İnşaat Sigortası

Paylaş
  FacebookXLinkedIn

inşaat sigortası

Uzun yıllar süren, büyük emeklerle hayata geçirdiğin yaşam alanları, inşaat süresince pek çok riskle karşı karşıya kalır. Peki, sen bu olası risklere karşı önlem alıyor musun? Bu noktada devreye giren inşaat sigortası, inşaat sigortası genel şartları doğrultusunda inşaat tamamlanana kadar meydana gelen, beklenmedik zararlara karşı güvence sağlayan bir mühendislik sigortası türüdür.  Peki, inşaat sigortası nedir? Nasıl yapılır? Gel birlikte inceleyelim.

İnşaat Sigortası Kapsamı Nedir?

İnşaat sigortası konusu üç farklı poliçede düzenlenebilir. 

 • Sadece belli bir yapının inşaatı için yapılan sigortalarda Construction All Risk (CAR) poliçesi düzenlenir.
 • Makine ve montaja yönelik olarak yapılan sigortalarda Engineering All Risk (EAR) poliçesi düzenlenir.
 • İnşaat ve montaj rizikolarının bir arada teminat altına alındığı sigortalarda CAR ve EAR poliçeleri bir arada düzenlenir.  

Montaj sigortası hakkında detaylı bilgi almak için yazımızı okuyabilirsin.

İnşaat Sigortası Teminatları Nelerdir?

İnşaat sigortası teminatları poliçedeki koruma alanını ifade eder. İnşaat sigortası kapsamı değişebilir bu nedenle ihtiyacına uygun poliçeyi seçmek için teminatları incelemek gerekir. Aşağıda genel olarak inşaat sigortası teminatlarını listeledik. 

 • Deprem
 • Elektrik hasarları (kısa devre, şerare)
 • Hava taşıtları çarpması ve uçaktan düşen parçalar
 • Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs 
 • İnsan kaynaklı hasarlar (dikkatsizlik, ihmal)
 • Yıldırım, yangın, infilak
 • Çığ, fırtına, kar, sel, su baskını, yağmur

Elektronik cihaz sigortası ile ilgili bilgi edinmek için içeriğimizi okuyabilirsin. 

İnşaat Sigortası Ek Teminatları Hangileridir?

İnşaat sigortası genel şartlarında da belirtildiği üzere ek prim ödeyerek poliçenin kapsamını genişletebilirsin. Ek teminatlar her poliçede farklılık gösterebilir. 

Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet: Bu teminat ile inşaat çalışmaları nedeniyle üçüncü şahısların beden bütünlüğü veya malına zarar gelmesi durumunda doğacak olan masraflar güvence altına alınabilir. Örneğin, inşaattan düşen bir molozun üçüncü kişinin başına gelmesi veya aracına zarar vermesi durumunda doğacak olan zarara ilişkin masraflar ek teminat ile poliçe kapsamına alınabilir. 3. şahıs mali mesuliyet sigortasıhakkında detaylı bilgi almak için içeriğimizi okuyabilirsin. 
Bakım Devresi: İnşaatın tamamlanması sonucu ortaya çıkan ve müteahhidin sorumlu olduğu bir nedenden kaynaklanan hasarlar teminat kapsamındadır. 
Bina ve Tesisler: İnşaat ve montaj işleri sırasında bu faaliyetler ile bağlantılı olarak meydana gelen hasar poliçe kapsamındadır. 
Enkaz Kaldırma: İnşaat sigortası normal şartlarda enkaz kaldırma esnasında meydana gelen hasarlara ilişkin masrafları karşılamazken enkaz kaldırma ek teminatı ile söz konusu masraflar da güvence altına alınabilir. 
Grev, Lokavt, Halk Hareketleri, Kargaşalık, Terör: İlave prim ödeyerek ilgili durumlara karşı kendini güvence altına alabilirsin. 
Geçici Şantiye Tesisi ve Ekipmanı: İskele, işçi barakası, kalıp gibi ekipman ve yapılan uğrayacağı hasar poliçe kapsamına alınır. 
İş Makineleri: Normal koşullarda vinç, dozer gibi iş makinelerinde meydana gelen hasarları kapsamaz. Bu teminat ile deprem, hırsızlık ve yangından kaynaklanan hasarlar güvence altına alınır. 
Ekspres, Nakliye, Fazla Mesai, Zam ve Tatil Ücretleri: Hasarın gerektireceği seri vasıtalarla yapılan nakliyat, zam ve fazla mesaiye ilişkin ek masraflar poliçede belirtilen limitler dahilinde karşılanır.  

Mühendislik sigortası türlerinden biri olan makine kırılması sigortası hakkında detaylı bilgi almak için yazımızı okuyabilirsin. 

İnşaat Sigortası Teminat Dışı Durumlar Nelerdir?

İnşaat sigortası kapsamına girmeyen, teminatı olmayan durumlar da vardır. Bu teminat dışında kalan durumlar gerçekleşirse inşaat sigortası poliçesi kullanım dışı kalır. O açıdan kapsam dışındaki durumları aşağıdaki listemizden öğrenerek bilgi sahibi olabilirsin.

 • Arsa sahibinin topraktan daire satın alan kişilere cezai şart uygulaması
 • İnşaatın gecikmesi
 • Kamu kurumları tarafından yapılan eylemler sonucu meydana gelen hasarları
 • İnşa faaliyetlerinin duraksaması
 • Kâr kaybı
 • Ticari itibar kaybı
 • Envanter açıkları
 • İnşaat ile ilgili taşıtlar
 • Aşınma, çürüme, yıpranma gibi sebepler
 • İmar planının değişmesi
 • İnşaat projelerinde yapılan hatalar
 • Planın hatalı uygulanması
 • Makine kırılması sigortası kapsamına giren hasarlar
 • Her türlü nükleer yakıt, atık ve savaştan kaynaklanan zararlar

İnşaat Sigortası için Gerekli Evraklar Nelerdir?

İnşaat sigortası yaptırmak için bazı belgelere ihtiyaç vardır. Teknik olarak çıkan maliyet, zemin etüdü gibi durumları belgeleyen, sigortanın kapsamını belirleyecek olan bu evrakları sigorta yaptırırken iletmen gerekir. Aşağıdaki listemizde gerekli belgeleri inceleyebilirsin. Sigorta şirketinin isteyeyebileceği belgeler değişkenlik gösterebilir. Sigortanı yaptıracağın şitketle iletişime geçerek güncel evrakları öğrenebilirsin.

İnşaat sigortası için gerekli belgeler: 

 • Asgari riziko soru formu
 • Birim maliyet cetveli, 
 • İnşaat sözleşmesi vaziyet planı
 • Zemin etüdü belgesi
 • İleri mühendislik çalışmalarıyla yapılacak olan inşaatlarda farklı bilgi ve belgeler istenebilir. 

İnşaat Sigortası Ne Zaman Başlar? 

İnşaat sigortasında sigorta süresi, proje süresine ve işin niteliğine göre değişkenlik gösterir. Sigorta teminat kapsamına giren değerlerin inşaat alanına boşaltıldığı anda başlar. Sigorta süresi poliçede belirtilen tarihte sona erer. 

İnşaat Sigortası Fiyatları Neye Göre Belirlenir? 

İnşaat sigortası fiyatları; sigorta şirketinin fiyat politikasına, poliçenin kapsamına ve inşaatın tamamlanmış halinin değerine göre belirlenir. Bu noktada olası bir riskin gerçekleşmesi durumunda sorun yaşamamak için poliçe kapsamına doğru şekilde belirlemek ve sigorta şirketine ona göre bilgi vermek gerekir. Az prim ödemek adına sigorta bedelini gerçek değerden düşük gösterirsen herhangi bir durum meydana gelen bir hasarda ödenecek olan tazminat miktarı oransal olarak azaltabilir. 

Örneğin, değeri 5.000.000 TL olan fakat 2.000.000 TL sigorta bedeli belirlenen bir inşaatta; 600.000 TL’lik bir zarar meydana gelirse hasarın tamamı değil, yalnızca 2/5’lık kısmı sigorta şirketi tarafından ödenir. 

İnşaat Sigortası Nasıl Hesaplanır? 

İnşaat sigortası hesaplama işleminde farklı kriterler dikkate alınır. İlk olarak poliçede belirtilen projenin sigorta bedelinin nihai proje ile eşit değere sahip olması gerekir. Sigorta fiyat hesaplamasında ihaleye konu olan yıl içindeki cari fiyatlar göz önünde bulundurulur. 

Rizikonun Gerçekleşmesi Durumunda Ne Yapmak Gerekir? 

 • İnşaat sigortası ihbar süresi 5 gündür. Yani inşaatta herhangi bir hasar meydana geldiğinde durumu öğrendikten sonraki 5 gün içinde sigorta şirketine haber vermek gerekir. Aksi takdirde sigorta şirketi hasar bedelini karşılamama yoluna gidebilir. 
 • Benzer şekilde hasarın meydana geliş şekli, etkisi ve büyüklüğünün tespit edilebilmesi için gerekli tüm bilgi ve belgeleri de korumalısın. 
 • Eğer mecburiyet yoksa, hasar noktalarda herhangi bir düzeltme işlemi yapmamalı, sigortanın gerçekleştiği yerde inceleme ve tespit çalışmaları konusunda sigorta şirketine yardımcı olmalısın. 

Sigorta Şirketi Ne Zaman Ödeme Yapar? 

Sigorta şirketi, hasar ihbarından sonra 7 gün içinde hasarın meydana geldiği noktaya eksper gönderir. Normal şartlarda inşaatta meydana gelen hasar, tarafların uzlaşması sonucu tespit edilir fakat taraflar uyuşamazsa, alanında uzman bir hakem veya bilirkişi tarafından da hasar tespiti yapılabilir. İstenilen tazminatın alınamaması veya hakeme gerek olmaması durumunda yasal yollara başvurulabilir. 
 

İnternetten Teklif Al!

2 dakikada 20’den fazla sigorta şirketinin tekliflerini karşılaştır, anında satın al.