Türkiye’de Sigortacılık Sektörünün Korkulu Rüyası

Poliçem
 

PwC’nin “Sigortacılıkta Öngörülen Riskler Anketi” araştırması sonuçlandı

 
Türkiye’de sigortacılık sektörünün korkulu rüyası: Doğal afetler
 
Sigortacılıkta Öngörülen Riskler Anketi’ne göre, dünya genelinde sigorta sektörü için yasal düzenlemelere uyum en büyük risk olarak görülürken Türkiye’de ilk sırayı doğal afetler aldı.
 
PwC ve Finansal Yenilik Etüt Merkezi (Centre for the Study of Financial Innovation: CSFI) işbirliğinde mart ayında Türkiye dahil 40 ülkede gerçekleştirilen ve mayısta sonuçları açıklanan Sigortacılıkta Öngörülen Riskler Anketi araştırması sigortacıların öncelikli risk beklentilerini ortaya koyuyor. Araştırmada, dünya genelinde sigorta sektörü için yasal düzenlemelere uyum en büyük risk olarak gösterilirken Türkiye’de ilk sırayı doğal afetler aldı.
 
40 ülkeden yaklaşık 500 sigorta sektörü temsilcisi ve gözlemcisinin önümüzdeki 2-3 yıl için öngördüğü en önemli risklerin belirlenmesi için PwC ve CSFI işbirliğinde gerçekleştirilen Sigortacılıkta Öngörülen Riskler Anketi araştırmasına bu yıl ilk defa Türkiye de katıldı ve Türk sigorta sektöründe faaliyet gösteren sigorta şirketlerinden 26 üst düzey yönetici görüşlerini aktardı. Araştırmaya göre, Türkiye ve dünya genelinde sigortacılık sektörüne yönelik öngörülen risklerin sıralaması şu şekilde gerçekleşti:
 
Sigortacılıkta Öngörülen Riskler – 2011
 

 

Türkiye

Dünya geneli

1.

Doğal afetler

Yasal düzenlemeler

2.

Yasal düzenlemeler

Sermaye

3.

Yatırım performansı

Makro-ekonomik trendler

4.

Aktüeryal varsayımlar

Yatırım performansı

5.

İklim değişikliği

Doğal afetler

6.

Sermaye 

Yetenek (çalışan kalitesi)

7.

Reasürans

Uzun vadeli yükümlülükler

8.

İtibar

Kurumsal yönetim

9.

Risk yönetimi

Dağıtım kanalları

10.

Terörizm

Faiz oranları

 
 
* Anket içerisinde yer verilen 26 adet risk içerisinden katılımcılar tarafından önceliklendirilen ilk 10 riske yer verilmiştir.
 

Türkiye ile İlgili Sonuçlar

 
Türkiye’deki katılımcılar, özellikle Solvency II odaklı olarak artan düzenlemelerin etkisi ve maliyeti ile bunlar sonucu doğan sermaye ve uyum gereklilikleri konusundaki dünya genelindeki endişeye katılarak yasal düzenlemelere uyum riskini üst seviyeye çıkardılar. Doğal afetlerden kaynaklanabilecek riskler 2009 yılı anket çalışmasında dünya genelinde 22. sırada değerlendirilmişken 2011 yılında 5. sıraya, Türkiye’de ise ilk sıraya yerleşmiş durumda. Yaşanan küresel kriz sonucunda 2009 yılı anket çalışmasında dünya genelinde ilk sıraya yerleşen yatırım performansı riski ise 4. sıraya gerilerken, Türkiye’de 3. sırada yerini aldı.
 

Diğer Alanlarda Türkiye’deki Sıralama Dünya Genelinden Bazı Farklılıklar Gösterdi

 
Aktüeryal risklerin Türkiye sigortacılık sektöründe üst sıralarda yer alması, Türk sigorta şirketlerinin, gelişen karşılık tutma gerekliliğinin yönetimine ilişkin endişelerini yansıtıyor. Doğal afetler, iklim değişiklikleri, terörizm gibi iş kabul riskiyle ilişkilendirilebilecek endişeler Türkiye’de diğer ülkelerin tamamından yüksek kaydedildi. Bu durum araştırmada, sektörün Yeni Zelanda ve Japonya’da gerçekleşen olayların Türkiye’de risk algısını artırdığı şeklinde analiz edildi.
 
Türkiye’de itibar, reasürans ve risk yönetimi alanları ile ilgili riskler de yine dünya geneline göre daha yukarılarda yer alırken, yetenek riski altında yer verilen yönetim kalitesi ve yetenekli personel bulma ve işte tutma konuları diğer ülkelere kıyasla üst sıralardaki endişelerden değildi.
 
Türkiye’de, motorlu taşıt sigortası gibi bazı kilit ürünlerdeki aşırı rekabetin olumsuz etkisi konusunda bazı katılımcıların uyarıda bulunması dikkat çekici bir diğer husus oldu.
 

Hazırlık Yeterli Değil

 
Öte yandan, katılımcılara sorulan “Tespit ettiğiniz risklerin idaresi konusunda kendi şirketiniz ve diğer şirketler sizce ne kadar hazırlıklılar?” sorusuna hem dünya genelinde hem de Türkiye’deki katılımcılar “orta” notu vererek “iyi” seviyede hazırlıklı olduklarını söylemediler.
 
“Tespit ettiğiniz risklerin idaresi konusunda kendi şirketiniz ve diğer şirketler sizce ne kadar hazırlıklılar?”
 
                Dünya (%)             Türkiye (%)
İyi           5                             0
Orta       87                           89
Kötü       8                             11
 
Türkiye Denetim Hizmetleri Ortağı ve Sigortacılık Sektörü Lideri Talar Gül, araştırma sonuçları ile ilgili şu değerlendirmede bulundu:
 
“Sigortacılıkta Öngörülen Riskler Anketi 2011 araştırmasına bu sene ilk defa Türkiye’den de katılım olması itibariyle bizim için çok önemli. Türkiye, katılımcı sayısı olarak dünya genelinde ikinci sırayı almış durumda. Bu durum sektörün risk algısı konusundaki hassasiyetini gösteriyor. Sermaye yönetimi ve buna ilişkin düzenlemeler ile yatırım performansına ilişkin risk algısı dünyada olduğu gibi Türkiye’de ilk sıralarda yer alıyor. Bu kaygılara cevap vermek için sektörümüzün risk bazlı sermaye yönetimine, bununla ilgili gerekli sistem altyapısına ve yönetim ilkelerine yatırım yapacağını öngörmek gerekir. Söz konusu yatırımın da sadece ilgili yasal düzenlemelere uyumdan öte şirketler için rekabette çok önemli bir avantaj sağlayacağı kanaatindeyim.”
 

Araştırmanın Editörü David Lascelles’e Göre:

 
'Tüm bu sonuçlar pek çok farklı yönden baskıya maruz kalan ve bunları atlatmak için becerili yönetime ihtiyaç duyan bir sektöre işaret ediyor. Yeni düzenlemelerin bu konularda yardımcı mı olduğu yoksa zorlaştırıcı mı olduğu açık değil.'
 

PwC'nin Küresel Sigorta Lideri David Law İse Şunları Söyledi:

  
'Sigortacıların dikkatinin artan düzenlemelerle nasıl başa çıkacakları konusu üzerinde yoğunlaştığı açıkça görülüyor. Bu da potansiyel olarak kilit kaynakları büyümeye odaklanmaktan uzaklaştırıyor. Sigortacıların rekabet avantajı elde etmek için, düzenlemelerin getirdiği yükü bir 'kutuyu işaretleme' faaliyetinden çıkarıp, sigortacılık işinin içine dahil ederek değişen risk profilinin yönetiminde kullanması gerekiyor. Tüm bunlar artan doğal afetlerden, düşük faiz oranlarından ve belirsiz dünya ekonomisinden kaynaklanan zorluklarla daha iyi mücadele edebilmek için gerekli.'

Benzer İçerikler

Tebrikler!

Sigortam.net’ten
82 TL İNDİRİM
Çeki Kazandınız.
Kasko ve trafik sigortası satın alırken kullanabileceğiniz indirim çekinizi ister poliçenizi yenilerken, ister hemen kullanın!İNDİRİM ÇEKİ AL
İNDİRİM ÇEKİ AL