Mühendislik Sigortaları

Paylaş
    FacebookXLinkedIn

mühendislik sigortası nedir

Sigorta sektörü, gelişimi ile birlikte son yıllarda pek çok alana nüfuz etmiş ve her kesimden insanı güvence altına almaya başlamıştır. Günümüzün en gözde iş kollarından biri haline gelen mühendislik için de geliştirilmiş olan birçok özel sigorta ürünü vardır. Bu özel sigorta çeşitleri, mühendislik projeleri bağlamında gelişen risklere karşı teminat sağlar. Gel, sektörel ihtiyaçlara uygun olarak geliştirilen mühendislik sigortası türlerini tek tek göz atalım.

Mühendislik Sigortası Nedir? 

Mühendislik sigortaları; mühendislik projelerine, elektronik cihazlara ve makinelere özel olarak oluşturulmuş olan kurumsal poliçelerdir. Hayatımızın birçok alanına etki eden ve sayısız sektörde faaliyet gösteren mühendislik biçimleri, iş hayatı bağlamında pek çok risk ve tehdit içerir. Çünkü elektrik, elektronik, yazılım, inşaat bilişim gibi mühendislik türleri, işlerin normal akışında problem yaşamaya açık sektörlerdir.

Mühendislik sigortaları; ana ürün olarak elektronik cihaz, makine kırılması, montaj ve inşaat poliçelerini içerir. Eğer sen de mühendislik uygulamalarının aktif olarak kullanıldığı bir sektörde çalışıyorsan mühendislik sigortası yaptırarak geleceğini güvence altına alabilirsin. 

Mühendislik Sigortası Türleri Nelerdir? 

Mühendislik sigortaları tüm iş kollarını kapsayacak biçimde kendi içinde pek çok yana dala ayrılır. Bu poliçelerin her birinde ayrı şart ve teminatlar yer alır. 

Elektronik Cihaz Sigortası 

Elektronik cihaz sigortası, deneme evresinden sonra normal çalışır haldeyken; aynı iş yerinde temizleme, bakım, revizyon, yer değiştirme esnasında veya dururken beklenmedik ve ani bir şekilde ortaya çıkan zararlara ilişkin masrafları karşılayan sigorta türüdür. 

İşletme ve firmalar, elektronik cihazlardan aktif olarak yararlanmaktadır ancak elektronik eşyalara herhangi bir hasar meydana geldiğinde projelerde büyük aksaklıklar yaşanabiliyor ve bu durum da işletmeler de önemli ölçüde zarar görüyor. Sen de mühendislik sigortası kapsamında yer alan elektronik cihaz sigortası yaptırarak büyük bir maddi zarardan kurtulabilirsin. Üstelik sektöre özel geliştirilen maddelerle elektronik cihaz sigortasının kapsamını genişletebilir, elektronik cihazları güvence altına alabilirsin. 

İnşaat Sigortası

İnşaat sektörüne özel olarak geliştirilen İnşaat Tüm Riskler Sigortası; inşaat öncesi, inşaat sonrası ve bakım sürecinde ani ve bilinmeyen bir nedenle meydana gelen zararları karşılayan bir mühendislik sigortası türüdür.

İnşaat sektörü, risk ve tehlikelere oldukça açıktır. İş makinelerinde meydana gelen kazalar; projenin tamamlanamaması, malzemelerin zarara uğraması veya binaların hasar görmesi gibi durumlar neticesinde büyük kayıplar yaşamana neden olabilir. Tüm bu risklere karşı İnşaat All Risks Sigortası yaptırabilir; çalışanlarını, projeni ve sermayeni güvence altına alabilirsin. 

Makine Kırılması Sigortası

Makine kırılması sigortası; deneme süresi tamamlandıktan sonra normal çalışırken haldeyken, dururken ya da temizleme, revizyon ve değiştirme esnasında meydana gelen ani ve beklenmedik zararlara karşı güvence sağlar. Olası risklerin gerçekleşmesi durumunda meydana gelen hasarları poliçede belirtilen limitler dahilinde karşılar. 

Makineler, inşaat sektöründe kullanılan ve işin bel kemiğini oluşturan oldukça maliyetli araçlardır. Dolayısıyla zarar gördüğünde şirketin önemli bir borcun altına girmesine neden olabilir. Mühendislik sigortaları kapsamında makine kırılması sigortası ile şirketinin zarar görmesinin önüne geçebilir, makinelerini güvence altına alabilirsin. 

Montaj Sigortası

Montaj Tüm Riskler Sigortası, işletmede kullanılan makinelerde (poliçede belirtilen istisnalar dışında kalan) ani ve beklenmedik olaylar sonucu meydana gelen maddi zararları kapsayan bir mühendislik sigortası türüdür. Olası risklerin gerçekleşmesi durumunda ortaya çıkan zararları poliçede belirtilen koşullar ve limitler dahilinde karşılar. 

Montaj ve kurulum, mühendisliğin en önemli uygulamalarından biridir. Özellikle büyük projelerde ortaya çıkan küçük bir hata, çalışanları ve projeyi de etkileyen büyük kayıplara neden olabilir. İşrw Montaj All Risks Sigortası; montaj işlerinde meydana gelebilecek tüm sorunlara karşı güvence sağlar. 

Kimler Mühendislik Sigortasından Yararlanabilir? 

Mühendislik sigortalarından işletmelerinde elektronik cihaz ve makine bulunan işletmeler, inşaat montaj projeleri yapan firmalar faydalanabilir, ani ve beklenmedik olaylara karşı kendilerini güvence altına alabilirler.

Mühendislik Sigortalarının Yararları Nelerdir? 

İşletmenin bir ihmal sonucu zarar görmesi hem maddi hem de manevi anlamda ciddi kayıp yaşamana neden olabilir. İşte mühendislik sigortaları, olası kayıpları önleyerek sermayeni koruma şansı tanır. Özelleştirilme ve kişiselleştirilme konusunda esneklik sunan mühendislik sigortaları, ek teminatlar ile pek çok alanda güvence sağlar. 

Mühendislik Sigortaları Hangi Riskleri Kapsar?  

Mühendislik sigortası; iş yerinde bulunan makine ve elektronik cihazlarda deneme evresinden sonra (beklenmedik ve ani bir şekilde) gerçekleşen personelin veya üçüncü kişilerin ihmali, dikkatsizliği, malzemenin hatalı dizaynı, yüksek voltaj gibi nedenlerden kaynaklanan maddi zarara ilişkin onarım masraflarını ve ikame bedelini karşılar. 

Mühendislik Sigortalarında Hasar Ödemesi Nasıl Yapılır? 

Kısmi hasarlarda tazminat, tamir edilen parçanın yeniye göre ikame bedeli ve gerekli onarım masrafları dikkate alınarak belirlenir. Tam ziya hasarlarda ise cihazın aşınma ve yıpranma payı düşürülerek rayiç değer üzerinden hesaplama yapılır. 
 

İnternetten Teklif Al!

2 dakikada 20’den fazla sigorta şirketinin tekliflerini karşılaştır, anında satın al.