Grup Sağlık Sigortası Nedir, Avantajları Nelerdir?

Paylaş
    FacebookXLinkedIn

Grup Sağlık Sigortası Nedir

Grup sağlık sigortası; günümüzde şirket çalışanları, sendika üyeleri veya sivil toplum kuruluşları gibi birçok şirket ve topluluk tarafından tercih edilen bir özel sağlık sigortası çeşididir. En az 20 kişinin katılımı ile oluşan grup sağlık sigortası sayesinde iş yerleri, istedikleri teminat ve limitleri belirleyebilir ve tercihlerine göre çalışanlarının ayakta veya yatarak tedavi giderlerini sigorta güvencesine alabilirler. Aynı zamanda işveren tarafından ek prim ödemesi ile çalışanların eşleri ve çocukları da aynı veya benzer avantajlardan yararlanabilirler.

Grup Sağlık Sigortası (Kurumsal Sağlık Sigortası) Nedir? 

Kurumsal sağlık sigortası, işverenlerin çalışanlarına ve çalışanlarının ailelerine yaptırdığı sağlık sigortasına verilen isimdir. Çalışanlar için sağlık sigortası olarak da adlandırılabilen kurumsal sağlık sigortası sunduğu teminatlarla pek çok avantaj sunar. 

Grup Sağlık Sigortasının Avantajları Nelerdir?

Grup sağlık sigortası hem çalışanların hem de işverenlerin sağlık masraflarını güvence altına alarak birçok avantaj sunar. İşletmeler, kurumsal grup sağlık sigortasının bütçelerine uygun paket seçenekleri ve ödeme olanakları ile kendilerine özel bir sağlık planı hazırlayabilirler. Eğer sen de şirket sahibiysen ve çalışanlarına sağlık sigortası yaptıracaksan aşağıda sıralanan grup sağlık sigortası avantajlarını göz önünde bulundurabilir ve sigortam.net’in sunduğu grup sağlık sigortası tekliflerini değerlendirebilirsin. 

  • Hızlı başvuru imkânı sunar. 

Grup sağlık sigortası sayesinde ayrı ayrı sağlık sigortası için başvuru yapmadan hızla poliçe sahibi olabilir, tüm çalışanlarını tek bir poliçede güvence altına alabilirsin. Eğer çalışanların sigortayı kullanırken herhangi bir problem yaşarsa İK departmanı, sigorta şirketi ile iletişime geçer ve sorunu en kısa sürede çözüme ulaştırır. 

  • Grup sağlık sigortasının kapsamını ihtiyaçlarına göre belirleyebilirsin.

Grup sağlık sigortasına ne kadar bütçe ayırabilirim, primi kim ödeyecek, poliçe kimleri kapsayacak, çalışanların aileleri poliçeye dâhil edilecek mi gibi sorulara yanıt vererek ihtiyaçlarını belirleyebilirsin. Bu soruların cevapları; bütçene, çalışan profiline ve işletmenin yapısına göre değişkenlik gösterir. Örneğin, çalışanların sık hastalanıyor ve sağlık sigortasına ihtiyaç duyuyorsa ayakta tedavi teminatı olan bir poliçe tercih edebilirsin. Eğer şirketin kadın çalışan sayısı fazla ise doğum teminatı olan sağlık poliçelerini değerlendirebilirsin. 

  • Çalışanların iş yerine bağlılıkları artar.

İşverenlerin sağladığı haklar hem mevcut işinden ayrılmış olan hem de iş arayan kişiler için dikkat çekici unsurlardır. Çalışanlarına grup sağlık sigortası yaptırdığın takdirde onlar kendilerini güvende hisseder bu da uzun vadede çalışanlarının iş yerinde uzun süre kalıcı olmasını sağlar. Aynı zamanda çalışanların iş yerine bağlılıkları artar buna bağlı olarak da performanslarında iyileşme görülür.

  • Daha huzurlu ve verimli bir çalışma ortamı oluşur. 

Grup sağlık sigortası sayesinde çalışanların ile birlikte çalışanların ailelerini de sigortalatabilirsin. Bu sayede hem keyifli bir çalışma ortamı oluşur hem de çalışanların üretkenliği artar. Çalışanların herhangi bir hastalık durumunda en iyi şekilde ve zamanında tedavi olacakları için maddi sıkıntıda oldukları dönemleri zarar görmeden atlatırlar. 

  • Kapsamlı bir sağlık hizmeti sunar. 

Eğer çalışanlarının bireysel sağlık sigortası mevcut ise ek sağlık hizmeti olarak kurumsal grup sağlık sigortası yaptırabilirsin. Böylece çalışanların sağlık sigortasından daha kapsamlı bir şekilde yararlanır. Bu sağlık hizmeti sayesinde hem çalışan hızla iyileşir hem de daha az iş gücü kaybı olur.

  • Çalışan kendisini değerli hisseder. 

Hastanede yalnızca bir gün yatarak tedavi gören bir kişi, maddi birikimlerinin büyük bir kısmını harcayabilir. Bu özellikle orta sınıf aileler için büyük bir sorundur. Sen de çalışanlarına grup sağlık sigortası yaptırarak acil durumlarda tedavi olmaları için finansal destek sağlayabilirsin. Böylece çalışanlarının üzerindeki maddi yük ortadan kalkar ve çalışanlar, şirket içerisinde kendilerini daha değerli hissederler.

  • Vergi avantajı sağlar.

Grup özel sağlık sigortası kurumlara vergi avantajı sağlar ve şirket, sağladığı hizmetler ile prestijini artırır. Bu noktada “Kurumlara vergi avantajı nedir?” sorusuna yanıt vermek gerekir. Kurumlar vergisinin matrahı belirlenirken şirketin ödemesi gereken prim tutarı, genel gider olarak kabul edilir bu durum şirketlere vergi avantajı sağlar. Bu kapsamda kurum tarafından ödenen prim tutarı çalışanların bordrolarına dâhil edilir ve vergi avantajı sayesinde çalışanların ellerine geçecek net ücret artar. 

Grup Sağlık Sigortası Teminatları Nelerdir?

Grup Sağlık Sigortası Teminatları Nelerdir?

Grup sağlık sigortaları, tamamlayıcı sağlık sigortaları veya özel sağlık sigortaları gibi farklı yapılarda tanzim edilebilir. Bu noktada “Tamamlayıcı grup sağlık sigortası nedir?”, “Kurumsal özel sağlık sigortası nedir”?” ve “Karma grup sağlık sigortası nedir?” sorularına yanıt vermek gerekir. Grup sağlık sigortası, çalışan tarafından yaptırılabileceği gibi işveren tarafından da belirli kapsam ve limitler dahilinde oluşturulabilir. 

Tamamlayıcı Grup Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı grup sağlık sigortası, SGK desteği ile özel hastanelerde hem ayakta hem de yatarak tedavi teminatı sunan bir grup sağlık sigortası çeşididir. Bu sigorta türünde özel sağlık sigortasında olduğu gibi katılım payı uygulaması bulunmaz. SGK destekli olduğu için prim tutarı, özel sağlık sigortalarına göre daha uygun fiyatlıdır. Kurumsal tamamlayıcı sağlık sigortası, çalışanların ayakta ya da yatarak almak istedikleri sağlık hizmetinin SGK’nın limitleri olmaması durumunda devreye girer. Tamamlayıcı sağlık sigortası, devlet destekli olan bu sigorta ürünü sayesinde çalışanlar bütçelerini zorlamadan istekleri nitelikteki sağlık hizmetine ulaşabilirler. 

Özel Grup Sağlık Sigortası

İş yerindeki çalışanların hastalık ve kaza sonucunda oluşabilecek sağlık giderlerini karşılar. İşverenin belirlediği kapsam ve limitler dahilinde özel sağlık sigortası anlaşmalı hastanelerde kullanılabilir. Özel sağlık sigortası nedir? içeriğimizi inceleyerek daha detaylı bilgi edinebilirsin.

Karma (Hibrit) Sağlık Sigortası

Sigorta şirketlerine göre değişmekle birlikte karma grup sağlık sigortası hem özel hem de tamamlayıcı sağlık sigortasının aynı sağlık poliçesine alındığı bir sigorta planıdır. Çalışanlar, teminatlar arasından ihtiyaçlarına ve bütçelerine en uygun teminatları seçebilir ve kendilerine özel sigorta paketini oluşturabilirler. 

Grup Sağlık Sigortasının Kapsamı Nedir?

Grup sağlık sigortası belirli bir grup içinde çalışan herkesin tek tek sağlık hizmeti almasını sağlar. T.C. vatandaşı olan, SGK kapsamında yer alan ve 0-64 yaş arasındaki tüm bireyler, toplu sağlık sigortası olarak da adlandırılan grup sağlık sigortası poliçesinden faydalanabilirler. 

Bireysel sağlık sigortası ve kurumsal grup sağlık sigortası arasında kapsam olarak pek fark yoktur. Sigorta ettiren iş yeri sahibinin tercihine göre grup sağlık sigortasının poliçe kapsamında yatarak ve ayakta tedavi teminatı olmak üzere iki ayrı teminat bulunur. Bu teminatlar limitli veya limitsiz olarak değerlendirilir. Ayrıca dilersen poliçeye psikolojik yardım, acil durum ihtiyaçları, diş, göz, diyetisyenlik hizmeti ve doğum gibi ek teminatlar da ekletebilirsin. 

Yatarak Tedavi Teminatı

Ameliyatlı veya ameliyatsız hastanede yatarak yapılan tüm tedavilerde ameliyathane, evde bakım ve tedavi, doktor, yoğun bakım, standart oda, refakatçi, tıbbi malzeme, ilaç giderleri poliçe yatarak tedavi teminatı kapsamında yer alır. Aynı zamanda fizik tedavi ve rehabilitasyon, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz tetkik ve tedavisi, küçük cerrahi işlemler de yatarak tedavi teminatı kapsamında bulunmaktadır. Yani kısaca yatış gerektiren tedaviler, ameliyatlar ve hatta hastanede geçirdiğin süre boyunca konaklayacağın oda ve yemekler dâhil tüm masrafların kurumsal sağlık sigortası yatarak tedavi teminatı kapsamında ödenir. 

Ayakta Tedavi Teminatı

Bir kaza, hastalık veya rahatsızlıktan dolayı tanı-tedavi için ihtiyaç duyulan doktor muayenesi, laboratuvar tetkikleri, ilaç temini, fizik tedavi ve rehabilitasyon, ileri tanı yöntemleri ve röntgen ayakta tedavi teminatı kapsamındadır. İşverenin grup sağlık poliçene ayakta tedavi teminatı eklettiği takdirde herhangi bir rahatsızlık durumunda karşı karşıya kalacağın sağlık giderlerini düşünmeden rahatlıkla doktora gidebilir ve poliçende yer alan tüm teminatlardan yararlanabilirsin. 

Grup Sağlık Sigortasının Primlerini Kim Öder?

Grup sağlık sigortasında prim ödemesini kimin yapacağı işverenin kararıdır. Grup sağlık sigortasında ödenen prim, çalışan sayısına ve çalışan kişilerin risk durumuna göre belirlenir. Öncelikle grubun ortalama risk faktörü alınır sonrasında prim eklenir. Belirlenen primi, çalışanlar işverenleri ile birlikte öder veya işveren tüm ödemeyi yapar. Sigorta şirketi, sigortalanacak olan kişi sayısı fazla olduğu için kurumsal sağlık sigortasında grup indirimi uygulayabilir.

Grup Sağlık Sigortası Başvurusu Nasıl Yapılır? 

Grup sağlık sigortası almak için sağlık sigortası poliçesi hazırlayan sigorta şirketlerine başvuru yapabilirsin. İşletmelerin başvuruları İşletmeler seçilen sigorta şirketine ulaştırılır ilgili sigorta şirketi risk değerlendirmesi yapar. Eğer işletme onay verirse sigorta işlemleri başlar. Sigorta şirketin başvurunu kabul ettiği takdirde primin tümünü veya peşinatı tahsil etmenle birlikte sigortan aktif hâle gelir. 

Grup Sağlık Sigortası Nasıl İptal Edilir?

Grup sağlık sigortasının iptal edilmesi için işveren; çalışanın istifa etmesi, işten çıkarılması veya emekli olması gibi bilgileri sigorta şirketi ile paylaşır. Kurumsal sağlık sigortası iptali için yaptığın başvuru, sigorta şirketine ulaştığında gereken işlemler başlar. Poliçe başlangıç-bitiş tarihleri arasındaki çıkışlara ilişkin olan primler, gün esasına göre hesaplanır ve sonrasında işverene iade edilir. 

İşten ayrılma durumunda kurumsal sağlık sigortasının devap edip etmeyeceği tartışılan bir konudur. Bu konuda bilgi edinmek için özel sağlık sigortası işten ayrıldıktan sonra ne kadar devam eder konulu yazımızı okuyabilirsin. 

Çalışanların Sağlığını Sigortam.net İle Güvence Altına Al

Sigortam.net olarak bizler sorumluluk sahibi olmanın önemini biliyor ve sorumluluğundaki çalışanları güvence altına alıyoruz. Sen de şirketinin çalışanları ve aileleri için grup sağlık sigortasından yararlanabilir ve onların her türlü sağlık sorununa ayrıcalıklı çözümler bulabilirsin.

Sigortam.net üzerinden kurumsal grup sağlık sigortası hakkındaki tüm detaylara ulaşabilir, web sitemiz üzerinden ücretsiz olarak sorgulama yapabilirsin. Sigorta şirketlerinin sunduğu teklifleri karşılaştırabilir, “en ucuz” ve “en kapsamlı” grup sağlık sigortası tekliflerini alabilirsin.

İnternetten Teklif Al!

2 dakikada 20’den fazla sigorta şirketinin tekliflerini karşılaştır, anında satın al.