Sigorta Primlerini Yükselten Nedenler?

Etkili bir risk yönetim aracı olarak öne çıkan sigorta ile yarınlarını güvence altına almak isteyenler, teminatlardan önce sigorta primlerini araştırıyor. Sigorta primlerinin artışına yol açan faktörlerin bilinmesiyle, sigorta yaptıranlarda oluşan bilinç karşılıklı güven ilişkisine dayanan bu anlaşmayı kuvvetlendiriyor. İhtiyaçlarınıza yönelik en uygun teminatları içeren poliçeleri, hangi fiyatlandırma kriterleri üzerinden sizlere sunduğumuzu şeffaf bir şekilde göstermeyi ve bu sayede öngörebileceğiniz rakamlar üzerinden bütçe planlamalarınızı rahatlıkla yapabilmenizi arzuluyoruz. 

Sigorta Primi Nedir?

Sigorta primi, poliçe kapsamında belirtilen riskler karşısında sunulan güvencenin karşılığında sigorta ettiren tarafından gerçekleştirilen ödemeye deniyor. Sigortadan faydalanabilmek için sigorta primlerinin anlaşmada sağlanan ödeme planına sadık kalınarak düzenli bir şekilde yatırılması gerekiyor. Sigorta fiyatı ve prim tutarı ise birçok değişken dikkate alınarak farklı sigorta branşlarında artış gösterebiliyor. Teminat altına alınan risklerin büyüklüğü arttıkça prim ücretleri de artış gösteriyor. Poliçede yer alan detaylar, sigorta primlerinin hesaplanmasındaki öncelikli etkenler arasında yer alıyor.

İnternetten Teklif Alın!

2 dakikada 20 sigorta şirketinin tekliflerini karşılaştırın, anında satın alın.

Sigorta Primine Etki Eden Faktörler

20 farklı sigorta şirketi aracılığıyla sağladığımız sigorta hizmetinin işleyişinin düzenli seyretmesi için primlerin vaktinde ödenerek havuzda birikmesi ve bu sayede ihtiyaç duyulduğu durumlarda sigortanın devreye girebilmesi için süreç boyunca deneyimli uzmanlarımızla destek sunuyoruz. Ayrıca, internete özel fırsatlarımız üzerinden %50’ye varan indirimler uyguluyoruz. Ücretlere etki eden temel faktörleri öğrenerek sizler de prim tutarınızı yükselten detayların neler olduğunu saptayabilir, sigorta alım sürecinde teminatları buna göre değerlendirebilirsiniz.

Sigortaya yönelik verilen hizmet karşılığında alınan primler, güvence verilen durumlarda ödenecek maddi hasar desteği ve hizmete dair tüm maliyetleri içeriyor. Buna bağlı olarak alınan riskin boyutları da prim tutarı üzerinde doğrudan bir etkiye sahip oluyor. Sigorta branşlarına bağlı olarak maddi ve bedeni hasarlara yönelik sunulan hizmetler de olumsuz durumların neticeleri gözetilerek fiyatlandırılıyor. 

Poliçede yer alan teminatların kapsamı prime en çok etki eden faktörler arasında yer alıyor. Teminatlar arttıkça prim ücretleri de artış gösteriyor. Standart sigorta paketleri, devlet tarafından belirlenen azami tutarı aşmayacak şekilde sigorta şirketine bağlı olarak farklı fiyatlardan alıcılara sunuluyor. Ne var ki, kişinin ihtiyaçları doğrultusunda eklenmesini talep ettiği ekstra teminatlar poliçeyi daha geniş kapsamlı hale getirirken fiyatları da artırıyor. 

Sigorta yaptırmak isteyen kişinin yaşı, cinsiyeti ve mesleği gibi tanımlayıcı özellikleri sigorta yapılacak durumlardaki risk oranlarını etkileyebiliyor. Taşımacılık sektöründeki birisi trafikte daha fazla riske maruz kalırken ileri yaştaki bir kimsenin sağlık sigortasında ihtiyaç duyacağı kapsamlar daha fazla olabiliyor. Bu değişkenlere bağlı olarak çıkarılan risk haritaları, şirketler için prim tutarlarını belirleyici etkenler oluyor. Tüm bunlara ek olarak, sigortanın kullanılacağı il de ücretleri büyük oranda etkiliyor. Yaşanan yere ait risk istatistikleri ve sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu kurumlar ücretlerdeki değişimin sebepleri olarak öne çıkıyor. 

Trafik Sigortası Prim Hesaplama

Zorunlu trafik sigortası prim hesaplama sırasında dikkate aldığımız değişkenler şu şekilde sıralanıyor:

•    Hasar geçmişi
•    Hasar talep sayısı
•    Trafiğe çıkılan il
•    Araç modeli ve markası
•    Aracın yaşı
•    Sürücünün deneyimi
•    Sürücünün yaşı ve mesleği

Zorunlu trafik sigortası prim hesaplamada teminatların standart olması sebebiyle, poliçe kapsamı tutar üzerinde belirleyici bir rol oynamıyor. Trafik sigortalarında genel itibariyle sürücülerin hasar geçmişleri ve hasar talep sayıları prim ücretlerinin belirlenmesinde en fazla etkiye sahip oluyor. Primlere artış olarak yansıyan hasar geçmişinde 7 kademeli sistem üzerinden sürücünün risk grubu belirleniyor. Risk oranlarına göre sürücünün bulunduğu basamak saptanarak prim ücretinde gerekli düzenlemeler yapılıyor. En yüksek primi kaza riskini en çok taşıyan grup öderken trafiğe yeni çıkacak olan sürücüler de belli oranda risk taşıdıkları şeklinde ele alınıyor. Yeni poliçe döneminde hasar talebine bağlı olarak primlere artışlar veya hasarsızlık indirimleri yansıtılıyor. Sigortalının trafiğe çıkacağı il de trafik koşulları üzerinden kaza oranı belirlenmesinde göz önünde bulunduruluyor. En sık kaza raporlaması bulunduran illerde prim ücretleri yüksek seyrediyor. Sürücülerin mesleği itibariyle kaza riskine daha fazla maruz kalması ve reflekslerin azaldığı ileri yaşlarda olmaları prime etki eden değişkenler arasında bulunuyor.

Araç Kasko Prim Hesaplama

Kasko sigortası prim hesaplama sırasında dikkate aldığımız değişkenler şu şekilde sıralanıyor:

•    Hasar geçmişi
•    Hasar talep sayısı
•    Trafiğe çıkılan il
•    Araç modeli ve markası
•    Aracın yaşı
•    Aksesuarlar
•    Sürücünün deneyimi
•    Sürücünün yaşı ve mesleği
•    Ek teminatlar

Hasar geçmişi, kasko primlerine en çok etki eden nedenler arasında yer alıyor. Primi yükselten değişkenler arasında araç modeli, markası ve aksesuarları bulunuyor. Üst model araçlarda karşılanacak maddi hasar daha fazla olduğundan primlere artış olarak yansıyor. Sigortalama sırasında kasko değer listesinde yer alan kriterler üzerinden aracın piyasa değeri belirleniyor. Son model araçlarda imalatçı ve ithalatçı firmaların satışa sundukları fiyat temel alınırken ikinci el araçlarda ise ilişkili siteler ve gazetelerdeki ilanlar baz alınıyor. Aksesuarların maliyetleri ve araç sahibinin poliçede kişiselleştirilmiş ek teminatlar talep etmesi de faturada artı olarak görülüyor. Poliçe yenilenirken hasarsızlık indiriminden faydalanabilen sürücüler, hasar talebinde bulunmuş olmaları halindeyse %20-60 oranlarında değişkenlik gösteren prim artışlarıyla karşılaşıyor.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Prim Hesaplama

Tamamlayıcı sağlık sigortası prim hesaplama sırasında dikkate aldığımız değişkenler şu şekilde sıralanıyor:

•    Sigorta yaptırmak isteyenin yaşı, cinsiyeti ve mesleği
•    Sigorta yaptırmak isteyenin genel sağlık durumu
•    Genetik hastalıkları
•    Tedavi seçenekleri (ayakta/yatarak)
•    Doğum 
•    Ek teminatlar

Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak genel sağlık sigortasına sahip olanlara sunulan tamamlayıcı sağlık sigortasında, kişiye dair bilgiler temel alınarak primler hesaplanıyor. Yaş, cinsiyet ve meslek grubuna bağlı olarak kişinin sahip olduğu hastalık veya kaza riskleri göz önünde bulundurularak sigorta primi belirleniyor. Kişinin var olan hastalıklarının da dikkate alındığı bu süreçte, anlaşmalı özel hastanelerde yatarak veya ayakta seçeneğini talep etmeleri durumunda prim ücretleri buna göre şekilleniyor. Doğum süreci ve diğer ek teminatların poliçelere dahil edilmesi de primleri artırabiliyor.

Sağlığınız için Hemen Teklif Alın!

Sağlık Sigortanızı Sigortam.net'ten yaptırın, poliçeniz e-postanıza gelsin!

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
TEKLİF AL
Özel Sağlık Sigortası
HEMEN BAŞVUR
Sigortam.net her an yanınızda!

Özel Sağlık Sigortası Prim Hesaplama

Özel sağlık sigortası prim hesaplama sırasında dikkate aldığımız değişkenler şu şekilde sıralanıyor:

•    SGK’ye bağlı genel sağlık sigortası varlığı
•    Sigorta yaptırmak isteyenin yaşı, cinsiyeti ve mesleği
•    Sigorta yaptırmak isteyenin genel sağlık durumu
•    Genetik hastalıkları
•    Tedavi seçenekleri (ayakta/yatarak)
•    Doğum 
•    Ek teminatlar

Özel sağlık sigortasında prim ücretlendirmeleri genel sağlık sigortasının varlığında daha düşük başlangıç fiyatlarıyla yapılıyor. Kişinin profili ve var olan hastalıkları üzerinden oluşturulan risk istatistikleri kapsamında primler belirleniyor. Ayakta veya yatarak tedavi şekilleri ile cerrahi girişimler gibi müdahaleler dikkate alınarak faturalara yansıtılıyor. Kişiselleştirilmiş bir teminat türü olan özel sağlık sigortasında poliçeye dahil edilecek her bir detay primleri artırıcı etkiye sahip oluyor.

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) Prim Hesaplama

DASK prim hesaplama sırasında dikkate aldığımız değişkenler şu şekilde sıralanıyor:

•    Binanın yaşı ve büyüklüğü
•    Yapı tarzı
•    Konut tipi ve kat sayısı
•    Deprem bölgesinde olup olmadığı

Zorunlu sigortalar kapsamına giren DASK primlerinde teminatlardan ziyade binaya ve bulunduğu bölgeye ilişkin değişkenler prim ücretlerinde etkileyici oluyor. Bilirkişi tarafından değerlendirilerek çıkarılan bina bedeli ödenecek prime yansıyor. Konut inşa maliyetleri Şehir ve Çevrecilik Bakanlığı tarafından ilan edilen değer üzerinden hesaplanıyor ve enflasyona göre şekilleniyor. Yüksek riskli deprem bölgelerinde bulunan binalar için teklif edilen fiyatlar da risk oranlarına bağlı olarak artış gösteriyor.

İnternetten Teklif Alın!

2 dakikada 20 sigorta şirketinin tekliflerini karşılaştırın, anında satın alın.

Konut Sigortası Prim Hesaplama

Konut sigortası prim hesaplama sırasında dikkate aldığımız değişkenler şu şekilde sıralanıyor:

•    Binanın yaşı ve büyüklüğü
•    Yapı tarzı
•    Konut tipi ve kat sayısı
•    Doğal afet bölgesinde olup olmadığı
•    Bulunduğu il
•    Dekorasyon giderleri
•    Sigorta ettirilecek eşya sayısı ve niteliği
•    Ek teminatlar

Özel konut sigortası primlerinin hesaplanmasında binaya dair temel kriterler baz alınıyor. Bunlara ek olarak yapı tarzı gözetilerek teknik inşaat sınıflandırmasına göre lüks veya basit yapılar olarak değerlendiriliyor. Hesaplanan bina bedelinin yanı sıra, hırsızlığın yaygın olduğu illerde olması veya doğal afetler açısından risk bulundurması gibi parametreler de dikkate alınıyor. Kişinin isteğine bağlı olarak poliçe teminatlarına dahil ettirebileceği dekorasyon giderleri, eşyalar ve bunların özellikleri gibi unsurlar primlerde yükselmeye yol açıyor.

Her türlü sigorta ihtiyacınızı online’a özel sunduğumuz fırsatlarla karşılamak için sigortam.net üzerinden teklif alabilir, bütçenize en uygun primlerle size yönelik ödeme planları doğrultusunda aradığınız güvenceye sahip olabilirsiniz.
 

Müşteri Yorumları