Sigorta Poliçesi Nasıl Düzenlenir?

Sigorta hizmetinin temeli güven unsuruna dayalıdır. Sigorta şirketleri bu güveni sigorta sahiplerine hissettirirken ve bir takım riskleri güvenceye alırken karşılığında prim tahsil etmektedir. Sigorta şirketi ve sigortalı arasındaki bağ iyi niyet ilişkisine dayalıdır. Sigorta yaptıracak kişiler doğru ve eksiksiz bilgileri sigorta şirketine ulaştırmak zorundadır. Sigorta güvencesinin kurulması ve bu güvenin sürdürülmesi için sigorta şirketi ile sigorta sahibi arasında sigorta sözleşmesi yapılmaktadır.

Sigorta şirketinin sigorta talebini aldıktan sonra, düzenlemiş olduğu ve ilgili sigorta türünün kapsamıyla ilgili bilgilerin bulunduğu bu sözleşmeye ‘’sigorta poliçesi’’ adı verilmektedir. Sigorta poliçesi, hissettirilecek bu güvencenin dayanağıdır. Poliçe üzerinde ilgili sigortanın koşulları yer almaktadır. 

Türk Ticaret Kanunu Hükmüne göre; sigorta şirketleri bu sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaten 24 saat içerisinde yetkililer tarafından imzalanmış bir poliçeyi düzenlemek ve sigorta sahibine vermekle yükümlüdür. Poliçenin verilmemiş olması ya da gecikmesinden kaynaklı zararlarda sigorta şirketi sorumlu olacaktır.

Sigorta poliçesinde hem sigorta şirketinin hem de sigortalının hak ve sorumlulukları bulunmaktadır. Türk Ticaret Kanunu’na göre sigorta poliçesi düzenlenirken; sigorta şirketi ve sigortalının hak ve yükümlülükleri dışında, sigortalının genel şartlarına ve belirlenmesi durumunda özel koşullara yer verilir. Poliçenin rahat ve okunur nitelikte düzenlenmiş olması gereklidir.

İnternetten Teklif Alın!

2 dakikada 20 sigorta şirketinin tekliflerini karşılaştırın, anında satın alın.

Sigorta Poliçesi Düzenlenirken Gerekli Unsurlar

  • Sigorta şirketi ve sigorta sahinin isim ve iletişim bilgileri,
  • Sigorta işleminin konusu,
  • Sigorta poliçesinin hangi güvenceleri kapsadığı,
  • Sigorta poliçesinin başladığı ve sonlanacağı tarih,
  • Primin ödenme koşulları,
  • Sigorta Poliçenin düzenlendiği tarih

Sigorta poliçesi, bu bilgiler düzenlenerek imzalanmakta ve sigortalıya teslim edilmektedir. Sigorta poliçesi düzenlenirken belirtilen sigorta genel şartları, yapılan sigorta türüne bağlı olarak tüm sigortalılar için geçerlidir. Poliçede belirtilen özel koşullar ise, sigorta sahiplerinin tercihleri doğrultusunda düzenlenen şartlardır.

Sigorta poliçesi kapsamına bazı riskler eklenebilir ya da çıkartılabilir. Sigorta poliçesi, sigorta şirketleri tarafından ya da yetkili acenteler tarafından düzenlenmeli ve imzalanmalıdır. Bu nedenle sigorta poliçesinin düzenlendiği yere ve koşullara dikkat etmek gerekir. Siz de sigorta sahibi olmak istiyorsanız Sigortam.net’e gelin, online işlemler sayesinde sigorta sorgulamanızı hızla gerçekleştirin. Telefon desteği duyarsanız 7/24 hizmet anlayışıyla çalışan 444 24 00 numaralı Sigorta Destek Hattımızı arayın.

Müşteri Yorumları