Avukatlık Mesleki Sorumluluk Sigortası Nedir, Zorunlu mu?

Paylaş
  FacebookXLinkedIn

Avukat mesleki sorumluluk sigortası

Bir avukatın mesleki sorumluluklarını tam anlamıyla yerine getirmesi çok önemli bir konu olsa da istem dışı gerçekleşen beklenmedik durumlar meydana gelebilir. İşte avukatlık mesleki sorumluluk sigortası noktada devreye girer ve olası risklere ve bunların gerçekleşmesi sonucu meydana gelen zararlara karşı güvence sağlar.  

Avukatlık Mesleki Sorumluluk Sigortası Nedir? 

Avukatların mesleklerini icra eden kişilerin avukatlık mesleğinin sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmeleri çok önemli bir konudur ancak bazen istenmeyen durumlar meydana gelebilir ve bu durum da müvekkillerin mağduriyet yaşamasına neden olabilir. İşte avukat mesleki sorumluluk sigortası, mesleki faaliyetler sırasında meydana gelen ve “mesleki kaza” olarak nitelendirilen durumlara karşı teminat sağlar.
Avukat mesleki sorumluluk sigortası aşağıda sıralanan durumlara karşı güvence sağlar.

 • Mesleki görevin gereği gibi yapılmaması
 • Müvekkile karşı sorumluluğun yerine getirilmemesi
 • Poliçede belirtilen kusurlu davranışlar
 • Avukatlık masrafları
 • Sigortalının zarar nedeniyle ödeme zorunda kaldığı tazminat tutarı
 • Yargılama giderleri

Bir diğer mesleki sorumluluk sigortası olan zorunlu hekim sigortası ile ilgili bilgi edinmek için yazımızı okuyabilirsin. 

Avukatlık Mesleki Sorumluluk Sigortası Zorunlu mudur? 

Sorumluluk sigortası çeşitlerinden biri olan avukat mesleki sorumluluk sigortası kanunen “zorunlu” tutulmuş olan bir sigorta türü değildir ancak mesleğin dinamikleri ve riskleri de dikkate alındığında avukatlık mesleki sorumluluk sigortasının gerekliliği ortaya çıkar.

Avukatlık Mesleki Sorumluluk Sigortası Kimler Yaptırabilir?

Avukatlık mesleki sorumluluk sigortasını vergi levhası sahibi avukatlar ile avukatlık ortakları alabilir. 

Avukatlık mesleki sorumluluk sigortası kapsamında olan kişiler ise şu şekilde sıralanabilir.

 • SGK’lı çalışan avukatlar
 • SGK’lı çalışan ve tevkil/yetki belgesi verilen personeller 
 • Stajyer avukatlar

Avukatlık Mesleki Sorumluluk Sigortası Ne İşe Yarar? 

Günümüzde farklı meslek kollarında çalışan birçok kişi, mesleki sorumluluk sigortası kapsamında kendisini güvence altına almaktadır. Avukatlar da bu sigortayı yaptırarak mesleki problemlerden dolayı oluşan problemlere karşı kendilerini güvence altına alabilirler. 

Müvekkiller veya üçüncü kişiler, farklı nedenlerle meydana gelen olumsuzluklardan dolayı zarar görebilirler. İşte avukat mesleki sorumluluk sigortası, hizmet alanı ve güvence imkânlarından dolayı büyük avantaj sağlayan bir sigorta mesleki sorumluluk sigortası türüdür. Fakat sigortadan iyi şekilde yararlanabilmek için olası risklerin tam anlamıyla belirlenmesi çok önemlidir. Çünkü ancak bu şekilde riskli durumlara karşı kapsamlı bir güvence sağlanarak sigortadan verim alınabilir. 

Avukatlık Mesleki Sorumluluk Sigortası Neden Önemlidir?

Tüm mesleklerin kendisine özgün zorlukları vardır ancak özellikle bazı mesleklerde hata kabul edilemez olabilir. Örneğin, bir doktorun yaptığı bir hatanın geri dönülemez sonuçları olabilir, aynı durum avukatlık mesleği için de geçerlidir. Çünkü avukatın herhangi bir hatası nedeniyle müvekkil davayı kaybedebilir ve bunun sonucunda da ciddi anlamda maddi kayıplar yaşayabilir. Sen de avukat mesleki sorumluluk sigortası yaptırarak bu olumsuzlukların neden olduğu kayıplara karşı kendini güvence altına alabilirsin. 

Avukatlık Mesleki Sorumluluk Sigortası Kapsamı

Avukat mesleki sorumluluk sigortası kapsamındaki ana teminatlar hemen hemen bütün sigorta şirketlerinde aynı olsa da ek teminatlar değişkenlik gösterebilir Sigorta şirketinin politikasına göre ek teminat seçenekleri belirlenir ve sen de bu teminatlarla poliçenin kapsamını genişletebilirsin. 

Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası Ana Teminatları

Avukat mesleki sorumluluk sigortası ana teminatları şu şekildedir.

 • Mesleki sorumluluk: Sigorta şirketi, Üçüncü şahıslar, mesleki faaliyetleri yerine getirilmemesi nedeniyle tazminat talep edebilirsin. İşte sigorta şirketi, bu bütün tazminatı, senin adına öder. Her türlü yanlış, yanıltıcı ve hatalı beyanda bulunma, ihmal sonucu işlerin aksaması, gizlilik ihlali gibi durumlar poliçe kapsamındadır.  
 • Manevi tazminat: Sigorta şirketi, hakaret nedeniyle talep edilen bütün tazminatı sigortalı adına öder. Manevi tazminat teminatı sayesinde manevi tazminat davaları ile ilgili masraflar da poliçe kapsamında karşılanır. 
 • Savunma masrafları teminatı: Sigorta şirketi, poliçe kapsamında hasar talebi ile ilgili savunma söz konusu olduğunda avukatlık ücretlerini ve yargılama masraflarını karşılar.

Üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası hakkında bilgi edinmek için yazımızı okuyabilirsin. 

Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası Ek Teminatları

Avukatlık mesleki sorumluluk sigortası ek teminatları; 5 yıl ileri yürürlük, yargı benzeri masrafları, iletişim masrafları, tevkil teminatı, kayıp dokümanlar teminatı, 2 yıl ileri yürürlük ve emeklilik/mesleği bırakma teminatı olarak sıralanabilir. 

 • 5 yıl geriye yürürlük teminatı: 3. Şahıslar kusurlu ve hatalı fiiller nedeniyle tazminat talebinde bulunabilir. Bu sigorta, mesleki faaliyetler yerine getirilirken (bilgin dahilinde olmamak kaydıyla) poliçe başlangıç tarihinden 5 yıl öncesinde ya da poliçe yürürlükteyken yapılmış hatalı/kusurlu fiiller nedeniyle doğan tazminat taleplerini karşılar.
 • Yargı benzeri masraflar teminatı: Kamu kuruluşları ve meslek birlikleri sigortalıya karşı soruşturma açabilir veya şikâyette bulunabilir. Bu sırada dava açılması, araştırılması ve temyizi sırasında harcama yapılabilir. Avukat mesleki sorumluluk sigortası, bu süreçte yapılan her türlü harcama ve masrafı kapsayacak şekilde düzenlenerek güvence sağlar. 
 • İletişim masrafları: Sigortalının herhangi bir ortak, direktör veya yöneticisinin maluliyeti veya beklenmedik ölümüne bağlı olarak yapılan iletişim masraflarını karşılar. 
 • Tevkil teminatı: Poliçede tanımlı “sigortalı” dışında yetkili kılınan avukatların tazminat ödeme yükümlülüğü doğuracak eylemleri teminat altındadır. 
 • Kayıp dokümanlar teminatı: Mesleki faaliyetler sırasında üçüncü şahsa ait dokümanların tahrip olma, kaybolma ve silinmesi gibi durumlar yaşanabilir. Avukat mesleki sorumluluk sigortası kapsamında sigorta şirketi bu gibi durumlarda doğan doküman yeniletme ve onarım masraflarını karşılar.  

Avukatlık Mesleki Sorumluluk Sigortası Yaptırırken Nelere Dikkat Etmek Gerekir? 

Bütün sigorta ürünlerinde olduğu gibi avukat mesleki sorumluluk sigortası almadan önce de bazı kriterleri göz önünde bulundurman gerekir. 

 • Poliçe sözleşmesini dikkatle okumalı ve poliçeyi bütün detayları ile incelemelisin.
 • Sigorta teminatlarını ve ek güvenceleri incelemeli, teminatları, poliçene uygun şekilde dahil etmelisin. 
 • Sigortanın genel ve özel şartlarını öğrenmelisin.
 • Poliçe için ödemen gereken primleri ve ödeme koşullarını araştırmalısın.
 • Sigorta şirketlerinin sunduğu avukat mesleki sorumluluk sigortası tekliflerini karşılaştırmalısın. 

Avukatlık Mesleki Sorumluluk Sigortası Fiyatları Nasıl Hesaplanır? 

Avukat mesleki sorumluluk sigortasının genel teminatları belli olsa da poliçe kapsamına alınabilecek ek teminatlar da vardır. Bu teminat taleplerine göre ödenmesi gereken prim miktarı da değişebilmektedir. Bundan yola çıkarak, avukat mesleki sorumluluk sigortası primleri, poliçedeki teminatlara göre değişkenlik gösterir diyebiliriz. Dolayısı poliçe yaptırırken her zaman birden fazla sigorta şirketinden teklif alıp bunlar arasında karşılaştırma yaparak ve sigortanın ana teminatlarla birlikte sunduğu ek güvenceleri öğrenerek de tercihte bulunmalısın. 

İnternetten Teklif Al!

2 dakikada 20’den fazla sigorta şirketinin tekliflerini karşılaştır, anında satın al.