Zorunlu Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası Nedir?

Paylaş
  FacebookXLinkedIn

hekim mesleki sorumluluk sigortası

Doktor ve diş hekimi gibi mesleki gruplarda çalışan kişiler, mesleki hizmetleri sırasında dikkatsizlik, ihmal gibi herhangi bir hata sonucunda ciddi sağlık problemlerine yol açabilir hatta hastanın hayatını kaybetmesine neden olabilirler. Hekimlerin olası bir aksilikte hata yapmaları nedeniyle büyük tepki ile karşılaşmaları güven içinde ve verimli bir şekilde çalışmalarını engeller.

Hekim mesleki sorumluluk sigortası bir bilinen diğer adıyla zorunlu hekim sigortasıdır. Şimdi zorunlu hekim sigortası nedir, teminatları ne kadar, fiyatları nasıl belirlenir gibi merak edilen soruları cevaplayalım.

Zorunlu Hekim Sigortası Nedir? 

Tam adı Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası olan hekim mesleki sorumluluk sigortası, hekimlerin mesleki uygulamaları sırasında meydana gelebilecek istem dışı davranış ve hatalarından kaynaklanan zararları karşılayan bir sigorta türüdür. Hekim mesleki sorumluluk sigortası kapsamında Bir ihmal veya hata sonucu hastanın yaralanması, sağlık durumunun kötüye gitmesi ve vefat etmesi gibi durumlarda ortaya çıkacak tazminat talepleri karşılanır. 

Zorunlu Hekim Sigortası Şartları Nelerdir? 

Hekim sorumluluk sigortası genel şartları doğrultusunda bu sigortanın kapsamı belirlenmiştir. Bu göre;

 • Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası kapsamında her bir olay için azami ödeme tutarı 200.000 TL olarak belirlenir. 
 • Hekim sorumluluk sigortası için ödemen gereken maksimum tutar ise 1.800.000 TL’dir.
 • Prim bedelini peşin olarak ödemen gerekir.
 • Sigorta poliçesinin teminatları yalnızca Türkiye Cumhuriyeti içerisinde geçerli olur. Ancak yurt dışında gerçekleştirilen faaliyetler de özel şartlar ile poliçe kapsamına alınabilir.
 • Meydana gelen hasar durumlarının ve tazminat taleplerinin karşılanması için olayın sözleşme başlangıcından önceki on yıl içinde ya da sözleşmenin yürürlükte olduğu tarihlerde gerçekleşmiş olması gerekir. 
 • Rizikonun gerçekleştiği öğrenildiği andan itibaren 5 günlük süre içinde sigorta şirketine bildirimde bulunulması gerekir.
 • Sigortadan yararlanabilmen için sözleşmede belirtilen 10 yıllık sürenin, 30 Temmuz 2009 tarihinden önce başlamamış olması şartı aranır.

Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası Nasıl Sorgulanır? 

Hekim mesleki sorumluluk sigortasını sorgulamak için e-Devlet platformuna giriş yapman gerekir. Hekim mesleki sorumluluk sigortası sorgulama sayfasına T.C. kimlik numaran ve e-Devlet şifreni kullanarak giriş yapabilir, birkaç adımda kolayca sorgulama işlemini tamamlayabilirsin. 

Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası Teminat Dışı Haller

Hekim sorumluluk sigortası teminat dışı durumları şu şekilde sıralayabiliriz. 

 • Hukuki ve etik kurallar ile tespit edilen mesleki faaliyetler dışındaki eylemlerden kaynaklanan talepler
 • Adli ve idari para cezaları dahil olmak üzere her tür ceza ve cezai şart
 • İnsani görevin yerine getirilmesi hariç sigortalının sorumluluk alanı dışındaki faaliyetlerinden kaynaklanan tazminat talepleri
 • Tıbbi mesleki faaliyet gereğince yapılanlar hariç her tür deneyden kaynaklanan talepleri

Mesleki sorumluluk sigortası türlerinden biri olan avukatlık mesleki sorumluluk sigortası hakkında bilgi edinmek için içeriğimizi okuyabilirsin. 

Zorunlu Hekim Sigortası Fiyatları Ne Kadar? 

Sigorta şirketleri, sigorta poliçesini farklı kriterlere göre belirlediği için farklı prim bedelleri çıkar bu nedenle hekim mesleki sorumluluk sigortasının fiyatları hakkında net bir hakkında net bir rakam vermek mümkün değildir. 

 • Hekim mesleki sorumluluk sigortasının fiyatlarını belirleyen en önemli unsurlardan biri hekimin yer aldığı risk grubudur. Hekim mesleki sorumluluk sigortası risk grupları dörde ayrılır. En düşük riske sahip olan 1.gruptaki hekimlerdir ve bunların ödemesi gereken prim bedeli en düşüktür. 4. Grup ise en yüksek riskli grup olarak değerlendirilir ve 4.grupta yer alan hekimler en yüksek prim bedelini ödemek zorunda kalırlar. Gruba bağlı olarak değişmekle birlikte primler ortalama 130-180 TL arasında değişir.
 • Hekim mesleki sorumluluk sigortası başvurusu yaparken hekimin görev yaptığı seçmesi önemlidir. Branşlara göre risk grupları değiştiği için yanlış branşı tercih ettiğinde gereksiz yere daha yüksek prim ödemek zorunda kalabilirsin. 
 • Hekim sorumluluk sigortasında risk durumu fark etmeksizin poliçe kapsamındaki teminat miktarı arttıkça ödemen gereken prim fiyatı da atar. 

Mesleki sorumluluk sigortaları ile ilgili okuyarak bu konuda detaylı bilgi edinebilirsin. 

Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası Prim Tutarları

Risk gruplarına göre hazırlanan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası primlerine ilişkin tarife şu şekildedir.
 

Risk Grubu Prim Miktarı (TL)
I. Grup 150
II. Grup 300
III. Grup 500
IV. Grup 750

Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası Teminat Tutarları 

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere hekim mesleki sorumluluk sigortası kapsamında her bir olay için ödenecek tazminat miktarı 1.800.000 TL’yi aşamaz. Bu teminat tutarları hem maddi-manevi tazminat giderleri hem de yargılama harcamaları için geçerlidir. 

Risk Grupları Azami Teminat Tutarı (TL)
I. Grup 200.000
II. Grup 400.000
III. Grup 600.000
IV. Grup 800.000

Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası Kimler İçin Yapılır?

Hekim sorumluluk sigortası yaptırabilen kişiler şu şekilde sıralanabilir. 

 • Diş hekimleri
 • Kamuya bağlı veya özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimler
 • Serbest çalışan hekimler
 • Tıpta uzmanlık mevzuatı çerçevesinde uzman olan hekimler

Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortasında Tarafların Yükümlülükleri Nelerdir? 

Zorunlu hekim mesleki sorumluluk sigortası sağladığı teminatlar ile sağlık hizmetinin topluma daha verimli ve etkin bir şekilde sunulabilmesi için hekimlerin kendilerini güvende hissetmelerini amaçlar. Bu kapsamda hem sigortacı hem de sigortalının belli başlı bazı yükümlülükleri vardır.

Sigorta şirketinin yükümlülükleri:

 • Sigorta himayesini sağlamak,
 • Tehlikenin gerçekleşmesi durumunda sigorta bedelini ödemek,
 • Sigortalının mesleki sırlarını saklamak,
 • Sigortalıya sözleşmeye ilişkin doğru bilgi vermektir. 

Sigortalının yükümlülükleri:

 • Sigorta primlerini düzenli ödemek,
 • Sigorta sözleşmesinin kurulması sırasında beyan yükümlülüğü,
 • Değişen riziko koşullarını sigorta şirketine bildirmek,
 • Rizikonun gerçekleştiğini bildirmek,
 • Zararı önlemek ve azaltmak için gerekli tedbirleri almak,
 • Olayın aydınlatılmasına yardımcı olmak,
 • Ödem, ikrar ve sulh sözleşmesinden kaçınmaktır. 

Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası Sözleşmesi Ne Zaman Sona Erer? 

Sigorta sözleşmesi;

 • Mesleki faaliyete son verilmesi,
 • Sigortacının iflası,
 • Sözleşmenin feshi,
 • Sözleşmeden cayılması hâllerinde sona erer. 

Özel Fesih Nedenleri Nelerdir? 

 • Sigortacının iflası
 • Konkordato ilan edilmesi
 • Sigorta ruhsatının iptal edilmesi 
 • Sözleşme yapma yetkisinin kaldırılması durumlarda poliçe feshedilebilir.

Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortasında Zamanaşımı

Hekim mali sorumluluk sigortasında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1482. maddesinde zaman aşımı rizikonun gerçekleştiği tarihten itibaren 10 yıl olarak belirlenmiştir. 

Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası Zorunlu mu?

Sorumluluk sigortası türlerinden biri olan hekim mesleki sorumluluk sigortası, zorunlu bir sigorta türü olduğu için yaptırmadığın takdirde para cezası ödemek durumunda kalabilirsin. Bu nedenle hangi sağlık branşında görev aldığın fark etmeksizin vakit kaybetmeden hekim mesleki sorumluluk sigortası yaptırmalısın. 

İnternetten Teklif Al!

2 dakikada 20’den fazla sigorta şirketinin tekliflerini karşılaştır, anında satın al.