Yangın Sigortası Nedir, Ne İşe Yarar?

Paylaş
  FacebookXLinkedIn

yangin sigortası

Günlük hayatta olumsuz pek çok durum ve kaza ile karşı karşıya kalabiliriz. Bu durumlardan biri de hiç şüphesiz yangındır. Çünkü yangının neden olduğu can ve mal kayıpları  hem maddi hem de  manevi zararlar bizleri derinden etkiler. İşte yangın sigortasının önemi bu noktada ortaya çıkar. Sen de olası bir risklere karşı kendini güvence altına almak ve maddi hasarı karşılamak için yangın sigortası yaptırabilirsin. 

Peki, yangın sigortası nedir, teminatları nelerdir? Gel birlikte inceleyelim. 

Yangın Sigortası Nedir?

Yangın sigortası, ticari ve özel amaçla kullanılan her türlü bina ve yerleşim alanın kendiliğinden oluşan yıldırım, yangın, infilak gibi fiziki hasarlarını karşılayan bir sigorta türüdür. Peki, yangın sigortası zorunlu mudur? Bu soruya “hayır” şeklinde cevap verebiliriz. Ancak yangın sigortası her ne kadar isteğe bağlı bir sigorta türü olsa da bazı bankalar, konut kredisi verirken yangın ve konut sigortası talep etmektedir.

Bunun yanında zorunlu deprem sigortasının (DASK) yangına bağlı hasarı karşılayıp karşılamayacağı da oldukça merak edilen bir konudur. DASK yalnızca depremden kaynaklanan yangın hasarlarını karşılar. Eğer yangın, yıldırım ve infilak gibi nedenlerle meydana geldiği ise bu durum DASK kapsamına girmez. 

Yangın Sigortası Genel Şartları Nelerdir?

Yangın sigortası genel şartlarında belirtildiği üzere; yangın sigortası sayesinde doğrudan doğruya yangından kaynaklanan zararlar, taşınır ve taşınmaz mallar ile birlikte içerisinde bulunan eşyalar da güvence altına alır. Sözleşmede aksine bir hüküm yoksa, seninle birlikte aile bireylerin, birlikte yaşadığın kişiler ve çalışanlarına ait mallar da sigorta kapsamına alınır. 

Yangın sigortası genel şartları şu ana maddelerden oluşur;

 • Sigortanın kapsamı
 • Hasar ve tazminat
 • Çeşitli hükümler
 • Klozlar

Yangın Sigortası Kapsamı

Yangın sigortası, kapsamı oldukça geniş olan bir sigorta türüdür. Konut, bina ve iş yerleri dışında binanın dışındaki kömürlük, müştemilat, su deposu ve garaj gibi mekânlar ile bina içinde ve üzerinde bulunan yürüyen merdiven, asansör, tesisat, TV anteni gibi binayı tamamlayan şeyler için de yangın sigortası yaptırabilirsin. İş yeri sigortası hakkında bilgi almak için içeriğimizi okuyabilirsin. 

Yangın sigortası; iş yerini, konutunu/binanı, muhteviyatını (demirbaş, emtia, makine tesisat) ve camlarını poliçe ana teminatları ve bunlara ilave ek teminatlarla güvence altına alır. Bu sigorta hem taşınır hem de taşınmaz mallara uygulanabilir. Ayrıca poliçe kapsamında birlikte yaşadığın kişiler de koruma altındadır. 

Yangın sigortası kapsamına alınan teminatlardan bir diğeri kâr kaybıdır. Kâr kaybı sigortası ile ilgili bilgi edinmek için yazımızı okuyabilirsin. 

Yangın Sigortası Teminatları

Yangın sigortası ana teminatlarını şu şekilde sıralayabiliriz. 

 • İnfilak (patlama)
 • Yangın
 • Yıldırım 

Yangın Sigortası Ek Teminatları

Poliçeye ilave edilebilen ek teminatlar şu şekildedir:

 • Dahili su
 • Dolu
 • Duman
 • Enkaz kaldırma masrafları
 • Fırtına
 • Geçici ikametgah masrafları
 • Grev, lokavt, kargaşalık halk hareketleri, terör ve kötü niyetli hareketler
 • Kar ağırlığı
 • Kara taşıtları ve hava taşıtları
 • Kira kaybı
 • Yangın mali sorumluluk
 • Yeniye göre ikame bedeli

Yangın Sigortası Kapsam Dışı Durumlar

İş yeri ve konut yangın sigortasının kapsamına girmeyen ve maddi hasarın karşılanmadığı bazı durumlar vardır. 

 • Ayaklanma, çarpışma (savaş ilan edilmiş olsun olmasın), iç savaş, istila, isyan, savaş sonucu meydana gelen hasarlar
 • Herhangi bir nükleer yakıt veya nükleer yakıtın yanması nedeniyle oluşan zararlar
 • Sigortalının hasarı bizzat gerçekleştirdiği veya hasarın artmasında payının olduğu durumlar
 • Devlet yaptırımları nedeniyle meydana gelen hasarlar
 • Sigortalı eşyanın işlenmek amacıyla ateşe tutulması ve bunun sonucunda ortaya çıkan teknik arızalar
 • Elektrikli aletlerin yangın dışında kendi aksamlarında hasar oluşması (örneğin elektrikli cihazın kısa devre yaparak patlaması veya ısınması)
 • Sigortalı cihazlarda basınca bağlı deformasyonlar 
 • Aşırı hararet
 • Buhar kazanının patlaması
 • Sigortalı malın mum ve ütü gibi nesnelerle teması

Yangında Hasar Bildirimi Nasıl Yapılır?

Yukarıda sıralanan teminatlardan yararlanabilmek için yangın gerçekleştikten sonra sigorta şirketine haber vermen gerekir. Böylece sigorta şirketin olay yerine sigorta eksperi gönderir ve hasar miktarını belirler. Bu süreçte eşyanın yerinin değiştirilmemesi ve eşyalarla etkileşimin en aza indirilmesi hasar tespitinin doğru yapılabilmesi için çok önemlidir. Yangın hasar bildirimi şu şekilde işler: 

 • Hasarın gerçekleştiği andan itibaren en geç beş iş gün içinde bildirilmesi
 • Bütün belgelerin eksiksiz biçimde hazırlanması ve ekspere teslim edilmesi
 • Tahmini hasarın yazılı şekilde teslim edilmesi
 • Eşya için yapılmış farklı bir sigorta varsa bildirilmesi gerekir. 

Yangın Hasar Bildirimi İçin Gerekli Evraklar

Yangın sonrası sigorta şirketinden hasar tazminatı alabilmek için ilgili kurula bazı belgeleri teslim etmen gerekir. Hasar bildirimi için gerekli belgeleri şu şekilde sıralayabiliriz. 

 • Yangın sigorta poliçesi
 • Hasar gören eşyaların faturası
 • Hasarı belgeleyen fotoğraflar
 • İtfaiye raporu
 • Polis/jandarma tutanağı
 • Onarım faturaları ve teklifleri
 • Zararın belirtildiği talep yazısı
 • Rüculu hasarlarda imzalı ibraname
 • Cumhuriyet savcılığından alınan iddianame veya takipsizlik kararının aslı
 • Sigorta eksperi gönderilmediyse hasar gören kıymetlerin fotoğrafı
 • Eğer fırtına nedeniyle hasar oluşmuşsa beyan yazısı ve meteoroloji raporu
 • Hırsızlıktan kaynaklanan hasarlarda polis merkezine yaptığın başvuruya ilişkin tutulan zapt tutanağı
 • Mal sahibi isen tapu belgesi
 • Kiracı isen kira kontratı
 • Sigortalı mülk iş yeri ise kira, vergi levhası ve tapu sözleşmesi
 • Sigortalı yer konut ise tapu sözleşmesi ve kira

Sigortalı Konutun Mülkiyeti Değişirse Ne Olur? 

Mülkün mülkiyetinin değişmesi durumda yapılan poliçenin bütün hak ve borçları yeni hak sahibine  geçer. Fakat intikal durumunda 15 günlük bir bildirim süresi vardır. Bu süre aşılırsa sigorta şirketlerinin yangına ilişkin sorumluluğu ortadan kalkar ve sigorta şirketi anlaşmayı 8 gün içinde feshedebilir. Böyle bir sorunla karşılaşmamak için sigortanın yeni hak sahibine devrini 15 gün içinde mutlaka sigorta şirketine bildirmelisin. 

Sigortalının Ölümü Durumunda Yangın Sigortası Ne Olur? 

Sigortalının ölümü de mülkiyet değişimi ile benzer bir durumdur. Eğer sigortalı ölürse yangın sigortası yeni sahibine devredilir. Sigorta şirketi ölüm hâlinde bilgilendirme talep ederse bunu en kısa sürede sigorta şirketine bildirmen gerekir. 

Yangın Sigortası Fiyatları

Yangın sigortasında fiyatlar; binanın kullanış biçimine, piyasa koşullarına, poliçede yer alan teminatların kapsamına ve sigorta şirketinin fiyatlandırma politikasına göre belirlenir bu nedenle  primler, sigorta firmaları arasında değişkenlik gösterir. Yangın sigortası hesaplamasında kişiye ait konutlar ile kamu kuruluşları ve ofis olarak kullanılan binalar için farklı tarifeler uygulanır. Yangın sigortası için başvuru yaptığında sigorta şirketlerinin aynı sigorta için farklı fiyatlar verdiğini görebilirsin. Dolayısıyla bu durumda “yangın sigortası ne kadar?” sorusuna net bir cevap vermek mümkün değildir.  "Yangın sigortası fiyatları neye göre belirlenir?" öğrenmek için içeriğimizi okuyabilirsin. 

Allianz, Mapfre, HDI Sigorta, Eureko Sigorta, Sompo Sigorta, Groupama ve Axa Sigorta şirketleri müşterilerine konut sigortası yangın teminatı sunmaktadır. Bu şirketlerden bazıları hem konut hem de iş yerlerine paket poliçe uygulamaları sağlayarak hem konutunu hem de iş yerini poliçe kapsamında güvence altına almaktadır. Sigortam.net web sitesi veya çağrı merkezimizi arayarak konut ve iş yeri yangın sigortası hakkında detaylı bilgi alabilirsin.

İnternetten Teklif Al!

2 dakikada 20’den fazla sigorta şirketinin tekliflerini karşılaştır, anında satın al.