Mesleki Sorumluluk Sigortası Nedir? 

Paylaş
  FacebookXLinkedIn

Mesleki Sorumluluk Sigortası Nedir

Sürekli insanlarla iletişim içinde olan ve hizmet sunarken üçüncü kişilere zarar verme olasılığı yüksek doktor, mühendis, avukat, eczacı, mimar, mali müşavir gibi meslek gruplarından birinde mi çalışıyorsun? Cevabın “evet” ise bu noktada “mesleki sorumluluk sigortası nedir?” sorusuna yanıt vermek gerekir. 

Mesleki Sorumluluk Sigortası Nedir?

Mesleki çalışmaların esnasında yapabileceğin eksik veya yanlış işlemler sonucunda oluşan zararları karşılamak durumunda kalabilirsin. İşte bu noktada devreye giren mesleki sorumluluk sigortası, yaptığın bu işlemler sonrasında ödemek zorunda kalacağın yasal tazminatlar için koruma sağlayan bir sigorta türüdür. 

Avrupa Birliği uygulamaları kapsamında yasal düzenlemeler ile bazı meslekler için zorunlu hâle getirilmiştir. 16 Mart 2006 tarihli 26110 Resmî Gazete’de yayımlanan ve tüm mesleki sorumluluk sigortalarına ilişkin genel hükümleri düzenleyen “Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Hakkında Tebliği hala yürürlüktedir. 

Mesleki sorumluluk sigortalarının poliçesinde sunulan söz konusu teminat, sigortalının T.C. sınırlarında ifa ettiği mesleki faaliyetler için geçerlidir. Eğer talep edersen yurtdışında yürüteceğin mesleki faaliyetleri de sigorta kapsamı altına alabilirsin. 

Mesleki sorumluluk sigortası türlerinden biri olan avukatlık mesleki sorumluluk sigortası hakkında bilgi edinmek için içeriğimizi okuyabilirsin.  

Mesleki Sorumluluk Sigortası Kimler için Yapılır? 

Sorumluluk sigortaları arasında yer alan mesleki sorumluluk sigortası, farklı oda ve birlik gibi mesleki kuruluşlara üyeliği olan meslekler için geçerlidir. Zorunlu olmayan sigorta çeşitlerinden biri olan mesleki sorumluluk sigortası, iş yeri veya meslek sahiplerinin poliçe dahilinde olan zararlarda ödemek zorunda kalacakları mali tazmin sorumluluğunu üstlenir böylece risk kaygısı olmadan işlerini yürütmene imkân tanır. Kamu ve özel sağlık kuruluşlarında veya kendi muayenesinde çalışan tüm hekimler ve bu alanda uzman kişiler ise zorunlu mesleki sorumluluk sigortası yaptırmakla yükümlüdür. Mesleki sorumluluk sigortasından faydalanabilen meslek grupları şu şekilde sıralanabilir.

 • Serbest muhasebeciler/Mali müşavirler
 • Avukatlar 
 • Mühendisler 
 • Mimarlar
 • Yönetim Danışmanları
 • Seyahat Acenteleri
 • Medya Çalışanları
 • Bilgi İşlem, Programlama
 • Sigorta Acenteleri/Brokerleri
 • Çeviri Büroları
 • İnsan kaynakları
 • Destek Hizmetleri/Çağrı Merkezleri
 • Ekspertiz Hizmetleri

Ayrıca iş yerlerinde işverenlerin de yaptırabileceği sorumluluk sigortası vardır. İşveren mali mesuliyet sigortası hakkında yazımızda göz atabilirsin.

Mesleki Sorumluluk Sigortası Neleri Kapsar? 

Mesleki sorumluluk sigortası kapsamında olan durumlar:

 • İhmal sonucu görevi aksatma, 
 • Hata veya yanlış beyanda bulunma, 
 • Yanıltıcı beyan verme,
 • Gizliliği ihlal, 
 • Mesleki hizmeti yerine getirmeme durumlarında üçüncü şahıslar tarafından talep edilen tazminatı kapsamaktadır.

Savunma Masrafları

Mesleki sorumluluk sigortası, mahkeme masraflarını ve avukatlık ücretlerini karşılar. 

Mahkemeye Katılma Masrafları

Mahkemeye katılma gibi gerekli durumlarda günlük masraflarını kapsar.

Hakaret, Manevi Tazminat Talepleri

Hakaret sebebiyle senden talep edilen tazminatı ve manevi tazminat taleplerini kapsar.

Mesleki sorumluluk Sigortası Şartları Nelerdir?

Sigorta şirketi, belirlenen şartlar dahilinde poliçedeki sigorta tutarını ödemek ile yükümlüdür. Sigorta poliçesi, sigorta süresi içinde veya poliçe vadesi bitiminden itibaren 2 yıl içinde meydana gelebilecek zararlar için geçerlidir.

Mesleki sorumluluk sigortası şartları şu şekilde sıralanabilir: 

 • Hata veya kaza, sigorta poliçesinde sınırı çizilen faaliyetler sırasında ve poliçe süresi içerisinde meydana gelmelidir. 
 • Kaza sonucu üstlenilen sorumluluk durumu hakkında tazminat talep edilmiş olmalıdır.
 • Eğer poliçede aksi yönünde bir ifade yoksa, iş yerinde çalıştırılan personelin sorumluluğu da güvence altına alınır.
 • Kabul edilir olması koşulu ile farklı giderler de poliçe kapsamına alınabilir. 

Mesleki Sorumluluk Sigortası Kapsam Dışı Durumlar

 • Mesleki sorumluluk sigortası şartları net bir biçimde belirlenmiştir bazı durumlar ise kapsam dışı bırakılmıştır.
 • İş yeri veya meslek sahiplerinin poliçe kapsamı dışında olan yasa dışı ve etik olmayan hareket ve davranışları nedeniyle oluşan hasarlar
 • İş yeri veya meslek sahiplerinin çalışma sırasında alkol ya da uyuşturucu kullanması nedeniyle oluşan zararlar
 • Mesleki faaliyetin icrası sırasında kasten yapılan her türlü olay

Mesleki Sorumluluk Sigortası Ne İşe Yarar? 

Mesleki sorumluluk sigortası (MSS) sayesinde farklı sektörlerde faaliyet gösteren birçok kişi sigorta kapsamında kendisini güvence alır. Mesleğini icra ederken istemeden de olsa istenmeyen bazı davranışlarda bulunabilir ve üçüncü kişilerin zarar görmesine neden olabilirsin. Üçüncü kişi hem manevi olarak hem de bedenen zarar görebilir. Mesleki sorumluluk sigortası ise bu zararların ortaya çıkmasını önler. Bazı sorumluluk sigortaları yönetmelik ve yasalarla zorunlu tutulur. 

Mesleki Sorumluluk Sigortası Neden Yaptırılır? 

Mesleki sorumluluk sigortası, kapsam içinde olan hasarlı durumlarda destek alınması için oldukça yararlı bir sigorta türüdür. Sigorta bedelini en doğru şekilde tespit etmek, primlerin belirlenmesi sırasında büyük önem taşır. Çünkü miktarı düşük tutarsan meydana gelebilecek herhangi bir hasar durumunda karşılaşacağın riskler güvence altına alınmamış olabilir. 

Sigortacının sorumluğu, primin ödenmesi ile başlar. Eğer aksi kararlaştırılmadıysa, poliçe teslim edilse de sigortacının sorumluluğu başlamaz. Sigortacıya bildirilmeyen veya eksik ve yanlış bildirilen hususlar, sözleşmenin farklı şartlarda yapılmasını gerektirecek bir niteliğe sahip olabilir. 

Mesleki Sorumluluk Sigortası Klozları

Sigorta klozları sayesinde sigorta şirketleri ile yapılacak sözleşmelere maddeler ekletilerek sözleşme kapsamı genişletilebilir veya daraltılabilir. Mesleki sorumluluk sigortasında da farklı meslek dalları için belirlenmiş klozlar vardır.

Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası Klozu 

Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları doğrultusunda sigortacı, sözleşmede yer alan şartlara tabi olmak kaydı ile poliçede belirlenen mesleki faaliyetleri icra ederken neden olduğun zararı ödemek zorunda kalır. Eğer tazminat tutarını ve eğer poliçede varsa yargılama giderleri ve avukatlık ücretlerini yazılı limitler dahilinde karşılar. 

Zorunlu hekim sigortası hakkında daha detaylı bilgi edinmek için yazımızı okuyabilirsin. 

Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası Klozu

Mesleki faaliyetini ifa ederken görevini gerektiği gibi yerine getirmezsen sigorta şirketi, müvekkiline karşı kusurlu davranışlarından dolayı meydana gelen zararları veya tazminat tutarını karşılar. Ayrıca poliçede belirtilmiş ise sigorta şirketin yargılama giderlerini ve avukatlık ücretini de temin eder. 

Avukat mesleki sorumluluk sigortası hakkında detaylı bilgi edinmek için içeriğimizi okuyabilirsin. 

Sigorta Acenteleri Mesleki Sorumluluk Sigortası Klozu

Sigorta acenteleri mesleki sorumluluk sigortası klozunda sigortacı, sigorta acentesinin mesleki faaliyet sonucunda neden olduğu zararı, eğer poliçede belirtilmiş ise avukatlık ücretlerini ve yargılama giderlerini karşılar. 

Muhasebeci ve Mali Müşavir Mesleki Sorumluluk Sigortası Klozu

Sigortacı, sözleşmedeki şartlara tabi olmak kaydı ile poliçede belirlenen mesleki faaliyeti ifa ederken neden olduğun zararın tazminat tutarını, yargılama giderlerini, avukatlık ücretlerini, SSK primini, vergi cezasını, gecikme zammı ve faizini temin eder. Bu kloz, beş yıl için geçerlidir, taraflar anlaşırsa daha uzun bir süre belirlenebilir. 

Mesleki Sorumluluk Sigortası Fiyatları Nasıldır?

Mesleki sorumluluk sigortası fiyatları, sigortanın kapsamında yer alan durumlara ve belirtilen tazminat tutarına göre farklılık gösterir. Tazminat için belirlenen tutar ne kadar yüksek olursa ödenmesi gereken primler de o kadar yüksek olur. Eğer primi düşük tutarsan olası risklerde yeterli güvenceye sahip olmayabilirsin. Kapsam ve tazminat tutarları dışında ek güvenceler de ödeyeceğin primin miktarını etkiler. 

İhtiyacın Olan Sigorta Teklifleri Sigortam.net'te!

İhtiyacın olan araç ve sağlık sigortalarını yaptırmak amacıyla Sigortam.net’ten teklif alabilir, güvencelerini hemen başlatabilirsin. Sigortam.net web sitesi üzerinden en ucuz ve kapsamlı olan sigorta teklifini bulabilir ve onlarca farklı sigorta teklifini karşılaştırabilirsin. Dilersen Sigorta Destek Hattımız veya web sitemiz üzerinden bizimle iletişime geçebilir ve detaylı bilgi alabilirsin.

İnternetten Teklif Al!

2 dakikada 20’den fazla sigorta şirketinin tekliflerini karşılaştır, anında satın al.