Az Bilinen Sigorta Türleri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Paylaş
  FacebookXLinkedIn

Az Bilinen Sigorta Türleri

Tüm yaşamımız boyunca farklı risklerle karşılaşma imkânımız vardır. Sigortanın hem evine ve eşyalarına hem de sevdiklerine karşı meydana gelebilecek tüm bu öngörülemez risk durumlarına karşı güvence sağlayan farklı çeşitleri mevcuttur. Yazımızı okuyarak sigorta türleri arasında yer alan borç ödeme sigortası, etkinlik katılım sigortası, otel paket sigortası, eczane paket sigortası ve acil sağlık sigortası hakkındaki detaylara erişebilirsin. 

Acil Sağlık Sigortası 

Acil sağlık sigortası; Dünya Sağlık Örgütü tarafından “acil durum” olarak tanımlanan hastalık, yaralanma ve kaza sonucu meydana gelen ve müdahale edilmediği takdirde hayati risk yaratan durumlara karşı güvence sağlayan bir sigorta türüdür. Bir yıllık süre ile geçerli olan acil sağlık sigortası; sigorta kapsamında 24 saat içinde müdahale edilmesi gereken durumlarda tedavi ve müdahale masraflarını karşılar. 
Aşağıda tanımlanan teminatlar, poliçede belirtilen yıllık teminat tutarına göre limitlendirilir. Vefat teminatı ve kritik hastalıklar teminatı ile kritik hastalıklara karşı maddi güvence sağlayan sigorta türlerinden biri de kritik hastalık sigortasıdır. Kritik hastalık sigortası ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek için içeriğimizi okuyabilirsin. 

 • Acil cerrahi yatış
 • Acil dahili yatış 
 • Oda-yemek
 • Yoğun bakım 
 • Ambulans
 • Check-up hizmeti 
 • Diş teminatı 
 • Göz teminatı 

Acil Sağlık Sigortası Neleri Kapsar? 

Acil sağlık sigortası teminatlarını şu şekilde sıralayabiliriz: 

 • Suda boğulma
 • İntihar girişimi
 • Trafik kazası
 • Yüksekten düşme
 • Tecavüz
 • Ciddi iş kazaları, uzuv kopmaları
 • Elektrik çarpması
 • Donma, soğuk çarpması 
 • Ciddi yanıklar, sıcak çarpması
 • Ciddi göz yaralanmaları
 • Zehirlenmeler
 • Anafilaktik şok
 • Omurga ve alt-üst ekstremite kırıkları
 • Ciddi alerji ve anaflaktik tablolar
 • Akut solunum problemleri
 • Dekompresyon (dalgıç hastalığı)
 • Aritmi, Hipertansiyon krizleri
 • Ani felçler
 • Şuur kaybına neden olan her türlü organik kusur
 • Ciddi genel durum bozukluğu
 • Yüksek ateş
 • Diyabetik ve üremik koruma
 • Akut batın (mide delinmesi, karın iç zarı iltihabı, bağırsak düğümlenmesi, akut apandisit
 • Genel durum bozukluğunun eşlik ettiği diyaliz hastalığı)
 • Akut masif kanamalar
 • Menenjit, ensefalit ve beyin apsesi
 • Renal kolik
 • Akut psikotik tablolar
 • Yeni doğan komaları 
 • Migren, şuur kaybı ya da kusma nedeniyle oluşan baş ağrıları
 • Başlamış olan doğum faaliyeti (su kesesinin boşalması)

    

Acil Sağlık Sigortası Ek Teminatlar

Ferdi Kaza Teminatı: Kaza sonucu gelişen vefat ya da kalıcı maluliyet durumunda Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları doğrultusunda poliçede belirtilen limitler dahilinde ödeme yapılır. Ferdi kaza sigortası ile ilgili daha detaylı bilgi almak için içeriğimize göz atabilirsin. 

Acil Sağlık Sigortası Teminat Dışı Durumlar 

Acil sağlık sigortası teminat kapsamı dışında kalan durumlar aşağıda sıralanmıştır.

 • Harekât, ihtilal, isyan ayaklanma ve bunlardan doğan iç karmaşalar
 • Sigortalının kendisini isteyerek ağır bir tehlikeye maruz bıraktığı durumlar
 • Uyuşturucu madde kullanımı
 • Nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin neden olduğu her türlü sabotaj ve saldırı
 • Terör eylemlerini azaltmak veya önlemek amacıyla yapılan eylemler sonucunda meydana gelen zararlar
 • İntihara teşebbüs nedeniyle oluşan hastalık ve yaralanma durumları
 • Cürüm işleme ya da cürme teşebbüs etme

Acil Sağlık Sigortası Bekleme Süresi

Acil sağlık sigortasında herhangi bir bekleme süresi mevcut olmadığı için sigorta yaptırdığın andan itibaren kullanım sağlayabilirsin. 

Acil Sağlık Sigortası Yaş Sınırı

Acil sağlık sigortası, 0-65 yaş arası kişiler için geçerlidir. 

Borç Ödeme Sigortası 

Borç ödeme sigortası, işsiz kalma, kaza veya hastalık nedeniyle geçici iş göremezlik hâllerinin gerçekleşmesi sonucu poliçede belirtilen ve sözleşmeye istinaden yapman gereken ödemeleri azami tazminat tutarı ve süresi ile sınırlı olmak kaydıyla güvence altına alan sigorta türüdür. 

Borç Ödeme Sigortası Ana Teminatları

İşsiz kalma, kaza veya hastalıktan kaynaklanan geçici iş göremezlik durumları için birlikte veya ayrı ayrı teminat sağlar. Eğer işsizlik veya geçici iş göremezlik hâllerinin biri gerçekleşmesi durumunda tazminat alırsan diğer hâllerden kaynaklanan tazminat taleplerin karşılanmayacaktır. Borç ödeme sigortası genel şartlarında belirtilen ana teminatlar şu şekildedir.

 • İşsizlik Teminatı
 • Geçici İş Göremezlik Teminatı

Borç Ödeme Sigortası Ek Teminatlar

Ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek durumları şu şekilde sıralayabiliriz. 

 • Her türlü spor faaliyeti
 • Tehlikeli sporlar (dağcılık, havacılık, su altı sporları, ralli) 
 • Doğal afet ve salgın hastalıklar nedeniyle meydana gelen geçici iş göremezlik durumu
 • İşsizlik hâlinin yurt dışında gerçekleşmiş olması
 • Sigortalının 18 yaşından küçük veya 65 yaşından büyük olması 
 • İsteğe bağlı cerrahi müdahaleler nedeniyle geçici iş göremezlik
 • Doğum ve hamileliğin normal sürecinden kaynaklanan geçici iş göremezlik
 • Doğum, hamilelik ve hamileliği sonlandırmak amacıyla yaptırılan işlemlerden kaynaklanan geçici iş göremezlik
 • Psikiyatrik hastalıklar ve akıl hastalığından kaynaklanan geçici iş göremezlik
 • Ödenmemiş borç ve faizlere ilişkin taksit ve ödemeler
 • Kredi bakiyesinde olan daha önceki aylara ilişkin ödenmemiş borç ve faizler

Borç Ödeme Sigortası Teminat Dışı Durumlar

Borç ödeme sigortası teminat dışında kalan genel hâlleri şu şekilde sıralayabiliriz. 

 • Savaş, istila, çarpışma, isyan, ayaklanma, terör eylemleri ve bu eylemlerden kaynaklanan sabotaj ve eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yapılan müdahaleler
 • Nükleer yakıt ve atıklardan kaynaklanan durumlar
 • Sigorta ettiren veya sigortalının bilgileri kasıtlı olarak yanlış, noksan veya gerçeğe aykırı beyan ettiği yahut gizlediği tazminat talepleri
 • Sigortalının kasıtlı olarak bedenine zarar vermesi, alkol, uyuşturucu veya doktor tavsiyesinde kullanılmayan ilaç kullanımına bağlı geçici iş göremezlik ve işsizlik

Eczane Sigortası

Eczane sigortası; eczanende karşılaşabileceğin tüm riskleri tek bir poliçede birleştirerek güvence sağlayan bir sigorta türüdür. Eczane sigortası ile eczanendeki taşınır/taşınmaz malları, makine ve elektronik cihazları, reçete ve küpürleri, kaza ve sorumluluklarını teminat altına almış olursun. 

Eczane Sigortası Teminatları

Eczane paket sigortası teminatlarını şu şekilde sıralayabiliriz. 

 • Yangın, yıldırım, infilak
 • Sel, su baskını, dahili su
 • Grev, lokavt, halk hareketleri, kargaşalık, kötü niyetli hareketler ve terör
 • Kara, deniz, hava taşıtları çarpışması
 • Raf ve vitrin devrilmesi
 • Duman, kar ağırlığı, yer kayması, fırtına
 • Yangın söndürme masrafları
 • Alçıpan tavan çökmesi
 • Zararın önlenmesine ilişkin masraflar
 • İş durması
 • Hasar sonrası altyapı temizliği masrafları
 • Kazı sonucu yer kayması
 • Kira kaybı
 • Cam kırılması
 • Enkaz kaldırma
 • İşveren mali sorumluluk
 • Mesleki sorumluluk
 • Ferdi kaza
 • Yangın mali sorumluluk
 • 3.şahıs mali sorumluluk

Eczane Sigortası Ek Teminatlar

Eczane paket sigortasına dahil edilebilecek ek teminatları şu şekilde sıralayabiliriz. 

 • Deprem, hırsızlık, dolu
 • İzolasyon eksikliği
 • Fiziki zararlar
 • Çalışanlara ait eşyalar
 • Eksik sigorta klozu
 • Geçici adres nakli
 • Raf/vitrin devrilmesi
 • Hukuksal koruma (Hukuksal koruma sigortası hakkında bilgi alabilirsin.)
 • Makine kırılması
 • Elektronik cihaz
 • İlaç bozulması

Etkinlik Katılım Sigortası 

Etkinlik katılım sigortası ile detaylara giriş yapmadan önce “Etkinlik katılım sigortası nedir?” sorusunu cevaplayalım. Etkinlik katılım sigortası; konser, karnaval, festival, spor etkinliği, tiyatro, konferans gibi etkinliklerde katılımcı ve sanatçıların yaşadığın kazalar, etkinlik iptali veya ertelenmesi ile enstrümanların hasar alması risklerini teminat altına alan sigorta türüdür. Etkinlik katılım sigortası başlangıç-bitiş tarihleri etkinliğin risk türüne göre belirlenir.

Etkinlik Sigortası Teminatları 

Etkinlik katılım sigortası teminatları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Etkinliğin ertelenmesi
 • Etkinlik iptali
 • Sanatçının sahneye çıkamaması
 • Teknik sorunlar
 • Mekân değişikliği
 • Seyirci ve etkinliği olduğu alanda meydana gelen zararlar

Etkinlik Katılım Sigortası Ek Teminatları

Etkinlik sigortasına aşağıdaki ek teminatları dâhil ederek poliçenin kapsamını genişletebilirsin.

 • Kötü hava koşulları
 • Terör hareketleri
 • Bulaşıcı hastalıklar
 • Savaş
 • Bilet ve sponsorluk giderleri

Kimler Etkinlik Katılım Sigortası Yaptırabilir? 

Sivil Toplum Kuruluşları, organizasyon şirketleri, organizasyon sahipleri ve sponsorları, spor yarış ve festival komiteleri, spor müsabakası ve etkinlik düzenleyen bütün şirketler; katılımcı ve çalışanların başına gelebilecek risklere karşı etkinlik sigortası yaptırabilir. 

Otel Sigortası 

Otel sigortası; otel, motel, tatil köyü gibi işletmelerin karşılaşabileceği bütün riskleri tek bir poliçede güvence altına alan sigorta çeşididir. Otel paket sigortası sayesinde taşınır-taşınmaz tüm mallarını, makine ve elektronik cihazlarını, senin için değerli olan tüm varlıklarını hatta otelindeki konuk ve çalışanlar ile onların eşyalarının da güvenliğini de en ekonomik çözümlerle teminat altına alır. 

Otel Sigortası Kapsamı

Otel paket sigortası kapsamında işletmenin binası, demirbaşları, dekorasyon, emtia, resepsiyon ve odalarda bulunan müşteri eşyalar, elektronik cihazlar, makineler, hırsızlık, tüm taşınır ve taşınmazlar güvence altına alınır. Otel iptal sigortasına otel çalışanları ve 3.şahıslara karşı sorumluluk da dâhildir 

Otel Sigortası Teminatları

Otel paket sigortası zorunlu teminatları şu şekilde sıralayabiliriz.

 • Yangın, yıldırım, infilak
 • Sel, su baskını, fırtına, yer kayması duman
 • Hava ve kara taşıtları çarpışması
 • Cam kırılması ve üçüncü derece yanıklar
 • Grev, lokavt, halk hareketleri kargaşalık ve terör olayları
 • Hırsızlık
 • Kira kaybı, 
 • Alternatif iş yeri masrafları
 • İş durması
 • Enkaz kaldırma 

Otel Sigortası Ek Teminatlar

Otel sorumluluk sigortası ek teminatları şu şekilde belirlenmiştir. 

 • Yakıt sızıntısı
 • Buzdolabı ve derin dondurucudaki arızalar
 • Gıda yönetmeliğine uygun olduğu halde yemeklerden zehirlenme durumu
 • Catering hizmetlerinden oluşabilecek zararlar
 • Müşteri eşyalarının çalınması veya zarar görmesi 
 • Misafir çocuklarının bakımız sırasında oluşabilecek zararlar
 • İşletmelerin sağlık personelinin yanlış veya eksik tıbbi müdahalesi sonucu oluşan zararlar
 • Otelde oluşan hasarlardan dolayı misafirlerin başka konaklama yerleştirilmesi sonucu oluşan mali zararlar
 • Mali sorumluluklar teminatı (işveren mali sorumluluk, hukuksal koruma sigortası, komşulara karşı mali sorumluluk, misafirlere karşı mali sorumluluk, elektronik cihaz, makine kırılması, ferdi kaza)

İnternetten Teklif Al!

2 dakikada 20’den fazla sigorta şirketinin tekliflerini karşılaştır, anında satın al.