Elektronik Cihaz Sigortası Nedir? 

Paylaş
  FacebookXLinkedIn

Elektronik Cihaz Sigortası Nedir

Elektronik cihaz sigortası genel şartlarında belirtildiği üzere elektronik cihaz sigortası, ev, hastane veya ofis gibi ortamlarda elektronik cihazlarda durup dururken ani ve beklenmek bir şekilde ortaya çıkan hasarlara karşı koruyan bir mühendislik sigortası türüdür. Kapsamında olan elektronik cihazları; bakım, temizleme, iş yerinde yer değişikliği ve revizyon gibi işlemler sırasında uğrayabileceği zararlara karşı teminat altına alır. 

Teknoloji çağında olduğumuz için elektronik cihazlar artık hayatımızın olmazsa olmaz parçaları. Maalesef ki bu hassas cihazlar, insan ve teknik faktörlerin neden olabileceği oldukça geniş bir risk yelpazesinin tehdidi altında. Geniş bir risk yelpazesinin tehdidi altında olan bu hassas cihazların arızalanması, hasar görmesi ise hem maddi kayıp yaşamana hem de işinin aksamasına neden olabilir. İşte elektronik cihaz sigortasının önemi bu noktada ortaya çıkar. Peki, sen bu gibi durumlara karşı önlemini aldın? Cihazlarının bozulması, çalınması, hasar görmesi risklerine karşı elektronik cihaz sigortası ile çalışmalarının kesintisiz sürmesini güvence altına alabilirsin. Sigortam.net’ten elektronik cihaz sigortası yaptırabilir, ani ve beklenmedik risklere karşı elektronik cihazlarını güvence altına alabilir ve gönül rahatlığı ile işine odaklanabilirsin. 

Elektronik Cihaz Sigortası Genel Şartları Nedir?

Elektronik cihaz sigortası kapsamı içinde olan cihazların başına gelebilecek tüm zararları, karşılayan bir tüm riskler sigortasıdır. Kapsamında yer alan cihazlarda çalışırken, temizleme, yer değiştirme gibi işlemler sırasında ani ve beklenmedik olaylardan kaynaklanan hasarların giderilmesi için gereken tamirat ve ikame masraflarını karşılar. Elektronik cihaz sigortası, laptop ve cep telefonlarındaki hasarları ise karşılamaz. Fakat bazı sigorta şirketleri cep telefonlarını olası risklere karşı koruyan cep telefonu sigortası yapmaktadır. 

Elektronik cihaz sigortası; kayış, conta gibi normal zamanda değiştirilmesi gereken malzemelerin hasarını karşılamaz. Ayrıca garanti süresi içerisinde meydana gelebilecek ve üretici firmanın sorumluluğunda olan hasarlar da teminat kapsamında değildir. Elektronik cihazlarda alevli veya alevsiz tüm yangın zararlar teminat altındadır. Eğer ağır bir kusur veya kasıt yoksa kullanıcı sonucu oluşan hasarları ve dıştan bağlı regülatörlerin olması koşuluyla elektronik cihazlarda meydana gelen elektriksel hasarları da karşılayacaktır. 

 • Elektronik cihazı sigortası;
 • Elektronik makine
 • Elektronik tesisat 
 • Bilgi işlem sistemleri gibi elektronik cihazları kapsar.

Peki, elektronik cihaz sigortası genel şartlarında yer alan ani ve beklenmedik hasar ne anlama gelir? Hasarın umulmayan bir anda meydana gelmesidir. Örneğin, devamlı su baskını olan bir bodrum katında veya harabe halindeki bir binada bilgisayar sistemin hasar görebilir. Önlem almadığın takdirde bu olayın beklenmedik ve ani olduğunu söylemek mümkün değildir.

Hasarın dış etkenli olması ise sigortalı cihazın iç yapısındaki arızadan veya işleyişinden dolayı değil de dışarından gelen bir etki ile arızalanması veya zarar görmesidir. Örneğin bir sabah işe başlamak için bilgisayarını açtığını varsayalım, eğer cihaz herhangi bir dış etken olmadan çalışmazsa bu durum bilgisayarın iç aksamında bir hasar olduğu anlamına gelir. Fakat bu hasar sigorta kapsamında değil, garanti kapsamında karşılanır. Bilgisayar ait olduğu yerdeki trafoda meydana gelen bir hata nedeniyle aşırı voltaj yüklemesi sonucu arızalanmış olabilir. Bu durum da dış etkenli bir hasardır ve garanti kapsamına değil, sigorta kapsamına girer.

Elektronik Cihaz Sigortası Teminatları Nelerdir? 

Elektronik cihaz sigortası ile verilen teminatlar genelde 12 ayla sınırlıdır ve sigorta bedeli elektronik cihazların yeni bedelidir. 10 yaşına kadar olan cihazları teminat altına alabilirsin. Elektronik cihaz sigortası teminatları şu şekilde sıralanabilir: 

 • Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs
 • Hatalı dizayn ve malzeme
 • Yüksek voltaj, endüksiyon akımının etkiler ve kısa devre
 • Yangın, yıldırım gibi olaylar ve bunların söndürme, kurtarma ve yıkma işlemleri
 • Duman, is, kararma ve kavrulma
 • Deprem dışında su baskını, toprak çökmesi, sel fırtına gibi doğal afetler
 • Rutubet ve su etkisi ve bunların neden olduğu korozyon hasarları

Elektronik cihaz kullanıcılarını tehdit eden risklerden biri de siber güvenlik tehdidir. Siber güvenlik sigortası ile ilgili bilgi edinmek için içeriğimizi okuyabilirsin. 

Elektronik Cihaz Sigortası Ek Teminatları Nelerdir?

Elektronik cihaz sigortasında teminat altına alınan riskleri, ek prim ile genişletebilir ve poliçene ekletebilirsin. Aşağıda maddeler halinde sıralanan riskleri teminat altına alabilirsin.

 • Deprem
 • Hırsızlık
 • Seyyar ve taşınabilir cihazın riziko adresi dışında kullanılması
 • Nakliye ve fazla mesai ücretleri
 • Terör, kötü niyetli hareket, grev, lokavt, halk hareketleri, kargaşalık 
 • Manyetik disk, bant ve düz metin formatı, bant gibi harici bilgi sistemlerinin fiziki hasarları sonucu oluşan ziya ve hasarlar
 • Tüp ve valflerde meydana gelecek hasarlar
 • Alternatif bir cihazın kullanılması sonucu ortaya çıkan iş ve çalışma masrafları
 • Veri kaybı

Elektronik Cihaz Sigortası Hangi Cihazları Kapsar? 

Ticari amaçlarla kullandığın bilgisayar, bilgi işlem sistemleri, grafik ve basın yayın endüstri ekipmanları, ofis ekipmanları, alarm, otomasyon gibi tüm elektronik cihazları sigortalatabilirsin. Bu cihazların en temel özellikleri, genellikle yarı iletken teknoloji kullanılması, kural olarak mekanik işlem yapılmaması, tipik görevlerinin bilgi alımı ya da iletimi olması ve test, ölçüm ve kontrol işlemleri için kullanılmasıdır. 

Elektronik cihaz sigortası kapsamına alınan ve ticari amaçla kullanılan tüm teknolojik cihazları şu şekilde sıralayabiliriz.

 • Bilgisayar, bilgi işlem cihazları 
 • Ofis ekipmanları (telefaks, fotokopi, telefon sistem)
 • İletişim sistemleri (TV ekipmanları, radyo ve telekomikasyon cihazları)
 • Tıbbi cihazlar (tomografi, röntgen vb.)
 • Alarm, otomasyon, test ve ölçüm ekipmanları
 • Grafik ve basım yayın endüstrisi ekipmanları 

Elektronik cihazlardan biri de drone'lardır. Drone sigortası ise drone sahiplerini korumak amacıyla oluşturulmuş bir sigorta türüdür. Drone sigortası hakkında detaylı bilgi almak için yazımızı okuyabilirsin. 

Hangi Durumlar Elektronik Cihaz Sigortası Kapsamı Dışında Yer Alır?  

Elektronik Cihaz Sigortası Genel Şartları 3. maddesinde belirtildiği üzere aşağıdaki haller sigorta teminatı dışında yer alır. 

 • Harp olayları, düşman hareketleri, isyan, ayaklanma, askeri hareketler sonucu meydana gelen hasarlar 
 • Nükleer yakıtlar ve bunların yanması sonucu oluşan nükleer artıklar nedeniyle oluşan hasarlar
 • Aşınma, yıpranma, çürüme, paylanma, erozyon, korozyon gibi şartlar nedeniyle ortaya çıkan hasarlar
 • Cihazın sigortalıyken hasarlanması ve bu hasar giderilmeden kullanılması sonucu oluşan hasar
 • Belirli bir süre kullanıldıktan sonra değiştirilmesi ve yenilenmesi gereken parçalarda kullanım sonucu oluşan ziya ve hasarlar
 • Sıyrık, çizik ve estetik gibi kusurlar
 • Kasıtlı ve ağır kusurlu davranışlar sonucu meydana gelen hasarlar

Elektronik Cihaz Sigortası İkame Bedeli Nasıl Hesaplanır? 

Elektronik cihazın bedelinin tespit edilebilmesi için kalemlerin yeni ikame bedeline eşit olması gerekir. Eğer yeni ikame bedeli sigorta bedelinden fazla olursa, hasarın bu farka tekabül eden kısmını sigortalı tazmin eder. Sigorta bedelinin ikame bedelinden yüksek veya az olduğu hasardan önce tespit edilirse bunun öğrenildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde fazla veya eksik ödenmiş olan prim farkı iade ya da tahsil edilir. Yeni ikame bedeli uygulaması sigorta konusu olan cihazın hasar sonucu zarar görmesini önlemek ve eğer bir hasar yoksa da çalışmasına devam edebilmesi için tamir edilmesini sağlamak ile mümkün olur. Aksi takdirde cihazın çalışması etkilenir ve performansı azalır. 

Elektronik cihaz sigortası ikame bedeli hesaplamasında dikkate alınan unsurlar:

 • Her tür nakliye masrafları
 • Montaj masrafları
 • Vergi, gümrük, resim ve harçlar
 • Yeni cihazın alış bedeli

Montaj sigortası hakkında bilgi edinmek için yazımızı okuyabilirsin. 

Elektronik Cihaz Sigortasının Fiyatlarını Etkileyen Unsurlar Nelerdir? 

Elektronik cihaz sigortası fiyatını etkileyen unsurlar şu şekilde sıralanabilir: 

 • Cihazın modeli ve markası
 • Kullanım Ömrü ve yapım yılı 
 • Menşei
 • Hasar geçmişi
 • Muafiyet
 • Cihazın kullanıldığı ve maruz kaldığı güç miktarı
 • Riziko adresi
 • Periyodik bakımı ve bu bakımın yapılıp yapılmaması
 • İşletme disiplini ve kullanıcı personelin iş tecrübesi
 • Koruma önlemleri ve bunların alınıp alınmaması

Hasar ödemesi Nasıl Yapılır? 

Kısmi hasarlarda parçanın tamiri için gerekli masraflar ve yeni ikame bedeli ödenirken tam ziya hasarlarında ise sigorta şirketi ödemeyi cihazının yıpranma ve aşınma paylarının düşülmesi sonucu bulunan rayiç değer olarak yapar.

En Ucuz ve Kapsamlı Sigorta Teklifleri Sigortam.net’te

İhtiyacın olan elektronik cihaz sigortasını Sigortam.net’te yaptırabilirsin. Sigortam.net senin için 20’ye yakın sigorta şirketinin teklifini karşılaştırır ve en uygun sigortayı bulmana yardımcı olur. Dilersen Sigorta Destek Hattı ya da web sitemiz üzerinden bize ulaşabilir ve daha detaylı bilgi alabilirsin. 

İnternetten Teklif Al!

2 dakikada 20’den fazla sigorta şirketinin tekliflerini karşılaştır, anında satın al.