Matbu Ne Demek, Matbu Olması Gereken Evraklar Nelerdir?

Paylaş
    FacebookXLinkedIn

matbu ne demek

Köken olarak “matbaa” kelimesinden türeyen ve “basılmış kâğıt” anlamına gelen “matbu” kelimesi, matbaada ve yazıcıda basılmış evrakları tanımlamak için kullanılır. Üzerinde yazı veya bilgi yer alan ve bir baskı cihazından yazılmış olan bütün kâğıtlar “matbu” olarak değerlendirilir.

Resmi evraklarda ıslak imza kullanımı zorunlu olduğu için belgelerin “matbu” özellikle olması, sigortacılık dahil pek çok resmi işlem açısından son derece önemlidir. Evrakların “taklit edilemez” ve “inkâr edilemez” olduğunun ispatlanması için evrakta bir “iz” bırakılması kanunen zorunludur. Islak imzalı olmayan evraklar, istisnai durumlar dışında resmi açıdan geçersiz sayılır.

Sigortacılıkta Matbu Nedir?

Sigortacılık işlemlerinde kullanılan belgeler hem sigortayı yaptıran kişinin prim ödemesi yapacağını kabul ettiğini gösterir hem de bu evraklarla sigorta şirketleri, sigortalıya yönelik birtakım taahhütlerde bulunmuş olur. Her iki tarafın birbirine verdiği bu sözleri ve kabul ettikleri yükümlülüklerin yasal merciler karşısında geçerli hâle gelmesi için matbu evraklar kullanılmalı ve bu evraklar bizzat imzalanmalıdır.

Sigortacılık alanında kullanılacak olan evrakların, resmî nitelik taşıması için basılmış olması yani “matbu” özellikte olması gerekir. Elle yazılmış veya ıslak imzalı versiyonu olmayan, dijital ortamda hazırlanmış sigorta poliçeleri geçersiz kabul edilir. Matbu evraklar kullanılarak olası bir ihtilaf haline çözüm aranırken de evrakların sonradan değiştirilmediğine emin olunabilir. 

Sigortacılıkta Matbu Olması Gereken Evraklar

Sigortacılıkta “matbu” olarak basılması gereken evrakları şu şekilde sıralayabiliriz.

  • Sigorta başvuru formu
  • Poliçenin aslı
  • Sigortalının kimlik fotokopisi
  • Poliçede ek durum ve teminatlar yer alıyorsa bunlara ilişkin ek belgeler
  • Damga resmi (Sigortaya resmî nitelik kazandırır.)

Evraklar Matbu Olmazsa Ne Olur?

Hızla gelişen teknoloji ile birlikte resmi işlemlerin bir bölümü dijital alana taşınmış olsa da matbu evrakların kullanılması hala son derece önemlidir. Çünkü matbu evrak kullanılmaması, evrakta sahtecilik riski arttırdığı gibi bu durum tarafların sözleşme ile üstlendikleri sorumlulukları reddetmesine de yol açabilir. Eğer taraflar arasında bir anlaşmazlık yaşanırsa taraflardan biri karşı tarafın yükümlülüklerini ispatlamakta sorun yaşayarak mağdur duruma düşebilir ve kimin haklı kimin haksız olduğunun tespit edilmesi zorlaşacağı için sigortacılık işlemleri aksayabilir. Dolayısıyla matbu evrak kullanımı, hak ve sorumlulukların tespit edilebilmesi açısından da önem kazanır.

Diğer Kavramlar

Dain-i mürtehin

Eksper

Mücbir sebep

Poliçe

Rayiç bedel

Rücu hakkı

Sigorta brokeri

Sigorta primi

Sürprim

Zeyilname

İnternetten Teklif Al!

2 dakikada 20’den fazla sigorta şirketinin tekliflerini karşılaştır, anında satın al.