2021 Yılı Ehliyet Alma Süreci

Avrupa Birliği’ne uyum kapsamında ehliyet sisteminde gerçekleştirilen düzenlemeler sonucunda, yeni sürücü adayları ehliyetle ilgili değişiklikleri detaylı bir şekilde araştırmaya ihtiyaç duyuyor. Trafiğe çıkmanın ilk koşulu olan sürücü belgesini alma işlemleriyle ilgili hazırladığımız içeriğimiz ile sizlere her adımda faydalı olmaya çalışıyoruz. Yeni ehliyet almış sürücüler olarak ihtiyaç duyacağınız zorunlu trafik sigortasına ve kasko sigortasına en iyi fiyat garantisiyle sahip olmanız için sizlere teminat veriyor, güvenli trafik için uzman kadromuz eşliğinde sunduğumuz özenli hizmet neticesinde memnun bıraktığımız 6 milyon müşterimizden biri olmanız için sabırsızlanıyoruz. 

Ehliyet Alma Süreci Nasıl İşler?

Ehliyet alma süreci, adayın koşulları yerine getirdiğini kanıtlayan belgelerin temin edilmesi ve gerekli ücretlerin yatırılarak başvuru işlemlerinin tamamlanması şeklinde ilerliyor. Temel şartları karşılayan adaylar, sürücü kurslarına yazılarak kısa sürede eğitimlerini tamamlıyor ve iki aşamadan oluşan ehliyet sınavına giriyor. Teorik ve pratik sınav aşamalarını başarılı bir şekilde tamamlayanlar için düzenlenen sertifikayla birlikte gerekli tüm evraklar temin edilerek nüfus müdürlüklerinden başvuru için randevu talep ediliyor. Belirtilen harç ücretini de yatırarak başvurularını tamamlayan adaylar, kısa sürede yeni çipli ehliyetlerine sahip oluyor.

İnternetten Teklif Alın!

2 dakikada 20 sigorta şirketinin tekliflerini karşılaştırın, anında satın alın.

Ehliyet Alma Şartları 

Yaş Şartı

Ehliyet almak için belirlenen yaş sınırı, sürücü adayları için başvuru sürecinin yolunu açan ilk koşullardan oluyor. Her bir ehliyet sınıfı için belirlenen minimum yaş farklı olduğundan dolayı adayların sürücü belgesi için başvuracakları kategoriyi baz almaları gerekiyor. Farklı ehliyet sınıfları için karşılanması gereken yaş şartları şu şekilde sıralanıyor:

 • M, A1 ve B1 sınıfı motosiklet ehliyeti için 16 yaş
 • A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfı ehliyetler için 18 yaş
 • A sınıfı ehliyetler için 20 yaş; gücü 15 kilovatı aşan üç tekerlekli motosiklet ehliyeti için 21 yaş
 • C, CE, D1 ve D1E sınıfı ehliyetler için 21 yaş
 • D ve DE sınıfı ehliyetler için 24 yaş

Deneyim Şartı

Ehliyet sahibi olmak isteyen adayların başvuru yapacağı ehliyet sınıfına bağlı olarak bazı kategorilerde ek olarak deneyim şartı bulunuyor. Sürücülerin deneyimli olması beklenilen ehliyet gruplarında şartlar şu şekilde sıralanıyor:

 • A sınıfı ehliyetlerde 24 yaş altındaki sürücüler için en az 2 yıllık A2 sürücü belgesine sahip olmak
 • C1, C, D1 ve D sınıfı ehliyet için en az 2 yıl süreyle B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
 • BE sınıfı ehliyet için B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
 • CE sınıfı ehliyet için C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
 • C1E sınıfı ehliyet için C1 sınıfı ehliyet sahibi olmak
 • DE sınıfı ehliyet için D sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak
 • D1E sınıfı ehliyet için D1 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

Öğrenim Şartı

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 76. Maddesince belirtilen şartlara istinaden sürücü adaylarının en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olması gerekiyor. Sürücü kursunda da eğitim durumunu gösteren belgeyi ibraz etmesi gereken adaylardan, sınavı kazanmaları itibariyle ehliyet için yapacakları başvuruda diplomalarını göstermeleri bekleniyor. Öğrenim görmeye devam eden adaylar, en son mezun oldukları eğitim kurumundan aldıkları diploma ve güncel öğrenci belgesi aracılığıyla başvurularını yapabiliyor.

Sağlık Şartı

Trafikte yaşanabilecek olumsuz durumların önlenebilmesi ve muhtemel risklerden kaçınmak adına yönetmelikte belirtilen özel sağlık koşullarını karşılamayan adaylar sürücü olmaya elverişli görülmüyor. Ehliyet için başvuru yapanların gerekli tüm sağlık şartlarını sağladıklarını gösteren bir resmi kurum raporu ibraz etmeleri gerekiyor. Sağlık raporunun bulunmaması veya adayın sağlık durumunun yetersiz olduğu koşullarda başvuru olumsuz değerlendiriliyor. 

Sınav Şartı

Ehliyet almak için gerekli koşullardan bir diğeri de elbette ki gerekli trafik kurallarını ve araç sürüyor olmayı bilmek oluyor. Adayların yetkinliğinin belirlenmesi için 2 aşamadan oluşan bir sınav gerçekleştiriliyor. Teorik bilginin sorgulandığı test aşamasını ve araç sürme pratiklerinin değerlendirildiği direksiyon sınavını başarılı bir şekilde tamamlayan adaylar ehliyet almak üzere başvurularını gerçekleştirebiliyor. 
Deneyim şartı aranan ehliyet sınıfları için başvuru yapacak olan adaylar halihazırda araç kullanıcısı oldukları için yeniden teorik sınava girme gerekliliği bulunmadan doğrudan direksiyon sınavına alınıyor. Ehliyet sınıflarına göre aranılan sınav şartları şu şekilde sıralanıyor:

 • M, B1, B, A1, A2, F ve G sınıfı ehliyet almak isteyenler her iki aşamaya dahil oluyor.
 • A, C1, C, D1, D, BE, CE, C1E, DE ve D1E sınıfı ehliyet almak isteyenler yalnızca direksiyon sınavından sorumlu oluyor.

Adli Sicil Kaydı Şartı

Sürücü adaylarının ehliyet başvuru sürecinin olumlu sonuçlanabilmesi için yönetmelikte belirtilen, sürücü olmaya engel teşkil eden suçları işlememiş olması gerekiyor. Ehliyet sahibi olabilmek için adli sicil kaydında;

 • Türk Ceza Kanunu’nda yer alan 188, 190 ve 191. maddelerde,
 • Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 4. maddesinin 7. fıkrasında,
 • Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunu’nun 12. maddesinde yer alan 2. ve diğer fıkralarında belirtilen suç durumlarının bulunmaması gerekiyor.

Yeni Tip Ehliyet Almak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

İlk defa ehliyet alacak olan sürücü adaylarından istenen belgeler:

 • Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya nüfus cüzdanı
 • 2 adet biyometrik fotoğraf
 • Adli sicil belgesi (E-devlet üzerinden temin edilebilir)
 • Sürücü adına düzenlenmiş olan sağlık raporu
 • Kan grubunun yazılı olduğu belge veya yazılı beyan
 • Değerli kâğıt ve harç bedeli ile vakıf payının ödendiğine dair dekont veya makbuz
 • Nüfus müdürlüklerinde verilecek olan parmak izi

Ehliyet Harcı Nasıl Yatırılır? 

Ehliyet alacak olan adayların başvurularını takip eden süreçte randevularından önce, gerekli harç ücretini belirtilen kanallar üzerinden yatırması gerekiyor. Ödeme işlemleri, anlaşmalı bankaların internet bankacılığı şubeleri, fiziki şubeleri veya ATM’leri üzerinden yapılabildiği gibi vergi dairelerinden veya vergi dairelerinin online ödeme kanalları üzerinden de gerçekleştirilebiliyor. Ödemen yapıldıktan sonra otomatik olarak sisteme bilgi düşse de adayların makbuz veya dekontlarını yanlarında bulundurması öneriliyor.

Ehliyet Alma Süreci Ne Kadar Sürer? 

Ehliyet almak üzere başvuru yapacak olan sürücü adaylarının trafiğe çıkabilmesi yaklaşık 5 aylık bir süreç sonunda mümkün oluyor. Ortalama 7 gün süren teorik eğitimi takiben elektronik sınava girecek olan adaylar bir aylık, merkezi sınav başvurusunda bulunanlar ise 2 aylık süreyle sınav bekleyişine giriyor. Belirlenen asgari notu geçerek başarılı olan adayların ikinci aşama olan pratik bilgilerinin sorgulanması ve öncesinde alacakları direksiyon eğitimi ortalama bir aylık sürede tamamlanıyor. Ehliyet başvurusu için gerekli evrakların temin edilmesi, randevu alımı ve başvurunun gerçekleştirilmesi ise 15 günlük bir süreye yayılıyor. Başvurusunda herhangi bir olumsuzluk bulunmayan ve ehliyet almaya hak kazanan adayların sürücü belgeleri 2 hafta içerisinde hazırlanıyor ve beyan ettikleri adrese yönlendiriliyor.

Yeni Ehliyet Sisteminde Yürürlüğe Giren Uygulamalar Nelerdir?

Ehliyet sisteminde yapılan düzenlemeyle birlikte ehliyet almak için gerekli tüm şartları sağlayan adaylar 2 yıllık süre boyunca stajyer ehliyet ile araç kullanıyor. Bu sisteme göre sürücülerin hala aday kabul edildikleri bu süre tamamlanana dek devreye girecek ceza uygulaması sonucunda 75 puanı aşmamış olmaları bekleniyor. Farklı ceza puanlarına sahip olan trafik ihlalleri neticesinde 75 puanı aşan sürücülerin ehliyetlerine el konuyor ve belgelerini geri alabilmeleri için psikoteknik teste girme zorunlulukları bulunuyor. Adayların trafiğe çıkabilmeleri için sürücü kursuna tekrar başvurması gerekiyor. 2 yıllık süre zarfında azami ceza puanının altında kalan sürücülerin belgelerinde yer verilen stajyer ibaresi kaldırılıyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Ehliyet Sınavından Kaç Almak Gerekir?

Ehliyet almak için 2 aşamada gerçekleştirilen ehliyet sınavının teorik aşamasında adayların minimum 35 soruyu doğru cevaplandırarak 70 puan ve üzeri not alması bekleniyor. Asgari 70 puan koşulunu sağlayan adaylar direksiyon sınavına katılmaya hak kazanıyor.

Ehliyet İçin Sağlık Raporu Nasıl Alınır?

Ehliyet almaya aday kişilerin sağlık şartlarını sağladıklarını gösterir belgeyi sağlık kurumları aracılığıyla temin etmesi gerekiyor. Üniversite hastaneleri, devlet hastaneleri, aile sağlık merkezleri, özel hastaneler, özel tıp merkezleri, poliklinikler veya muayenehanelere yapılacak olan başvuruda adayların yanlarında 2 adet biyometrik fotoğraf bulundurmaları isteniyor. Yapılan denge ve refleks testlerini geçen adaylara sürücü olur raporu çıkarılıyor.

Ehliyet Randevusu Nasıl Alınır?

Sürücü kursu tarafından, ehliyet sınavını başarılı bir şekilde geçen adaylar adına düzenlenen sertifikanın teslim edilmesini takiben sürücü adayları https://randevu.nvi.gov.tr/ adresi üzerinden veya ALO 199 Nüfus ve Vatandaşlık İşleri çağrı hattı aracılığıyla ehliyet başvurusu için randevularını alabiliyor.

Yeni Tip Ehliyetlerin Geçerlilik Süresi Ne Kadar?

Yeni ehliyet sistemiyle birlikte 18 farklı sınıfa ayrılan sürücü belgeleri ait oldukları kategoriye bağlı olarak 5 veya 10 yıllık süre boyunca geçerli oluyor. Geçerlilik süresini yitiren ehliyetler için kullanıcıların güncel sağlık raporlarıyla birlikte yenileme için başvuru yapmaları gerekiyor.

Müşteri Yorumları