3. Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası Nedir?

Paylaş
  FacebookXLinkedIn

3.şahıs mali sorumluluk sigortası

3.şahıs mali sorumluluk sigortası, sigorta konusu gerçekleşirlen 3.kişilere gelebilecek zararları güvence altına alır. Yazımızda üçüncü şahıs mali mesuliyet hakkında tüm merak ettiklerini bulabilirsin.

3.Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası Nedir?

3. şahıs mali sorumluluk sigortası, sigortalının faaliyetleri sırasında ani ve beklenmedik olaylar sonucu meydana gelen, üçüncü kişilerin maddi ve bedeni zarar ve ziyanlarını güvence altına alan bir sigorta türüdür. Yani sorumluluk, ihmal ve dikkatsizlik gibi nedenlerle gerçek ve tüzel kişilerin üçüncü şahıslara doğrudan veya dolaylı olarak zarar vermesi durumunda ortaya çıkar. Bu zarar verme durumu, üçüncü kişin yaralanması, sağlığını kaybetmesi ya da ölmesi gibi farklı şekillerde meydana gelebilir.

Gel, bu durumu bir örnekle açıklayalım.

Bir müteahhit firmanın yapımı üstlendiği binanın devrildiğini ve o sırada inşaatın yakınından geçen bir kişinin ağır biçimde yaralandığını varsayalım. İşte üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası bu noktada devreye girer ve sorumlu şirket veya şahıs yerine yararlanan kişiye gerekli tazminat öder. Dolayısıyla sigortalı olarak doğrudan tazminat alman mümkün değildir. Ancak eğer sigortayı yaptırmamış olsaydın üçüncü kişiye aynı tazminatı senin ödemen gerekirdi. Oysa mali sorumluluk sigortası yaptırarak bu sorumluluktan kurtulabilirsin. 

Sorumluluk sigortası nedir yazımızdan tüm sorumluluk sigortaları hakkında genel bir bilgi edinebilirsin.

Üçüncü Şahıs Ne Anlama Gelir?

Üçüncü kişi olarak ifade olan üçüncü şahıs kavramı, sigortalının kendisi, aile üyeleri yanı birinci derece yakınları ile sigortalıya hizmet veya vekalet sözleşmesiyle bağlı kişiler dışındaki tüm şahısları ifade etmek amacıyla kullanılır. 

3. Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası Kapsamı 

3. şahıs mali sorumluluk sigortası genel şartlarına göre sigortanın yürürlükte olduğu süre içerisinde meydana gelen olayları kapsar. Poliçede yer alan bu teminatlar, işletmenin faaliyetlerine, yapısına ve taşıdığı risk unsuruna göre bilenen bir limit ile sınırlandırılır. 

 • Üçüncü şahısların yaralanması, ölmesi yaralanması veya sağlığının bozulması
 • Üçüncü şahısların mallarında meydana gelen maddi zararlar

Sorumluluk sigortalarından olan avukatlık mesleki sorumluluk sigortası hakkında bilgi edinmek için içeriğimizi okuyabilirsin. 

3. Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası Ek Teminatlar

Poliçedeki ek teminatlar, 3. Şahıs mali sorumluluk sigortası fiyatlarına etki eden unsurlar arasındadır. Aşağıda sıralanan durumlar ancak ek sözleşme ile üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası poliçe kapsamına alınabilir: 

 • Poliçede belirtilen gayrimenkul, asansör ve monte-charge’ların üçüncü şahıslara verdiği zararlardan kaynaklanan mali sorumluluklar,
 • Garaj ve otel işletmelerinin müşterilerin mal, hayvan ve arabalarına verecekler hasarlar

3. şahıs mali sorumluluk sigortası aynı zamanda inşaat sigortası ek teminatlarından biridir. İnşaat sigortası hakkında detaylı bilgi almak için yazımızı okuyabilirsin. 

3. Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası Teminat Dışı Durumlar

3. şahıs mali mesuliyet sigortası kapsamına alınamayan durumları şu şekilde sıralayabiliriz. 

 • Kasten yapılan ve neden olunan olay sonucu doğan zarar ve ziyan talepleri
 • Sözleşmenin uygulanması ya da özel bir anlaşmaya dayalı olarak sigortalının kanuni sorumluluğunu aşan talepler
 • İç kargaşa, ayaklanma, isyan, ihtilal ve harpler
 • Seylap (su basması), zelzele, yanardağ püskürmesi, heyelan, çığ, yangın, infilak, buhar, sis, yangın, rutubet alma ve çürüme nedeniyle meydana gelen zararlarAilenin ve sana bir hizmet veya vekaletle bağlı olan kişilerin talepleri
 • Yarışma ve antrenmanlara katılman sonucu meydana gelen hasara yönelik talepler
 • Motorlu araç, bisiklet, römork ve hava nakil vasıtalarını kullanan kişilere ve sahiplerine karşı ileri sürülen talepler
 • 3. şahıslara ait olan muhafaza, emanet ya da nakil altındaki malların uğrayacağı zararlar
 • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda yer alan terör eylemleri ile bu eylemlerden kaynaklanan sabotajı önlemek ve etkilerini azaltmak için yetkili organların yaptığı müdahaleler sonucu oluşan hasarlar

3. Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası Uygulama Alanları

Sıklıkla uygulanan 3. şahıs mali sorumluluk sigortasının uygulandığı dalları şu şekilde sıralayabiliriz. 

 • Eğitim Kurumları: Anaokulu, üniversite, kreş veya okullarda işletme faaliyeti sırasında kaza meydana gelebilir. Üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası, okula kayıtlı öğrencilerin zarar görmesi durumunda istenen tazminat taleplerini poliçede belirtilen teminat limitleri dahilinde karşılar.
 • Asansör Kazaları: Poliçede yazılı olan asansörlerle ilgili olarak asansör sahibi ile işleticisine koruyan sigorta, meydana gelebilecek kaza sonucu üçüncü kişilerin isteyebileceği tazminatlara ilişkin sorumluluklarını poliçede yazılı teminatlar dahilinde karşılar. 
 • Servis İstasyonu, Tamirhane, Garaj/Otopark, Benzin İstasyonu: Üçüncü kişilerde ve araçlarında meydana gelebilecek zararları poliçede yazılı teminat limitlerine göre güvence altına alır.   
 • Lokanta: İnfilak, yangın ve duman nedeniyle lokantada bulunan müşterilerin maruz kalacağı bedeni zararlar ile lokantada yapılan yiyecek-içeceklerden kaynaklanan gıda zehirlenmeleri sonucunda üçüncü kişilerin talepleri, poliçede yazılı teminat limitler oranında karşılanır. 
 • Otel: Otel, pansiyon, motel ve tatil köylerinde işletme faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin işletme sahibi ve işleticisine yöneltebileceği yasal mesuliyetler poliçe kapsamında karşılanır.
 • Bina Sahipleri ve Yöneticileri: İş yeri binası ve konut sahibi olan kişilerin ve yöneticilerin üçüncü kişilere verebileceği zararları karşılar. İstersen binanın asansör ve otoparklarını da teminat kapsamına alabilirsin. 

İş yeri sigortası hakkında bilgi edinmek için yazımızı okuyabilirsin. 

İnternetten Teklif Al!

2 dakikada 20’den fazla sigorta şirketinin tekliflerini karşılaştır, anında satın al.