Konut Sigortası Nedir, Neleri Kapsar?

Paylaş
  FacebookXLinkedIn

Konut ve içerisindeki eşyaları hasar görme risklerine karşı konut sigortası ile güvence altına alabilirsin. Konut sigortasında yer alan ana ve ek teminatlarla poliçenin hangi risklere karşı koruma sağladığı kapsama göre değişebilmektedir. Konut sigortası nedir, ne işe yarar ve neleri kapsar gibi merak edilen tüm konuları yazımızda bir araya getirdik.

Konut Sigortası Nedir?

Konut sigortası ev ve içindeki eşyaları, su baskını ve deprem gibi doğal afetlerden hırsızlık ve yangına kadar pek çok riske karşı koruyan geniş kapsamlı sigorta çeşididir. “Ev sigortası nedir?” sorusunun da cevabı olan konut sigortası, herhangi bir tehlikede ya da konutta meydana gelen bir hasarda sigortalıların büyük masraflardan kurtulmasını sağlar. Bu sigorta türü zorunlu olmayıp isteğe bağlı olarak yaptırılır. Aynı zamanda yalnızca ev sahipleri değil, kiracılar da konut sigortasından yararlanabilir. Evin maliki olmasa da konutta ikamet edenler eşyalarını bu sigorta ile güvence altına alabilir. Eşya sigortası hakkında sayfamızdan daha detaylı bilgi alabilirsin.

Konut Sigortası Poliçesi Nedir?

Konut poliçesi, teminat kapsamlarının açıklandığı ve sigorta şirketinin özel şartlarının yer aldığı sigorta sözleşmesidir. Konut poliçesinin kapsadığı teminatlar ve genelde ücretsiz olarak sunulan asistans hizmetleri sigorta şirketlerine göre değişir. Bu nedenle teklif alarak ihtiyaçlara en uygun konut sigortasının tercih edilmesi önerilir. "En İyi Konut Sigortası Hangisi?" başlıklı yazımızı okuyarak konut sigortası tercihi ile ilgili daha detaylı bilgi alabilirsin. 

Konut Sigortası Zorunlu mu?

Konut sigortası zorunlu değil isteğe bağlı bir sigortadır. Zorunlu olmamasına karşın, ana ve ek teminatlarının çok geniş olması nedeniyle bu sigortanın ev sahipleri ve kiracılar tarafından yaptırılması tavsiye edilir. İhtiyaçlarına göre belirlediğin ve poliçe kapsamına aldırdığın teminatlar sayesinde doğal afetlerden hırsızlığa, yangından halk ayaklanmasına kadar farklı nedenlerle evinde ya da eşyalarında meydana gelebilecek hasarları karşılayacak ödemeleri alman mümkün olur.

Konut Sigortası Ne İşe Yarar?

 • Konut sigortasının sunduğu olanakların başında doğal afetler karşısında maddi kayıp yaşamamak gelir. Bina malikleri ya da kiracılar evlerini ve eşyalarını güvence altına alsalar da aniden gerçekleşen doğal afetler ciddi zararlara neden olabilir. Sigorta sayesinde depremden sel baskınına, toprak kaymasından fırtınaya kadar pek çok afetin yaratacağı hasara karşı önlem alman mümkündür.
 • Evinde günlük olarak kullandığın eşyaların yanı sıra çok daha fazla değer verdiğin özel eşyalar da olabilir. Konut sigortası yaptırarak bu değer verdiğin özel eşyaları hem hasarlara hem de hırsızlığa karşı güvence altına alabilirsin.  Eşya sigortası ile ev içinde yalnızca kendi eşyalarını değil, 3. kişilerin eşyalarını da güvence altına alabilirsin. Poliçeye alınan ek teminatlar sayesinde, herhangi bir tehlikede sigorta sahiplerinin yanı sıra evdeki diğer kişilerin eşyaları da korunur. 
 • Bazı durumlarda binanda ya da evinde meydana gelen bir sorun farklı hasarlara neden olabilir. Örneğin, kazan veya su borularının patlaması nedeniyle hem tesisat hem de eşyalar hasar görebilir. Bu durumda sigorta tüm hasarların bedelini poliçede belirtilen şartlara göre karşılar.
 • Konut sigortası cam kırılması, hırsızlık ya da yangın gibi daha olası durumların yanı sıra nadiren görülebilecek tehlikelere karşı da önlem almanı sağlar. Terör olayları, halk hareketleri, kara ya da hava taşıtlarının eve çarpması gibi durumlarda çıkan masrafları da karşılar.

Konut Sigortasında Doğal Afet Risklerini Güvenceye Alan Teminatlar 

Konut sigortasında merak edilen noktalar arasında doğal afet risklerine karşı sağlanan güvenceler de bulunur.

 • Sel ve su baskını: Sigortalanan konut civarında bulunan çay, dere, ırmak, kanalizasyon ve kanalların taşması durumunda ve anormal yağışlar nedeniyle görülen su taşkınları ve sellerde zarar gören eşyalar güvence altına alınır.  Su baskını sigortası hakkında daha detaylı bilgi için tıkla.
 • Yer kayması: Sigortalanan konutun inşa edildiği arsa ve çevresinde su baskını gibi nedenlerle meydana gelen çökme ve yer kaymasında zarar gören eşyalar teminat kapsamındadır.
 • Deprem ve yanardağ püskürmesi: Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) dışında kalan hasarlar konut sigortası tarafından karşılanır.
 • Kar ağırlığı: Yoğun kar yağışı nedeniyle çatı üzerinde biriken buzun ve karın düşmesi sonucunda bina, çatı ve eşyalarda meydana gelen hasarlar teminat altındadır. 
 • Fırtına: Dolu, yağmur ve kar gibi doğa olayları nedeniyle meydana gelen fırtına ya da fırtınanın sürüklediği eşyalar nedeniyle verilen zararlar teminat kapsamında değerlendirilir.

Konut Sigortası Neleri Kapsar?

Konut sigortası; yangın, deprem, hırsızlık, sel, su baskını, binadaki dahili suyun verdiği zararlar, cam kırılması ve poliçedeki teminatlara göre değişen güvenceleri kapsar.

Konut sigortasının karşıladığı durumları madde madde açıklayalım;

 • Yangın, yıldırım düşmesi, infilak: Her sigorta şirketi konut sigortası için yangın teminatını sağlar. Bu teminat kapsamında, yıldırım ve yangın nedeniyle hasar gören eşyalar güvence altına alınır. Aynı zamanda infilak ve yangın nedeniyle ortaya çıkan duman ve buharın sigortalı eşyalara direkt olarak verdiği hasarlar da karşılanır. Yangın sigortası genel şartları hakkında detaylı bilgi almak için içeriğimizi okuyabilirsin.
 • Deprem: Deprem sonucu DASK sigortası dışında kalan zararları teminat altına alır. Konut sigortası ile zorunlu deprem sigortası farklı sigorta türleridir. Bu konuda DASK ile konut sigortası arasındaki fark konulu yazımızdan bilgi alabilirsin.
 • Grev, lokavt, kargaşa, terör ve halk hareketleri: Bu toplumsal hareketler ve yetkililer tarafından olayları önlemek amacıyla yapılan müdahaleler nedeniyle meydana gelen her bir hasarda, hasarın %5’i oranında muafiyet uygulanır. 
 • Cam kırılması: Dik konumda sabit duran cam ve aynaların kırılması nedeniyle zarar gören eşyalar teminat altındadır.
 • Hırsızlık: Hırsızların ev içindeki eşyalara ya da bina ve içindeki eşyalara verdiği hasar ek teminatlar arasında bulunur.
 • Ferdi kaza sigortası: Risk adresinde bulunan sigortalının kaza nedeniyle daimi sakat kalması durumunda sigortalıya, vefat etmesi halinde ise lehtarına poliçe şartlarına göre tazminat ödenir.
 • Enflasyondan korunma: Bina ve eşyaların enflasyona karşı değerlerinin korunması sağlanır. 
 • Dahili su: Bina içinde bulunan su, kazan veya kalorifer borularının ya da tesisatın patlaması veya kırılması sonucunda sigortalı eşyalara gelen hasarlar teminat kapsamında bulunur.
 • Araba çarpması: Motorlu ve motorsuz kara ve deniz taşıtlarının çarpması ile uçak ve diğer hava taşıtlarının düşmesi ya da çarpması sonucunda sigortalı bina ve eşyalarda meydana gelen hasarlar karşılanır.
 • Yangın mali sorumluluk: Sigortalının kiracı ya da ev sahibi olması fark etmeksizin, herhangi bir yangın durumunda bu kişilerin birbirlerine karşı mali sorumluluğu poliçe kapsamındadır. Yangının komşu bina ve eşyalara zarar vermesi de teminat güvencesi altındadır.
 • Gasp ve kapkaç: Sigortalı ve ailesinin konut dışında karşılaştığı gasp ve kapkaç olaylarında kişisel eşyaların zarar görmesi ya da nakit paranın çalınması poliçede belirtilen özel şartlarla güvence altına alınır.
 • Duman: Menfez ya da boru ile bacaya bağlı olan pişirme cihazlarının neden olduğu zararlar teminatlar arasında bulunur.
 • Enkaz kaldırma: Poliçe kapsamında bulunan riskin gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkan enkazın kaldırılma masrafları karşılanır.
 • Makine kırılması: Konutta yer alan hidrofor, jeneratör, havuz tesisatı, kompresör gibi en fazla 10 yıllık olan makinelerin kırılması poliçe kapsamında değerlendirilir.
 • Alternatif ikamet değişikliği ve taşınma: Yangın Sigortası Genel Şartları kapsamında yangın nedeniyle oturulamayacak durumda olan konutun tamir ve yeniden inşa edilme masrafları poliçe kapsamında değerlendirilir.
 • Aile reisi sorumluluğu: Sigortalı ve ailesinin konut içinde bulunan 3. kişilere kaza sebebi ile verecekleri maddi ve bedeni zararlar teminatlar arasında yer alır.
 • Yardım hizmetleri: Elektrik, tesisat, anahtar ve cam işleri, ambulans, uzman hemşire ve doktor gönderilmesi, güvenlik ve otel hizmeti ile acil mesajların iletilmesi yardım hizmetleri kapsamındaki teminatların arasında bulunur. 

Konut sigortasının karşıladığı durumlar sigorta şirketlerine ve poliçe kapsamlarına göre değişiklik gösterir. Bu nedenle ihtiyacına ve bütçene uygun kapsamda olan konut sigortasını seçmek için kolayca teklif alabilirsin.

Konut Sigortası Çatı İle İlgili Hasarları Karşılar mı?

Sigorta şirketlerine göre bu sorunun yanıtı değişmekle birlikte poliçede belirtilen kriterlere göre konut sigortası çatı probleminin masraflarını karşılayabilir. Kar birikmesi ve yoğun yağış gibi nedenlerle yaşanan çatı akması poliçe kapsamında değerlendirilir. Akma nedeniyle ev içindeki eşyalarda meydana gelen hasarlar da sigorta kapsamında karşılanabilir. Bununla birlikte, izolasyon gibi ev sahiplerinin hataları nedeniyle yaşanabilecek çatı akmaları poliçede yer almayabilir.

Çatı uçması gibi daha büyük hasarlara neden olabilecek durumlarda konut sigortası kapsamında olabilir. Bu durumda da ihmal ve tedbirsizlik olmaması şartı vardır, aksi halde ev sahipleri zarardan sorumlu olur. Sigorta şirketleri ile hasarın oluşma şartları ve sonuçları detaylı bir şekilde görüşülmelidir.

Konut Sigortası Depremi Teminatı Var mıdır?

Konut sigortası deprem teminatı, Zorunlu deprem sigortası (DASK) dışında kalan durumlarda ve deprem, tsunami ve yanardağ püskürmesi nedeniyle ev ve eşyalarının doğrudan ya da dolaylı olarak gördüğü zararları karşılanır. Poliçede belirtilen limitler tazminat ödemesini de belirler. Bu anlamda poliçe kapsamı oldukça önemlidir.

Konut sigortası depremi kapsar mı sorusunun cevabı olarak deprem ve sonunda oluşan diğer doğal afetlere karşı da güvencen olur diyebiliriz. Deprem nedeniyle meydana gelen yangın, toprak çökmesi, yer kayması ve infilak da poliçenin kapsamına alınır. Sigorta şirketleri, bina ile birlikte istinat duvarı ve temelleri de poliçene dahil edebilir. Konut sigortası deprem teminatı, yaşadığın binayı ve eşyalarını enflasyona karşı da koruyabilir. Bu maddenin poliçene eklenmesi halinde teminat artışı sağlanabilir. Bu durumda teminat artışını sağlayacak enflasyon oranı da poliçen üzerinde belirtilir. 

Konut Sigortası Yıldırım Düşmesi Zararını Karşılar mı?

Konut sigortası yıldırım sonucu oluşabilecek hasarları yangın teminatı içerisinde karşılar. Yıldırım çarpması sonucu evine ve eşyalarına gelen zararlar limitler dahilinde sigorta tarafından ödenir.

Konut Sigortası Elektronik Eşya Teminatı Var mı?

Konut sigortası elektronik eşya kapsamı poliçenin şartlarına göre değişmektedir. Televizyon, müzik seti, bilgisayar, fotoğraf makinesi, kamera gibi elektronik eşyaların güvence altına alınması için poliçede, kazayla kırılma teminatının olması gerekir. Bu ek teminatla çoğu sigorta şirketi elektronik eşya hasarlarını da karşılar. 

Konut Sigortası Elektrik Arızasını Kapsar mı?

Konut sigortasında elektrik arıza kapsamı genel olarak poliçelerin yardım hizmetleri içerisinde bulunur. Poliçe kapsamında yardım ya da asistans ismiyle yılda bir kez sunulan ücretsiz hizmetler içerisinde elektrik arızaları da olabilir. Her konut sigortasında yardım hizmetleri kapsamı değişebilir, bu nedenle teminat kapsamlarını inceleyerek karar verilmesinde yarar vardır.

Konut Sigortası Buzdolabı Arızasını Kapsar mı?

Buzdolabı arızası nasıl oluştuğu, poliçenin kapsamı, şirketlerin uygulamaları gibi kriterlerle değişken bir kapsama sahiptir. Kullanımdan dolayı eskime, kullanıcı hatası sonucu bozulma gibi durumlarda sigorta şirketleri arıza masraflarını karşılanmaz. Buzdolabı arızalarının kapsam dahilinde sayılması için genelde beklenmedik hasarlar oluşması gerekir. Örneğin evin elektrik sisteminde beklenmedik bir sorundan dolayı oluşabilecek zararlar karşılanabilir. Yani sigorta şirketlerinin uygulamada şartları farklıdır.

Alt Kata Su Sızarsa Sigorta Öder mi?

Konut sigortası poliçesinde malik ya da kiracının komşuluk sorumluluğu teminatı bulunması halinde su sızmasından kaynaklanan hasarlar poliçede belirtilen kriterler doğrultusunda karşılanır.

Konut Sigortası Çatı Akması Hasarlarını Karşılar mı?

Çatı akması poliçe kapsamına alındığı takdirde zararın sigorta şirketi tarafından karşılanır. Kar ağırlığının yanı sıra yoğun yağış nedeniyle ıslanma sonucunda çatının ve binanın içindeki sigortalı eşyalarının zarar görmesi durumunda da konut sigortasından yararlanabilirsin.

Fırtına ve Kar Ağırlığı Teminatı Dışında Kalan Durumlar Nelerdir?

Fırtına teminatı; deniz, dere ve kanalların taşması nedeniyle bina ve eşyaların kabarması gibi meydana gelen zararları karşılamaz. Kar ağırlığı ise çatıda biriken buzun ve karın çatıya ve dolayısıyla eşyalarlarına verdiği zararları karşılar. Ancak çatıda herhangi bir zarar olmaması ve eriyen karın bina içine girmesi nedeniyle oluşan hasarlar için güvence vermez. Kapalı bir alanda olmayan, açıkta bulunan eşyaların da teminat kapsamı dışında tutulur.

Konut Sigortası ile Kombi Bakımı Yaptırılır mı?

Kombi bakımı ana teminatlar içinde yer almasa da bazı sigorta şirketleri bu durumu da güvence altına alır. Kombi masrafından kurtulmak isteyenler sigorta şirketleri ile görüşerek kombi bakımını da poliçe kapsamına alabilir. Konut sigortası kombi arızasını kapsar mı sorusu hakkında daha detaylı bilgi için tıkla.

Konut Sigortasının Ücretsiz Hizmetleri Nelerdir?

Poliçe kapsamında verilen ücretsiz hizmetler sigorta şirketine göre değişiklik gösterir. Sigorta şirketleri halı yıkamadan klima bakımına, petek temizliğinden kombi bakımına kadar pek çok hizmeti ücretsiz verebilir.

Rutubet Masraflarını Sigorta Karşılar mı?

Sigorta şirketlerinin rutubet masraflarını karşılaması için poliçede izolasyon hasarları teminatı olması gerekir. Bu teminat kapsamında yalnızca rutubet değil, yağmur ve kar sonucunda da konutta meydana gelen kirlenme, boya ve badana masrafları karşılanabilir.

Konutta Bulunan Misafirlerin Eşyaları Sigorta Kapsamında mıdır?

Üçüncü şahıslara ait eşyaların güvence altına alınması konut sigortası ek teminatları arasında bulunur. Sigortalı konutta geçici olarak bulunan kişilerin eşyalarında meydana gelen hasarlar, poliçede belirtilen bedeller çerçevesinde teminat altına alınabilir. Bununla birlikte çoğu sigorta şirketi ziynet eşyalarını, nakit parayı ve mobil elektronik cihazları bu teminat kapsamının dışında tutar.

Konut Sigortası Hasarsızlık İndirimi Nasıl Alınır?

Sigorta yaptıran kişi, poliçe süresi dolana kadar herhangi bir hasar bildiriminde bulunmamışsa eğer, hasarsızlık indiriminden yararlanmaya hak kazanabilir ve bu doğrultuda yeni sigorta poliçesinde belli oranlarda indirim uygulanabilir. 

Konut Kredisinde Konut Sigortası Zorunlu mu?

Konut sigortası zorunlu değil istege bağlı bir sigortadır. Fakat yeni bir ev satın almak için konut kredisi çekerken bazı bankalar borç dönemi boyunca evin yeni tapu sahibine zorunlu olarak konut sigortası yaptırmasını talep edebilir. Konut kredisi için işlemler sırasında bankalarla görüşerek en doğru bilgi öğrenilebilir. Bankaların kredi çekerken talep ettiği sigorta türlerinden biri de hayat sigortasıdır. Kredi çekerken hayat sigortası zorunlu mu öğrenmek için içeriğimize göz atabilirsin. 

Konut Sigortasının Karşılamadığı Durumlar

 • Savaş, istila, isyan, ayaklanma vb. gibi durumlarda meydana gelen tüm zararlar
 • Nükleer yakıttan meydana gelen radyasyon bulaşması ve bu durumun neden olduğu askeri tedbirlerin getirebileceği zararlar
 • Kamu otoritesinin sigortalı mallar üzerinde yapabileceği tasarruflar nedeniyle oluşabilecek zararlar
 • Yangına neden olmadan sigortaya konu olan malların kendi kusurlarından, kavrulmalarından veya bozulmalarından meydana gelebilecek zararlar
 • Yangına neden olmadan sigortalı malların işlenmesi için ateşe ya da sıcağa tutulmasından, ocak veya benzeri ateş bulunan yerlere düşmesinden, oluşabilecek zararlar
 • Yangına neden olmadan elektrikle çalışan motoru olan aletlerin cereyan yüzünden kısa devre, topraklama, voltaş iniş çıkışları sonucu uğrayabilecekleri zararlar
 • Alçak basınç nedeniyle kapların içeriye doğru çökmesi, yırtılması ya da yıpranması sonucu zararlar konut sigortası genel şartlarına göre kapsam dışında tutulmuştur.

Konut Sigortası Kapsamında Olmayan Riskler Nelerdir?

Bina ve eşyalarda hasara neden olacak pek çok riski poliçe kapsamına alan konut sigortası, bazı eşyaları teminat kapsamına almayabilir. Bunlar değerli mücevherler, nakit para ve kişisel eşyalar olabilir. Bununla birlikte bazı sigorta şirketleri kasa gibi kilitli bir alanda tutulan bu değerli eşyaları belirledikleri ek primlerle güvence altına alabilir.

İnternetten Teklif Al!

2 dakikada 20’den fazla sigorta şirketinin tekliflerini karşılaştır, anında satın al.