Zorunlu Deprem Sigorta Primi Nasıl Hesaplanır?

dask hesaplamaDASK hesaplama nasıl yapılır? DASK hesaplama için hangi kriterlere bakılır? DASK hesaplama için gerekli bilgiler nelerdir? sorularının tüm detaylarına yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye deprem bölgeleri haritasına göre ülkemiz deprem riski açısından beş ayrı bölgeye ayrılmıştır. DASK hesaplama ile deprem sigortası primi hesaplanırken bu bölgelerin her biri için yapı tarzlarına bağlı olan fiyatlar uygulanır. Bu sebeple aynı koşullara sahip bir bina için DASK fiyatı sigorta şirketine göre değişmezken, binanın özelliklerinin değişmesi DASK hesaplama sonuçlarını da değiştirir.

DASK ile evinizi deprem ve deprem sonrası meydana gelebilecek zararlara karşı koruma altına alın!

DASK Hesaplama Nasıl Yapılır?

Deprem riski yüksek olan bölgelere ait DASK sigorta primleri daha yüksek, riskin düşük olduğu bölgelerde DASK fiyatları daha düşük olmaktadır.

5 risk bölgesinin yanı sıra yapı kalitesine ait de 3 değişken belirlenmiştir. Bu durumda 15 farklı prim türü oluşmuştur.

Zorunlu deprem sigortası primi hesaplanırken binanın bulunduğu bölge ve yapı türüne ait olan bedel, toplam prime esas olacak birim bedelidir. Hesaplama sonrası bulunan bu birim bedeli, sigorta yaptırılacak meskenin alanı ile çarpılır ve yıllık DASK poliçe bedeli bulunur.

DASK Hesaplama İçin Gerekli Bilgiler

Özetle DASK prim hesaplaması ile prim bedelini bulmak için belirli kriterlere bakılır. Binanın değişken özellikleri primin belirlenmesini sağlar. Deprem sigortası hesaplama için gerekli bilgiler aşağıdaki gibidir:

1) Meskenin bulunduğu bölge
2) Meskenin yapı tarzı
3) Meskenin metrekare olarak alanı dikkate alınmakta ve Hazine Bakanlığı tarafından belirlenen Zorunlu Deprem Sigortası tarife ve talimatlarından belirlenen esaslara göre ödenecek primin hesaplaması yapılmaktadır.

DASK Hesaplamanızı Sigortam.net’te Kolayca Yapın

Yıllık DASK primi bir kez hesaplandıktan sonra, bu bedel sabittir. Farklı sigorta şirketleri aynı bina veya mesken için farklı sigorta poliçesi primi hesaplayamaz ve farklı bedeller talep edemezler. Poliçe bedeli yılda 1 kez ve peşin olarak ödenmektedir.

Gecikmeden zorunlu deprem sigortanızı yaptırın, depremin olumsuz sonuçlarına karşı kendinizi güvenceye alın! Zorunlu deprem sigortası talebinde bulunmak için DASK Sigortası Başvuru Formunu doldurmanız yeterli.

Benzer İçerikler