Poliçe Nedir, Türleri Nelerdir? Sigorta Poliçesi Nasıl Düzenlenir?

Paylaş
  FacebookXLinkedIn

Risk yönetim araçları arasında önemli bir yer edinen sigortalarda, sağlanan güvencenin en önemli unsuru poliçelerdir. Sigorta poliçesi nedir, nasıl düzenlenir gibi merak edilen soruları bir araya getirdik.

Poliçe Nedir?

Sigorta şirketleri tarafından karşılıklı güven ilişkisine dayalı olarak sunulan hizmet koşullarının detaylı olarak belirtildiği yazılı belge “sigorta poliçesi” olarak adlandırılır. Poliçe ne demek sorusuna tanımsal olarak bir cevap verecek olursak da sigorta senedi diyebiliriz.

Sigorta şirketinin sağladığı bu güvence, prim karşılığında sigortalı kişiye sunulur. Varılan anlaşma üzerine; sigorta şirketinin almış olduğu sorumluluklar ve sigortalının sahip olduğu hakların detaylı bir şekilde yazılı olarak teminat altına alınması ve sigortanın hangi durum ve koşullarda geçerli olduğunun açık bir şekilde belirtilmesi gerekir. Kanun gereği, verilen hizmeti takip eden 24 saat içerisinde tüm bu bilgilerin yer aldığı sigorta poliçesi sigorta yaptırmak isteyen ilgili kişiye temin edilmelidir. Sigorta poliçesinin rolü, karşılıklı güven ilişkisinin sürdürülmesinde kritiktir. Sigorta poliçesi, sigorta çeşidine bağlı bir kapsama sahiptir ve ancak uygun bir formatta düzenlendiğinde geçerliliğe sahip olur.

Poliçe Türleri Nelerdir?

Sigorta poliçeleri, farklı dayanak noktaları temel alınarak değişik şekilde sınıflandırılabilir. Toplumsal risklere yönelik, devlet eliyle uygulanan sosyal sigortalarla beraber, kişilerin sigorta şirketlerinden zorunlu veya isteğe bağlı olarak satın aldıkları sigortalar da mevcuttur. 

Özel sigortalar, yaşam koşulları içerisinde karşılaşılan tehlikeli durum ve risk türlerine bağlı olarak çeşitlenir. Risk transfer aracı niteliğinde olan bu sigortalardan zorunlu olanlar; kanunen belirlenen zorunlu trafik sigortası ile zorunlu deprem sigortasıdır. Bu tür sigorta poliçeleri; şirketten şirkete farklılık göstermeyen, yasal olarak belirlenen, genel ve bağlayıcı şartlar olarak nitelendirilen standart maddeleri içerir. Buna karşın, kişilerin kendi istekleri doğrultusunda yaptırabilecekleri araç kasko sigortası, cep telefonu sigortası, tamamlayıcı veya özel sağlık sigortası, konut sigortası gibi ihtiyari kategoride yer alan güvencelerin poliçeleri farklı ihtiyaçlara göre şekillendirilebilir. Bu tür sigorta poliçeleri, özel koşullar ve ek teminatları içerecek şekilde genişletilerek kişiye özel düzenlenebilir.

Poliçe Sorgulama Nasıl Yapılır?

Sigorta poliçe sorgulama internetten yapılabilmektedir. E-devlet'den ya da Sigorta Bilgi Merkezinin resmi sitelerinden poliçe sorgulama ile poliçe bilgilerine ulaşabilirsin. Örneğin Dask poliçeni sorgulamak ne zaman biteceğini öğrenmek istiyorsan, Dask poliçe sorgulama sayfasından detayları öğrenebilirsin. Poliçe sorgulama işlemi sigorta branşlarına göre farklı adreslerden yapılmaktadır.

Sigorta Poliçesi Nasıl Düzenlenir?

Şirket tarafından satın alınan risklerin beyanı niteliğinde olan sigorta poliçesinin geçerli olması için Türk Ticaret Kanunu tarafından belirlenen çerçevede düzenlenmiş olması gerekir. Oluşabilecek mağduriyetin önlenmesi adına önemli olan bu hususta, poliçe düzenleme işlemi karşılıklı taraflar olan sigorta şirketi ile sigorta yaptıran kişinin hak ve sorumluluklarını içerecek şekilde gerçekleşmelidir. Herkes için geçerli olan genel şartlar ve bunlara ek teminatlar olan özel şartlar poliçe ekinde belirtilmeli, sigortanın hangi durum ve koşullarda devreye gireceği detaylandırılmalıdır. Poliçede yer verilen tüm teminatlar açıkça ifade edilmeli, doğru ve yasalara uygun düzenlenmiş poliçe herkes tarafından anlaşılır olmalıdır.

Sigorta şirketleri veya yetkili acenteler tarafından düzenlenecek olan sigorta poliçesinde yer alması gereken bilgiler şunlardır:

 • Sigorta poliçesinin düzenlendiği tarih,
 • Sigorta şirketi ve sigorta yaptıranın adı ve iletişim bilgileri,
 • Menfaattar bulunması durumunda adı ve iletişim bilgileri,
 • Sigorta poliçesinin başlangıç ve bitiş tarihleri,
 • Sigorta türü,
 • Poliçe kapsamında verilen teminatlar özelinde yer alan genel ve özel şartlar,
 • Sigorta ücreti,
 • Prim tutarı ve ödeme planı.

Poliçenin zorunlu unsurları arasında yer alan bu bilgilerin bulunmadığı sigorta poliçelerinin yasal olarak geçerliliği yoktur. Poliçede yanlış bilgi verildiği durumlarda, sigorta yaptıran kişi anlaşmadan cayma hakkına sahiptir.

Poliçe Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Sigorta poliçesi satın alırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Sigorta yaptırırken en önemli unsur, sigorta şirketinin vermiş olduğu teminatların kişinin beklentilerine uygunluk göstermesidir. Poliçede yer alan şartları detaylı bir şekilde incelemeden satın alacağın sigorta, haklarını bilmemen ve bunun sonucunda sigortanı kullanmak istediğin bir durumda maksimum faydayı alamamanla sonuçlanabilir. Poliçede yer alan genel şartlara ek olarak sunulan özel teminatların kapsamını bilmen, sigortanın sağladığı avantaj ve dezavantajlara hâkim olmanı sağlar.

Sigorta poliçesinde taraflar kimlerdir?

Sigorta poliçesinde; sigorta şirketi (sigortacı), sigortalı, sigorta ettiren ve sigortadan faydalanan olmak üzere dört taraf bulunur. 

 • Risk unsurunu üstlenen ve özel çalışma izinlerine bağlı olarak sektörde faaliyet yürüten sigorta veya reasürans şirketleri sigortacı olarak anılır. Söz konusu şirketler anonim veya kooperatif olarak kurulabilir. 
 • Sigortalı; karşılıklı varılan anlaşma neticesinde risklerini satan taraf olarak, hasar oluşması sonucunda sigorta şirketinden tazmin için yasal olarak talep hakkı bulunan kişidir.
 • Sigorta ettiren ise sözleşmenin kurucu taraflarından olup, sigortayı satın alan kişidir. Bu kişi, sigortayı kendi menfaati dışında üçüncü bir şahıs lehine yaptırabilir ancak doğabilecek sorumluluklar kendisine aittir. 
 • Sigortadan faydalanan taraf ise lehtar, alacaklı/ipotekli veya zarar gören 3. şahıslardır.

Sigorta poliçesinde yer alan teminatlar genişletilebilir mi?

Zorunlu trafik sigortası ve zorunlu deprem sigortasında teminat altına alınan riskler kanunen belirlenmiştir ve ilgili poliçeler belirtilen hususlar çerçevesinde hazırlanır. Bunlar haricindeki ihtiyari sigorta türlerinde düzenlenen poliçeler, herkes için geçerli olacak genel şartların yanı sıra, şirketlerin inisiyatifiyle ek olarak teminat altına alınacak koşulları içeren özel şartları bulundurabilir. Bu özel şartlar kapsamında, güvence verilen durumlar genişletilebilir ve sigortalının ihtiyaç duyacağı koşulları içerecek şekilde kişiselleştirilebilir. 

Sigorta poliçe ücretleri hesaplama nasıl yapılır?

Sigorta poliçelerinin ücretleri ve buna bağlı olarak ödenecek olan prim tutarı, sigorta çeşidine bağlı olarak değişiklik gösterir. Sigorta şirketleri, zorunlu veya ihtiyari olarak yapılacak olan sigorta poliçesinde yer alan teminatların kapsamı ve sunulan hizmete dair detaylar üzerinden ücretlendirme yapar. Poliçeye eklenecek özel şartlara bağlı olarak verilen güvencelerin kişiselleştirilmesi, prim bedeline yansıyarak ödenecek tutarı etkiler. İhtiyaçlarına en uygun poliçeye en iyi fiyat garantisiyle sahip olmak için sigortam.net üzerinden teklif alabilir, riskler karşısında kendinizi güvence altına alırken bütçenize uyan bir ödeme planıyla ekonomik yönden de avantaj sağlayabilirsin.

Sigorta poliçesi nasıl kesilir?

Sigortalama süreci; sigorta çeşidine bağlı olarak ihtiyaç duyulan bilgilerin yanı sıra, poliçede zorunlu olarak yer alması gereken temel ve kişisel bilgilerin eksiksiz bir şekilde sigorta şirketine ulaştırılması ile başlatılır. Sigorta şirketi, hizmet talebini takip eden 24 saat içerisinde sigorta poliçesini hazırlayarak sigortalıya teslim etmekle yükümlüdür. Zamanında ulaştırılmayan poliçeler ile ilgili doğacak olan hukuki sorumlulukların tümü sigorta şirketine aittir. Karşılıklı anlaşmaya varılması ve tarafların poliçede yer alan teminatları onaylayarak imzalaması sonucunda, düzenleme yasalara uygun bir şekilde yapıldıysa, sigorta poliçesinin geçerlilik süresi başlamış olur. 

Sigortam.net üzerinden online olarak hızlı bir şekilde farklı sigorta poliçelerine ulaşarak bunları karşılaştırabilir ve en uygun sigortaya avantajlı fiyatlarla hemen sahip olabilirsin.

Diğer Kavramlar

Daini Mürtehin

Eksper

Matbu

Mücbir sebep

Rayiç bedel

Rücu hakkı

Sigorta brokeri

Sigorta primi

Sürprim

Zeyilname

İnternetten Teklif Al!

2 dakikada 20’den fazla sigorta şirketinin tekliflerini karşılaştır, anında satın al.