Zorunlu Deprem Sigorta Primi Nasıl Hesaplanır?

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye deprem bölgeleri haritasına göre ülkemiz deprem riski açısından beş ayrı bölgeye ayrılmıştır. DASK hesaplama ile deprem sigortası primi hesaplanırken bu bölgelerin her biri için yapı tarzlarına bağlı olan fiyatlar uygulanır.
DASK ile evinizi deprem ve deprem sonrası meydana gelebilecek zararlara karşı koruma altına alın!

DASK Hesaplama Nasıl Yapılır?

Deprem riski yüksek olan bölgelere ait dask sigortası primleri daha yüksek, riskin düşük olduğu bölgelerde dask fiyatları da daha düşük olmaktadır. 
 
5 risk bölgesinin yanı sıra yapı kalitesine ait de 3 değişken belirlenmiştir. Bu durumda 15 farklı prim türü oluşmuştur. 
 
Zorunlu Deprem Sigortası primi hesaplanırken binanın bulunduğu bölge ve yapı türüne ait olan bedel, toplam prime esas olacak birim bedelidir. DASK hesaplama sonrası bulunan bu birim bedeli, sigorta yaptırılacak meskenin alanı ile çarpılır ve yıllık DASK poliçe bedeli bulunur. 
 

DASK Hesaplama İçin Gerekli Bilgiler

Özetle DASK prim hesaplaması ile prim bedelini bulmak için;
 
1) Meskenin bulunduğu bölge
2) Meskenin yapı tarzı
3) Meskenin metrekare olarak alanı dikkate alınmakta ve Hazine Bakanlığı tarafından belirlenen Zorunlu Deprem Sigortası tarife ve talimatlarından belirlenen esaslara göre ödenecek primin hesaplaması yapılmaktadır.
 

DASK Hesaplamanızı Sigortam.net'te Kolayca Yapın

Yıllık DASK primi bir kez hesaplandıktan sonra, bu bedel sabittir. Farklı sigorta şirketleri aynı bina veya mesken için farklı sigorta poliçesi primi hesaplayamaz ve farklı bedeller talep edemezler. Poliçe bedeli yılda 1 kez ve peşin olarak ödenmektedir.
 
DASK – Zorunlu Deprem Sigortası talebinde bulunmak için DASK Sigortası Başvuru Formunu doldurun.

Benzer İçerikler