinin istemediği bir okula gitmesi, eğitim giderleri, eğitimden uzak kalması gibi olumsuz durumların yaşanmasını önler. 
 • Eğitim sigortası sayesinde anlaşmalı sağlık kuruluşlarında indirimli fiyatlardan faydalanabilirsin. 
 • Ödediğin primlerle birlikte çeşitli vergi avantajlarından da yararlanabilirsin. Eğitim sigortası, aylık brüt ücretin %15’ini ve yıllık brüt ücreti geçmemek kaydıyla içinde bulunduğun aydaki vergi dilimine göre %15-40 arasında değişen oranlarda vergi indirimi sağlar. Eğer herhangi bir kaza sonucu kalıcı ya da kısmi maluliyet yaşanırsa teminat tutarı ödenir böylece finansal mağduriyet yaşanmasının da önüne geçilmiş olur. 

Çocuk için Eğitim Sigortası Hangi Kazaları Teminat Altına Alır? 

Çocuk için eğitim sigortası aşağıda sıralan kazalara karşı güvence sağlar: 

 • Aniden oraya çıkan gazların teneffüsü sonucu zehirlenme
 • Deprem
 • Ev kazaları
 • Kapkaç 
 • Kuduz
 • Terör olaylarında yaralanma
 • Trafik kazası
 • Yanıklar

Eğitim Sigortası Prim ve Teminat Tutarı Nasıl Hesaplanır? 

Tazminat ve prim ödemeleri, ödeme günündeki ABD dolar kuru dikkate alınır. Ödeme, dolar üzerinden Türk lirasına çevrilerek gerçekleştirilir. Sigorta primi ödemesi ilk yıl sonrasında tamamlanır, ikinci yıl herhangi bir ödeme yapman gerekmez. 

Eğitim Sigortası Teminat Tutarı Hesaplama

Çocuk için eğitim sigortası teminat tutarı, teminat altına alınacak eğitim süresi ile ABD doları cinsinden öngörülen yıllık eğitim masrafının çarpılması ile bulunur. Her yıl öğrencinin kalan eğitim süresi azaldığı için buna bağlı olarak teminat tutarında da azalma görünür. 

Örneğin, yıllık eğitim masrafının 10.000 USD olduğunu ve 8 yıl eğitim süresinin kaldığını varsayalım. İlk yılın teminat tutarı 80.000 USD olarak belirlenir. İkinci yıl ise bu tutar 70.000 USD’ye düşer. Teminat tutarı, her yıl eşit miktarda azalacaktır.

Eğitim Sigortası Primi Hesaplama

Ödenmesi gereken sigorta primi; sigortalının yaşına, sigortanın başlangıcında belirlenen sigorta süresine ve teminat tutarına göre hesaplanır. Sigorta primini peşin olarak veya 3 aylık, 6 aylık, 12 aylık taksitlerle ödeyebilirsin. 
 

İnternetten Teklif Al!

2 dakikada 20’den fazla sigorta şirketinin tekliflerini karşılaştır, anında satın al.